Godinnen uit de hele wereld

godinnen uit de hele wereld
index alle godinnen | attributen | weblog | forum | contact | boeken | zoek | links: oude pagina | links: nieuw |

Graeae [Andere spelling: Graiai](Gorgonen) vorige || volgende (Grootmoeder spin)


Perseus pikt het oog van de Graiai in
Perseus pikt het oog van de Graiai in

Graiai. Ook Graeae. 'De grijzen', misschien ook in de betekenis van 'grijsharige bejaarden'. De Graien waren twee of drie zusters uit de Griekse mythologie, die al vanaf de geboorte grijs zouden zijn. Zij bezaten samen één oog en één tand. Als Phorkyden, kinderen van Ceto en Phorkys, zijn ze zusters van Echidna, de Gorgonen, de Hesperiden en de slang Ladon, die de tuin van de Hesperiden bewaakte.
De namen van de drie zusters zijn Enyo ('oorlog'), Pemphredo ('zij die de weg wijst') en Deino of Dino (de 'verschrikkelijke'). Hesiodus noemde er twee, Enyo in een jurk van saffraan en Pemphedro gekleed in schoonheid. Apollodorus spelde de tweede naam als Porphredo of Demphredo. Hyginus noemde nog een Persis ('Vernietigster') of Perso. De Graea Enyo was een vurige Griekse oorlogsgodin die verwant is met godinnen als de Romeinse Bellona, de west-Semitische Anat en de Egyptische leeuwgodin Sekhmet of met Hathor.
In het toneelstuk Phorcydes ('De Phorcyden') van Aeschylos over het leven van Perseus vormden de graiai de rei die de ontwikkelingen becommentarieerden.
Van de drie Graiai werd gezegd dat ze oude vrouwen waren met blanke gezichten, en op zwanen lijken. Volgens Aeschylus kon je de Phorkyden vinden als je de 'stroom was overgestoken die de twee continenten verbond', in de richting van het vlammende oosten, waar de zon heengaat (?), tot je de plaats bereikt van de Gorgoonse vlaktes van Kisthene. Daar zouden ze wonen als drie oude vrijsters (korai) in de gedaante van zwanen. Noch door de zon, noch door de maan werden de zusters ooit gadegeslagen.
De Romeinen verplaatsten de lokatie naar Noord-Afrika. Ovidius noemde de voet van de berg Atlas als hun verblijfplaats.

Perseus verlaat de Graiai. Hij draagt al de gevleugelde sandalen en de kap van Hades
Perseus verlaat de Graiai. Hij draagt al de gevleugelde sandalen en de kap van Hades.

Volgens andere Romeinse schrijvers werd het oog van de Graien door Perseus in het Lybische Tritonismeer geworpen, een meer dat werd geassocieerd met de godin Athene, onder wier supervisie Perseus' queeste naar het Medusa-hoofd tot een goed einde werd gebracht. Athene wordt hier geassocieerd met de Egyptische Neith.
Ook Pindarus zei dat de Graeae blind waren gemaakt door Perseus, maar andere schrijvers zeiden dat Perseus het oog terug gaf nadat hij de noodzakelijke attributen van de Stygische nimfen had gekregen.
De Graien werden met de zee geassocieerd, en zouden het schuim op de golven zijn. Volgens Aeschylos waren de Graiai Sirene-achtige monsters, met hoofden en armen als vrouwen en de lichamen van vogels. Ook de Harpijen waren half vrouw half vogel.
De Graiai hadden grijs haar en bezaten tezamen slechts één oog en één tand. In de Griekse mythologie wordt verteld hoe Perseus op zijn zoektocht naar het hoofd van Medusa hiervan listig gebruik maakt om te achterhalen waar de Stygische nimfen zich bevonden; deze nimfen bezaten de gevleugelde schoenen, de helm van Hades die onzichtbaarheid verschafte en een toverzak waarin het Medusahoofd kon worden meegenomen.
Nadat Perseus de gorgoonse zuster van de Graien had vermoord en haar hoofd had meegenomen, trok hij naar Ethiopië, waar hij ook hun moeder Ceto doodde, die hier op het punt stond de aan een rots geketende Andromeda te verslinden. Hij versteende het monster door haar het hoofd van haar eigen dochter te laten zien.
Volgens Graves is de voorstelling van de éénogige Graiai afkomstig van een verkeerde interpretatie van een heilige afbeelding, waarop Hermes een aantal geschenken wordt aangereikt. De zwaan staat vaak in verband met de doden en hun cultussen.

© nissaba.nl

Deze pagina is 8017 keer bekeken
Kenmerken

Etymologie: grijzen
Andere namen: Phorkyden
Verwant: Gorgonen, Ceto, Enyo, Echidna, Sirenen, Harpijen


Lexicon: rei
Attributen: oog, tand, vogel, zwaan
goden: Perseus, Phorkys

Landen/volken: Grieken
Streek/gebied:

Oude pagina's


Zoek:
Kijk hier voor uitgebreide zoekmogelijkheden.
lexicon
kalenderdagen
mythische plaatsen
hemellichamen
attributen
functies
goden
archeologische lokaties, tempels etc.
landen
steden