Godinnen uit de hele wereld

godinnen uit de hele wereld
index alle godinnen | attributen | weblog | forum | contact | boeken | zoek | links: oude pagina | links: nieuw |

Arethusa [Andere spelling: Arethousa](Areatha) vorige || volgende (Argimpassa)


Arethusa. Ook Arethousa. Haar naam kan in verband worden gebracht met ardusa, 'watergietster'. Griekse naiade (waternimf) uit het gevolg van Artemis, afkomstig uit Elis. Ze is de beschermster van een beroemde bron op SiciliŽ. Ze werd genoemd door dichters als Ovidius in zijn Metamorfosen, en door Pindarus en Vergilius. Ze was een dochter van Doris en Nereus. Arethousa werd ook genoemd als een der Hesperiden, de verzorgsters van de tuin van Hera.
Ze zwierf graag door de bossen en velden. Op een dag zag ze, vermoeid na een lange jacht, een schitterende, kristalheldere rivier, in de schaduw van zilveren wilgen, en ze werd verleid een bad in het koele water te nemen. Ze zwom wat rond, maar opeens voelde ze iets onder zich. De maagdelijke nimf wilde hier niets mee te maken hebben, en vluchtte weg. Achter zich hoorde ze een stem 'Waarom vlucht je, mooi meisje?', en haar achtervolger stelde zich voor als de riviergod Alpheus (Alpheios). Met hulp van Artemis vluchtte Arethusa als een zoetwaterstroom onder de oceaan door, helemaal naar SiciliŽ, en kwam uiteindelijk terecht op Ortygia, het eiland van Artemis, vlak bij Syracuse. Artemis veranderde Arethusa in een fontein om aan haar belager te ontkomen.
De beroemde fontein is nu nog te zien in Syracuse op SiciliŽ. Het water van de Griekse Alpheus zou een weg naar de bron gevonden hebben, en vermengde zich met het water van de nimf. Wie een houten beker in de Alpheus zou gooien, vindt hem terug in de bron van Arethusa.
Op de bodem van de heldere bron zou je soms Griekse bloemen kunnen zien bloeien.

Arethusa wordt soms met Artemis geÔdentificeerd. Alpheios, de zoon van Thetis, achtervolgde Artemis naar Ortygia: hier smeerde Artemis haar eigen gezicht en dat van alle nimfen in met witte modder, zodat Alpheios Artemis niet meer wist te onderscheidden. Onder luid hoongelach droop hij af.
Artemis wordt vaker geassocieerd met het laten ontspringen van bronnen. Ook de maagdelijke jageres Atalanta, een ander alter ego van Artemis, verstond deze kunst. Artemis werd door de Grieken gelijkgesteld aan de Perzische watergodin Anahita, die misschien onder haar oudere naam Aredvi Sura een raakvlak heeft met Arethusa. Aredvi Sura ging in oostelijke richting op in de hindoeÔstische riviergodin Sarasvati, die net als Arethusa woont op een kruispunt van twee rivieren, een witte en een zwarte rivier. Alpheus' naam is te vertalen als witachtig. Zij heeft eveneens een waterkan en bloemen als attribuut. Het bad in de rivier is in het hindoeÔsme een heilig ritueel. De onbevlekte, maagdelijke Anahita werd zelf net als Arethousa ooit belaagd tijdens een bad in een rivier, evenals haar opvolgster Fatima; deze werd wel zwanger van het bad, en beviel van de imam Hoessein.
Sarasvati heeft ook een raakvlak met de bijbelse Sara. In de bijbel wordt echter Sara's door dorst gekwelde slavin Hajar met het ontspringen van een bron geassocieerd. Dit laten ontspringen van bronnen wordt in de Griekse mythologie vaak toegeschreven aan Artemis of alter ego's van deze godin; Artemis is de Griekse versie van de Aziatische Arethusa of Anahita. Sarasvati was de Shakti van Brahma, wiens naam terug te vinden is in Sara's echtenoot Abraham. De Urdarbron van de nornen en de bijbelse hof van Eden, van Adam en Eva, is terug te voeren op hetzelfde geloof. Vanuit deze tuinen onstpringen de oerbronnen van een aantal heilige rivieren. Ook de Balten kennen deze voorstelling; de zonnegodin Saule bewoont een dergelijke tuin, terwijl de lotgodinnen de Zorya overeenkomen met de verzorgster ervan, zoals de nornen en de Hesperiden.
Op munten werd Arethusa wel afgebeeld begeleid door dolfijnen.

© nissaba.nl

Deze pagina is 6344 keer bekeken
Kenmerken

Etymologie: Ardusa: watergietster
Andere namen: Diktynna, Artemis
Verwant: Anahita, Arduinna, Hesperiden, Sarasvati


Functies: bos, jacht, rivier, water, naiade
Attributen: bron
goden: Alpheios
Lokatie
Stad / steden:
Syracuse
Landen/volken: geen, Grieken
Streek/gebied: ,

Oude pagina's


Zoek:
Kijk hier voor uitgebreide zoekmogelijkheden.
lexicon
kalenderdagen
mythische plaatsen
hemellichamen
attributen
functies
goden
archeologische lokaties, tempels etc.
landen
steden