-->
godinnen en beeldvorming op nissaba

Godinnen en beeldvorming
home | info | artikelen alfabetisch | godinnen index | forum | contact |

Nissaba weblog

Op het weblog van Nissaba worden religieuze en mythologische beeldvorming, rolpatronen, vooroordelen en stereotiepen tegen het licht gehouden. Laat je niet langer in een hokje duwen en wees jezelf.

Godinnen

Religie, mythologie en beeldvorming. Godinnen uit de hele wereld op Nissaba.

Alle artikelen

Lees de Alfabetische lijst.

 


 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

Women know your limit… | Home | huisvrouwenwerk: zeer… |

Seksualisering is een teken van zelfbewustzijn

Vrijdag 12 Oktober 2007, 4:27 pm - Categorie: beeldvorming Omdat er de laatste een tendens lijkt te bestaan om meisjes met behulp van intimidatie en regels weer tot zedigheid te dwingen, hierbij een tegengeluid. Na de emancipatienota van Ronald Plasterk is er nu weer een oproep van Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS), die de 'toenemende seksualiteit op scholen' wil aanpakken. Hoewel de emancipatienota veel goede punten aanstipt, is het niet voor niets dat men massaal is gevallen over de tendens van nieuwe zedigheid die blijkt uit de oproep om seksualisering van vrouwen op de muziekzenders aan te pakken. Terecht is men namelijk bang voor een terugkeer van die zedigheid. De manier waarop het seksuele zelfbewustzijn van meisjes ter sprake wordt gebracht lijkt meer een regressief dan een progressief doel te hebben. Als het niet regressief is bedoeld, moet veel duidelijker worden gesteld op welke manier de seksuele vrijheid positief kan ontwikkelen. Het betuttelen en onderdrukken van uitingen van seksualiteit klinken wat dat betreft onheilspellend.

Er lijkt niet veel verschil te worden gemaakt tussen vrije seksuele keuzes en exploitatie die misbruik maakt van de vrije seksuele normen, en waarbij vrouwen worden gebruikt op een manier die grenst aan vormen van vrouwenhandel. Om dat laatste aan te pakken moet je niet het gedrag van meisjes aan de kaak stellen, maar mannen die vrouwen reduceren tot lustobjecten, en daarmee beeldbepalend zijn, terwijl de andere capaciteiten van vrouwen op geen enkele manier een podium krijgen.

De overheid moet niet opnieuw onzekerheid bij meisjes gaan opwekken door hun gedrag beperkingen op te leggen. Dit soort acties dragen ertoe bij dat vrouwen negatief tegenover hun lichaam en seksualiteit staan.
En terwijl zelfbewuste meisjes op deze betuttelende manier worden toegesproken, subsidieert de overheid islamitische websites waar wordt gepromoot dat vrouwen zichzelf bedekken en sluieren. Dat is een duidelijk teken dat de seksualiteit die sinds de jaren zestig is geëmancipeerd weer langzaam door conservatieve krachten wordt afgebroken. Laat dit niet gebeuren, want seksuele vrijheid hangt samen met een heleboel andere vrijheden. Het onderdrukken van seks hangt samen met het ondergeschikt maken van vrouwen aan mannen. Het is die discussie die moet worden gevoerd, maar de jongens worden hier niet op aangesproken. Alleen de meisjes worden aangesproken op hun onzedigheid, en daarmee wordt het gelijk van de onderdrukkende stromingen alleen maar bevestigd.

Als de overheid iets wil doen aan het beeld van de vrouw als lustobject, spreek dan de mannen aan die dit beeld over vrouwen hebben en verspreiden, want zij hebben de seksuele revolutie blijkbaar niet goed begrepen, maar er een alibi in gezien om vrouwen te kunnen gebruiken en te exploiteren.
Ik droeg zelf ooit hotpants en topjes met een blote taille, en kreeg in de jaren zeventig ook het nodige commentaar te verwerken. Ik vond dat wel schokkend, en ook begreep ik niet waar mensen het lef vandaan haalden om zich in het openbaar met mij te bemoeien, maar ik liet me niet intimideren, en droeg wat ik zelf wilde. Dat is een vorm van zelfbewustzijn en moed waarmee je je tegen de vooroordelen verzet. En dat heb je nodig om te voorkomen dat je wordt onderworpen aan mannen die als voornaamste eis aan vrouwen stellen dat hun vaderschap wordt zekergesteld.

Bovendien was ik niet alleen maar een lichaam: ik had een heleboel hobby's en onderwerpen die mij interesseerden, en die maakten ook deel uit van mijn identiteit en mijn ontwikkeling. Maar deze dingen worden bij meisjes structureel miskend; het gaat altijd maar over onze seksuele uitstraling, maar er is procentueel maar heel weinig belangstelling voor wat we nog meer te vertellen hebben. Meisjes worden zelden aangemoedigd om hun andere talenten te ontwikkelen, in tegenstelling tot jongens. Dat was in mijn jeugd zo, maar ik vang regelmatig op dat het tegenwoordig nog steeds zo is.

De religieuze moraal, die zelfbeschikking van vooral vrouwen onderdrukt om het vaderschap zeker te stellen, leidt tot vervreemding van en angst voor ons eigen lichaam. Het is een enorme bron van onzekerheid over je zelfbeeld. Vrouwen die iets van hun lichaam tonen krijgen behalve gefluit ook regelmatig op straat te horen hoe lelijk of hoerig ze zijn. Op nujij.nl zijn de beledigingen jegens vrouwen 'niet van de lucht', om Anke Visser van het APS maar even te parafraseren. Hoeren, sletten, sloeries, blubberbuiken en ga maar door. Op allerlei websites lees je over de harige benen en de ongeschoren oksels en vagina's die bij de 'lelijke' vrouwen te zien zijn.
Vooral vanuit islamitische hoek is de venijnigheid richting seksueel vrije vrouwen schaamteloos. 'Westerse hoeren' zijn een begrip in de islamitische sectoren: wij worden onverhuld gedemoniseerd, en worden volledig gereduceerd tot een lasterlijke vervorming van ons recht op vrije keuzes.

Het doel van deze islamitische websites is duidelijk: vrouwen zo onzichtbaar mogelijk maken, liefst door ze volledig te sluieren, ze binnenshuis te houden en alleen nog onder begeleiding van mannen over straat te laten gaan. Maar de roep om meer zedigheid kent geen grenzen: het begint met simpele verzoeken om minder borst te laten zien, het gaat door tot volledige sluiering. In zwembaden en op andere openbare plaatsen wordt opgeroepen tot islamitische apartheid, en hier wordt nog op ingegaan ook. Vrouwen die rebelleren moeten volgens de koran worden geslagen, en het patriarchaat is pas tevreden als vrouwen vanwege hun seksuele zelfbeschikking tot de hals in het zand wordt ingegraven en wordt doodgestenigd.

Het lot van een Duits-Turkse vrouw die door eremoord om het leven kwam trok ondanks de aandacht omdat islamitische scholieren deze moord goedkeurden omdat zij probeerde te leven als een Duitse. Dat is alvast een voorbode voor hoe de roep om meer zedigheid voor vrouwen zich zal voortzetten, als je er serieus op ingaat: het zal echt niet stoppen door het te gooien op 'excessen op scholen'.

Vrouwen die zich niet vrijwillig laten verleiden tot zediger gedrag, probeert men te dwingen door ze midden op straat voor vette zeug of hoer uit te maken, en door midden op straat willekeurig vrouwen in hun billen te knijpen, zelfs als ze gewoon bedekkende kleding aanhebben. En nu worden meisjes ook al aangesproken door overheidsinstanties. We kunnen erop wachten dat vrouwen weer wordt verteld dat ze het aan zichzelf te wijten hebben als ze worden verkracht, iets wat door de islamitische advocate Arslan al een keer geïntroduceerd is.

Nu hoor ik al zeggen, ja, zover moeten we natuurlijk niet gaan, maar hoever moeten we dan wel gaan? Wie bepaalt die grens? Mijn ervaring met onderdrukkende morele grenzen is dat de grens iedere keer weer een stukje verder naar beneden wordt bijgesteld.

Het is de dubbele seksuele moraal die eindelijk eens tot de bodem moet worden geslecht, niet de manier waarop meisjes hun identiteit proberen te vinden. De mentaliteit van de billenknijpers en degenen die meisjes tot op de schoolpleinen voor 'hoer' uitmaken moet worden aangepakt. De mentaliteit van jongens die zelf seks hebben maar meisjes veroordelen omdat ze seks hebben moet worden aangepakt. Belangstelling voor seks is niet verkeerd: de schijnheilige, seksistische dubbele seksuele moraal is verkeerd.

Billenknijperij en vrouwen uitschelden voor hoer zijn vormen van onderdrukking, in de vorm van initmidatie. Onverhullende kleding straalt geen angst uit, maar de moed om de venijnige laster en bedreigingen te negeren.
Het getuigt van zelfbewustzijn dat vrouwen deze vormen van maatschappelijke druk durven te trotseren.
De mentaliteit van mannen die vrouwen ongevraagd in het openbaar betasten en uitschelden als vorm van controle moet worden aangepakt, niet degenen die iets van hun lichaam durven te laten zien.

Een bekend zeepmerk prijst momenteel zeep aan door met onderzoeken op de proppen te komen die zouden aantonen dat vrouwen massaal ontevreden zijn over hun lichaam.
Hoewel ik het toejuich dat dit zeepmerk de exploitatie van vrouwen in de reclame probeert te doorbreken, zou ik dat niet doen door te zeggen dat vrouwen negatief tegenover hun lichaam staan, maar door óf te laten zien dat vrouwen die niet voldoen aan het beeld dat een bepaalde categorie mannen dicteert ook bij de maatschappij horen, óf door ook eens mannen massaal naakt in reclames te laten verschijnen.
Maar de zogenaamde seksualisering toont juist het tegenovergestelde aan: of meisjes nu dik of dun, groot of klein zijn, haar op hun benen hebben of niet, ze bepalen hun identiteit door wat ze aantrekken, en ze schamen zich niet voor zichzelf.

En passant zijn steeds meer wijken in Amsterdam niet meer prettig toegankelijk omdat er overal prostitutie opduikt. Op de Ruysdaalkade, op het Singel en de hele omgeving, overal waar je loopt zit je terwijl je om je heen kijkt tegen borsten en vagina's aan te kijken - en dat zijn blote lichamen die niets met zelfbewustzijn te maken hebben, maar alles met uitbuiting, vrouwenhandel, seksslavernij en de meest waanzinnige vorm van vrouwenonderdrukking.

Terwijl schoolmeisjes die met zichzelf bezig zijn door de overheid worden betutteld, wordt deze schrijnende vorm van exploitatie en onrecht getolereerd, en mag het zelfs open en bloot door de stad worden verspreid, zonder dat de overheid het een strobreed in de weg legt. Voor iedereen zichtbaar zijn de uit hun landen geroofde en verkochte slavinnen die door de maffia tot seks worden gedwongen te bewonderen, mannen uit alle lagen van de bevolking maken hier tegen betaling gebruik van en doen net of ze het niet weten, maar de seksualiteit van vrije vrouwen moet worden onderdrukt!

Het wordt de hoogste tijd dat er iets wordt gedaan tegen de dubbele seksuele moraal die nog altijd niet is uitgebannen, en die door de opmars van de islam weer veld begint te winnen op scholen. Islamitische jongens hebben seks met Nederlandse 'hoeren', maar ze verbieden Nederlandse jongens met hun zussen om te gaan! Hun zussen houden ze overal in de gaten, meisjes worden gedwongen om hoofddoeken en bedekkende kleding te dragen, en ze mogen in tegenstelling tot hun broers niet 's avonds op straat spelen. De broers beslissen op scholen wat hun zussen wel en niet mogen, en dat is precies waar het bij deze kwestie om gaat. Men beroept zich nu op zogenaamde excessen waar velen naar verwijzen, maar de werkelijkheid is dat men van bovenaf wil beschikken over de seksualiteit en bewegingsvrijheid van vrouwen.

Een blik op de wereld laat zien dat vrouwen nog altijd worden geweerd uit alle sectoren waar het geestelijk gewicht meetelt. In de Trouw schreef Dorien Pels een artikel over de promovenda Mineke Bos, die laat zien dat de wetenschap nog altijd een mannenbolwerk is. Het is bekend dat publicaties negatiever worden beoordeeld als er een vrouwennaam onstaan. Het percentage vrouwelijke hoogleraren is nog altijd onstellend laag, ondanks dat meisjes massaal aan het studeren zijn geslagen.
Ook in de media is de onbalans schrijnend. Hoewel vrouwen de helft van de bevolking uitmaken, zijn ze massaal ondervertegenwoordigd in programma's die bepalend zijn voor de beeldvorming rond de uitstraling van autoriteit. Zelfs het NOS-journaal voert een discriminerend beleid; vrouwelijke nieuwslezers moeten er aantrekkelijk uitzien, en men probeert ze te wippen als ze te oud worden, ongeacht hun ervaring, prestaties en capaciteiten. Bij achtergrond- en actualiteitenprogramma's zijn nauwelijks vrouwen te zien: overal waar belangrijke maatschappelijke onderwerpen worden besproken zien we voornamelijk mannen aan het woord. Bij wetenschappelijke onderwerpen zie je voornamelijk mannelijke autoriteiten, terwijl vrouwen altijd aan het woord komen als slachtoffer of patiënt. Alleen als 'moeder' krijgen vrouwen op televisie altijd het woord, vaders zitten er dan altijd als behang naast, zelfs als ze duidelijk ook hun zegje willen doen.

Dit heeft funeste resultaten voor de beeldvorming. Het leidt ertoe dat vrouwen voor het ontwikkelen van hun identiteit zijn aangewezen op seksuele beelden, want als autoriteit op het gebied van wetenschap of opinievorming krijgen ze geen voorbeelden. Tot op de allerhoogste niveaus werken media en instanties mee aan de stereotiepe beeldvorming van vrouwen, ook de niveaus waar vrouwen keurige zedige mantelpakjes dragen, en dit heeft onvermijdelijk een grote weerslag in de positie die mannen en vrouwen hebben in de maatschappij.

Wil de overheid iets doen tegen de reductie van vrouwen tot lustobject, dan moet dat met constructieve maatregelen, zoals het verbreden van de beeldvorming, niet door de seksualiteit weg te nemen. Er moet massaal meer aandacht komen voor de andere kwaliteiten, prestaties en behoeftes van vrouwen. Seks is het probleem niet, de dubbele seksuele moraal en de machtsverschillen zijn het probleem. Doe iets tegen het selectief bevoordelen van jonge en mooie vrouwen terwijl oudere vrouwen die iets te vertellen en toe te voegen hebben massaal uit de media en de publieke sector worden geweerd.

Schenk ook aandacht aan een positieve manier om seksueel met elkaar om te gaan, vooral onder jongeren. Deze moeten zelf maar het wiel uitvinden, en zo zijn ze overgeleverd aan de straatcultuur, waar vaak nog een historisch gegroeid seksistisch-patriarchaal beeld overheerst. Dat doe je dus niet door seksualiteit te veroordelen, want daarvan zijn alleen maar de meisjes het slachtoffer, juist dankzij de dubbele seksuele moraal. Accepteer liever het feit dat one night stands voorkomen. Probeer de waarde hiervan te bespreken, en leg uit hoe dit gezellig kan zijn, en waardoor mensen zich gebruikt of gekwetst kunnen voelen.

Seks kan heel goed zijn, maar niet als het wordt gedemoniseerd als middel om vrouwen te onderdrukken, te misbruiken of te exploiteren zonder dat dergelijk negatief gedrag gevolgen heeft. Het demoniseren van seks is de basis waarop loverboys en vrouwenhandel tot bloei komen.

Nu dreigen meisjes weer te worden aangesproken op hun gedrag, maar scheve machtsverhoudingen, exploitatie, misbruik, de dubbele moraal, het reduceren van vrouwen tot seksobject en minachting voor de geestelijke capaciteiten van vrouwen zijn de dingen die eerst aan de orde moeten komen.

We moeten de confrontatie met de conservatieve, religieuze en patriarchale bolwerken net zo lang aangaan tot hij voorgoed onschadelijk is geworden. Vrouwen moeten behalve seksuele vrijheid hun positie opeisen op alle maatschappelijke gebieden. Vrouwen zijn ernstig ondervertegenwoordigd in alle serieuze media: eis je plaats op, eis dat vrouwen als autoriteit worden uitgenodigd, eis dat er 50% vrouwen in gezaghebbende programma's verschijnen. Eis dat vrouwen als autoriteit deelnemen aan discussies. Begrijp dat vrouwen niet serieus worden genomen omdat ze uit het openbare beeld worden geweerd - behalve als lekker ding of als moeder. Laat je niet wijsmaken dat het beeld van vrouw als lustobject er de oorzaak van is dat vrouwen niet serieus worden genomen, want vrouwen werden ook voor de seksuele revolutie al geweerd uit alle centra van macht en wetenschap, en in die tijd waren ze veel meer onderworpen dan nu.

De overheid kan iets bijdragen door te voorkomen dat vrouwen worden gereduceerd tot lustobject: een vrouw heeft alleen maar betekenis als ze jong en mooi is, en als ze niet binnen die categorie valt, is ze geen aandacht waard. Verder krijgen vrouwen geen toegang in de mannelijke machtsolwerken.

De seksuele revolutie was succesvol omdat het een alibi verschafte om vrouwen seksueel in de uitverkoop te doen. Andere emancipatiebewegingen waren minder succesvol omdat mannelijke machtsbolwerken geen behoefte hebben aan zelfbewuste, concurrerende vrouwen, maar aan afhankelijke huismoeders die onbetaald het huishouden verrichten. De conclusie moet niet zijn om de seksuele vrijheid maar weer in te leveren, maar om een einde te maken aan discriminatie, vrouwenhandel en exploitatie, en om vrouwen ook in de andere sectoren in beeld te brengen.

| | Auteur: els-geuzebroek

Dit artikel is keer gelezen.

22 reacties

@ 'Om dat laatste aan te pakken moet je niet het gedrag van meisjes aan de kaak stellen, maar mannen die vrouwen reduceren tot lustobjecten, en daarmee beeldbepalend zijn'

Zeker! Zo mag de term 'loverboy' ook vervangen worden door 'totally without love boy'.

Ik kwam denk ik twee jaar geleden in de trein 3 vrouwen van een jaar of 60 tegen, die gingen naar een ontmoeting, om het te hebben over loverboys. Wat te doen aan dat maatschappelijke probleem. Ik had zo vreselijk veel respect voor die vrouwen. Toen ik zei 'Maar waarom wordt het met zo'n geromantiseerde term aangeduid? Waarom noemen we het in hemels naam loverboy?' zei een van die vrouwen: 'Dat is nou verdorrie een goeie vraag zeg. Waarom hangen we er zo'n mooie term aan, terwijl het zo afschuwelijk lelijk is'. Toen ze uitstapten, keek de vrouw nog even om, en ze zei: hier moeten we wat mee doen.


En Els, ik vind dit echt een super artikel. Astrid van triet (E-mail ) (URL) - 12-10-’07 22:01
[quote]Als de overheid iets wil doen aan het beeld van de vrouw als lustobject, spreek dan de mannen aan die dit beeld over vrouwen hebben en verspreiden, want zij hebben de seksuele revolutie blijkbaar niet goed begrepen, maar er een alibi in gezien om vrouwen te kunnen gebruiken en te exploiteren.[/quote]

Ja: laten we het verschil tussen emancipatie BINNEN een patriarchaat (lees: mannen met rust laten), en WERKELIJKE emancipatie: OOK mannen emanciperen nu eens in gang zetten:
[url]http://www.vantrietcoaching.nl/index.php?par_id=89&tel=0[/url]

[url]http://www.vrouwenaanbod.nl/matriarchaatpatriarchaat.htm[/url]

[quote]Zelfs het NOS-journaal voert een discriminerend beleid; vrouwelijke nieuwslezers moeten er aantrekkelijk uitzien, en men probeert ze te wippen als ze te oud worden, ongeacht hun ervaring, prestaties en capaciteiten.[/quote]

Hierbij een ode aan Mika Brzezinski:
[url]http://nl.youtube.com/watch?v=6VdNcCcweL0[/url]

[quote]Seks is het probleem niet, de dubbele seksuele moraal en de machtsverschillen zijn het probleem.[/quote]

Vrouwen hebben seks een nieuw gezicht gegeven door ooit tegen de slechts ‘nemende variant’ van seks in opstand te komen. Vrouwen zijn in de slaapkamer van relaties een strijd met grenzen aangegaan, grenzen die eerst gesteld moesten worden, en vervolgens pas verlegd konden worden toen er sprake van overgave kon zijn, zonder dat het ‘nemen’ weer begon. Daardoor is voluptueuze, extatische innige seks mogelijk geworden.
Dat mag eens flink onder de aandacht komen en overgedragen worden op volgende generaties. En dus niet alleen de beelden over ‘vrije seks’ zoals dat geassocieerd wordt met ‘vluggertjes’, maar vrije seks als in ‘zo vrij in overgave, dat het werkelijk een ongelooflijk ongekend prachtig wellustige ervaring kan zijn’.
Geen probleem met vluggertjes/one-nightstand etc. overigens hoor ;)

Zo is polygamie bijvoorbeeld een oud woord, dat geassocieerd is met ‘hebben’: ‘meer hebben’.
Terwijl het woord Polyamorie niet gaat over ‘hebben’. Het gaat over ‘verbinden’.
Polyamorie wordt hier heel mooi door een vrouw getoond:
[url]http://www.polyamorie.nl/page.asp?index=0[/url]

En daarom moeten er zoveel mogelijk vrouwen aan het woord komen; vrouwen hebben werkelijk iets nieuws te brenge. Vrouwen hebben door de doorleving van de emancipatie, ook de betekenis van vrijheid werkelijk doorleefd, en hebben aan tal van zaken een veel mooiere, krachtigere betekenis gegeven.
Mannen hebben vrijheid nog steeds verweekt geassocieerd met ‘vrij gehouden worden’.
Mannen vallen overigens graag in de vrije ruimte die de moderne geëmancipeerde vrouw biedt, maar zien zichzelf niet als degene die de kracht van die vrije ruimte als collectief dan ook in stand moet houden. Dat is aan de vrouw. Plasterk-mannen redden vrouwen, in plaats van het mannen collectief aan te spreken, want dat is not-done.
[url]http://www.vantrietcoaching.nl/index.php?par_id=90&tel=0[/url]
De kracht van vrijheid:
[url]http://www.thefemininetouch.nl/index.php?pag=artikel&art_id=54&tel=50[/url] Astrid van Triet (E-mail ) (URL) - 12-10-’07 22:44
De kelders van het patriarchaat opruimen:
twee jaar geleden geschreven:
[url]http://www.vrouwenaanbod.nl/keldersvanhetpatriarchaat.htm[/url]


En omdat het de hoogste tijd is om echt officieel doodziek te worden van al dat gezeik over vrouwen, ook dit even:
[url]http://www.vrouwenaanbod.nl/YasminEnAstrid.htm[/url]

en dit

[url]http://www.vrouwenaanbod.nl/bestellengenak.htm[/url] Astrid van Triet (E-mail ) (URL) - 12-10-’07 22:51
Een aardig stukje, maar helaas is het te eenzijdig en klopt het op meerdere punten niet....

1."Als de overheid iets wil doen aan het beeld van de vrouw als lustobject, spreek dan de mannen aan die dit beeld over vrouwen hebben en verspreiden"
[b]Ik dacht toch echt dat zowel mannen als vrouwen verantwoordelijkheid dragen......?? [/b]

2."het gaat altijd maar over onze seksuele uitstraling, maar er is procentueel maar heel weinig belangstelling voor wat we nog meer te vertellen hebben."
Blijkbaar stoor je je eraan dat vrouwen niet genoeg voor hun "overige kwaliteiten" worden bewonderd, maar.........waarom ben jij dan niet juist TEGEN de overdreven beeldvorming vanuit de media van de vrouw als lustobject? [b]Als je je echt zo stoort, dan vind je de huidige media hersenspoeling toch echt overdreven en vrouwonvriendelijk? [/b]

Vrijheid blijheid is prima, maar als je wilt dat de vrouw op een veelzijdige interessante manier wordt neergezet, [b]zul je als ZELFBEWUSTE VROUW toch echt moeten gaan protesteren![/b]

Of dacht je dat seksuele vrijheid betekent: alles moet kunnen (dan wordt het dus een zootje) Een beetje respect... - 13-10-’07 00:14
listen to this:
http://www.thefemininetouch.nl/index.php.. Astrid van triet (E-mail ) (URL) - 13-10-’07 11:31
oh, en nu goed ;)
[url]http://www.thefemininetouch.nl/index.php?pag=artikel&art_id=236&tel=0[/url] Astrid van triet (E-mail ) (URL) - 13-10-’07 11:32
Hai Astrid, benieuwd of die vrouwen nog iets hebben gedaan met die 'totally without love boys'.

Bedankt voor al je links. Er worden hele goede dingen aangestipt, zoals dat de creches eigenlijk voor mannen moeten worden gemaakt, omdat zij degenen zijn die nauwelijks tijd in hun kinderen steken. Inderdaad krijg je dan opeens een goed beeld van de omvang van dit probleem. Maar die stelling maakt ook duidelijk dat het probleem lekker naar de vrouwen wordt afgewenteld, die maar lekker moeten emanciperen en tegen de bestaande orde moeten opboksen, terwijl de mannen gewoon doorgaan met werken, want zij vinden het wel lekker zo, een vrouw die thuis de boel op orde houdt terwijl zij vrij zij pegels kunnen verdienen. Ze voelen zich waarschijnlijk toch wel meer de baas, omdat ze het geld binnenbrengen.

Ook dat metaforische stuk over het opruimen van de patriarchale rotzooi maakt heel duidelijk wat er scheef is, en hoe vrouwen er zelf aan meewerken ook nog door de taak van het opruimen volledig op zich te nemen. Door dat uit te beelden in zo'n vergelijkend verhaal blijft de betekenis ervan echt goed hangen, en dat is uiteindelijk het doel.

Mika Brzezinski was geweldig, een rolmodel voor iedereen zou ik willen zeggen, maar zeker vrouwen moeten er goed naar kijken. Ze is niet ontslagen, dus onverzettelijk tegen de gevestigde orde ingaan kan best als je doel goed is.

[quote]Vrouwen hebben door de doorleving van de emancipatie, ook de betekenis van vrijheid werkelijk doorleefd, en hebben aan tal van zaken een veel mooiere, krachtigere betekenis gegeven.[/quote]

Wat je met een 'krachtigere betekenis' bedoel weet ik niet precies, maar het klopt wel dat je beter beseft waar 'vrijheid' over gaat als je tegen de onderdrukking en de vooroordelen in hier niet aan toegeeft, maar doorgaat tot het je lukt om jezelf te zijn. Als je in de watten wordt gelegd, apprecieer je het minder, en begrijp je minder wat de waarde ervan is. Dat is jammer, want daardoor ben je in staat het weer weg te geven, omdat je het belang niet kent, en omdat je niet weet wat het wil zeggen dat je in het ontwikkelen van je persoonlijkheid wordt afgeremd, of een richting wordt ingestuurd die helemaal tegen je natuur ingaat.

Wat dat liedje betreft, ik moet wel zeggen dat ik een fan ben van Ayaan Hirsi Ali. Zij is voor mij een die vrouwen die zich niet door dreiging of intimidatie laat verjagen, en die niet bang is dat haar de mantel wordt uitgeveegd met kritiek, een soort basisprobleem bij veel vrouwen, die zich in hun schulp terugtrekken zodra ze op hun kop krijgen wegens hun assertieve en kritische gedrag. Notabene kwamen er 21 leiders uit islamitische landen hierheen om te vragen of we haar de mond konden snoeren, zo sterk is de wil in de islam om de stem van kritische vrouwen te onderdrukken, maar ze laat zich er niet door afschrikken. Een absolute heldin, niet alleen omdat ze op durft te staan tegen de islam, maar voor alle vrouwen die bang zijn voor harde en zelfs onterechte kritiek. Els (E-mail ) (URL) - 14-10-’07 16:45
Hallo Een beetje respect, bedankt voor je reactie.

[quote]1."Als de overheid iets wil doen aan het beeld van de vrouw als lustobject, spreek dan de mannen aan die dit beeld over vrouwen hebben en verspreiden"

[b]Ik dacht toch echt dat zowel mannen als vrouwen verantwoordelijkheid dragen......??[/b][/quote]

Ik weet niet precies wat je hiermee bedoel. Natuurlijk draagt iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid, maar volgens mij wordt die nu juist helemaal bij meisjes gelegd, terwijl de beeldvorming van vrouwen door de hele maatschappij heen gereduceerd tot haar seksuele uitstraling. Vandaar de voorbeelden van de prostitutie en slavinnenhandel open en bloot, het geringe aantal gezaghebbende vrouwen in de media, in de politiek etc. Misschien zul je zeggen dat het in de politiek wel meevalt, maar kijk eens naar internationale congressen, dan zijn vrouwen vaak praktisch afwezig.

Als ze op deze gebieden onzichtbaar zijn, maar op het gebied van seksualiteit wel alle ruimte krijgen, los je dit probleem niet op door te klagen over de kleding van meisjes. Je lost het op door het beeld aan te vullen met wat eraan ontbreekt. Dat ligt niet voortdurend aan vrouwen, want die hebben voldoende ambities. Het ligt eraan dat ze niet door de barrières heen kunnen breken en niet tot de mannenbolwerken door kunnen dringen.

Volgens mij is dat omdat de mannen in deze bolwerken geen vrouwen accepteren. Daar zal Plasterk dus wat aan moeten doen, in plaats van suggereren dat meisjes zich onzedelijk gedragen. Dat is koren op de molen van al die conservatieve vrouwenhaters die vrouwen tot hoer bombarderen, terwijl ze zelf wel onbelasterd gebruik kunnen maken van de vrije vrouwen die ze 'hoer' noemen plus van de slavinnen die door hun mentaliteit overal ter wereld worden ontvoerd en verkocht.

Ik geef hier ook nog maar eens hookers.nl, mocht Plasterk dit nog lezen, dan kan hij hier misschien een emancipatieproject gaan opstarten.

http://www.hookers.nl
http://www.hookers.nl/index.php

[quote]Blijkbaar stoor je je eraan dat vrouwen niet genoeg voor hun "overige kwaliteiten" worden bewonderd, maar.........waarom ben jij dan niet juist TEGEN de overdreven beeldvorming vanuit de media van de vrouw als lustobject? Als je je echt zo stoort, dan vind je de huidige media hersenspoeling toch echt overdreven en vrouwonvriendelijk?[/quote]

Dat klopt, dat vind ik ook vaak. Er moeten veel meer vrouwen met gezaghebbende en zichtbare functies bij de serieuze programma's komen, over nieuws, achtergrond, politiek, wetenschap en beleidvorming. Ik ben het ook helemaal eens met je term 'hersenspoeling', want dat is volgens mij het effect.

[quote]Vrijheid blijheid is prima, maar als je wilt dat de vrouw op een veelzijdige interessante manier wordt neergezet, zul je als ZELFBEWUSTE VROUW toch echt moeten gaan protesteren![/quote]

Dat doe ik ook ;) Althans, ik doe mijn best.

[quote]Of dacht je dat seksuele vrijheid betekent: alles moet kunnen (dan wordt het dus een zootje)[/quote]

Absoluut niet, ik vind het heel belangrijk dat er aandacht komt voor positieve manieren waarop mensen seksuele aandacht voor elkaar kunnen hebben. Maar dat doe je dus niet door de verkeerde aandacht te demoniseren en te verbieden, maar door alternatieven aan te reiken.

En die alternatieven moeten niet neerkomen op de roep om meer kuisheid, zedigheid, monogamie, 'echte liefde' en maagdenvliesherstel en tot hoer bombarderen van seksueel vrije vrouwen etc., maar juist gaan over het accepteren van meer bloot en eenmalige seks. Bloot en seks zijn prima, zolang je respectvol met elkaar omgaat en je er geen kater aan overhoudt. Els (E-mail ) (URL) - 14-10-’07 17:05
Mooi artikel, Els, dank je daarvoor. Goede punten. Ik merk dat eenduidige categorieën 'man' en 'vrouw' blijven bestaan en daar huiver ik zoals je weet enigszins van, gezien de immense diversiteit aan mensen op onze wereld, maar de grote zichtbare en onzichtbare structuren die je aansnijdt, voelen aan als nagels met koppen. Maarten Van Hove (E-mail ) - 18-10-’07 17:02
Bedankt Maarten! Bij 'seksualisering' en stereotiepen komen inderdaad nog veel meer kanten kijken. Dit was eigenlijk een reactie op het APS en de discussie n.a.v. de emancipatienota. Maar er zijn meer punten aan te snijden. Els (E-mail ) (URL) - 18-10-’07 17:09
Over het hele loverboyprobleem valt nog meer te zeggen,maar de term is niet-romantiserend. Het geeft juist aan dat meisjes verliefd zouden zijn een jongen die hen zou dwingen de prostitutie in te gaan. Niks romantiek, maar gewoon een definitie. renzo (E-mail ) (URL) - 02-10-’08 15:41
Hai Renzo, bedankt voor je defnitie. Zelfs zo uitgelegd is het woord nogal eufemistisch, omdat het de systematiek verhult die erachter schuilgaat. Samira Bellil beschreef bijvoorbeeld hoe meisjes doelbewust werden verkracht of verleid omdat ze in de islamitische cultuur dan 'hun eer' kwijt waren. Ze kunnen dan bij niemand meer aankloppen, want ze zouden zwaar worden gestraft of misschien zelfs vermoord. Op die manier hebben loverboys een middel in handen waarmee meisjes kunnen worden gechanteerd om voor de jongens geld te verdienen in de prostitutie. Zo komen ze in een neergaande spiraal terecht.
Het is dus niet alleen dat ze worden misbruikt, maar ook het systeem waarbij ze eerst doelbewust worden 'ontmaagd' (een bezopen woord) om ze te kunnen chanteren en vervolgens van het systeem gebruik maken waarin niet-maagdelijke meisjes vogelvrij zijn en je er dus mee kan doen wat je wil.

Ik vind het nogal storend dat er wordt gesproken over loverboys, alsof het gaat om een stel kwajongens die 'dreigen te criminaliseren' in plaats van om een cultuur waarin vrouwen totaal afhankelijke, minderwaardige wezens zijn, waarin maffiose mannen aan het langste eind trekken. Els (E-mail ) - 02-10-’08 23:13
dank je els,
Ik ontken je verhaal ook niet, maar die term is er dus.
Ik zou zeggen: jij, die er zo tegen bent, bedenkt dan een betere term Ik vind het trouwens helemaal geen romantiserende term, is gewoon heel duidelijke term
Ook een idee is je energie te richten op bestrijding van het probleem ipv de term.
Daar zullen slachtoffers meer aan hebben, denk ik. Of ze nu slachtoffer zijn van een loverboy of van een smeerlap (een alternatieve term), ik geloof niet dat dat uitmaakt.... renzp (E-mail ) (URL) - 03-10-’08 18:23
Bedankt voor de input renz. Ik heb ook eigenlijk niet de term bestreden, ik heb alleen gezegd dat loverboys kunnen bestaan doordat seksualiteit wordt gedemoniseerd en met iets slechts wordt geassocieerd. Meisjes waren eindelijk op weg hun eigen seksualiteit te ontdekken, maar dan worden ze nog wel door een minister tot hoer bestempeld, precies de opvatting waar we nu juist vanaf moeten. Door zo'n houding krijgen pooiers de kans meisjes in hun web te vangen en ze te exploiteren.
De term heb ik alleen maar gebruikt, omdat het voor zich spreekt. Dus waarschijnlijk had je het niet eens tegen mij. :)

Mocht ik nog eens een stuk schrijven over loverboys, dan zal ik het zeker hebben over de oorzaak van het probleem en hoe het zou kunnen worden opgelost. Els - 03-10-’08 18:45
Klopt Els, het ging over de eerste reactie van Astrid, over de term.
En idd ik verbaas mij ook over die seksualiseringsdiscussie - die er volgens mij vooral op gericht om seksuele vrijheid van man en vrouw in te perken> wat erachter zit is natuurlijk dat mensen seksualiteit eng vinden. Bij zichzelf. En dan voor anderen willen gaan bepalen hoe ze zich moeten gedragen/kleden.
Helaas, maar die neiging is onuitroeibaar bij politici en andere machthebbers.
Al schuilt natuurlijk in ieder van ons een censor die o zo goed weet hoe anderen het moeten doen... renzp (E-mail ) (URL) - 03-10-’08 18:49
Ha Renzo,

Termen die gebruikt worden, doen er in mijn ogen wel degelijk toe.
In gebruikte termen dienen zich namelijk de prefab gestuurde oplosssingen al aan, die gekozen zouden moeten worden, volgens de cultuur.

Termen worden bijvoorbeeld vaak op zo'n manier gebruikt, dat vrouwen in de slachtofferpositie zitten, en daar wordt dan heel hard aan gewerkt. En met de man gebeurt dan niets. Hooguit 'de gevangenis in, en dat is Ok'. Alsof loverboys geen slachtoffer zijn van hun omgeving die hen doordrenkt heeft met signalen van 'wees een zwakke en uitbuitende man'.

Mijn punt is, dat in heel veel termen er voor gezorgd wordt, dat er 'aan de vrouw gewerkt wordt, en de vrouw aan zichzelf werkt'. Dit is eenzijdig, onverbonden, en deze eenzijdigheid is geconditioneerd. En conditioneringen laten we pas los, als dingen benoemd worden, zodat er bewustere keuzes gemaakt kunnen worden.

Er zijn naar mannen natuurlijk ook dit soort processen gaande, op andere gebieden, maar die mogen mannen zelf benoemen. Niet alles door vrouwen op laten knappen, en dan vervolgens tegenover vrouwen zeuren: 'Nou, maar wij mannen hebben het ook moeilijk hoor'. Ja heren: doe er wat aan:
http://www.vantrietcoaching.nl/index.php..


Mannen tonen echter geen compassie naar andere mannen toe, en naar opgroeiende jongens toe. Mannen gaan niet in de publieke beeldvormingen voor hen 'staan', zoals vrouwen in hun emancipatie wel voor zichzelf en voor andere vrouwen zijn gaan staan. Om hen bewust te maken bijvoorbeeld, zelfs als sommige vrouwen zelf zich daar tegenover vijandig opstelden.

Er is geen compassie proces van uit mannen naar mannen. Hooguit vanuit religies; wel opvoedkundig de teugels weer aanhalen en zo. Maar geen compassie van man tot man, voor de werkelijke vrije kracht in de mens, en hierin dus in de man.

Onze cultuur heeft tenslotte ook altijd gevonden, dat dat een taak voor vrouwen is: OF mannen opvoeden, OF mannen de eigen gang laten gaan en vooral ontlastend begrip tonen, etc.

Ik schrijf vanuit begrip. Maar niet vanuit ontlastend begrip, maar vanuit transformerend begrip.

Ik zie net Renzo, dat jij hier op Nissaba van de week een mooi artikel hebt geplaatst. Misschien doorbreek jij de compassie loze houding van mannen naar mannen en jongens wel.

Ook dit is een kwestie van bewustzijn.
De man is in dit schrijven van mij niet in zijn karakter compassieloos.
Maar iets waarop gegeconditioneerd is.

Misschien ben jij degene wel die dit gaat doorbreken, Renzo. Astrid (E-mail ) (URL) - 04-10-’08 10:56
Heel mooi:

http://www.nissaba.nl/story.php?title=gr..


Zie ook mijn eerste reactie hier bij dit artikel, en pagina 4 op mijn brochure:
http://www.vantrietcoaching.nl/astrid/br.. Astrid (E-mail ) (URL) - 17-12-’08 20:28
Ja, grappig he, ik zat ook al te denken hoe ik het nou hier moest koppelen. Moest trouwens ook bij een ander nieuwsbericht aan je denken, waar werd gezegd dat nu 'mannen aan zet zijn' in de discussie over werk en inkomen. En wat krijg je dan: http://www.nissaba.nl/story.php?title=pa..
Maar goed, is off topic...
Om het weer een beetje terug te brengen citeer ik even dit uit de brochure waar je naar linkte:

(On)geëmancipeerd zijn
Loverboys zijn zeer ongeëmancipeerde mannen: zij
- zijn niet in staat om in hun eigen levensonderhoud te voorzien; zij stellen zich hierin afhankelijk op van hun partner
- zijn niet in staat om in de eigen kracht te gaan staan
- zijn niet in staat om de druk uit hun omgeving, om een zwakke man te zijn, te doorbreken
- kiezen er niet voor om een voorbeeld te nemen aan mannen die wel in hun kracht staan
- dragen niet positief bij aan de economie, en zeker niet als ze in de gevangenis zitten met vooral ook andere mannen ……..

Niemand vindt dit een emancipatieprobleem.
Of ja, toch wel: wij vinden loverboys een emancipatieprobleem van hun vriendinnen; die moeten toch echt eens leren om meer in hun kracht te gaan staan……...


Heel mooi gezegd. :-) Er moet eigenlijk een politieke lobbygroep komen met dit soort stellingen, om wat druk uit te oefenen. Els (URL) - 17-12-’08 21:23
Beste mensen, laten we even naar de feiten kijken:
* de term loverboy is echt niet bedacht om loverboys lief te maken. nee, hulpverleners ontdekten dat de slachtofers van loverboys de term pooier niet accepteerden. vandaar dus. Het heeft niets te maken met die gasten als lieve schatjes voorstellen, maar alles met hun methoden. dat is dus het voordeel van de term
* dat een man die zich laat onderhouden door een vrouw ongeemancipeerd is, is volstrekt nieuw. en ook belachelijk .
Jarenlang is geroepen dat mannen zich niet te in moesten voelen voor bijv. werk als huisman
een consequentie van de opvatting: 'je laten onderhouden is ongeemancipeerd', is dat mannen natuurlijk geen huisman kunnen worden, dat begrijpt u.
Afhankelijkheid van een partner is niet slecht, en ook financiele afhankelijkheid niet. Renzo (E-mail ) - 17-12-’08 23:01
els, ik heb je column gelezen en ik ben niet onder de indruk.
Alsof de man in dat artikeltje maatgevend is..en menig man op andere dagen niet gewoon werkt, afwas doet etc.
je weet toch ook wel dat mannen tegenwoordig - al sinds 1998 - een zwaardere werk-zorgbelasting hebben dan vrouwen (cijfers SCP). dus beetje erg makkelijk geredeneerd. Het zou leuk zijn ons bij de feiten te houden,.
en natuurlijk verdient die ene papa een trap onder zijn hol
Maar de oplossing die jij zoekt, nl dat vrouwen mannen dingen dwingend moeten gaan opleggen is ridicuul, contraproductief en een recept voor scheiding. Er samen uitkomen, lijkt me toch net wat verstandiger. Maar dat zijn maar de woorden van een man die graag naar feiten kijkt.. renzo (E-mail ) - 17-12-’08 23:08
de vrouwen hier in het westen vragen er soms om, hoor. moet je kijken hoe ze erbij lopen in de zomer... sorry, hoor. En dan vinden ze het gek als ze nagestaard worden... flikker toch op; vrouwen worden hier steeds egocentrischer b;ubje (E-mail ) - 28-10-’09 22:36
Thanks for sharing this content!
https://cocoon-escort.com/escort-cologne.. Cologne escort agency (URL) - 28-06-’20 18:33


(optioneel veld)
(optioneel veld)

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.


Alle godinnen

Ga naar alle godinnen op de oude site.

Laatste reacties

Cologne escort ag…: Thanks for sharing this content! https://cocoon-es cort.com/escort-cologne..
Ben Veldstra: Hallo Els, Ik zou graag van jou of lezers willen horen of ze me iets kunnen vertellen, over de betek…
Fried van Bijnen: Uit de vraag: "bestaan er geniale vrouwen dan ???" door Knox op 16-04-’08 om 21:01 uur, leid ik af da…
E. Verel: Mijn achternaam is een levend monument voor de godin,met haar vele verbasteringen, als Vrel, Verhel, …
Prof. MUSTER: Inmiddels is het Delftse Sprookjesmuaseum opgeheven, 4 Andere Musea in Delft boden geen extra-Museumr…
Prof. MUSTER: Ik ben natuurlijk geen expert in Sankrit Pakrit Kanada of Urdu maar deze tekens lijken bijna dezelfde…
andries oost: Kritiek en reflectie Er was wel een goed stuk van Els Geuzebroek, waar ik op zou willen reageren. Wat…
Fried: Prachtig artikel heb je gevonden, Els. Philipke heeft er jammer genoeg nog steeds geen antwoord op ge…

Reorganisatie

Op dit moment worden alle godinnen overgezet naar een nieuwe database. Omdat dat veel werk is, zal het een tijd duren voor alles is overgezet. Veel crosslinks gaan nog terug naar de oude pagina's omdat eerst alle entries moeten worden toegevoegd.
Voor suggesties en commentaar kun je terecht op het forum.

Video's

Woensdag 09 September 2009 at 11:33 pm


Forum | Pivotx Homepage | Pivot Forums | Extensies | Pivotx Boek