Godinnen uit de hele wereld

godinnen uit de hele wereld
index alle godinnen | attributen | weblog | forum | contact | boeken | zoek | links: oude pagina | links: nieuw |

Enyo(Eneth) vorige || volgende (Eos)


Enyo. Griekse oorlogsgodin. Ze begaf zich vaak in de strijd in gezelschap van de oorlogsgod Ares Enyalios. Enyo werd vaak gebruikt als een andere naam voor Eris ('twist'). De Romeinen stelden haar gelijk aan Bellona.
Hesiodus noemde Enyo als een van de Graiae ('grijzen' of 'oude vrouwen'), de zusters en bewaaksters van de gorgonen. Het hoofd van de gorgoon Medusa was afgebeeld op het borstschild of de aegis van de meer gecultiveerde oorlogsgodin Athene. De moeder van de graien en de gorgonen was het zeemonster Ceto. Enyo droeg een saffraankleurig gewaad. Griekse schrijvers als Apollodorus en Aeschylos zeiden dat de Graien het uiterlijk hadden van zwanen, dat ze samen één oog en één tand deelden. Perseus kreeg het oog in zijn bezit toen hij Medusa's hoofd veroverde, dat vervolgens op het borstschild van de aan Enyo en Medusa verwante godin Athene terecht kwam.
In de Ilias werd Enyo gezamenlijk met Athene voorgesteld als 'plunderaars' van de stad Troje. Quintus Smyrnaeus, die in de vierde eeuw een versie van de val van Troje schreef, gaf een voorstelling van Enyo die overeenkomt met Anat in haar strijd tegen de zee Yam. Als in een roes waadde de verwoestende strijdgodin door het bloed van de vele slachtoffers die werden gemaakt tijdens het hoogtepunt van het gevecht, onder het uiten van een verschrikkelijk gebrul. Ook Tryphiodorus vermeldde hoe zij dronken van het bloed, in hevige extase, door de nachtelijke straten van de stad danste. Samen met Eris en Ares veroorzaakten zij een geweldig tumult. In de Dionysiaca wordt het krankzinnige geweld vergeleken met het oogsten tijdens maaiseizoen. Dit roept de verwante Fenicische strijdster Anat in de herinnering, maar ook de Egyptische leeuwgodin Sekhmet of Hathor, die in een roes de verdorven mensheid vernietigt, en pas tot rust komt als ze wijn drinkt in de waan dat het bloed is. Wijn is als produkt van de oogst een drank die een rol speelt in feesten tijdens de oogsttijd. In verschillende religieuze culturen werd wijn gelijkgesteld aan bloed, zoals bijvoorbeeld ook het bloed van Jezus of Dionysos bij wijze van sacrament in de vorm van wijn werd genuttigd.

© nissaba.nl

Deze pagina is 5072 keer bekeken
Kenmerken

Andere namen: Eris, Bellona
Verwant: Ma, Graiae, Athene, Gorgonen, Anat, Sekhmet, Hathor

Functies: oorlog
goden: Ares

Landen/volken: Grieken
Streek/gebied:

Oude pagina's


Zoek:
Kijk hier voor uitgebreide zoekmogelijkheden.
lexicon
kalenderdagen
mythische plaatsen
hemellichamen
attributen
functies
goden
archeologische lokaties, tempels etc.
landen
steden