Godinnen uit de hele wereld

godinnen uit de hele wereld
index alle godinnen | attributen | weblog | forum | contact | boeken | zoek | links: oude pagina | links: nieuw |

Fauna(Fatua) vorige || volgende (Febris)


Fauna. Een andere naam voor haar was Bona Dea, de Goede Godin. Ze kan worden ge´dentificeerd met de orakelgodin Fatua; Faunus, die soms haar man is en soms haar vader, is dan haar echtgenoot dan Fatuus. Fauna is ook een naam voor Diana als Moeder van de wilde Dieren. Haar echtgenoot was Faunus, een mannelijke vorm van de Griekse Pan, een orgiastische geitgod. Als echtgenote van Faunus werd Fauna ook wel Fatua of Oma genoemd. Ze werd ook gelijkgesteld aan Ops of aan Bona Dea. Fauna werd wel gelijkgesteld aan Acca Larentia; Pan werd aangeroepen als Lupercus, die centraal stond in de Lupercalia.
Als Bona Dea verschijnt Fauna vaak met haar dronken vader Faunus, terwijl ze aan zijn incestueuze avances tracht te ontsnappen. Faunus sloeg Fauna onder invloed van wijn met mirtetakken, en om die reden waren tijdens de verering van Fauna wijn of mirte verboden. Een andere versie van dit verhaal vertelde dat Fauna een beroemd orakel was, te vergelijken met de Sibyllen. Toen Faunus haar orakel overnam, sloeg hij Fauna dood, omdat ze wijn had gedronken. Dit verwijst naar alcohol als onderdeel van heilige rituelen, waarbij onder invloed van de alcohol contact met de goden werd verkregen, zodat het mogelijk werd een orakeluitspraak te doen. Dit komt overeen met de trance waar de Pythia van Delphi in verkeerde onder invloed van dampen, die haar het vermogen schonk te communiceren met de doden of de goden. Dergelijke orakels waren in de wijde omtrek populair.
Toen de vrijheden en rechten van vrouwen steeds verder werden ingeperkt, en de macht van vrouwelijke orakels werd overgenomen door mannen, ontstonden mythen die hieraan herinnerden. Vrouwen was het bij de Romeinse wet verboden alcohol te drinken, omdat dit de macht schonk met de goden te communiceren, een macht die men voor mannen wenste te reserveren. Het gebruik om een trance op te wekken om in contact te komen met de goden of voorouders is over de hele wereld bekend. In Eleusis dronk de groep in te wijden pelgrims de drank kukeion, na een periode van vasten en een nachtwake; in deze conditie was iedereen ontvankelijk voor de geheimzinnige sfeer waarin de liturgie plaatsvond. In Japan kennen de gelovigen het gebruik om een altaar op een heilige berg te bezoeken, waar ze de tijd net zo lang doorbrengen met bidden, vasten en het onthouden van slaap, tijdens de koude nacht in de buitenlucht, tot een hallucinatie wordt opgewekt, die wordt ervaren als contact met de andere wereld. De uitspraak uit de overleveringen over Mohammed van zijn moeder Amina dat hij vreemde aanvallen had, kan in hetzelfde licht worden verklaard; dankzij deze aangeboren conditie had hij het vermogen met god in contact te komen. Zuid-Amerikaanse indianen kennen nog steeds een collectief biechtritueel, waarbij de groep naar een verafgelegen plaats over de bergen trekt, waarbij men in de juiste toestand raakt door vasten, de vermoeienissen door de dagenlange tocht die geheel te voet wordt afgelegd, en het kauwen van coca of het gebruik van andere hallucinoge middelen. Het contact met een god of voorouder is dus voor ieder individu mogelijk; het is niet alleen voorbehouden aan een bepaalde voorganger die de doorgekregen boodschappen voor de hele gemeente interpreteert.

Mythen met betrekking tot de overname van Delphi door Apollo vermelden bijvoorbeeld de dood van de Python, de verkrachting van Daphne en de vrouwvijandige uitspraak die Athene in de mond werd gelegd met betrekking tot de rechtspraak over de moord door Orestes op zijn moeder Klytaemnestra. De islamitische overlevering kent een identiek verhaal over het onvindbare graf van Fatima, die zelf de wens in de mond werd gelegd dat zij niet door haar aanbidders vereerd wilde worden. Een vrouwvijandige omwenteling is eveneens in Genesis te bespeuren, waar Eva als straf voor haar het eten van de boom der kennis tot 'gehoorzaamheid' aan de man wordt veroordeeeld.
Faunus' bijnaam was 'Inuus' ('bespringer'). Inuus komt overeen met Enos, de oude Griekse naam voor Pan. Faunus werd aanvankelijk genoemd als zoon van de specht Picus, een oude sileen, die een mislukte liefde met de nimf Canens had gehad. Faunus' geliefde was de nimf Marica.
De kinderen van Fauna en Faunus waren fauni, een soort satyrs, met spitse oren, kromme neuzen, staarten en bokkepoten. Zij bezaten de gave der voorspelling.
Met het woord fauna werd later het hele dierenrijk aangeduid. Dit heeft te maken met de functie van Diana van Ephesus, die met haar vele borsten alle dieren, die ze eerst zelf baarde, vervolgens voedde. De Ephesische Diana staat qua functie dichter bij de moedergodin Cybele of Rhea dan bij de Romeinse Diana of Griekse Artemis.
Als Fauna zag de godin toe op vruchtbaarheid en gezondheid of genezing. Haar echtgenoot was de geitgod Faunus.

© nissaba.nl

Deze pagina is 4975 keer bekeken
Kenmerken

Andere namen: Fatua, Bona Dea, Ops, Diana, Acca Larentia
Verwant: Flora

Functies: orakel
Feesten en rituelen: Lupercalia (van 13 februari tot 15 februari)
Attributen: geit, wijn
goden: Faunus, Pan

Landen/volken: Romeinen
Streek/gebied:

Oude pagina's


Zoek:
Kijk hier voor uitgebreide zoekmogelijkheden.
lexicon
kalenderdagen
mythische plaatsen
hemellichamen
attributen
functies
goden
archeologische lokaties, tempels etc.
landen
steden