Forum godinnen en beeldvorming
 weblog | godinnen | forum home ||

nieuwe HarrieChristusPartij HCP

Archeologie, geschiedenis, ethiek, filosofie, maatschappelijke discussies, patriarchaat en matriarchaat enz.

nieuwe HarrieChristusPartij HCP

Berichtdoor harriechristus » vr 19 maart , 2010 19:18

Partijprogram van HCP = de partij van harriechristus.

1 - Politici mogen niet langer werken dan 40 uur per week. Schept meteen heel veel tijdruimte voor nieuwe banen, want half Nederland staat te trappelen om ook wat in de melk te kunnen brokken.
En geldt dan ook verder voor alle andere workaholics...topmanagers, enzovoort..... :roll: .......tevens verdeling van half vrouw en half man in de regering en bedrijfsleven.

2 - Al die enorme top-inkomens worden flink afgeroomd om daarmede in één keer het hele begrotingstekort op te lossen, want er is zat en genoeg geld onder de mensen, met name de rijken....:lach2:

3 - Basis rechten voor alle armen op behuizing, voedsel en kleding, enzovoort, en vooral ook recht op werk voor iedereen..:lach2:

4 - Les op de scholen in de filosofie en met name in de atoomtheorie van harriechristus om inzicht te krijgen in het heelal en onze eigen toekomst en in God als democraat.....:lach2:

5 - Verandering van onze kapitalistische maatschappij der verkwisting en nutteloze reclame in een wereld van zuinigheid en goede voorlichting over de beste en meest duurzame poducten.... :lach2:

6 - Alle aandacht voor de mens zelf als mens en niet als consumptieslaaf, dat wil zeggen: goede scholing met het doel van de mens een gelukkig mens te maken, die plezier heeft in zijn leven en in zijn werk...:lach2:


Oh ja: 7 - harrie for president......:lach2:

Afbeelding
harriechristus
 
Berichten: 158
Geregistreerd: vr 26 mei , 2006 14:41
Woonplaats: amsterdam

Berichtdoor harriechristus » vr 26 maart , 2010 22:03

Het tweede partijprogram

2 - Partijprogram van HCP = de partij van harriechristus.

1 - Arbeid en emancipatie.

Politici mogen niet langer werken dan 40 uur per week. Schept meteen heel veel tijdruimte voor nieuwe banen, want half Nederland staat te trappelen om ook wat in de melk te kunnen brokken.
En geldt dan ook verder voor alle andere workaholics...topmanagers, enzovoort......tevens eerlijke verdeling van evenveel mannen en vrouwen in de regering en het bedrijfsleven en allerlei openbare instanties.
(ethiek en emancipatie van de vrouw)

2 - Economische crisis.

Al die enorme top-inkomens worden flink afgeroomd om daarmede in één keer het hele begrotingstekort op te lossen, want er is zat en genoeg geld onder de mensen, met name de rijken.
Kortom: niemand zal meer verdienen dat de president = harriechristus.
Dan moet je eens zien hoeveel geld we plotseling hebben.
(geldhuishouding)

3 - Recht op een menswaardig leven.

Basis rechten voor alle armen op behuizing, voedsel en kleding, enzovoort, en vooral ook recht op werk voor iedereen. (Sociaal: niemand behoeft in de goot te liggen, wat alleen maar de misdadigheid in de hand werkt.)

4 - De atoomtheorie en de nieuwe bijbel.

Les op de scholen in de filosofie en met name in de atoomtheorie van harriechristus om inzicht te krijgen in het heelal en onze eigen toekomst en in God als democraat......(scholing in zinvolle vakken)

5 - Milieu.

Verandering van onze kapitalistische maatschappij der verkwisting en nutteloze reclame in een wereld van zuinigheid en goede voorlichting over de beste en meest duurzame poducten.
(ethiek en milieu voor het behoud van onze aarde en strijd tegen de ondergang daarvan: het allergrootste probleem.)

6 - Het geluk van de mens.

Alle aandacht voor de mens zelf als mens en niet als consumptieslaaf, dat wil zeggen: goede scholing met het doel van de mens een gelukkig mens te maken, die plezier heeft in zijn leven en in zijn werk....(opvoeding en ethiek)

7 - harrie for president.

De koningin mag blijven als symbool van het Nederlandse volk, maar het koningschap wordt gereduceerd tot een representatieve functie. Wel mag ze haar mening zeggen zodat haar feitelijke macht achter de schermen transparant wordt, maar daardoor verdwijnt. (Punt van tegenstrijdigheid, wat nog opgelost moet worden.)
Ook moet ze een flink groot deel (99%) van haar enorme rijkdom inleveren voor de armen.

8 - Verkeer.

Beter en gratis openbaar vervoer en terugdringen van het autoverkeer.

a - welke g*k heeft ooit bedacht dat scooters over de fietspaden mogen scheuren om de fietsers daarmede de doodsstuipen op het lijf te jagen?

b - Of dat fietsers voorrang hebben op auto's, wat alleen maar angstwekkende situaties oplevert voor de fietser of de automobilist zich daar wel aan zal houden.

c - En de stoplichten bij zeebra-paden zijn slecht afgesteld, zodat de voetganger steeds in de verleiding komt nog net even over te steken omdat het nog gemakkelijk kan en daarmede zijn eigen leven in de waagschaal stelt.

9 - Misdaad

De misdaad wordt veel te zacht aangepakt of helemaal niet aangepakt. Vooral onder Marokkaanse en Antilliaanse jongeren is dat een groot probleem, maar ook bijvoorbeeld in de prostitutie (vrouwenhandel).
Het is gemakkelijk op te lossen door het leger om te scholen tot politie-taken, dan doen die jongens eindelijk ook iets nuttigs en wordt ons dure belastinggeld eindelijk eens niet over de balk gegooid voor een nutteloos leger.

10 - Multiculti....grote schulti.

Multiculti is een mooi ideaal, maar elk volk heeft ook recht op een eigen identiteit en we behoeven Nederland echt niet weg te geven aan de allochtonen, vooral niet aan die groepen die zich hier moeilijk aan kunnen passen en na zoveel jaar onze taal nog niet kunnen spreken.

En er moet voorkomen worden dat hier een diepe scheuring ontstaat in ons volk door als het ware voor- en tegenstanders van de Islam door samen aan tafel te gaan zitten en redelijke oplossing te bedenken in plaats van òf het hele probleem onder het kleed te schuiven òf door het hele probleem sterk te overdrijven.

De ware oplossing is hier de middenweg en de nieuwe religie van harriechristus, die zowel de Islam als het Christendom overstijgt in een eenheid van de Vader (de wet) en de Zoon (de Liefde) in de Heilige Geest en Zalige Ziel (Moeder en Dochter) als totale cultuur van hemel en wereld en aarde.

Afbeelding
harriechristus
 
Berichten: 158
Geregistreerd: vr 26 mei , 2006 14:41
Woonplaats: amsterdam

Berichtdoor harriechristus » ma 29 maart , 2010 22:27

3 - Basisprincipes van de partij van HarrieChristus.

sociaal... God en... Groen


1 - Het geluk van de mens.

a - De mens als consumptieslaaf.

In de moderne tijd is de mens gedegradeerd tot een consumptieslaaf, waar zoveel mogelijk geld aan verdiend moet worden. Het draait niet om de mens zelf als een geestelijk wezen, maar om de mens als een ding, een gebruiksvoorwerp, als iets dat nuttig moet wezen. Dit is van oudsher te wijten aan de mateloze begeerte van de mens zelf naar rijkdom en macht en dat komt eigenlijk omdat het de mens nog aan zelfbewustzijn ontbreekt.

b - De mens weet zelf niet wie hij is.

En dit komt dan mede door de moderne natuurwetenschappen, die de mens beschouwen als een stuk materie, een machine. Kortom: men beschouwt de mens alleen maar van de buitenkant en komt aan de mens zelf als een innerlijk wezen niet toe. En dit vraagt om een totale omdraaiing van ons bewustzijn over de zin en het doel van het leven.
En pas als de mens tot een hoger bewustzijn komt omtrent zichzelf kan hij ook de politiek veranderen, die niet deugt.

2 - De Waarheid van de Mens.

a - de werkelijkheid is niet het ding, maar ons bewustzijn.

Door de atoomtheorie wordt de mens bewust dat het gehele heelal door levende wezens bewoond wordt, met name in de microkosmos door de microwezens. Deze zijn God zelf en zijn de scheppers van ons eigen leven. Dus we komen niet voort uit een lagere en levenloze natuur, maar uit hogere levende wezens.
Dit levert een ander bewustzijn op omtrent wat de werkelijkheid is, want deze is niet de levenloze natuur, het zogenaamde ding, dat bewusteloos is en alleen maar werkelijkheid is voor ons als bewuste wezens.
Maar de werkelijkheid is het bewustzijn in denken en voelen en zintuiglijke waarneming.
De werkelijkheid is de mens zelf en het ding is bijzaak.
En daarom zijn ook bezit en rijkdom bijzaak en niet datgene waar het in het leven om draait.

b - De Mens is waarlijk God zelf.

Het draait om de mens zelf een denkend (geestelijk) wezen, als een wezen met een Ziel (dat is zijn gevoelsleven), dus om de Waarheid (de Geest) wie de Mens zelf is en om zijn Geluk (de Ziel).
De hoogste waarheid van de mens is dat hij een goddelijk wezen is, ja: God zelf is als Mens.
Dat wat voor Jezus heet te gelden, geldt in wezen voor ons allen. Wij allen zijn de kinderen van God en ook God zelf. Pas vanuit die allerdiepste waarheid kan de wereld wedergeboren worden uit haar eigen impasse.

3 - De toekomst van onze aarde en de wereld.

a - de eindeloze begeerte naar steeds meer bezit en rijkdom.

Omdat de moderne mens een verkeerd idee heeft omtrent de werkelijkheid en omtrent zichzelf is ie ook totaal verkeerd bezig. Want de moderne mens heeft vanuit zijn visie dat de werkelijkheid materieel zou zijn de idee dat hij zoveel mogelijk bezit en rijkdom moet vergaren. Daar is hij dan zo vreselijk druk mee bezig dat natuur en milieu daardoor vernietigd worden en de natuurlijke rijkdommen aan grondstoffen straks op zullen zijn of niet meer in voldoende mate aanwezig.

b - De wereld gaat ten onder.

Kortom: we zijn bezig onszelf te vernietigen. En dat weten we ook wel, maar willen daar niet echt iets aan doen, want de welvaartsgroei moet door blijven gaan en ook de economische crisis heeft de mensen niet wakker gemaakt.
Er is maar één doel: we moeten nog rijker worden dan we al waren en ook omdat andere landen over de hele wereld ook meegesleept worden in deze waanzin (met name China en straks India, enzovoort) zijn de rampen die op ons afkomen niet te overzien.

c - Het totale stopzetten van alle materiële vooruitgang.

Alleen een totale andere kijk op de werkelijkheid en een totale verandering van onze cultuur kan de wereld nog redden.
Eerst moet alle materiële en technische vooruitgang stopgezet worden, dus alle groei van verdere welvaart en rijkdom. Dan moet er orde op zaken gesteld worden door onze maatschappij van verkwisting en verspilling en vernietiging van de natuur te veranderen in economie van zuinigheid en duurzaamheid en 100% goed milieubeleid door recycling van alle afval.
Zo zitten de oceanen al vol met onze plastic-afval, zodat alle leven daar straks zal sterven.
Alleen maar omdat we van mening zijn dat alles in plastic verpakt moet worden en overal een plastic zak omheen moet.

d - Alleen de totale verandering van de maatschappij kan ons nog redden.

Gebeurt het niet en blijven we zo door gaan dan gaat de wereld onder en zullen we (als we het toch nog overleven na vele rampen ) uiteindelijk toch zo moeten doen als ik hier zeg: een totale verandering van de maatschappij door een totaal andere kijk op de mens en de zin en het doel van het leven.
Want onze aarde moet nog miljarden jaren mee en als we hier met miljarden mensen willen blijven leven is economische zuinigheid en duurzaamheid en 100% goed milieubeleid onvermijdelijk.
We kunnen daar nu meteen mee beginnen of eerst een aantal keren onder gaan, en dan door schade en schande wijs geworden het uiteindelijk toch moeten doen.

Kies voor de redding der wereld door een totaal andere visie: kies HCP.
harriechristus
 
Berichten: 158
Geregistreerd: vr 26 mei , 2006 14:41
Woonplaats: amsterdam

Berichtdoor harriechristus » za 03 apr , 2010 10:25

4 - Niet stemmen voor een partij, maar voor een politieke mening.

Probleem bij het kiezen van een politieke partij is dat mensen het niet altijd met alle standpunten van hun partij eens zijn. Het kan best zijn dat hun eigen standpunten over meerdere partijen verdeeld zijn, zodat ze niet weten wat ze moeten kiezen.
Bijvoorbeeld: iemand is socialist in hart en nieren, maar kan het wat de Islamieten betreft ook best eens zijn met Geert Wilders.

Laat je mening horen over vele standpunten.

Het zou dan beter zijn om in plaats van op een politieke partij te moeten stemmen je mening omtrent diverse standpunten kenbaar te mogen maken.

Dus bijvoorbeeld:

bonussen afschaffen:.................. voor of tegen
Islamieten uit Nederland weren:.... voor of tegen
soldaten uit Afghanistan: ..............voor of tegen
WAO-leeftijd verhogen: ................voor of tegen

Kies de president: Job Cohen of Geert Wilders of Femke Halsema of harriechristus...... :lach2:

inkomens van de armen verhogen:.... voor of tegen
koningin vervangen door Alexander.....voor of tegen.
meer groen en minder autowegen.......voor of tegen

Politieke partijen kunnen dan opgeheven worden.

Het zou dan zelfs mogelijk zijn dat politieke partijen overbodig worden, maar vervangen worden door groepen die een bepaald standpunt verdedigen of aanvallen.
En het geeft de mogelijkheid tot een grotere mate van democratie, omdat het volk dan duidelijker kenbaar kan maken wat het wil, wat met een partijkeuze alleen niet duidelijk is.

Onthou natuurlijk wel goed de standpunten van de HCP: sociaal, groen en God ( de microwezentjes).
harriechristus
 
Berichten: 158
Geregistreerd: vr 26 mei , 2006 14:41
Woonplaats: amsterdam

Berichtdoor harriechristus » za 03 apr , 2010 14:19

5 - De milieuvervuiling en onze steeds maar groeiende welvaart.

Een van de aller grootste problemen voor onze wereld is de milieuvervuiling, waardoor we bezig zijn langzaam maar zeker bezig zijn collectief zelfmoord te plegen.
De grootste boosdoener is hier onze mateloze hebzucht, onze welvaartsmaatschappij, die steeds rijker en rijker wil worden, terwijl we al zo rijk zijn en meer dan genoeg bezitten.
Daarvoor is een totaal andere economie nodig die niet gericht is om verkwisting, maar op werkelijke zuinigheid.
Daarvoor is een heel ander inzicht nodig omtrent de mens zelf en de zin van zijn leven.

Stilstand van de groei is gewenst.

Het is nodig dat de hele economische groei tot stilstand wordt gebracht om eerst orde op zaken te stellen, dat is een totale verandering van onze maatschappij.
Bijvoorbeeld voor de duur van 100 jaar. Dat lijkt veel maar is niks in verhouding tot onze toekomst van miljarden jaren dat onze aarde nog mee moet.
Doen we dat niet dan zullen er binnen dat tijdsbestek grote rampen plaats vinden als we zo door gaan.

Socialisme omwille van een zuinige economie en ook omwille van de menswaardigheid.

Daarvoor is een consequent doorgevoerd socialisme nodig opdat de mens niet meer bezit en niet meer verbruikt dan dat hij ook werkelijk nodig heeft. Zo is het nergens voor nodig dat de koningin miljarden bezit of dat de bankiers bonussen bij elkaar graaien. Wel is het nodig dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan en dat de inkomstenverschillen geminimaliseerd worden, dus tot zo klein mogelijk teruggebracht.
De waarde mens ligt niet in zijn uiterlijke rijkdom, maar in zijn betekenis die hij heeft voor zichzelf en anderen.
Dat wil zeggen: zijn geluk en cultureel leven.

De waarde van het individu als een cultureel wezen.

Socialisme wil hier niet zeggen dat de mens geen individu zou mogen zijn. Nee: de mens is niet alleen maar een sociaal wezen maar ook een vrij individu. Beiden zijn belangrijk en het gaat hier om het evenwicht en een eenheid tussen deze beide kwaliteiten van de mens.
Maar er is wel een groot verschil of de mens een cultureel individu is, of een egoïstische "rijkdom-verzamelaar" in de mening daardoor belangrijk te zijn of het eeuwige leven te verwerven... (hij kan al zijn rijkdom toch niet meenemen naar de hemel.....innerlijke rijkdom echter wel: dat is de hemel.)

Materialistisch socialisme of idealistisch socialisme.

En ook wat het socialisme betreft is er een verschil tussen het socialisme dat op materialisme is gebaseerd (Marx) of op geestelijk idealisme.
Ik moet dan bijvoorbeeld aan Den Uyl denken die van mening was dat ook de arbeider recht had op een autootje. Dat autootje zij de arbeider gegund, daar niet van. Maar we zien nu wat er door al die autootjes van onze wegen geworden is: overvolle wegen waardoor diegene die werkelijk een auto nodig heeft in de file staat.
En wat gebeurt er bijvoorbeeld als straks de olie op is?
We zijn namelijk ook in rap tempo bezig de aarde leeg te roven van de vele grondstoffen.

De bevolkingsexplosie.

Een andere oorzaak van de milieuvervuiling is de enorme bevolkingsexplosie. In plaats van ontwikkelingshulp (die vaak verkeerd terecht komt) is het veel beter de mensen in de derde wereldlanden vooral goede seksuele voorlichting te geven en hen leren zich te beperken, en hen het gebruik van allerlei voorbehoedmiddelen te leren.

Afbeelding

Op deze kaart zie je hoe hard de wereldbevolking groeit.......we zitten nu op bijna 7 miljard en in het jaar 2050 zullen het er al 10 miljard zijn.
Je kunt op deze kaart ook zien dat vooral de ontwikkelingslanden het hardste groeien.

Kies voor de harriechristuspartij: kies HCP.
harriechristus
 
Berichten: 158
Geregistreerd: vr 26 mei , 2006 14:41
Woonplaats: amsterdam


Keer terug naar Wetenschap, filosofie en maatschappijWie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 4 gasten

cron