Godinnen uit de hele wereld

godinnen uit de hele wereld
index alle godinnen | attributen | weblog | forum | contact | boeken | zoek | links: oude pagina | links: nieuw |

Atalanta [Andere spelling: Atalante, Atalate, Atlnta, Atlenta](Atabey) vorige || volgende (Atanea)


Op een vaas met de Calydonische jacht als onderwerp is haar naam gespeld Atalate. De Etrusken noemden haar Atlnta of Atlenta. Atlanta was een jageres uit de Griekse mythologie. Atalanta was een afstammeling van de Amazones. Ze kan vanwege bepaalde aspecten ook wel worden geÔdentificeerd met Artemis, de grote godin van de Amazones.
In Arcadia was haar moeder Klymene, haar vader Iasos; in BoeotiŽ werd Schoeneus als haar vader genoemd. Atalanta werd bij haar geboorte te vondeling gelegd in de bergen, op de Parthenische heuvel (maagdenheuvel) bij Kalydon, waar ze werd gevonden en gezoogd door een berin, een verschijningsvorm van de godin Artemis. Artemis werd zelf beschouwd als godin van de bergen en de wildernis. Atalanta groeide op temidden van de jagers die haar vonden en grootbrachten. Ze jaagde zelf ook, en nam deel aan de Kaledonische jacht. Ook was ze een der Argonauten, als enige vrouw. Tijdens een worstelwedstrijd versloeg ze Peleus.

Pausanias vermeldt dat ze bij de ruÔnes van Kyphanta, aan de weg naar Zarax, toen ze bijna omkwam van de dorst tijdens de jacht, Artemis aanriep. Ze sloeg met de punt van haar speer op een rots, waarop een waterbron ontstond. Hetzelfde vermogen om een bron uit een rots te laten ontspringen is toegeschreven aan Rhea op Kreta, toen Zeus werd geboren. Zowel Rhea als Atalanta kunnen worden geÔdentificeerd met Artemis. In de Hebreeuwse mythen komt de bron van Mirjam voor, een naam voor de bron die het joodse volk begeleidde tijdens hun zwerftocht door de woestijn na de Exodus.
Atalanta nam deel aan de jacht op het Kalydonische zwijn, dat door Artemis was gezonden om de oogst van de vader van Meleager, koning Oineus uit Kalydon in AitoliŽ, te vernietigen, omdat Oineus de offers aan Artemis had verzuimd te schenken. Het everzwijn was het embleem van Kalydon; het was gewijd aan Ares, die volgens sommigen Meleagers vader was.
Tijdens deze jacht doodde Atalanta twee centauren die het plan hadden opgevat haar te verkrachten.
Meleager schonk haar de huid van het zwijn, omdat zij dit ten dode had verwond voor het door de overige jagers kon worden overmeesterd. Zijn ooms eisten echter de buit op, en Meleager doodde hen. Hierop verbrandde Meleagers moeder Althea, de zuster van zijn ooms, het stuk hout dat de schikgodinnen haar hadden gegeven, en dat in verband stond met Meleagers leven. Deze werd verteerd door pijn en kon door zijn vijanden worden verslagen. Althaia is een geneeskrachtige plant, in het Nederlands heemst of witte malve geheten. Een herinnering aan deze geschiedenis is afgebeeld op een Etruskische spiegel, waar de lotsgodin Athrpa het noodlot vastlegt.
Uit de verbintenis tussen Meleager en Atalanta werd het kind Parthenopaios ('Uit een maagd geboren') geboren, dat net als Atalanta zelf op de Parthenische heuvel te vondeling werd gelegd. Anderen noemden Ares als de vader van Parthenopaios; Ares werd ook genoemd als de vader van Meleager, die hem verwekte bij zijn moeder Althaia.

Atalanta, die door het orakel van Delphi was gewaarschuwd voor een huwelijk, stelde zich alleen beschikbaar voor degene die haar in een hardloopwedstrijd kon overwinnen.
Volgens de Griekse mythe lukte het Meilanion of Hippomenes om Atalanta te overwinnen. Hij had van Aphrodite drie gouden appels gekregen, afkomstig uit de tuin der Hesperiden, waarmee hij haar wist af te leiden. De twee bedreven de liefde in een tempel van Aphrodite of Cybele, die hen daarop in leeuwen veranderde en voor haar strijdwagen bond. Dit werd wel een straf genoemd vanwege het onzedelijke gedrag van de twee in de tempel. In werkelijkheid waren aan Aphrodites tempel heilige prostituees verbonden, en seks kwam voor in de tempel.

Atalanta worstelt met Peleus. Op de achtergrond hangt de huid van een varken.
Atalanta worstelt met Peleus. Op de achtergrond hangt de huid van een varken.

Vermoedelijk herbergt dit verhaal een herinnering aan de Pythische Spelen, die in Delphi werden gehouden. Aan deze spelen was, evenals aan de Olympische Spelen die waren gewijd aan Hera, het heilige huwelijk (hieros gamos) verbonden, een motief dat in de mythe terugkeert in de seksuele verbintenis van Melanion met de winnares van de spelen in Cybeles tempel. Ook Artemis was door haar titel Phoebe aan het orakel van Delphi verbonden. Spelen, vaak hardloopwedstrijden, waarbij de winnares in dienst trad van de godin, werden overal gehouden. Herodotus vermeldt het bestaan hiervan in LybiŽ, waar ter ere van Athene zulke wedstrijden bestonden bij het Tritonus-meer. De godin werd geŽerd door jonge meisjes in een kamp bestaande uit twee groepen, die elkaar bevochtten met stenen en knuppels. Wie hierbij werd gedood, kon geen aanspraak maken op de titel 'maagd'. In deze omgeving werden als ouders van Athene Poseidon en Tritonis genoemd.
Een afbeelding van een worstelwedstrijd tussen Atalanta en Peleus verbindt Atalanta met de begrafenisspelen voor Peleus, de echtgenoot van de zeegodin Thetis. Peleus had net als Atalanta deelgenomen aan de Kaledonysche jacht.
Meleagris was een naam van Artemis op het eiland Leros en op de Atheense Akropolis. De naam betekent parelhoen. Ook berinnen waren aan Artemis gewijd.

© nissaba.nl

Deze pagina is 8984 keer bekeken
Kenmerken

Verwant: Artemis, Amazones, Klymene, Rhea, Mirjam

Functies: spelen, maagd
Attributen: appel, beer, bron, leeuw, varken, water
goden: Melanion, Meleager

Landen/volken: Grieken
Streek/gebied:

Oude pagina's


Zoek:
Kijk hier voor uitgebreide zoekmogelijkheden.
lexicon
kalenderdagen
mythische plaatsen
hemellichamen
attributen
functies
goden
archeologische lokaties, tempels etc.
landen
steden