Forum godinnen en beeldvorming
 weblog | godinnen | forum home ||

Vrouwenstudies in Vlaanderen afgelast!

Archeologie, geschiedenis, ethiek, filosofie, maatschappelijke discussies, patriarchaat en matriarchaat enz.

Vrouwenstudies in Vlaanderen afgelast!

Berichtdoor Tiresias » do 21 sep , 2006 10:50

Dit kan alleen in het Belgenlandje:

http://www.sophia.be/index.php/pages/view/open_letter

Het einde van 10 jaar Vrouwenstudies in Vlaanderen?

Open brief aan de rectoren van alle Vlaamse universiteiten
Met ingang van het academiejaar 2006-2007 zal de Voortgezette Academische Opleiding (VAO) Vrouwenstudies geen nieuwe studenten meer toelaten. Huidige of ex-studenten kunnen de opleiding (een samenwerkingsverband tussen verschillende Nederlandstalige universiteiten) nog wel afmaken, maar daarna houdt de opleiding, die vanaf december 2006 geen toelage meer zal ontvangen, er na 10 jaar bestaan mee op.

Sophia vzw, Belgisch coördinatienetwerk voor vrouwenstudies, wil zich niet bij de situatie neerleggen en schreef daarom deze open brief gericht aan de rectoren van alle Vlaamse universiteiten.

Deze tekst vindt u hieronder, ter ondertekening. In de week van 25 september zal hij naar de rectoren en de pers worden opgestuurd.


Open brief

Vrouwenstudies waren in de jaren '70 het antwoord op de roep van vrouwenbewegingen voor een 'andere universiteit' waarbinnen kritische en sociaal relevante kennis centraal zou staan. De voorbije dertig jaar ontwikkelden deze studies zich tot een volwaardig en multidisciplinair kennisdomein. Concepten en kritieken die ontwikkeld werden binnen vrouwenstudies beïnvloedden tal van academische disciplines: literatuurwetenschappen, sociologie, antropologie, biologie, geschiedenis, recht, economie, psychologie, filosofie, geneeskunde… Het denkwerk binnen vrouwenstudies over machtsongelijkheid bleek een onmisbare voedingsbodem voor het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en drong door in tal van andere maatschappelijke geledingen: onderwijs, bedrijfsleven, vakbonden, welzijnswerk, enzovoort.


Ondanks dit sterke palmares, academisch en maatschappelijk, kreeg Vrouwenstudies – waar gaandeweg 'genderstudies' aan toe werd gevoegd – in België nauwelijks ondersteuning. Van de gespecialiseerde onderzoekscentra, wetenschappelijke tijdschriften, leerstoelen en colloquia aan universiteiten in de Angelsaksische en Scandinavische landen, in Nederland of Duitsland en in toenemende mate zelfs Centraal Europese landen kunnen we in België slechts dromen. Nu de enige volwaardige academische opleiding Vrouwenstudies bovendien dreigt te verdwijnen, vinden we het tijd om aan de alarmbel te trekken.

De Voortgezette Academische Opleiding (VAO) Vrouwenstudies ontstond 10 jaar geleden dankzij een interuniversitair bestuursakkoord tussen de universiteiten van Antwerpen, Gent, Brussel, Leuven en Hasselt. Erkenning of (financiële) steun van de universitaire overheden kwam er evenwel niet of nauwelijks: de opleiding draaide op de vrijwillige inzet van de professoren en op een kleine subsidie van de Minister van Gelijke Kansen. Met die kleine subsidie valt in december 2006 ook het beetje administratieve omkadering van de opleiding weg. De organisatoren en docenten zien zich dus gedwongen de opleiding af te bouwen en stop te zetten. Niemand zal verwachten dat een universitaire masteropleiding zich handhaaft dankzij de vrijwillige inzet van een handvol enthousiastelingen.

Ondanks haar precaire status heeft de opleiding de afgelopen 10 jaar heel wat vruchten afgeworpen. De opleiding heeft een hele generatie expert/e/s inzake gelijke kansen en genderkwesties geschoold. Vele oud-studenten kwamen terecht in beleidsorganen of op kabinetten, of doctoreerden in 'gender'onderwerpen. Anderen namen de opgedane kennis mee naar het onderwijs, de socio-culturele sector, de vakbonden, ngo's, de professionele vrouwenorganisaties, het bedrijfsleven, enzovoort.

De vraag die zich bij het wegvallen van deze opleiding stelt is dan ook: waar gaan deze sectoren binnenkort de genderexpertise halen die nodig is om adequaat om te gaan met de verschillende positionering van vrouwen en mannen (‘gender’)? Het gaat om tal van dossiers die zowel de politieke wereld als het ruime maatschappelijke leven beroeren: het eindeloopbaandebat, de 'vervrouwelijking' van armoede, de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de politiek, in hogere echelons van de universiteit en het bedrijfsleven en in tal van andere maatschappelijke domeinen, seksueel geweld thuis en op het werk, de positie van minderheidsvrouwen of de nog steeds gapende loonkloof tussen vrouwen en mannen.

Ook voor de universiteiten – en vooral voor de vele universitaire onderzoek/st/ers met een genderexpertise – die zich in een klimaat van toegenomen competitie internationaal steeds meer moeten bewijzen, heeft het wegvallen van deze opleiding grote nadelen. Vrouwen- en genderstudies zijn intussen immers een gevestigde discipline die internationaal erkenning geniet. In de Verenigde Staten en andere Angelsaksische landen hebben de universiteiten zelf initiatieven genomen om genderstudies te ontwikkelen in hun wetenschappelijk beleid. Iedere vooraanstaande universiteit heeft cursussen en onderzoek in genderstudies. In de landen die, wat genderstudies betreft, in Europa het best scoren (Zweden, Finland, Duitsland, Nederland) hebben de universiteiten samen met de overheid een startimpuls gegeven om genderstudies te ondersteunen.

Wil Vlaanderen, net nu het de kans heeft zich te profileren temidden van de hervormingen in het hoger onderwijs (waarin o.a. gelijke kansen en diversiteit centraal staan), toch de boot afhouden? Nu al vertrekken vanuit Vlaanderen geschoolde genderexperten naar het buitenland, om daar na het afwerken van een doctoraat les te gaan geven of onderzoek te doen in goed uitgebouwde genderstudiescentra of onderzoeksgroepen, die hier in dergelijke vorm afwezig zijn. Ook studenten, wier interesse in genderstudies gewekt wordt via een aantal populaire keuzevakken (die eveneens meestal berusten op vrijwilligerswerk), moeten wegens een gebrek aan aanbod uitwijken naar het buitenland (vaak Nederland).

Wat wij vragen

De ondertekenaars van deze open brief - onderzoek/st/ers, universitair personeel, actoren uit het middenveld en de vrouwenbewegingen - willen niet dat de opleiding Vrouwenstudies in alle stilte verdwijnt. Om de broodnodige kennisontwikkeling inzake gender en de positie van vrouwen en mannen te kunnen garanderen, om Vlaamse onderzoek/st/ers vrouwen- en genderstudies op de internationale academische kaart te zetten, om de professionalisering van het gelijkekansenbeleid in al haar facetten te stimuleren en ondersteunen, om de braindrain van academici/ae en onderzoek/st/ers naar het buitenland tegen te gaan en om tegemoet te komen aan de vraag naar genderexpertise in tal van sectoren pleiten wij voor een verankering van genderstudies aan de Vlaamse universiteiten. We vragen dat universitaire en politieke verantwoordelijken hier hun verantwoordelijkheid opnemen.

Na tien jaar vrijwilligerswerk en even zoveel jaren expertise-opbouw is het tijd dat de universiteiten een engagement opnemen: als elke universiteit één voltijds equivalent personeelslid op niveau van Zelfstandig Academisch Personeel financiert, dan is de basis gelegd om onderzoek en onderwijs in genderstudies te integreren in de verschillende faculteiten en een competentiepool van genderexperten te ontwikkelen voor internationaal onderzoek en innovatie. Meteen behoort ook een nieuwe, volwaardige, interuniversitaire opleiding genderstudies op masterniveau weer tot de mogelijkheden.

Raad van bestuur van Sophia vzw
20 september 2006
Tiresias
 
Berichten: 106
Geregistreerd: za 19 aug , 2006 10:13

Berichtdoor Zunrita » ma 22 jan , 2007 0:53

Beste Tiresias,

ALS je denkt dat zoiets alleen in België mogelijk is... dan ken je Nederland nog niet! Hier is onder het christen-liberale kabinet Balkeneinde 1,2,3, de hele vrouwenzelfhulp om zeep geholpen. De vrouwenzelfhulp (VZH) ontstond in de jaren zeventig tesamen met de vrouwenhulpverlening in reactie op de beroerde positie van vrouwelijke patiënten in de (geestelijke) gezondheidszorg. Door het hele land waren kleinde organisaties die met plaatselijke of regionale subsidie hun prima werk deden.

TOTDAT... het paarse liberaal-'socialistische' kabinet besloot dat de VZH gecentraliseerd moest worden onder een Koepel! Die zou dan alle centjes ontvangen en verdelen. Je ziet de bui al hangen? Juist! Na enkele jaren besloot een ander kabinet dat het wel mooi was geweest en draaide de kraan dicht.

Ruim 20 jaar is uitstekend werk gedaan, kennis vergaard, ervaring opgedaan... en al dat prachtige, laagdrempelige werk kon begin 2003 zo door de plee, door het volledig intrekken van ALLE subsidie. Want de Vrouwenemancipatie was voleindigd en specifieke vrouwenHV of VZH was overbodig! Nou jij weer... (De papieren resten zijn ondergebracht bij het IIAV - tot door een volgend kabinet Zeeuws Jongetje ook dat archief om zeep wordt geholpen als overbodig?)
Zunrita
 
Berichten: 219
Geregistreerd: za 13 nov , 2004 22:42

Berichtdoor els » ma 22 jan , 2007 18:09

Hai Zunrita, leuk weer eens wat van je te horen.

Er zijn zo wel meer organisaties verdwenen. De emancipatieraad (adviesorgaan van de overheid) werd opgeheven, omdat hij niet meer nodig was, geloof ik. Ik weet niet precies wat deze raad deed, behalve natuurlijk zich bezig houden met gelijke rechten en kansen. Ik kan me wel voorstellen dat vrouwen nu 'voldoende geëmancipeerd' zijn, wat je daar dan ook mee bedoel, maar dat wil nog niet zeggen dat ze hiermee gelijke mogelijkheden hebben om deel te nemen aan het beleid en het verdelen van de pot.

Tijdens het zoeken naar info om even wat bij te spijkeren kwam ik het volgende stuk tegen, met ondermeer deze opmerking:

http://home.planet.nl/~mklink/Ehfd5.htm

Ik moet eerlijk zeggen dat ik het nog niet helemaal heb gelezen, maar ik wou toch zo proberen er even op in te gaan.

Nu houdt de stichting E-quality zich met emancipatie bezig.

http://www.e-quality.nl/e-quality/pagin ... gkey=42444

Ik heb de site even door zitten te spitten, en ik moet zeggen dat het me op het eerste gezicht nogal passieloos voorkomt. Wat bureaucratische mededelingen, waar wat ze gericht doen is me niet zo duidelijk. Misschien staat er wel ergens meer, maar ik heb op het moment geen zin meer in vruchteloos zoeken en proberen.

Ik heb nog wel een link 'europees emancipatiebeleid' gevolgd, en kreeg toen buikpijn van de ontmoetende hoeveelheid letters zonder inhoud. Het voornaamste wat tot me door is gedrongen is dat het Europese Parlement uitsluitend een raadgevende functie heeft. Maar wat ze aanraden weet ik dus nog niet.

[url=http://www.e-quality.nl/assets/e-quality/publicaties/2006/Handleiding%20EU-emancipatiebeleid.doc]http://www.e-quality.nl/assets/e-quality/publicaties/2006/
Handleiding%20EU-emancipatiebeleid.doc[/url]

Wel vond ik weer wat links, die ik dan weer probeerde.

Toen ik klikte op FEMM (Rechten van de vrouw en gendergelijkheid) kwam ik hierop: (neem ook maar niet de moeite op de link te klikken, je word van link naar link gevoerd tot er een inhoudsloos pdf-bestand verschijnt).

http://www.europarl.eu.int/meetdocs/200 ... nglist.htm

Ik heb in elk geval niet het idee dat een van deze raden of organisaties zich bezighoudt met dingen waar volgens mij behoefte aan is, zoals bijvoorbeeld het aanpassen van de maatschappelijke organisatie aan de mogelijkheid van een inkomen verdienen in combinatie met de zorg voor kinderen. Al zou het zou al heel wat zijn als iedereen zijn kind naar de creche kon brengen, al vind ik dit geen supercreatief probleemoplossen.

Nou ja. Een andere opgeheven instantie die me te binnen schiet, is het Rutgershuis. De seksuele voorlichting was tot alle kleuters van onze maatschappij doorgedrongen, en iedereen kan tegenwoordig de pil zo overal kopen, was geloof ik het argument. Dat er steeds vaker babylijkjes van tienermoeders uit containers worden gevist zal hier wel geen verband mee houden.
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam


Keer terug naar Wetenschap, filosofie en maatschappijWie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron