Forum godinnen en beeldvorming
 weblog | godinnen | forum home ||

De god "Cabir" volgens Lewis Spence

Soemerië, Mesopotamië, Fenicië, Assyrië, Perzen etc.

De god "Cabir" volgens Lewis Spence

Berichtdoor Reader » vr 02 apr , 2010 19:15

Deze Lewis Spence weet veel, alleen vind ik dat hij erg speculatief is.
http://en.wikipedia.org/wiki/Lewis_Spence

" Spence apparently quoted Sanconiathon as saying that the cult of the Cabiri was of Carthaginian origin and of its being associated with Osiris. The cult of the Cabiri appears to have been brought from North Africa to Egypt and Greece. What is interesting about these Cabiri is that they are said to have been the inventors of boats, of the arts of hunting and fishing, and of building and husbandry. They also invented the art of writing and the use of salt and of medicines"
http://www.ensignmessage.com/archives/tracingdan6.html

De naam Cabir is duidelijk een Semitisch woord wat letterlijk "groot" betekent, maar ook machtig (niet letterlijk dan). Maar waarom denkt hij dat die uit Noordwest Afrika (Berbers dus). Dat Osiris uit Noordwest Afrika gekomen zou zijn, zou ik zelf toejuichten, al vinden het meesten dat het niet zo zou zijn.
http://www.nissaba.nl/nisphp/viewtopic.php?t=1032
Reader
 
Berichten: 320
Geregistreerd: di 10 okt , 2006 17:41

Berichtdoor RoyJava » ma 12 jul , 2010 22:13

De naam Cabir is duidelijk een Semitisch woord wat letterlijk "groot" betekent, maar ook machtig (niet letterlijk dan).
Indien de naam Cabir Semitisch zou zijn is het de vraag hoe deze gelinkt kan worden met de Hindoese Kabiri ...

Daar worden de naam vergeleken met de vuurgoden, of tenminste de vulkaanplaatsen, waar volgens studies de allereerste vuuroffers werden opgevoerd. Ze worden oa. samen beschouwd met de Pitri, die hun oorsprong in de vergetelheid lieten, maar met "piter" ( = vuur ) te maken zou hebben. Er hebben volkeren bestaan, oa. in China, die de "vuurmensen" werden genoemd en deze later het vuur verenigden met het licht van de zon.

De latere Griekse Dio-Pitri is de pre-naam voor Jupiter, waar de Kabeiri/Kabiri reeds behoorden tot chtonische godheden. Elementen van Phrygië, Fenicië, Lemnos, Thracië, Egypte en de Etrusken worden genoemd en nog iets later werd deze godengroep gerekend tot de hellegoden ...

Ik refereer dit, daar de Zeegod van Noord-Java Al Kabir heet, en uit Arabië zou geïmporteerd zijn geworden, en de tegenhanger blijkt van de Zuidzee Godin, waar vandaag nog steeds vele offeringen voor uitgevoerd worden ... door de Islamieten inderdaad! Sja... hellegoden, maar wat zijn hellegoden?

Ben dus best heel nieuwsgierig naar elke link van de Cabiri, dank voor de linken, groet Roy (tijdje gelee dat ik hier vertoefde )
RoyJava
 
Berichten: 366
Geregistreerd: ma 12 sep , 2005 20:07
Woonplaats: Den Haag

Berichtdoor els » di 13 jul , 2010 18:42

Inderdaad, het is te linken met het semitische woord voor 'groot'. Het wordt ook gelinkt met 'akbar' in Allah Akbar. Dit was al een titel voor de goden voor Allah op het toneel verscheen. Het was zelfs een titel voor de godin Venus die door de Arabieren werd vereerd voor alle heidense goden door de islam werden geweerd. Er zijn een paar bronvermeldingen van deze naam, een uit een verslag over de veroveringstochten van de Arabieren (7e of 8e eeuw) en een ik geloof van Epiphanius, met betrekking tot de graangodin Kore. Ik moet het er eigenlijk weer even bijzoeken, ik zal mijn best doen.
Ik wou al eerder op zoek vanwege een andere topic die Reader hierover al had geopend, maar ik kan niks terugvinden. Maar Carthago staat in elk geval niet in mijn aantekeningen, er gaat althans geen lampje branden.

De naam Cabiri wordt ook genoemd als zoon van de godin Cybele in een of andere specifieke cultus in Phrygië, hoewel deze figuren met betrekking tot Cybele beter bekend zijn als Corybanten.

De overeenkomst zit misschien meer in de titel dan in zo'n godheid op zich, want elke god heette natuurlijk 'de grote'.

Ook de naam van de aartsengel Gabriel is met deze titel in verband gebracht.

PS, leuk jou weer eens te zien, Roy. :)
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor RoyJava » di 13 jul , 2010 21:45

Insgelijk Els ...

Heb een klein beetje moeite met de oudheid van de semitische talen, die als oudst gedateerde en vastgestelde semitische taal het Akkadisch aanwijst, afgeleid van Sem, een der zonen van Noah.


De Cabiri in de link met Gabriel is heel interessant (Gabiri), maar kan er vooralsnog niet veel over vinden. Wel een link met de "Gibborim", "geber" en "gabar".


Evenals een link met Sumerië.


Lees graag je toevoegingen tegemoet, Els
RoyJava
 
Berichten: 366
Geregistreerd: ma 12 sep , 2005 20:07
Woonplaats: Den Haag

Berichtdoor Stardust » wo 14 jul , 2010 9:37

Over de Kabieren is veel gespeculeerd.
Hier een link op universitair niveau. (PDF: 21 MB)
http://theses.gla.ac.uk/503/01/2008bediganphd.pdf

Jung en Goethe halen de Kabieren aan en natuurlijk Faust.
Weet niet of ik dat terugvind maar Jung stelt ergens dat de Kabieren net als de misdadigers aan het zogenaamde kruis (Stauros) naast Christus zouden hebben gehangen.
De omhoog en omlaagwijzende figuren doen de Swastica of het Zonnewiel vermoeden.

De Kabieren leven waarschijnlijk voort als onze kabouters of Brownies.

Vraag mij overigens af of Ciborie (liturgisch vaatwerk)
verwant is met de Kabieren.
Stardust
 
Berichten: 185
Geregistreerd: vr 10 jul , 2009 10:00

Berichtdoor els » wo 14 jul , 2010 14:43

Okee, hier is het ene citaat over de titel. Hij komt van Johannes van Damascus, het citaat dateert van ongeveer het jaar 730. Ik had het al eens eerder ergens ingeplakt.

Johannes Damascus (ca. 730)
[Johannes van Damascus, De haeresibus C/CI, 60-61 (pp. 485-486):]

Ook is er de bedriegerssekte (threskeia) van de Ishmaelieten, de voorloper van de Antichrist, die tot nu voortduurt. Deze komt van Ishmael, de zoon van Abraham en Hagar, waarom ze Hagarenen en Ishmaelieten worden genoemd. En ze noemen hen Saracenen, omdat ze 'met lege handen waren weggestuurd door Sarah' [ek tes Sarras kenous]; want de engel had tegen Hagar gezegd: 'Sarah heeft me met lege handen weggestuurd'. (cf. Genesis xxi. 10, 14).

Dit waren dan de afgodendienaren en aanbidders van de morgenster en Aphrodite, die ze in hun eigen taal Chabar noemden, wat 'groot' betekent'. Dus tot de tijd van Heraclius waren het pure afgodendienaren. Vanaf die tijd tot nu verscheen een valse profeet onder hen, bijgenaamd Mamed, die, na kennis te hebben gemaakt met het Oude en Nieuwe Testamen en kennelijk te zijn bekeerd, met een Arische monnik zijn eigen ketterij in elkaar draaide. En na zichzelf populair te hebben gemaakt bij het volk door zich vroom voor te doen, verspreidde hij geruchten over een schrift dat aan hem vanuit de hemel zou zijn geopenbaard. En na wat bespottelijke doctrines in zijn boek te hebben ontworpen gaf hij hen deze vorm van aanbidding.

[Johannes van Damascus, De haeresibus, C/CI, 63-64 (pp. 486-487):]

[stukje overgeslagen]

Ze noemen ons afgodendienaren omdat we voor het kruis buigen, dat ze verafschuwen. En wij zeggen tegen hen: 'Waarom wrijven jullie jezelf dan tegen een steen bij jullie Chabatha (Ka'ba), en groeten de steen met kussen?' Datgene wat zij 'steen' noemen is het hoofd van Aphrodite, die zij vroeger vereerden en die ze Chabar noemden.
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor Stardust » do 15 jul , 2010 10:42

Kwam in de DBNL nog een aardig stukje tegen dat dit bevestigd.

http://www.dbnl.org/tekst/pica002naau06 ... 1_0078.php

§. V. Of de Mahometaanen Venus aanbidden. (a) (De voorgaande Beschuldiging is, wanneer wy als Godgeleerden zullen spreeken, verfoeylyk; dog deeze is lomp, en tegen een Gezindheid die zig beroemd, alle de Afgoden te hebben uitgeroeit. De Mahometaanen, zegt men, bidden Venus aan, ten minsten deszelfs hoofd: Zoo zulks waar is, zoo is het nog vry wat erger, dan eenen God aan te bidden die lichaamlyk is. Zie hier wat van de zaak is.)

Daar is te Mekka, in den muur der Ca'aba, eenen zwarte steen, welke aldaar nog huiden ten dage word gevonden, hebbende de grootte van eens menschen hoofd, staande twee ellen en een derde boven den grond. De gene die naar den Tempel van Mekka in Pelgrimaadje reizen, betoonen grooten eerbied voor deezen steen, en kussen denzelven(b) (naar de wyze der Oostersche Volkeren.) Dit is, naar alle waarschynelykheid, 't geen gelegendheid zal hebben gegeven tot de dwaaling, waarover alhier 't geschil is; (en deezen zwarten steen is verandert geworden van gedaante, tot een hoofd van Venus.) Dit is onder de Christenen voor zoo onfeilbaar aangenoomen, dat onder de Vervloekkingen, welke zy eertyds deeden uitblixemen tegen de verloochenden, die, hunnen Godsdienst verlaatende, tot de Mahometaanen overliepen, men onder anderen dit Formulier vind: ‘Ik spreek den vloek uit tegen alle de gene, die de Morgensterre of Venus aanbidden, welke men in de Arabische taal Chabar, dat is gezegt de groote, noemd.’ Voeg hier by het getuignisse van Anna Comnena, (die geleerde Princesse van de XIIde Eeuw,) welke van deeze zelve Godheid meede gewag maakt(c) onder den naam van Chobar, en welke verzeekerd, dat de Sarazynen Astarté, dat is te zeggen de Maan, aanbidden: Dog die goede Princesse heeft zig daar in bedroogen, wanneer zy besloten heeft, dat de Mahometaanen dat gesternte aanbaden, om dat zy in derzelver banieren halve Maanen zag(d) staan. Glycas in zyne Jaarboekken(e) verhaald bynaa al het zelve, zeggende dat de Mahometaanen Venus aanbidden; dog op eene heimelyke wyze. De proef, welke hy daar van geeft, is, dat zy in hunne gebeden deeze woorden spreeken, Alla, alla, oua cubar alla. Een ander Auteur, in 't licht gegeven door M. le Moine, in zyne Varia sacra(f), zegt insgelyks, dat zy Venus, of den Zonnesteen* aanbidden, welken zy Oua noemen, een woord, dat in de Hebreeuwsche taal beteekend den waaren God(g). De Schryvers der Centuriae Magdeburgenses(h), na dit spreukje te hebben verhaalt,(i) voegen 'er nog een ander by, ten opzigte van Mahomet en eenen zeekeren Afgod, welken hy te Kadix zoude hebben gemaakt, en waar van zy ons wel hebben willen eene beschryvinge meededeelen, die zoo belachelyk als wydloopig is. Euthymius moet nog al eens op het Toneel komen. Dees zegt ons, dat de Arabiërs eene groote agtinge hebben voor de Morgensterre, 't geen zonder onderzoek is aangenomen van Selde-(a)Deeze gansche Voorreeden is van den Overzetter: zyne taal maakt hem altoos kenbaar.(b)In plaats van deeze Parenthesis, na de woorden, Kussen deezen steen, en betoonen grooten eerbied voor denzelven; staat 'er in 't Origineel: Vermits zy denzelven aanzien als voor eene gewyde zaak.(c)In haare Alexiades Bladz. 284.(d)De Mahometaanen, zegt zy, hebben de beeltenisse der Maan.(e)Part. IV. pag. 277.(f)Pag. 444.*Phosphorus.(g)En 't geen de Grieken (Groeculi) niet hebben verstaan; waarom dog dit agter gehouden? 't Is uit het Latyn, 't geen aan M.D*** zeer gemakkelyk valt.(h)Den goeden Overzetter leest nooit zwaare werken, invoegen hy geenen lust heeft gehad, om de Schryvers der Centuriae Magdeb. te leezen, nog om daar in na te zien, of zy dit verhaal wel of kwalyk hebben gedaan. De Heer Reeland spreekt daar niet van, maar hy zegt in 't Latyn, zoo ligt, dat een Leerling van 't zesde school dat zoude konnen zamenstellen en verklaaren, Autores Centuriarum, enz. praeter illam (scilicet Venerem) meminerunt enz.(i)Centuria VIII. p. 511. [p. 157] nus,(a) in plaats dat hy den Griekschen Monnik had behooren te berispen over zulk eene tastelyke fabel; dog verre daar van daan, Seldenus gaat nog verder, tragtende, zoo hy maar best kan, te bewyzen, dat de Mahometaanen Uranie, dat is naar allen schyn te zeggen de Godinne(b) des Hemels, aanbidden; hy brengt by, het zelve Formulier dat Glycas aanhaald, Alla oua Cubar, of Cabar alla; waar in hy eene groote Godinne of eene magtige Godinne vind(c) (en deeze Godinne is Venus, of de Maan, of Uranie, en altoos is daar den eenen of den anderen Afgod onder verborgen.)

Dog, behoudens alle de agtinge, welke ik aan de geheugnisse van dien grooten man en van alle anderen schuldig ben, hebben zy zig zeer grovelyk bedroogen. De Mahometaanen hebben nog Goden nog Godinnen, (en daarop verklaaren zy zig genoegzaam in hun groot Formulier des Godsdiensts, 't welk den voornaamsten grond hunner Godgeleerdheid is; daar en is geenen anderen God, dan God zelf, den grooten God, Schepper des Hemels en der Aarde.) Aangaande nu de woorden Alla en Cubar, die zyn van het mannelyk geslagt, en passen op geene Godinnen. 't Geen Seldenus bedroogen heeft, is het getuignisse van een zeer verdagt Auteur(d) van de XIde Eeuwe, die(e) het zelve gewaande Formulier der Mahometaanen van Alla oua enz. aangehaalt hebbende, daar in deeze verborgendheid der ongeregtigheid vind. Alla, zegt hy, beteekend God, Oua beteekend groot, en Cubar groote Maan, of groote Venus, 't geene zaamengeschaakelt zynde, deezen letterlyken zin uitleeverd: God is den grooten God, en de Groote, dat is te zeggen, de Maan, of Venus, is de Godinne.(f) (Een treffelyk Overzetter, om ons de Jaarboekken des weerelds en der Kerke op te geven!) 't Was beeter met andere Auteuren te zeggen,(g) dat de oude Arabiërs Lucifer, dat is te zeggen de Morgensterre, die genaamt word Chabar, hadden aangebeden, tot de tyden des Keizers Heraclius toe. Den Heiligen Hieronimus heeft al meede geschreeven,(h) dat de Arabiërs en de Sarazynen Lucifer, of de Morgensterre, aanbaden. 't Is eene zaake, die zeeker, en in de Historiën beweezen is, dat Mahomet by zyne komste alle de Afgoden heeft afgeschaft, zoo als zulks kan worden gezien uit een geschrift dat in de XIIIde Eeuw gezonden is aan den Paus Gregorius den Negenden, waar van Mattheus Paris in deezer voegen spreekt, in zyne Historie van Hendrik den Derden Koning van Engeland:(i) de Mahometaanen, zegt hy, hebben van Mahomet geleert, om eenen afkeer te hebben van alle Afgoden.
Stardust
 
Berichten: 185
Geregistreerd: vr 10 jul , 2009 10:00

Berichtdoor els » do 15 jul , 2010 12:51

Haha, wat een fantastisch stuk, dat leest noue eens echt lekker weg. :lach2:
Het schiet me helaas te binnen dat ik nog een boek van Anna Comnene had willen kopen dat in het Nederlands was vertaald, maar ik ben het vergeten. Ik hoop dat het er nu nog is.

Ik plak hier ook even de bron in:

bron: Bernard Picart, Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren der waereldt. Deel 6 (vert. Abraham Moubach). Hermanus Uytwerf, Amsterdam / Jan Daniel Beman, Rotterdam / Isaak van der Kloot, Den Haag 1738


Godtsdienst keurig gespeld met dt.

(Je kan het ook downloaden, ik heb dat direct gedaan, mijn hele dag al goed. :) )
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor Stardust » do 15 jul , 2010 13:58

Hoi Els

Jammer genoeg was er geen ondertiteling bijgevoegd. :)
Stardust
 
Berichten: 185
Geregistreerd: vr 10 jul , 2009 10:00

Berichtdoor Reader » ma 19 jul , 2010 15:04

Goedendag,

Ik heb zojuist gezocht naar de etymologie van de naam Gabriel. Dit engel zou in alle abrahamitische godsdiensten voorkomen.

In Arabisch is het Jabra'il.

Zoals iedereen weet, zijn de gemeenschappelijke engelen Hebreeuws wat de hun namen betreft.

Il of El betekent zoals jullie weten Gog.

Jebra is ook Hebreeuws, maar lijkt nog altijd op het Arabische woord "jabbar". Dit is ook een naam van Allah.

Volgens de etymologie die ik gelezen heb, betekent jebrael of gabriel de "sterke man van god".

Jabbar betekent "machtig" (maar ook zoiets als dictator).

De naam Cabiri zou ook verwant zijn aan dit woord "Gebar", heb ik ergens gelezen.
Reader
 
Berichten: 320
Geregistreerd: di 10 okt , 2006 17:41

Berichtdoor Stardust » di 20 jul , 2010 11:35

Afbeelding

Ze weten het niet, of niet meer, maar ze aanbaden Venus,
en de Maan) Vandaar de grote majestueuze Lady.
Stardust
 
Berichten: 185
Geregistreerd: vr 10 jul , 2009 10:00

Berichtdoor els » do 22 jul , 2010 1:07

Hai Reader en Stardust, wat Roy zegt klopt, nl. dat Gabriel wordt afgeleid van gabr (of alle spellingsvarianten hiervan) en dat betekent inderdaad sterk. Maar ik had wel eens ergens iets gelezen van iemand die het in verband bracht met 'groot'. Ik kan het niet meer terugvinden. Maar het is toch maar modern speculeren, dus het heeft verder geen waarde.

Ik heb ook nog eens gezocht naar die relatie met Kore van Epiphanius. Deze had gezegd dat haar naam chaabou was, en dat zij vereerd werd in de gedaante van een zwarte steen. Hij had het geloof ik over de Nabateeërs, een Arabisch volk. Dit werd natuurlijk in verband gebracht met de ka'ba.
Maar de relatie van chaabou met 'chabar' (groot dus) werd door iemand anders gelegd, niet uit de oudheid, dus dat kwam niet uit de koker van Epiphanius.

Johannes van Damascus is in elk geval wel een oude bron, maar blijkbaar de enige.
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor els » do 22 jul , 2010 1:15

Stardust schreef:Ze weten het niet, of niet meer, maar ze aanbaden Venus,
en de Maan) Vandaar de grote majestueuze Lady.


Ik denk eigenlijk dat ze alleen bedoelen dat 'geber' Heer of Koning betekent, en dat ze dat afleiden van de vrouwelijke vorm van het woord, dat Vrouwe betekent, niet het algemene woord 'vrouw'. Dus de vertaling 'sterke man' zou niet correct zijn, het zou eerder gaan om een man met macht zoals een koning.
Waarom er dan weer aan wordt toegevoegd dat op het bordje van de mannenwc in Israel nog altijd 'geber' staat gaat aan me voorbij. :?
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor Stardust » vr 23 jul , 2010 13:45

Els een Bathroom zoals ik aangaf is een badkamer :lach2:

De naam
Naar algemeen wordt aangenomen bestond de cultus van de Cabeiren al vóór de komst van de Hellenen in Griekenland en is het woord ‘kabeiroi’ van oorsprong niet-Grieks. Mogelijk is het van Frygische of Semitische herkomst. Josephus Justus Scaliger bracht de naam in de 16de eeuw al in verband met het Semitische kabir (groot). Maar vele andere verklaringen van de naam zijn ook voorgesteld, zo is er een verband met het Sumerisch-Hurritische kabar of kibir (koper, brons) verondersteld, en is de naam wel gelijkgesteld met die van de oud-Indische god Kúbera.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cabeiren
Stardust
 
Berichten: 185
Geregistreerd: vr 10 jul , 2009 10:00

Berichtdoor Stardust » vr 23 jul , 2010 13:58

GBR/CABAR/CYPRUS/KYPRIS/APHRODITE
http://kypria.blogspot.com/

CABAR or KABBA the famous 'Stone of Cabar,' also known as Kaaba, Cabir, or Kebir, at Mecca, is a Talisman says Jennings. “It is said that the figure of Venus is seen to this day engraved upon it with a crescent. This very Cabar itself was at first an idolatrous temple, where the Arabians worshipped Al-Uzza (God and Issa), that is Venus." (See Kenealy's Enoch, “The Second Messenger of God.”) The Saracens, in the time of Heraclius, worshipped Aphrodite, whom they called CABAR, and they swore by the Sun, Moon, and Stars. Shahristan, an Arabic author, says that the Arabs and Indians before his time had temples dedicated to the seven Planets. In older Western historical literature, the Saracens were the people of the Saracen Empire, another name for the Muslim Caliphate under the rule of the Umayyad and Abbasid dynasties. The Saracens are credited with many mathematical advances and inventions used in the modern world, including algebra and algorithms. It is generally admitted that many of the ceremonials now embodied in the Islamic Mysteries are survivals of pagan Arabia. The feminine principle is repeatedly emphasized in Islamic symbolism. For example, Friday, which is sacred to the planet Venus and before her Aphrodite and before that Kypris, is the Moslem's holy day. Green is the color of the Prophet and, being symbolic of verdure, is inevitably associated with the World Mother. Both the Islamic crescent and the scimitar may be interpreted to signify the crescent shape of the moon and the star Venus. Abulfaragius says that the seven great primitive nations, from whom all others descended, the Persians, Chaldeans, Greeks, Egyptians, Turks, Indians, and Chinese, all originally were Sabaeists, and "worshipped" the planets and stars, the north star represented the still point of all manifestation and creation. Sanchoniathon says that the earliest Cannanites/Phoenicians adored the Sun, whom they deemed sole Lord of the Heavens and honored him as a male under the name of BEEL-SAMIN, signifying the sun as the King of Heaven. They raised columns to the elements, air, fire, water and earth, and worshipped them as the messengers of the gods. Sabaeism, or the worship of the Stars, flourished everywhere in Babylonia. Among the Syrians, Assyrians, Phoenicians and Canaanites and the planet Jupiter was worshipped as El or Baal, Mars as Malec, Melech, or Moloch, Venus as Ashtaroth or Astarte, and Mercury as Nebo. Abraham who lived amongst them, did the same. The inhabitants of Emesa in Phoenicia adored the Sun, as Herculej. Herculej was the Deity of the Tyrians. The Sun as Adonis was the one worshipped in Byblos and about Mount Libanus. Kypris.
Stardust
 
Berichten: 185
Geregistreerd: vr 10 jul , 2009 10:00

Berichtdoor RoyJava » vr 23 jul , 2010 17:08

Het zou koel klinken om een liefdesgodin aan de Ka'Aba toe te kennen, maar voor zover ik weet, heeft de Ka'Aba met een "kubus" te maken. En daarmee met Cybele ...


http://www.nissaba.nl/godinnen/beschrch.shtml#Cybele
Cybele. Phrygische moeder- en vruchtbaarheidsgodin. Het woord kubus is misschien van haar naam afgeleid. Ook wordt Cybele vertaald als 'Zij die in een grot woont'.
Andere vormen van haar naam zijn Kubaba, Kubebe, Kuba of Kube. Cybele is godin van de dood en van het leven. Ze is een vruchtbaarheidsgodin, en beschermster van het wilde leven. Cybele bewoonde als Moeder van de bergen de bergtoppen, onder andere bij de Ida, Dindymos en Agdos in Phrygië, in de omgeving van haar belangrijkste cultuscentrum in de klassieke tijd, Pessinus. Hieraan ontleent ze de namen Dindymene, Agdistis en Mater Idae of Idaea. Ze zou op de berg Ida zijn geboren. Cybele werd geassocieerd met de wilde natuur, wat ook naar voren kwam in de orgiastische rituelen waarmee ze werd vereerd. Ze werd ook Meesteres der dieren genoemd.

Een link met Aphrodite:
In de mythologie zocht Cybele met loshangend haar de wereld af, rouwend om Attis, toen hij was gestorven. De rituelen hiervoor komen overeen met die voor Aphrodite en Adonis.

En met Venus:
Op last van de Italiaanse orakelpriesteressen, de Sibyllen, werd Cybeles cultus in -204 naar Rome overgebracht, om de misoogsten tegen te gaan en de Carthaagse Hannibal uit Italië te verdrijven. Haar beeld werd overgebracht van de berg Ida of vanuit Pessinus. Soms werd dit beschreven als een zwarte steen, soms ook als een antropomorfe voorstelling van de godin. Een paar jaar eerder was, eveneens op grond van de sibyllijnse boeken, reeds een tempel op het Capitool gebouwd voor Venus Erucina.

Ka'Aba
http://www.godlikeproductions.com/forum ... 040001/pg1


http://www.nissaba.nl/godinnen/lexicong.shtml
Ka'aba. Heiligdom in Mekka dat tegenwoordig de gebedsrichting van de moslims bepaalt, en waarnaar iedere moslim minstens eenmaal in zijn of haar leven een pelgrimstocht naar moet maken. Oorspronkelijk was dit een heiligdom uit de polytheïstische Arabische godsdienst. Centraal in de verering staat een ingemetselde zwarte steen, de Hajar al-Aswad, die was gewijd aan de 'Oude Vrouw'; hier werd de godin aanvankelijk door priesteressen werd geëerd. Later namen mannen in vrouwenkleren gehuld hun taak over. In de ka'aba is volgens de overlevering Hajar begraven.
De steen werd voor de islamisering vereerd als een vagina of fallus. De godin die in de ka'aba werd aanbeden was dezelfde als de godin Cybele, wier naam evenals het woord kaba met 'kubus' in verband wordt gebracht. Het heiligdom had de vorm van een kubus. De godin werd vereerd door gecastreerde, voor vrouw doorgaande priesters, de galloi. De seksualiteit die vroeger een rol speelde in de tempel komt nog naar voren in mythen als die van Atalanta, die na haar seksuele vereniging met Melanion in Cybeles tempel door de godin in een leeuw werd veranderd. Dezelfde betekenis bestaat nog altijd in het Hindoeïsme, waar overal de yoni-lingams worden vereerd, stenen die de vrouwelijke en mannelijke geslachtsorganen symboliseren.
Eenzelfde cultus bestond in de tempel van Jeruzalem; ook hier werd de cultus rond de godin als steen geleid door als vrouw geklede priesters. Onderzoek toonde aan dat tempel in Jeruzalem dezelfde vorm en functie had als de tempel die de ka'aba bevat. Het woord kaba komt van het Sanskriet Gabha, 'heilig'. De ruimte is identiek aan het 'Sanctus Sanctorum' of 'Heilige der Heiligen' van de joodse tempel of de Katholieke kerk.
In Jeruzalem werden in het Heilige der Heiligen de Ark des Verbonds bewaard. Deze zou twee platte stenen bevatten, die de god en godin symboliseerden.
Volgens een andere islamitische legende waren Adam en Eva in de steen van de ka'aba verenigd. De steen was gesneden uit een enorme robijn en bevatte een witte steen in het hart. De kleuren rood en wit vertegenwoordigden respectievelijk het vrouwelijk en mannelijk principe. Later werd de steen door de zonden in de wereld helemaal zwart: de derde heilige kleur. De steen had oorspronkelijk waarschijnlijk dezelfde functie als de Hindoeïstische yoni-lingam, de vereniging van het vrouwelijke en mannelijke geslachtsorgaan.
Volgens sommigen was de steen een meteoriet.
RoyJava
 
Berichten: 366
Geregistreerd: ma 12 sep , 2005 20:07
Woonplaats: Den Haag

Berichtdoor RoyJava » vr 23 jul , 2010 17:35

Ook interesant is de link van Hagar met de Ka'Aba
... en daardoor met Abraham

http://en.wikipedia.org/wiki/Hagar_(Bible)

According to another Islamic tradition, Hagar was the daughter of the Egyptian king, who gifted her to Abraham as a wife, thinking Sarah was his sister.[9] According to Ibn Abbas, Ishmael's birth to Hagar caused strife between her and Sarah, who was still barren. Abraham brought Hagar and their son to a land called Paran or (Faran in Arabic) which is the land surrounding Mecca, where the angel Gabriel showed him the Ka'aba.[10] The objective of this journey was to "resettle" rather than "expel" Hagar.[8]

The journey began in Syria, when Ishmael was still a suckling. Gabriel personally guided them on the journey (part of which took place on a winged steed); upon reaching the site of the Kaaba, Abraham left Hagar and son Ishmael under a tree and provided them with water.[10] Hagar, learning that God had ordered Abraham to leave her in the desert of Paran, respected his decision.[9] Muslims believe that God ordered Abraham to leave Hagar in order to test his obedience to God's commands.[11]

However, soon Hagar ran out of water, and baby Ishmael began to die. Hagar, according to Islamic tradition, panicked and climbed two nearby mountains repeatedly in search for water. After her seventh climb, Gabriel rescued her, digging the ground with his heel and causing a miraculous well to spring out of the ground. This is called Zamzam Well today and is located a few meters by the Kaaba in Mecca

Fatani, Afnan H. (2006). "Hajar". in Leaman, Oliver. The Qur'an: an encyclopedia. Great Britain: Routeledge. pp. 234–236
'Aishah 'Abd al-Rahman, Anthony Calderbank (1999). "Islam and the New Woman/ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ". Alif: Journal of Comparative Poetics (19): 200.
Firestone, Reuven (1992). "Abraham's Journey to Mecca in Islamic Exegesis: A Form-Critical Study of a Tradition". Studia Islamica (76): 15–18.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hagar
Hajar, die bezorgd was om haar baby, begon in de omgeving te zoeken naar eten en water. Volgens de Koran, ontstond er als antwoordt op Hajar’s gebeden, als bij een wonder een bron aan de voeten van Ismael. (de Zam-zam bron). Hajar klom om nabije heuvels om te zoeken naar voedsel en om aan de horizon uit te kijken naar karavanen. Uiteindelijk stopten passerende handelaren in de vallei en ze vroegen Hajar’s toestemming om hun kamelen te laten drinken.

In de loop van de tijd besloten de handelaren zich te vestigen in de kleine vallei, uiteindelijk groeide deze nederzetting uit tot de stad Mekka. Abraham kwam van tijd tot tijd terug om Hajar en Ismael te bezoeken. Toen Ismael ongeveer 13 jaar was, bouwden zij (Abraham en Ismael) samen de Ka'ba, een lege kubusvormig gebouw, speciaal opgedragen aan het aanbidden van de Ene God.

De Zwarte Steen
http://www.indigogroup.co.uk/edge/blstone.htm

Nu de link met de Kabiri ...
RoyJava
 
Berichten: 366
Geregistreerd: ma 12 sep , 2005 20:07
Woonplaats: Den Haag

Berichtdoor Stardust » vr 23 jul , 2010 20:23

Cybele is gewoon een van de vele namen waaronder de Godin werd vereerd. Ik leg de link met de Zwarte Madonna en als je de afbeelding ziet moet je wel blind zijn om er geen Vagina in te zien.

In het Christendom is dit ook terug te vinden in de Mandorla.
Verder ook in de Vesica Pisces als twee elkaar doordringende cirkels waaruit ze een vis hebben gefantaseerd.

Jammer dan, Allah is een vrouw.


The great mother goddess Cybele was taken from Pergamum to Rome in 204 B.C. When Cyrus the Great conquered Babylon in 457 B.C., he forced the pagan Babylonian priesthood to flee westward—to PERGAMUM—in present day Turkey.

Then, c.204 BC the king of Pegamum sent her to Rome in the shape of a meteoric stone. Thereafter she was worshipped not only as a Mountain Goddess, but as the mighty Mother of the Trojans and of the Romans whom legend said were of Trojan descent. She became a national Roman Goddess, granting victory and protecting the Roman state. But the performance of her rites remained the charge of orientals, not Romans, a dispensation carefully maintained by the Roman Senate throughout the Republic; under the direct control of the State, the cult of the Goddess was to be kept in the proper channels. However, from being a national Goddess Cybele later became international again. For, in the expanding Roman Empire, we find the image of the mighty Goddess enthroned among her lions, and in many places temples (Metroa) were built in her honour. (Vermaseren, Cybele and Attis, p. 11).

The goddess mother was represented by a METEORITE STONE:

Varro states that the goddess was brought from a shrine called the Megalesion in the city of Pergamon while Ovid located the Mother's home on Mount Ida near the ancient city of Troy, which was under Pergamene control at that time. Livy seems to combine the two traditions in reporting that the Romans sought the help of the Pergamene king Attalos I in obtaining the goddess from Pessinous. Precisely what the Romans obtained is described in several sources: it was a small dark sacred stone not formed into any iconographic image, that had fallen to the shrine of Pessinous from the sky. (Roller, In Search of God the Mother, p. 265).

http://www.reformation.org/black-stone-at-mecca.html
Stardust
 
Berichten: 185
Geregistreerd: vr 10 jul , 2009 10:00

Berichtdoor RoyJava » za 24 jul , 2010 8:10

Oh sorry Stardust,... je hoeft niet beledigd te zijn hoor :knipoog:

Cybele is gewoon een van de vele namen waaronder de Godin werd vereerd.
Absoluut niet !!! De vereerde godin had een duizendtal namen en zou zich ontwikkeld hebben uit een millennia langgeleden voorgeschiedenis.

Ik leg de link met de Zwarte Madonna en als je de afbeelding ziet moet je wel blind zijn om er geen Vagina in te zien.
Ja, ik word blind, dat heet Macula Degeneratie, een soort bloeding maar dan niet in je hersens maar in je oog. Niet meer te redden vandaar de naam "degeneratie" ...
Dat neemt niet weg dat je over de Zwarte Madonna begint, waarvan bekend is dat dit fenomeen een achtergrond kent van de tijd dat de Grootgodin werd besmeurd, verdoezeld, beledigd, verkracht en onder werd geschoven toen het monotheïsme zich opwierp, letterlijk netals een een linggam/phallus.
De Zwarte Madonna werd verstopt als bv beeldjes, al in de tijd dat er nog in grotten gestookt werd op vuurpotten, waardoor het madonnabeeldje zwart werd. Di. vooralsnog een speculatie die hard is gemaakt door onderzoek met die nieuwe koolstoftechniek.
Deze Zwarte Madonna wordt nog vereerd in eht Festival van Les Trois Maries sur la Mere in Zuid-Frankrijk, veelal door zigeunervolkeren ...

Het symbool van de Yoni/Vulva was al heel lang bekend van oa de zwarte Kali, die zich naar het Zuiden keerde en de Godin des Doods werd. Het Zuiden is nl de ontvangende factor waar het leven weer begint, volgens de oosterse filosofie ...

In het Christendom is dit ook terug te vinden in de Mandorla.
Precies! Echter beroemd vanaf, laten we de Bijbelse teksten aanhouden, rond 5000 BC, terwijl de Yoni en het symbool van de Mandorla ( een ovaal ) terug gaat tot, voor het moment "bewezen" met de vondsten van de oergodin, oa beschreven door Marija Gimbutas, van rond 35.000 BC ( de speculatieve bevindingen van vondsten laat ik even daar, want die gaan terug tot 100.000 BC ! ).

Jammer dan, Allah is een vrouw
Nee, Allah is een mannelijk beschouwing van de Islamitische god, als je Al- Lat bedoelt ben je closer. Deze maangodin, zoals Latona, wordt met nog 2 andere symbolische godinnen genoemd als de dochters van Allah in de Koran, doch Al-Lat is het meest interessante om te onderzoeken, daar de andere letterlijk te maken hebben bloed en sperma, ofwel rood en wit, en de Islamieten nogal nerveus maken.

Cybele is interessant als de Magna Mater en de vruchtbaarheidsgodin ( hier komt het bloed van de godin om de hoek netals die van Kali, waar nog steeds bloed aan wordt geofferd vandaag de dag ). Dat haar cultus later de voor-Christelijke feesten beroerden is "slechts" een nasleep van haar mythen en legenden, en zeker ivm een meteroriet. Op Java worden nog steeds meteorieten aanbeden, doen hun werk door bv krissen schoon te maken, en als je hen vraagt over de Ka'Aba voel je letterlijk dat je je op glad ijs begeeft ... dus niet beledigd doen hoor, en geniet van een heerlijk weekend,
groet Roy
RoyJava
 
Berichten: 366
Geregistreerd: ma 12 sep , 2005 20:07
Woonplaats: Den Haag

Berichtdoor Stardust » za 24 jul , 2010 16:04

Hoi Roy

Ben niet beledigd hoor :)

RoyJava schreef:Oh sorry Stardust,... je hoeft niet beledigd te zijn hoor :knipoog:

Cybele is gewoon een van de vele namen waaronder de Godin werd vereerd.
Absoluut niet !!! De vereerde godin had een duizendtal namen en zou zich ontwikkeld hebben uit een millennia langgeleden voorgeschiedenis.


Dat klinkt mij als een paradox in de oren.
Natuurlijk was het een van haar vele namen.

De zwartheid heeft meer te maken met het chtonische (aardse) aspekt van de zwarte Madonna, maar daar hebben de sluwerikken misbruik van gemaakt door haar letterlijk zwart te maken.

Isis was namelijk ook zwart (en Maria van Magdalen mogelijk ook als de Sulamitische.)
Daarbij denk je onwillekeurig aan Kali.

De heiliging van de vruchtbaarheid leefde doorheen de ganse oudheid en is eigenlijk universeel. De Christenen hebben daar echter iets duivels van gemaakt. De werken van de vrouw houden in baren en kinderen krijgen en daarmee de lagere demiurg te voeden. Daarom was het vrouwelijk onrein en inferieur of volgens Augustinus waren het domweg mislukte mannen (goddank).

Een van de redenen dat vrouwen geen hogere functies in de kerk mogen bekleden is hun onreinheid als ze menstrueren. (Of wat voor smoes ze ook bedenken.)

Cybele was natuurlijk een gruwel omdat er castraties werden verlangd. In de psychologie kom je dit symbolisch tegen bij verwende moederskindjes. Het vrouwelijk archttype is inderdaad verslindend en daarom is regressie of terugkeer naar een baarmoederlijke staat zeer gevaarlijk voor het bewustzijn.
Het is namelijk het onbewuste dat hen dan opslokt en dat is de reden waarom ze werd gevreesd.

Het is mij ruimschoots bekend dat beeldjes van vruchtbaarheidgodinnen zeker 30- tot 40000 jaar oud kunnen zijn.
Ik plak dan ook nooit een enkel beeld op een godin maar volg veeleer de symbolische geschiedenis. Een archetype is dan ook een conglomeraat van alle uitbeeldingen en inclusief de Christelijke
in de vorm van de Alma Mater als Maria die alle attributen van isis kent.

Omdat het christendom een patriarchaat wilde scheppen moest de godin worden gedemoniseerd. In de Islam gebeurd precies hetzelfde. Daarom moeten vrouwen zich verbergen om mannen niet tot onvrome en wellustige zondige gedachten te wekken.
Dat die eenvoudig in hun eigen brein ontstaan en een bewijs zijn van hun zwakheden ontgaat de heren blijkbaar.

Het is mij welbekend dat Al-lah een mannelijke uitbeelding is en ik scherst want dat beeld is absoluut afgeleid van de Godin.
Alleen zijn ze dat vergeten in hun haast overal mannetjes van te maken. Op de Minaretten prijkt de Maansikkel en die is echt vrouwelijk.
En de kalender is de Maankalender die in feite op Venus is geinspireerd. Waarom zou het Christendom een Zonnegod aanbidden?

Rood en wit als sperma en zaad waren alchemistische kleuren. Die meer lugubere betekenis kom je ook tegen in het verre oosten, waar lieden die het eeuwig leven deelachtig wilden worden zich voeden met maagdelijk of menstrueel bloed. Cheers.

Wens je nog een mooi weekeind :lach2:

Heb je echt Macula? :(
Stardust
 
Berichten: 185
Geregistreerd: vr 10 jul , 2009 10:00

Berichtdoor RoyJava » ma 02 aug , 2010 19:17

Dat klinkt mij als een paradox in de oren.
Natuurlijk was het een van haar vele namen.

Heerlijk toch die paradoxen. Zouden die nou ooit begonnen zijn toen Eef en Adam die Tuin der Lusten inwandelden, en gehaast deze weer verlieten na alle gedoe, onderweg dat vijgenblad plukken ? Het is wel meer aannemelijk dan de appel doorgesneden met het symbool van die Mandorla en Vesicus Pista ?
In die woestenijen van toen zou de vijg een hoog aanzien genoten hebben ... overigens zijn er schilderijen van Jezus die ten hemel steeg in de vorm van de Mandorla ...

Cybele was natuurlijk een gruwel omdat er castraties werden verlangd. In de psychologie kom je dit symbolisch tegen bij verwende moederskindjes. Het vrouwelijk archttype is inderdaad verslindend en daarom is regressie of terugkeer naar een baarmoederlijke staat zeer gevaarlijk voor het bewustzijn.
Het is namelijk het onbewuste dat hen dan opslokt en dat is de reden waarom ze werd gevreesd.

Weet niet of het echt verwende moederskindjes waren. De castratie lijkt met een soortement van transgenders te maken te hebben, of het zou in het rijtje kunnen passen van algehele sexonthouding, zoals bij oosterse ascese. niet ? Teirisias zou in de scripten de eerste zijn geweest die, nadat hij 2 slangen zag vechten, 7 jr, als vrouw leefde, en in de gay-wereld is al ooit geopperd dat hij/zij de eerste historische trans zou zijn geweest. Inderdaad ken ik geen andere ...

Omdat het christendom een patriarchaat wilde scheppen moest de godin worden gedemoniseerd.
Gelukkig genoeg boeken tegenwoordig die dit onderwerp in het licht stellen. "De Ongehoorde Bijbel" van Jonathan Kirsch is mijn laatste boek daarover ... en van Merlin Stone "When God was a Woman", en "De moord op de Moedergodin" van J.K. Abbes. Lees graag deze boeken.

Rood en wit als sperma en zaad waren alchemistische kleuren. Die meer lugubere betekenis kom je ook tegen in het verre oosten, waar lieden die het eeuwig leven deelachtig wilden worden zich voeden met maagdelijk of menstrueel bloed.
O, is dat zo ? Wel interessant, daar dit rood en wit nog veel voorkomt bij natuurvolkeren, terwijl er ook een speculatie bestaat dat de 3 primaire kleuren (rood, geel en indigo) symbool staan voor enkel het licht en donker.
Rood wordt namelijk "opgelost" met groen en blijven slechts het geel/licht en indigo/donker over ( zwart was geen kleur, en wit ook niet en dat lijkt te "kloppen" met de wetenschappelijke bevinding van het kleurenspectrum ).

Als je mediteert bij een regenboog, zal deze 'verdwijnen", en enkel het licht en donker blijven over. "Waarom" ... weet ik niet en ben er nog niet achter. En ja, ik heb Macula, het zicht verdwijnt, wie weet wat ik daarna kan "zien" ... :?: groet Roy
RoyJava
 
Berichten: 366
Geregistreerd: ma 12 sep , 2005 20:07
Woonplaats: Den Haag

Berichtdoor Stardust » ma 02 aug , 2010 20:36

Hoi Roy

Ik refereerde niet aan die castrerende priesters als ik het had over moederskindjes, alhoewel het archetype ook bij hen speelde.
Neen, in de psychologie zie je de symbolische castratie terug bij moeders of vrouwen die hun mannen teveel verwennen, ofwel impotent maken, dat wil zeggen besluiteloos en passief, letargisch verslaafd enz. De Puer Eternis of het eeuwige kind. Ongeveer zoals bij de pappot blijven zitten of zich nooit ergens voor in willen spannen, geen verantwoordelijkheid opnemen enz.
Castrerende vrouwen zijn ook wel assertieve vrouwen die de broek aan hebben. Manlief heeft dan niets te vertellen en ze zoeken die ook uit. Andere vormen zijn de weekhartigen die een man infantiliseren en niets van hem eisen. Het bemoederen dus.

Een overdosis aan moederinstinkt is voor iedere man een ramp.
Dat heet dan ook terecht De verschrikkelijke moeder die als Archteype welbekend moet worden verondersteld.

Zijn edele delen offeren aan de Godin heeft dus de betekenis van iedere mannelijkheid en opstandigheid opgeven. Iets dergelijks streven ze in het geloof na waar de bokken van de lammeren moeten worden gescheiden. Dat is dus gezapig langs het lijntje lopen van regeltjes en niet zelfstandig meer denken.

Feitelijk zijn Monniken en Nonnen eunuchen van het hemelrijk.
Ze mogen immers geen seks hebben. Ze zijn in feite geslachtsloos.

Overigens stamt het dragen van kanten rokjes en jurken of handschoentjes nog steeds af van de diensten aan Cybele.
Verwijfd gedrag dus.
Stardust
 
Berichten: 185
Geregistreerd: vr 10 jul , 2009 10:00

Berichtdoor RoyJava » di 03 aug , 2010 23:02

Hallo Stardust,

Even n vluggertje :knipoog:

Ik ga een beetje het simpele idee krijgen dat je een flauwe afkeer hebt van verwijfdheid, homoos, trutjes, watjes etc. die mams aanbidden :roll:

Assertieve vrouwen worden wel s krijgshaftig genoemd, en de voorbeelden zijn -tig... Kali, Saraswati, Athena, Medusa ...
Toch kan je in deze mythologische karakters duidelijk het afschudden van de mannelijke equivalenten ontdekken, en lijkt alsof de vrouwen dat eerder deden tov. de opdringerige mannen dan andersom.

Kali staat in een van haar oudste vormen op een wit onthoofde Shiva, of welke god dan ook ... terwijl zij juist zo onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Monniken en Nonnen eunuchen van het hemelrijk ? Nee dus, bewijzen de laatste berichten of zijn het onthullingen van onze broeders en zusters uit de besloten kerkgemeenschappen ?

Overigens stamt het dragen van kanten rokjes en jurken of handschoentjes nog steeds af van de diensten aan Cybele.
Is niet geheel zo Stardust. Onderzoeken en studies over sjamanen tonen uitgebreid aan, dat de oudste sjamanen vrouwen geweest moeten zijn, en hoewel aangetoond, blijft dat laatste een speculatie.

Edoch de oudere voorstellingen tonen de mannelijke sjamanen die door de vrouwen ( voorgesteld als godinnen) de onderwereld betraden en daar vertoefden ( de cult van Isis is daar heel bekend om geweest, eveneens van de Javaanse Ratu Kidul ). Ook een "reis in de cosmos" werd voorgesteld als de lingga die het overium indook en de geboorte maakte in de hogere werelden ( vrouwen "reisden" op dieren, vogels, kroks ed. en niet dus via mannen ! ).

Daarvoor gebruikten de sjamanen later ( dat is géén speculatie)vrouwelijke attributen om deze reizen zelf uit te voeren, en zowel in Siberië, Amerika ( Indianen ), Maori's, Polynesiërs, Orang Koeboe is het alom bekend dat de sjamanen zich kleden als vrouwen, incluis armbanden, rokjes, poeder en andere make-up, enkelbanden, veren, oorbellen,...

Op het eiland Sulawesi/Celebes bestaat nog de groep Bissu's, die sjamanen zijn van een hermaphrodite of transgender karakter. Zij lijken nu op travesties, doch in hun gedegen onderzochte scripts wordt duidelijk verteld dat zij er vroeger veel vrouwelijker uitzagen en steeds mannelijker in uiterlijk zijn geworden. Een Australische antropologe heeft bevestigd dat zij tweeslachtig inderdaad zijn ...
hoewel geen kanten handschoentjes hebben... :p

Om terug te komen op de Kabiri geldt op Java het Zuiden voor de vrouwelijke zeegodin, en het noorden de god Al Kabir. Merkwaardig feit is dat de paleizen en presidentiële woningen zó gebouwd zijn, dat in het Noorden de geestelijke zaken vermaterialiseerd zijn ( zo staat de moskee in het noorden van de paleizen ) en het Zuiden de materiële zaken verspiritualiseerd worden ( waar de dodenrituelen worden uitgevoerd, de nageboorte wordt begraven ed. ). Vandaar mijn interesse ...

Groet Roy
RoyJava
 
Berichten: 366
Geregistreerd: ma 12 sep , 2005 20:07
Woonplaats: Den Haag

Berichtdoor Stardust » wo 04 aug , 2010 11:15

Hoy Roy

Even ter correctie, ik heb niets tegen vrouwelijke mannen.
Vind zelfs een plus als een man zijn vrouwelijke kanten ontwikkelt.
Waar ik wel een afkeer van heb is van verwijfdheid in de zin van overdreven etaleren. Ik heb ook wel een hekel aan het aanbidden van mams. Maar dat komt ook omdat ik daar mijn redenen toe heb.

Het aanbidden van de Godin echter is een heel andere zaak.
Alhoewel het mij moeite heeft gekost het een van het ander te scheiden. Macho's zijn mannen die hun sensitieve kanten en gevoelens onderdrukken. Daarmee ontstaat een gevaarlijke eenzijdigheid. Door afkeer van een moederobjekt raak je zo gemakkelijk in een incomplete houding. Denk eens aan de manwijven?

Feitelijk is de patriarchale vorm van religie verschrikkelijk eenzijdig.
Het onderdrukken van de tegenpool heeft letterlijk tot oorlogen gevoerd, de inquisitie etc. tegenhouden van andersdenkenden.
De plaats van de vrouw is er nog lang niet volwaardig.
Het is veel te veel gericht op het woord en cerebrale gerationaliseerde onzin.

De Hermaphrodite staat niet voor niets model in de Alchemie.
Het is een symbool van de complete mens. Ik ben mij veel te sterk bewust van beide kanten om ze te kunnen veronachtzamen.
Feitelijk voel ik mij Hermafrodiet.

Verder doelde ik op de knaapjes zonder ruggegraat, de ongewervelden, die door hun moeder zijn opgevoed tot narcistische, despotische zwakkelingen.
Of eunuchen als priester die handtam zijn geworden.

Gevoelige mannen vind ik heel wat completer dan flinke jongens van stavast, waartegen ik mij afzet omdat dat niet past bij mijn gevoelige natuur. Maar dat is iets anders dan gemaaktheid.

Het is zo, dat iemand die sterk op zijn vrouwelijke kanten is georienteerd, meer open zal staan voor het kunstzinnige en spirituele. Omdat jij kunstzinnig bent waardeer ik dat dus.
Hoop niet dat je dit verkeerd opvatte want zo simpel ben ik zeker niet. :lach2:

Waar ik op doelde zijn niet de watjes in de zin van hypersensitieven. Maar als ik een monnik met gelakte nageltjes en geknakte polsjes zie denk ik wel, nou ja zeg?

Wat mij wel opvalt en stoort is dat de roomse religie weliswaar de vrouw aan de kant heeft gezet en onderdrukt maar zelf kanten lingerie jurkjes en hanschoentjes draagt, typisch vrouwelijk dus. Nog net geen handtasje (hoewel, ik ken er :lach2: )

In het Oosten is het overigens heel gewoon dat een man of priester zich volledig opmaakt met oogschaduw masker enz. Het heeft gewoon met het rolpatroon te maken. Echt dansen is daar een traditie binnen de religie.
Hier is dat bijna ondenkbaar. Terwijl er in Palestina en andere antieke culturen veel gedanst werd. Het komt hier vooral door de vooroordelen tegenover de vrouwelijke natuur dat er niet gedanst mag worden. Vrijere belevingsvormen proberen het wel eens in te voeren, maar echt doorzetten doet het niet, het blijft vaak bij een eenmalig incident. Dans religie en extase horen bij elkaar.

Vrouwen zijn veel gevoeliger op spiritueel gebied, dat komt ook omdat hun rechterhersenhelft actiever is. Sjamanen hebben vaak een dubbelnatuur en dat wordt ook volledig geaccepteert.
Het probleem is ontstaan doordat de kerk zich afzette tegen de vruchtbaarheidsverering binnen natuurreligie en polytheisme.
Seks werd daarmee als inferieur aan de geest gedacht.
De werken van de vrouw werden als tegengesteld aan de werken van de geest gezien en bonden de mens aan het vergankelijke bestaan en de materie.

Het orakel van Delphi was een vrouw en in de Sixtijnse kapel zie je de Sybillen, zeer gewaardeerde en zelfverzekerde vrouwen.

De kanten jurkjes komen van de cultus rond Cybele, maar of ik dat nog terugvind?
Ik heb dat namelijk eens uitgezocht.

Dit forum is behoorlijk feministisch en ik kan dat alleen maar toejuichen.
Laatst bijgewerkt door Stardust op wo 04 aug , 2010 15:29, in totaal 1 keer bewerkt.
Stardust
 
Berichten: 185
Geregistreerd: vr 10 jul , 2009 10:00

Berichtdoor RoyJava » wo 04 aug , 2010 13:15

:lach2: prima dus, tnx 4 toelichting ... ik mis n beetje de shamanen en de Kabiri in je relaas, tnx again, groet Roy
RoyJava
 
Berichten: 366
Geregistreerd: ma 12 sep , 2005 20:07
Woonplaats: Den Haag

Berichtdoor Stardust » wo 04 aug , 2010 15:27

Hoi Roy

Soms dwaal ik wel wat af maar omdat ik altijd naar archetypische beeldvorming zoek moet het psychologische deel er ook bij. :knipoog:

Hier een interessante doctoraalscriptie over kenmerken van de Godin

DE GALLO - ROMEINSE TERRACOTTASTATUETTEN VAN BELGISCHE VINDPLAATSEN IN HET RUIMER KADER VAN DE NOORDWEST-EUROPESE TERRACOTTA-INDUSTRIE

https://lirias.kuleuven.be/bitstream/19 ... deel2a.pdf
Stardust
 
Berichten: 185
Geregistreerd: vr 10 jul , 2009 10:00

Berichtdoor Stardust » wo 04 aug , 2010 15:37

Nog iets de kleuren rood en wit wijzen naar de zuiverheid/maagdelijkheid en het verbreken ervan. Verder uiteraard naar de bloedingen bij het baren en de menstruatie.
Je zou dat dus ook als een vorm van inwijding kunnen zien.
Vooral omdat een wipje met de hogepriester heel gebruikelijk was.

Er gaan geruchten dat Maria een kind droeg van de hogepriester.
Stardust
 
Berichten: 185
Geregistreerd: vr 10 jul , 2009 10:00

Berichtdoor RoyJava » wo 04 aug , 2010 18:40

... tussen ons gezegd en gezwegen Stardust... ik ga niet voor de hogepriester, edoch liever voor de Hogepriesteres :knipoog:
Zoek de Mante eens op en zoek de vergelijkingen met Teiresias, incluis de koninklijke request van Hera ...

Er gaan geruchten dat Maria een kind droeg van de hogepriester.
Merkwaardig nieuws, daar de zoon van de allerhoogste priester ( Al Kabir ? ) zijn hoer van zaad voorzag :p
RoyJava
 
Berichten: 366
Geregistreerd: ma 12 sep , 2005 20:07
Woonplaats: Den Haag

Berichtdoor RoyJava » do 05 aug , 2010 10:55

... ik bedoel dat je niet rechtsboven kan clilcken op dat rode kruisje, waardoor dat balkje dan verdwijnt ... :?
RoyJava
 
Berichten: 366
Geregistreerd: ma 12 sep , 2005 20:07
Woonplaats: Den Haag

Berichtdoor Stardust » do 05 aug , 2010 11:25

RoyJava schreef:... ik bedoel dat je niet rechtsboven kan clilcken op dat rode kruisje, waardoor dat balkje dan verdwijnt ... :?


Hoi Roy
Hoe bedoel je ??
Stardust
 
Berichten: 185
Geregistreerd: vr 10 jul , 2009 10:00

Berichtdoor Stardust » do 05 aug , 2010 12:00

Maria was geen hoer.
Dat is een bewust verkeerde vertaling voor deerne of maagd door de latere creepen in de kerk uitgevoerd en herroepen door de tenhemelopneming.

Maria werd tot aan de middeleeuwen vereerd en afgebeeld als een volledig ingewijde priesteres met het Pallium en dezelfde status als een Paus. Maria diende in de tempel en was een lid van een priesterlijke familie. Het was dus ook niet vreemd dat ze door de Hogepriester werd bevrucht om de bloedlijn en de status binnen de familie te houden.
Stardust
 
Berichten: 185
Geregistreerd: vr 10 jul , 2009 10:00

Berichtdoor RoyJava » do 05 aug , 2010 16:19

Ach jé,... ja hebt zojuit gehapt beste Stardust ...

Netals jij her en der "citeert", citeer ik ook slechts der en her :knipoog:

Met hier het stempel dat Maria ( die overigens niet ten hemel is opgenomen geworden, daar haar latere verblijf en vertoeven nog immer tot de mysteries behoren, mits je in de war bent met de Maagd Maria, die ten hemel steeg in een Mandorla ... ) opgeplakt kreeg van ... noem het creepen, of onwetenden, ook slechts speculisten van een vroegere tijd, niet ?

Het Pallium ? Is dat niet wat tot de katholieken behoort ? Ehm, dat was toch nog niet ter sprake in de vroege Jezustijd ? Werd dat niet van wol gemaakt ? Bij de latere Islamieten werd dat het symbool van mystiek, en zouden de Sufi's dat gebruiken, zij het in andere vorm. En Maria Magdalena wás mystiek, voor zover mensen dat mij willen doen overtuigen ...

Het was dus ook niet vreemd dat ze door de Hogepriester werd bevrucht om de bloedlijn en de status binnen de familie te houden.
Mhhh, de heilige graal ?
..., groet Roy
Laatst bijgewerkt door RoyJava op do 05 aug , 2010 16:29, in totaal 1 keer bewerkt.
RoyJava
 
Berichten: 366
Geregistreerd: ma 12 sep , 2005 20:07
Woonplaats: Den Haag

Berichtdoor RoyJava » do 05 aug , 2010 16:21

Excuses... dat
... ik bedoel dat je niet rechtsboven kan clilcken op dat rode kruisje, waardoor dat balkje dan verdwijnt ... :?
hoorde in een ander forum... dummy-moi :?
RoyJava
 
Berichten: 366
Geregistreerd: ma 12 sep , 2005 20:07
Woonplaats: Den Haag

Berichtdoor RoyJava » do 05 aug , 2010 16:27

Dank voor de link nog, die had ik gemist,
DE GALLO - ROMEINSE TERRACOTTASTATUETTEN VAN BELGISCHE VINDPLAATSEN IN HET RUIMER KADER VAN DE NOORDWEST-EUROPESE TERRACOTTA-INDUSTRIE

https://lirias.kuleuven.be/bitstream/19 ... deel2a.pdf

Ik prefereer, hoe doctoraal je link ook is (en van katholieken van zeer hoog niveau ), het boek van Marija Gimbutas... waar zij tot ver in de verleden tijd terug duikt, ook op zeer hoog niveau bewerkt ( heet The Language Of The Goddess met een voorwoord van Joseph Campbell, een favoriet van mij ) ...
groet Roy
RoyJava
 
Berichten: 366
Geregistreerd: ma 12 sep , 2005 20:07
Woonplaats: Den Haag


Keer terug naar Midden-OostenWie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron