Godinnen uit de hele wereld

godinnen uit de hele wereld
index alle godinnen | attributen | weblog | forum | contact | boeken | zoek | links: oude pagina | links: nieuw |

Ops [Andere spelling: Opis](Mater Matuta) vorige || volgende (Pachamama)


Ook gespeld Opis. Haar naam betekent 'rijkdom'. Ze komt overeen met de Etruskische graangodin Epiune. Ze komt overeen met de Romeinse korengodin Ceres of Bona Dea. Ze is ook dezelfde als Maia of Fauna. Ook werd ze Ma, Oma of Maia Maiestas genoemd. Een andere naam voor haar was Consivia. Ze is dezelfde als de Griekse korengodin Demeter. In het Grieks was haar naam Plouto. In de Middeleeuwen werd ze Habondia of Abundantia genoemd.
Ops was de ontwerpster van de Romeinse wet. Haar rituelen waren niet toegankelijk voor mannen, behalve gedurende de decemberfeesten, tijdens de Opalia, een feest met een orgiastisch karakter, waarbij de band met de aarde een rol speelde. Dit feest werd op 19 december gevierd, op de derde dag van de Saturnalia. De Saturnalia duurden van 17 tot 23 december, de dagen rond het wintersolstitium, en waren gewijd aan Ops en de zaaigod Saturnus, het Romeinse equivalent van Kronos, de echtgenoot van Rhea. Saturnus werd beschouwd als haar gemaal of als haar broer.

Ops en Saturnus deelden hun tempel, de Ops Capitolina, op het Capitool. De rituelen werden geleid door een priesteres. In deze tempel was de schatkist van de staat ondergebracht. Met Ceres deelde Ops een tempel op het Forum Romanum. Verder had ze een altaar in de Regia, het oude paleis van de koning.
Tijdens de Saturnalia had iedereen vakantie, oorlogen werden opgeschort, en zelfs werden misdadigers vrijgesteld van berechting. Gedurende dit feest werd de eerste tijd van de mensen, de zogenaamde 'Gouden Tijd', herdacht, toen de mensen nog in harmonie leefden met de natuur. Het werd ook opgevat als terugkeer naar de onbezorgde vreugde van de jeugd. Van oorsprong duurde het misschien maar een dag. In het huidige carnaval zijn nog kenmerken van dit feest zichtbaar van dit feest en andere waarin de gebruikelijke orde op de kop wordt gezet.
De Grieken noemden de gouden tijd met betrekking tot Astraea of Chrysothemis, namen voor de Griekse godin van de wet Themis of Dike. Ook Ops' Griekse tegenhanger Demeter werd als Thesmophoros met de wet geassocieerd.
Tijdens het feest vonden offers en een banket plaats in de open lucht, voor de tempel. Mensen gaven elkaar geschenken, met name wassen kaarsen en poppen. Slaven kregen gedurende deze tijd hun vrijheid, en ze werden aan het banket bediend door hun eigenaars. In aanmerking genomen hoe extreem wreed de Romeinen hun slaven behandelden is dit minder een gebaar van menselijkheid te noemen danwel een spotvertoning. Priesters voerden hun offers uit met onbedekt hoofd, een gebruik dat tijdens geen ander feest voorkwam.
De tempel en woningen werden door Romeinen versierd met takken van de het hele jaar door groene hulst, een gebruik dat later door de christenen werd voortgezet.
Ops kwam overeen met de Griekse Demeter. Demeters geboorte werd in Griekenland gevierd op 22 december, tijdens de winterzonnewende.
Op 25 augustus vierde men de Opeconsivia; Ops werd dan onder de naam Consivia geŽerd als zaai- en oogstgodin. Hierbij waren uitsluitend Vestaalse maagden en een van de pontifices aanwezig, vanwege het gebrek aan ruimte in de Regia, waar het altaar stond. Men vereerde haar zittend, en raakte de aarde aan, die werd beschouwd als haar verblijfplaats. Haar altaren werden gevuld met bloemen, wijn en vers brood.
Ops had betekenis als kracht van Jupiter als Jove Opulentia. De geheime naam van Rome was Ops Consivia, aldus Macrobius.

© nissaba.nl

Deze pagina is 4831 keer bekeken
Kenmerken

Etymologie: rijkdom, overvloed
Andere namen: Ma, Oma, Maia Maiestas, Consivia, Habondia, Abundantia, Epiune
Verwant: Ceres, Bona Dea, Maia, Fauna, Demeter


Functies: wet, graan, schatkist, graan
Lexicon: Opalia, regia
Feesten en rituelen: Opalia (19 december), Opalia (19 december), Opiconsivia (25 augustus), Saturnalia (van 17 december tot 23 december)
goden: Jupiter, Saturnus

Landen/volken: Romeinen
Streek/gebied:

Oude pagina's


Zoek:
Kijk hier voor uitgebreide zoekmogelijkheden.
lexicon
kalenderdagen
mythische plaatsen
hemellichamen
attributen
functies
goden
archeologische lokaties, tempels etc.
landen
steden