Forum godinnen en beeldvorming
 weblog | godinnen | forum home ||

DE VROUW VAN DE HOLBEWONER

Archeologie, geschiedenis, ethiek, filosofie, maatschappelijke discussies, patriarchaat en matriarchaat enz.

DE VROUW VAN DE HOLBEWONER

Berichtdoor Tiresias » za 17 feb , 2007 23:33

DE VROUW VAN DE HOLBEWONER

Onze maatschappij eist met klem dat de ganse realiteit is onderverdeeld in ‘man’ en ‘vrouw’. Daaraan hangen respectievelijk ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’, ganse systemen van taksering ten opzichte van het lichaam waarin iemand is geboren. Aan dit binaire systeem is de seksualiteit, familie en voortplanting verbonden, en ook dat kent een rangorde waarin het heteroseksuele koppel het enige de norm is. De afwijkingen worden steevast gezien als pathologisch, of minstens afwijkend ten opzichte van het ‘Heilige Boek van Gender en Seksualiteit’. Dit grote boek is ook nogal androcentrisch: de man staat als geslacht duidelijk bovenaan op wereldvlak.

Het Westen staat er op dat dit systeem universeel en tijdloos is, terug te trekken tot aan de ordeningssystemen van de holbewoners. Maar eender welke serieuze student kan zowel in de geschiedenis als in de antropologie bemerken dat beide concepten niet meer zijn dan aannames, een handig verhaal als het ware.

Gans de geschiedenis ruikt naar een discours dat het status quo bevestigt wat betreft de genderorde. Je kan terug gaan in de prehistorie en opmerken dat duizenden beeldjes van vrouwen en moeders teruggevonden zijn, en dat de oudste tempels meestal aan godinnen waren gewijd. Je kan kijken naar beschavingen uit de vroege Oudheid in het Midden-Oosten, en daar zien hoe matrilineaire godinnencultussen zeker niet in de minderheid waren. Je kan bemerken hoe de Griekse mythologie bol staat van verwijzingen naar liefde tussen leden van hetzelfde geslacht, maar ook naar rituelen waarin gender geen vastomlijnde identiteit hoefde te zijn, zoals de Amazones, Tiresias en Dionysus tonen. Je kan onderzoeken hoe een jong christendom werd tot slagveld waarin uiteindelijk machtige mannen de bijbel herschreven en bepaalden wat ketters was, en wat heilig. Heel veel informatie werd vernietigd of verstopt. Je kan bekijken hoe deze gedachten via conquistadores en missionarissen over de wereld werd verspreid en kerstening vaak met zwaard en vuur werd verkregen. Volkeren werden in kleren gepropt en de ‘missionarispositie’ aangeleerd. Alsof die zaten te wachten op de seksuele voorlichting van paters die seks als vies zagen. Je kan bekijken hoe een gelijkaardige strijd zich heeft afgespeeld in de expansie van de Islam naar het Oosten. En dan kan je zien hoe in de 18e en de 19e eeuw mannen en vrouwen in West-Europa tot zeer strikt verschillende hokken werden verdeeld en verschillend opgevoed. Meer dan ooit was het publieke leven voor de man, en het private voor de vrouw. En in het ontstaan van deze burgerwaarde verloor de vrouw al haar rechten, voordat ze deze in de 20e eeuw deels begon terug te eisen.

Als je dit allemaal onderzoekt, zal je bemerken dat er eigenlijk wel zeer weinig empirisch bewijsmateriaal is met betrekking tot de natuurlijkheid van de huidige genderorde, samengevat als ‘krachtige man verleidt pronkende deerne’. Je krijgt er alleen maar de smaak van machtsdiscours van in je mond. Vooraleer ik akkoord wil gaan met de Vaticaanse veronderstelling dat de vrouw steeds onder de man heeft gestaan, wil ik weten wat de ambities waren van de schrijvers van het extreem vrouwenhatende Oude Testament boek Deuteronomium (zoals: ‘als een vrouw een zoon baart, is ze 33 dagen onrein, als ze een meisje baart, 66...’), en hoeveel lijken er zijn gevallen om deze doctrines door te drijven. Ik wil weten wat de tegenstanders dachten, niet de propaganda van de overwinnaar voor waarheid slikken. Daarnaast ben ik benieuwd welke strijd de huidige kerk heeft bepaald, en graag ook inzicht in de reden waarom zoveel evangeliën in de ban zijn gedaan. Diende de vroege christelijke kerk niet het voortbestaan van het zeer paternalistische Romeinse Rijk, waar de vrouw ook niet veel te zeggen had?

En als je dan eens kijkt naar antropologie, dan schrik je helemaal! In de landen voorbij ons knusse Europa zien we overduidelijk de excessen van onze genderrollen: Afrikaanse vrouwen die 16 uur per dag werken in Afrika omdat zowel al het huishouden doen als voor zichzelf werken, een wijd verspreide Arabische en Oost-Afrikaanse traditie van het wegsnijden van schaamlippen om seksueel genot af te remmen, de abortie van vrouwelijke foetussen in India en China, omdat men een jongen wil, stenigingen voor ontrouwe vrouwen terwijl de man vier vrouwen mag hebben in streng Islamitische landen, vrouwenhandel, de boerka... Help! Is dit een ‘natuurlijke genderorde’, of is dit... geïnstitutionaliseerd machtsmisbruik?

En wij hoeven hier niet te juichen omdat we zo verlicht zijn: aan de top van onze instanties, bedrijven, universiteiten, zit zelden een vrouw. In België kregen vrouwen pas in 1948 stemrecht. Da’s amper zestig jaar geleden. Loonkloven en glazen plafonds zijn springlevend. De vrouw heeft rechten veroverd, maar de onderliggende grondgedachten zijn nog steeds ongewijzigd. Het bewijs ligt bijvoorbeeld in het feit dat je als vrouw wel in de politiek mag en hard zijn, maar dat je maar een halve man bent als je voor de kinderen zorgt of huilt – wat ervoor zorgt dat de vrouw nu wel in de politiek mag, maar daar vaak een huishouden moet bijnemen, want weinig mannen zijn graag ‘onmannelijk’. Over de gendervrijheid van de man die graag met kinderen bezig is, of die toegeeft gevoelig te zijn, kunnen we ook een heel artikel opstellen...

Ik ben niet de eerste die opmerkt dat we als mens serieus zijn afgegleden sinds de vrouwenbeeldjes en godinnencultussen uit de oudheid. We hebben daarnaast ook lelijk huisgehouden ‘bij de wilden’ en zo heel wat variërende culturen vernietigd voordat we moeite deden die te begrijpen. Aangezien het Westen het toch allemaal beter wist en van de ‘wilden’ minderwaardige mensen maakten, zitten we nu met een pak vragen waarop we minder makkelijk antwoord kunnen vinden, omdat de ‘Untermenschen’ zijn vernietigd. Vooral over egalitaire samenlevingen en gendertransgressies blijven er vragen. Wat blijft er bijvoorbeeld nog over van de Native American two-spirit traditie, mensen tussen vrouw en man in, verspreid van Alaska tot Mexico? Wat was de zuivere, oorspronkelijke vorm van de rituele functie die de derde gender Hijrah kaste verzorgde in India, voordat de Britse Victoriaanse waarden er huis hielden? Als we op Polynesische eilanden en in de wouden en bergen van Nieuw Guinea volkeren vinden die zo geïsoleerd hebben gewoond, dat ze vaak geheel andere gedachten hebben over familiestructuren, genderpatronen en seksualiteit dan wij, betekent dit niet dat er een immense variatie aan culturen kan bestaan, dat dit geen heilig, onveranderlijk iets is? Hoe was onze eigen cultuur eigenlijk voor Romeinse pater familias en de mannelijke priester?

Antropologie zegt één ding overduidelijk: onze culturele betekenis van mannelijk en vrouwelijk is geen universeel gegeven. Het is als de taal: een vertaalsleutel die je op heel jonge leeftijd in staat stelt de wereld rondom je te begrijpen en er je plaats in te zien. Als veel hedendaagse Westerse vrouwen door vrijheid bewijzen dat ze sterk zijn, ontkrachten ze het eeuwenoude waardeoordeel dat vrouwen zwakker zijn dan mannen. En hun kracht komt uit vrouwelijkheid, ze worden niet per sé mannelijk omdat ze assertief hun positie verdedigen of – god forbid! – lesbisch blijken. Weinig hedendaagse feministes zouden trouwens akkoord gaan met dit zwakheidsconcept - en waarom zouden ze ook! We hebben tegenwoordig vuurwapens en anticonceptie. Een vrouw kan dus een verkrachter neerschieten en zelf bepalen wanneer ze zwanger wordt. Dit schakelt effectief de twee punten uit waarop het patriarchaat is groot geworden. Enkel de normen en waarden blijven hardnekkig kleven. En daarin kunnen we extra duidelijk bemerken dat deze normen van een promiscuë vrouw een slet maakt en een man die achter elke vrouw aanjaagt, een ‘echte man’. We zien niet ver achter de horizon de resten van het vroegere volksgeloof dat een vrouw geen seksualiteit bezat, om nu geconfronteerd te worden met het omgekeerde, het bestaan van vrouwelijke meervoudige orgasmes. Dat voelt nogal dom aan...

Het lijkt dan ook duidelijk dat de eertijdse culturele investering in deze mythe, een machtskwestie verbergt: na de overgang van matrilineaire naar patrilineaire verwantschapssystemen kon de man enkel zeker zijn dat het kind van zijn vrouw, werkelijk het zijne was, als hij de seksualiteit van de vrouw zou kunnen controleren. Tevoren, in matrilineaire systemen, was dit geen probleem: de vrouw weet perfect dat het kind het hare is. Het lijkt er wel zeer sterk op dat de volgens sommige historici slechts mythische overgang van matriarchale naar patriarchale systemen, werkelijk heeft plaatsgevonden, al vermoed ik dat dit eerder van systemen met respect voor vrouwelijkheid naar androcentrische systemen met ‘goed beveiligde’ vrouwen is gegaan, waarvan we vandaag nog steeds de gevolgen zien. Ik weet niet of het aan mij ligt, maar mij lijkt veel van ‘mannen zijn jagers, vrouwen zijn pronkers’ een oorsprong te vinden in dit discours...

GENDER LIMINALITEIT

Dit is een woord dat me de laatste twee dagen door de geest schiet, als een eureka die blijft nazinderen en die ik wil vrijwaren van vergetelheid.

Gender liminaliteit is een Amerikaans antropologisch woordenspelletje dat dient om een essentieel systeem bloot te leggen: de maakbaarheid van gender in alledaagse omgang. De term komt naar voor in queer theorie en in onderzoek naar derde gender wezens buiten of tussen patronen van man en vrouw. Dit gaat over sluitende culturele systemen die, als je er in zou wonen, als echt zouden aanvoelen. Deze culturen worden gekenmerkt door hun bedreigde staat, maar het zou ethnocentrisch zijn als we zouden zeggen dat ze verdwijnen ‘omdat wij verder geëvolueerd zijn’. De machtige Inca’s werden niet vernietigd omdat ze dom waren, maar omdat ze geen vuurwapens bezaten en vatbaar waren voor Europese ziektes. En de indiaan die het idioot vond dat de blanke man alles afbrak om geld te verdienen, krijgt vandaag met betrekking tot de opwarming van de Aarde ook gelijk. Achterlijk is duurzame ontwikkeling immers niet, als we als soort wensen te overleven... En meerdere mensen op valium zouden wel eens kunnen snakken naar de rust verbonden aan het contact met de natuur dat deze volkeren vereerden, waar die bij ons van beton is geworden...

We kunnen dus moeilijk oordelen over de wijsheid van Indiaanse culturen die het aan mensen toestond om hun gender zelf te bepalen vanuit hun diepste aanvoelen, en die daarnaast ruimte lieten voor deze mensen om een geëerde positie te verdienen in hun samenleving. Deze traditie kan moeilijk tot hersenschim of geïsoleerd geval van ‘sodomie’ worden gereduceerd, als het zich uitstrekte over gans Noord- en Midden-Amerika. In de Stille Oceaan zijn er volkeren bij wie een andere genderrol of seksualiteit afhangt van hun geloofsstructuur, leeftijd, positie in de wereld, of de huidige situatie. Bij de Sambia bijvoorbeeld is er een mannelijkheidsritueel waarbij een jongen pas man kon worden als die een andere man pijpte en diens sperma tot zich nam. Daarna was de nieuwe man vrij om een vrouw te nemen, want de essentie van mannelijkheid was doorgegeven. Waar wij zouden huiveren bij deze gedachte, was dat voor hen normaal. Het concept homoseksualiteit heeft er dus wel een heel andere betekenis. Wat zegt dat eens te meer over de waarden die we zo per sé wensen te kleven op mannen dan wel vrouwen, mannelijkheid dan wel vrouwelijkheid?

Onderzoeken ‘bewijzen’ steevast dat de verschillen tussen mannen en vrouwen, immens zijn, zo immens dat we van twee planeten toevallig op Aarde lijken te zijn geraakt. Nu, dat lijkt me vreemd. Ik ken geen enkele diersoort waar mannetjes en wijfjes niet samenwerken. Ik zie weinig ‘aangeboren neiging’ tot het zich mooi maken en zich kleiner opstellen in een goed geoliede wolvenroedel. De alpha-teef bijt het gamma-reu zo de strot over. De vrouw heeft de capaciteit om leven te dragen en te voeden, en dit maakt haar potentiële ervaring anders, maar dit verklaart, naast commerciële overwegingen, niet waarom we tegenwoordig genderen tot aan babykledij toe, nog ver voor het kind zelf weet te bepalen wat die wenst te dragen. Ook hebben we geen antwoord waarom wordt verondersteld dat het lichaam dat een vrouw draagt, haar ganse zijn dient te bepalen. Zwanger is ze namelijk maar een klein deeltje van haar leven. En daarna zou ook de man kunnen helpen instaan voor het kind.

En de belangrijkste opmerking van al: zoek zoveel je wil, maar het zal je zwaar vallen om een gemeenschappelijke waarde te vinden die het algemene verschil duidt tussen wat iemand een jongen maakt en wat iemand een meisje. Om het anders te zeggen: assertiviteit wordt als mannelijk gezien, maar er zijn voldoende assertieve vrouwen. Emotionaliteit wordt als vrouwelijk gezien, maar er zijn voldoende emotionele mannen. Sommige vrouwen haten make-up, sommige mannen stellen zich de vraag waarom ze zich niet mooi mogen maken zonder bestempeld te worden als homo. Enzovoort. Zoek en je vind kenmerken die je op het ene geslacht zou pinnen, ook bij het andere.

En kledij? We worden naakt geboren. Een rok is een stuk stof aaneengestikt. Schotten dragen ze, priesters dragen ze. Draagt een rok de XX chromosomencombinatie, of zijn we weer met culturele waarden aan het rondstrooien?

Fundamentele verschillen tussen mannen en vrouwen lijken puur een grondslag te vinden in een gevoel. Het ‘ik voel me man’ of ‘ik voel me vrouw’. Voor de meeste mensen lijkt dit gevoel wel bij hun lichaam te horen, maar of die man dan vroedman is, of die vrouw kapitein van een piratenschip, lijkt daar minder mee samen te hangen.

Buiten in onze oordelen dan...

Maarten "Tiresias" Van Hove
Tiresias
 
Berichten: 106
Geregistreerd: za 19 aug , 2006 10:13

Re: DE VROUW VAN DE HOLBEWONER

Berichtdoor devrouwechtzien » zo 18 feb , 2007 9:56

Leest lekker, Tiresias. Beetje stellige opening, alsof we niet al een heeeeeeel stuk verder zijn gekomen met zijn allen. Maar het lijkt wel iets functioneels te hebben, deze opening.


Tiresias schreef:DE VROUW VAN DE HOLBEWONER

Meer dan ooit was het publieke leven voor de man, en het private voor de vrouw. En in het ontstaan van deze burgerwaarde verloor de vrouw al haar rechten, voordat ze deze in de 20e eeuw deels begon terug te eisen.De vrouw moest het private domein op orde houden, om de man vrij te houden, opDAT hij in het publieke leven kon zijn. Voor hem was dat het GOEDE.
Nu nog is iedereen ervan overtuigd dat dat publieke domein, dat dat het GOEDE is, en dan moet dat private domein het maar zien te regelen, dat er zoveel mogelijk mensen vrij gehouden worden voor dat 'GOEDE'. Dat 'GOEDE' heet tegenwoordig 'de economie'.

Zie ook: http://www.vantrietcoaching.nl/yinyangg ... dagain.doc
devrouwechtzien
 
Berichten: 130
Geregistreerd: zo 05 feb , 2006 17:33

Re: DE VROUW VAN DE HOLBEWONER

Berichtdoor devrouwechtzien » zo 18 feb , 2007 10:09

Tiresias schreef:En als je dan eens kijkt naar antropologie, dan schrik je helemaal! In de landen voorbij ons knusse Europa zien we overduidelijk de excessen van onze genderrollen: Afrikaanse vrouwen die 16 uur per dag werken in Afrika omdat zowel al het huishouden doen als voor zichzelf werken


Dit is ook de essentie van de Nederlandse emancipatie op dit moment hoor.
Kijk maar eens naar de hele discussie over kinderopvang: die wordt aan vrouwen gekoppeld, gekoppeld aan het feit dat vrouwen meer moeten gaan werken. Dus de boodschap is: vrouwen moeten zowel voor het private als het publieke domein zorgen.

Mannen krijgen deze boodschap gek genoeg niet: die hoeven alleen het publieke domein hoog te houden.

Maar kijkend naar die kinderopvang: wie werken er nou het MEEST? Mannen toch? Dus voor wie moet er nou het meeste kinderopvang geregeld worden? Voor mannen toch? Laat die hele maatschappelijke discussie over kinderopvang dan lekker aan mannen gekoppeld worden alsjeblieft. Dan zien ze ook eens wat de kosten zijn, van dat blijven werken, werken, werken.

Maar NEEEEE, dat doen we niet in Nederland, want mannen moeten altijd vrij gehouden worden. Ze hoeven daarom ook nooit geconfronteerd te worden met de effecten van hun keuzes. Daar worden ze volledig van vrij gehouden, opdat ze ook nooit andere keuzes ZULLEN maken.

En daarom is de Nederlanse emancipatie van het kaliber van jouw Afrikaanse voorbeeld: de vrouw draagt nog altijd de lasten van het feit dat mannen worden opgeroepen tot werken, werken, werken, werken. En tot niks anders. Opdat mannen nooit andere keuzes zullen maken.

En alle bijverschijnselen daarvan, die moeten vrouwen maar dragen. Dat braaf dragen van al die bijverschijnselen, heet tegenwoordig 'emancipatie'. Van de vrouw allicht. Natuurlijk niet van de man.
devrouwechtzien
 
Berichten: 130
Geregistreerd: zo 05 feb , 2006 17:33

Re: DE VROUW VAN DE HOLBEWONER

Berichtdoor devrouwechtzien » zo 18 feb , 2007 10:24

Tiresias schreef:glazen plafonds zijn springlevend


Niet het glazen plafond is het probleem, maar de plakkende schouderklop:
"De plakkende schouderklop: jij kunt dat zo goed, dat zorgen voor de kinderen, zooooveel beter dan mannen. En jij kunt dat zo goed, dat zorgen gewoon combineren met werk, zoooooveel beter dan mannen. En jij kunt dat zo goed, je in het middelmanagement als werkpaard uit de naad werken om tot werkelijke resultaten te komen, zooooooveel beter dan mannen. En jij kunt dat zo goed, al dat hooi op je vork nemen en dat nog goed georganiseerd krijgen ook, zooooooveel beter dan mannen. En jij kunt dat zo goed, daarbij ook nog strak en spannend blijven, in tegenstelling tot die vette pargen, dat kun jij zoooooveel beter dan mannen. En jij kunt dat zo goed, alle moraliteit en goedheid op je schouders nemen, zoooooveel beter dan de mannen.

En zo komt het dat mannen totaal vrijgesteld zijn en in alle rust en ruimte hun top posities kunnen innemen. Een positie waar ze zeker niet alleen staan, want ze hebben massa’s adviseurs, uitvoerders en ondersteunend personeel om zich heen. En ze worden daarvoor met een vreselijk goed salaris gewaardeerd, dat ze zoveel mensen om hen heen hebben die hen ondersteunen. Kijk, en dat is nou iets wat jij niet kan mevrouwtje, die weelde kun jij helemaal niet dragen. Dat is nou net iets waar mannen zooooooveel beter in zijn dan vrouwen."

uit: 'Gelul en andere kutverhalen'


Tiresias schreef: De vrouw heeft rechten veroverd, maar de onderliggende grondgedachten zijn nog steeds ongewijzigd. Het bewijs ligt bijvoorbeeld in het feit dat je als vrouw wel in de politiek mag en hard zijn, maar dat je maar een halve man bent als je voor de kinderen zorgt of huilt – wat ervoor zorgt dat de vrouw nu wel in de politiek mag, maar daar vaak een huishouden moet bijnemen, want weinig mannen zijn graag ‘onmannelijk’. Over de gendervrijheid van de man die graag met kinderen bezig is, of die toegeeft gevoelig te zijn, kunnen we ook een heel artikel opstellen...


De onderliggende grondgedachte hier is niet zozeer dat mannen 'onmannelijk' zijn als ze zorgen.
De onderliggende grondgedachte is dat deze zorgende man ongelooflijk schudt aan de grondvesten van de mannelijke definite van 'vrijheid'. Het is een definitie die mannen heel onbewust dragen.

Vrijheid is voor mannen: 'Vrij GEHOUDEN worden om je keuzes te maken'. En die keuzes zijn dan behoorlijk standaard: vaak toch werken, werken werken. Mannen willen deze vrijheid innemen. Mogen ze ook natuurlijk. Maar zij vinden dat ze daar ook voor vrij GEHOUDEN moeten worden.

De geemancipeerde vrouw weet inmiddels wat vrijheid ECHT is: je vrijheid innemen, betekent bewust kiezen, en de effecten van je keuzes dragen.

De effecten van je keuzes dragen?????? Huh? WELKE effecten?
(deze laatste zin is een gedachte van een gemiddelde man, die volledig vrij gesteld wordt van de confrontatie met de effecten van zijn keuzes. Door politiek, maatschappij, mede mannen, en zijn vrouw wordt hij volledig vrij GEHOUDEN, om zijn DING te doen: werken, werken, werken, werken. En dat is dan ZIJN besef van vrijheid).

De man die kiest om thuis te zorgen, rammelt aan dit besef van 'het recht innemen vrij GEHOUDEN te worden'. Daarom wordt hij door sommigen nog belachelijk gemaakt: want voor je het weet volgt de oproep dat andere mannen ook gewoon hun WERKELIJKE vrijheid in moeten nemen: bewust kiezen, en zelf de effecten van je keuzes dragen. Ja, Du uh.
devrouwechtzien
 
Berichten: 130
Geregistreerd: zo 05 feb , 2006 17:33

Re: DE VROUW VAN DE HOLBEWONER

Berichtdoor devrouwechtzien » zo 18 feb , 2007 10:25

Tiresias schreef: Een vrouw kan dus een verkrachter neerschieten en zelf bepalen wanneer ze zwanger wordt.Dit is wel een heeeeeele leuke zin :p
devrouwechtzien
 
Berichten: 130
Geregistreerd: zo 05 feb , 2006 17:33

Re: DE VROUW VAN DE HOLBEWONER

Berichtdoor devrouwechtzien » zo 18 feb , 2007 10:46

Tiresias schreef:Ik ken geen enkele diersoort waar mannetjes en wijfjes niet samenwerken.


Mannen en vrouwen werken ook super goed samen hoor: ze werken allemaal samen om de god Economie te eren. Daar is een heel complex spel voor ontworpen.

Vroeger gebeurde dat doordat de vrouw de man thuis volledig vrij moest houden, zodat hij uit werken kon gaan. Zijn vermoeienis kon hij thuis in haar begripvolle schoot kwijt. Opdat hij de volgende dag weer verder kon gaan met hetzelfde.

Tegenwoordig gebeurt dat nog steeds. Het besef dat niet alleen vrouwen het moelijk hebben met allerlei opgedrongen normen, maar mannen ook, valt nog steeds in die begripvolle schoot: ach, ja, die arme mannen toch ook (80% van macht en geld zit nog steeds bij hun, maar ach gut, die arme mannen). Mannen hoeven dus niets te doen met deze opgedrongen normen. Want het betaalt zo goed. De arme man mag nog altijd op begrip leunen: hoe zwaar heeft ie het toch, dus vraag maar niet teveel van hem. En ZEKER geen transformatie. Dat is moeilijk. Dat is vrouwenwerkn.

Dit is ook de essentie van het feit dat er ontzettend veel steunbetuiging is voor fathers 4 justice: de arme man, die tegengewerkt wordt. Door een VROUW nog wel!!!

Maar steunbetuiging voor de vaderverklaring loopt natuurlijk niet zo storm: http://www.groenlinks.nl/actie/vaderverklaring. Want daarin wordt aan vaders gevraagd gewoonweg verantwoordelijkheid te NEMEN.
Ja dag, dat hoeft niet hoor. Da's hartstikke moeilijk.
Moeilijke dingen laten we aan vrouwen over. Die moeten maar begrip hebben voor de positie waar de arme man in verkeert. Mannen moeten altijd onmiddelijk begripvol van hun lastervaring worden ontlast, opdat ze NOOIT het systeem zullen veranderen.

Nou, kijk, en DAAR werken mannen en vrouwen dus prima samen in: zorgen dat mannen nooit een werkelijke transformatie van het systeem verlangen.
devrouwechtzien
 
Berichten: 130
Geregistreerd: zo 05 feb , 2006 17:33

Re: DE VROUW VAN DE HOLBEWONER

Berichtdoor Tiresias » zo 18 feb , 2007 11:25

devrouwechtzien schreef:En alle bijverschijnselen daarvan, die moeten vrouwen maar dragen. Dat braaf dragen van al die bijverschijnselen, heet tegenwoordig 'emancipatie'. Van de vrouw allicht. Natuurlijk niet van de man.


Het is nochtans vanuit mijn eigen wens naar vrijheid en emancipatie dat ik dit artikel schreef hoor Astrid. Doelstelling was open trekken van vrije keuze van je gender, zowel voor mannen, vrouwen als anderen. Ik hoop dat dat er ook uit blijkt, of ik ben mijn doel voorbijgelopen.

Bedankt voor al je reacties! :p
Tiresias
 
Berichten: 106
Geregistreerd: za 19 aug , 2006 10:13

Re: DE VROUW VAN DE HOLBEWONER

Berichtdoor devrouwechtzien » zo 18 feb , 2007 11:29

Tiresias schreef:Het is nochtans vanuit mijn eigen wens naar vrijheid en emancipatie dat ik dit artikel schreef hoor Astrid.Ja, jij neemt inderdaad WEL de oncomfortabele positie in om ware vrijheid in te nemen. Dat mannen als jij het grote verbond maar snel mogen doorbreken :knipoog:
devrouwechtzien
 
Berichten: 130
Geregistreerd: zo 05 feb , 2006 17:33

Re: DE VROUW VAN DE HOLBEWONER

Berichtdoor Tiresias » zo 18 feb , 2007 19:09

devrouwechtzien schreef:Dat mannen als jij het grote verbond maar snel mogen doorbreken :knipoog:


Daar drink ik op. Als je me maar onbeschreven laat mbt het concept 'man'. Daar wil ik dus zelf over kunnen nadenken. Biology isn't destiny, remember? Dat gaat aan twee kanten op.

Ciao!

T
Tiresias
 
Berichten: 106
Geregistreerd: za 19 aug , 2006 10:13

Berichtdoor Bezet_door_Arabieren » za 24 feb , 2007 21:53

Voor jullie informatie.

Ze zeggen dat Imazighen ( autochtonen van Noord Afrikka) van Amazones afstammen. Amazigh lijkt op Amazone. Maar dit is alleen maar een theorie. De Amazone vrouwen waren dus de baas.


In de Sahara wonen bijna of zwart Imazighen. Deze mannen heten blauwe mannen. Dit Amazign Islamitische volk gelooft dat vrouwen de baas moeten zijn. Mannen hebben een minderwaardige positie. Mannen en vrouwen zijn daar niet gelijk.


( het enige plaats in de wereld waar vrouwen meer rechten hebben dan mannen is de Sahara)

zie foto's van dit Berber/ Amazigh volk in de Sahara.
Bezet_door_Arabieren
 
Berichten: 162
Geregistreerd: za 03 feb , 2007 18:31

Berichtdoor Bezet_door_Arabieren » za 24 feb , 2007 21:55

Berber vrouw van de Sahara:

Afbeelding
Bezet_door_Arabieren
 
Berichten: 162
Geregistreerd: za 03 feb , 2007 18:31

Berichtdoor Bezet_door_Arabieren » za 24 feb , 2007 21:57

Berber man van de Sahara:

Afbeelding

Vrouw is de baas, dus man moet een hoofddoek dragen. :lach2:
Bezet_door_Arabieren
 
Berichten: 162
Geregistreerd: za 03 feb , 2007 18:31

Berichtdoor Tiresias » zo 25 feb , 2007 0:00

Omgedraaide machtsrollen, daar sta ik ook al niet voor te springen...

Bewijst wel dat het mogelijk is.
Tiresias
 
Berichten: 106
Geregistreerd: za 19 aug , 2006 10:13


Keer terug naar Wetenschap, filosofie en maatschappijWie is er online

Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 1 gast

cron