Forum godinnen en beeldvorming
 weblog | godinnen | forum home ||

.

Archeologie, geschiedenis, ethiek, filosofie, maatschappelijke discussies, patriarchaat en matriarchaat enz.

.

Berichtdoor Marc-Gregory » vr 08 jun , 2007 15:44

..
Laatst bijgewerkt door Marc-Gregory op wo 14 nov , 2007 15:04, in totaal 1 keer bewerkt.
Marc-Gregory
 
Berichten: 166
Geregistreerd: ma 30 okt , 2006 22:05

Berichtdoor els » za 09 jun , 2007 9:08

Ik vind ook dat er het onderwijs erg slecht is. De drie centrale punten die jij noemt (taal, rekenen en denken) zijn volgens mij erg verzwakt en moeten weer veel serieuzer worden genomen. Wat taal betreft zou je misschien nog dingen als spreekvaardigheid, spreken in het openbaar en argumenteren kunnen noemen.
Maar ik zou er ook een vierde punt aan willen toevoegen, namelijk kennisonderwijs (zoals geschiedenis, aardrijkskunde, kunst etc.), en dat in combinatie met geheugentraining, dus het ouderwetse, verguisde stampwerk.

De mammoetwet, ingevoerd in de jaren zestig, heeft de vervlakking enorm in de hand gewerkt, door de kinderen zelf te laten kiezen wat ze wel en niet wilden doen, en het aantal vakken enorm terug te brengen. Alle vakken moeten gewoon verplicht zijn voor alle leerlingen, anders creëer je grote tweedelingen in kennis. We hebben hier bovendien zowel leerplicht als leerrecht, en het gaat volgens mij tegen de rechten van het kind in om bepaalde vakken nooit aan te bieden onder het mom van vrije keuze en 'verdieping'. Elk kind heeft dus recht op biologie, natuurkunde, wiskunde, geschiedenis etc. Keuze volgens 'capaciteit'
komt helemaal niet ter sprake, en is even absurd als bepaalde lessen niet aanbieden vanwege iemands geslacht (zoals dat in mijn tijd gebeurde) of godsdienst (wat nog steeds voorkomt).

Tegenwoordig lijkt op school 'begrijpen waar je mee bezig bent' veel belangrijker te zijn dan 'weten waar het over gaat', dus kinderen leren wel processen te begrijpen, maar of ze er ook wat van onthouden of dat ze iets weten van wat ze leren schijnt niet zo'n rol te spelen. Verder is het heel belangrijk dat kinderen 'gelukkig' zijn en 'zelfvertrouwen' hebben, wat er vaak zelfs toe leidt dat een onderwijzer niet eens een onvoldoende mag uitreiken als er onder de maat wordt gepresteerd, want dat is ondermijnend voor het zelfvertrouwen van de leerling! :shock:

Het resultaat is voor mij duidelijk, deze maatschappij barst van de zelfbewuste mensen die blaken van het zelfvertrouwen en voluit overal over mee babbelen, maar die totaal geen verstand van zaken hebben. In het kader van 'iedereen heeft zijn eigen waarheid' en 'er bestaat geen objectivite werkelijkheid' is dat bovendien geen enkel probleem. Wie het sterkst ontwikkelde zelfbeeld heeft en het beste zichzelf weet te promoten, bestrijkt overal de hoogste functies. Er is toch geen kip meer die kan waarnemen of iemand werkelijk verstand van zaken heeft.

Schooldagen van 7:00 tot 18:00 vind ik persoonlijk te lang, en bovendien niet praktisch. Ik ben het wel met je eens dat vrouwen teveel gebonden zijn aan kinderen om persoonlijk te kunnen ontwikkelen en deel te kunnen nemen aan de openbare maatschappij, en dat er om deze reden iets aan de maatschappijstructuur moet worden veranderd. Maar dat hoeft voor mij niet uitsluitend door aparte structuren voor kinderen te ontwikkelen zodat vrouwen de tijd voor zichzelf hebben. Ik vind meer dat zowel werk als kinderen meer moeten worden geïntegreerd met het persoonlijk leven.

Het systeem van de lagere school zoals het was in mijn tijd, waarbij kinderen tussen de middag vrij hadden om thuis te eten, is misschien niet zo goed werkbaar. Ik weet niet hoe dat nu gaat. De mogelijkheid voor kinderen om op school te eten lijkt me beter, vermits ze daar niet worden volgestopt met cola, patat en gevulde koeken.

Interessante stof voor podcasts, lijkt mij. :lach2:

Of men waarde hecht aan het leven na de dood of niet, dat behoort tot de persoonlijke vrijheid van een ieder en ga a.u.b. de ander niet met de persoonlijke overtuiging lastigvallen of opdringen. Zoek het zelf uit, is de best te volgen tactiek, maar dan behoort men wel een hele breede informatie basis ter beschikking te hebben, waar door een felle concurentiestrijd geen informatie mag verdwijnen.


Dat is inderdaad ook het 'credo' waarmee ik ben opgevoed. Mijn moeder vertelde mij niet of er wel of niet een god bestond, en zei dat ik zelf maar om me heen moest kijken.

De reden dat ik nu toch wel in discussie wil over de godsdiensten is dat mensen op basis van een vermeende god de onderlinge verhoudingen tussen mensen een bepaalde richting op willen sturen, waarbij de mensenrechten en individuele vrijheden in het geding komen. Op dat moment vind ik toch echt dat men maar eens moet gaan bewijzen dat er zo'n goddelijk gezag bestaat aan wiens bevelen de maatschappij zich zou moeten onderwerpen. Reactionaire godsdiensten zijn helemaal in, ze beroepen zich op het godsdienstvrijheid, wat een mensenrecht is, en geen godsdienstrecht. Ze maken onder het mom van 'respect' elke kritiek op hun discriminerende regels en tegennatuurlijke moraal onmogelijk. Dat maakt dat ik mij uitgedaagd voel om hun aanspraken te gaan weerleggen. Dat gaat misschien in tegen het besef dat je iedereen zelf moet laten beslissen, maar als je deze reactionairen zonder weerwoord hun gang laat gaan, lijkt het net alsof er geen fouten zitten in hun systeem.

Ik vind dus wat dat betreft dat je godsdiensten gelijk moet stellen aan politieke en maatschappelijke visies. Deze mag je wel degelijk bekritiseren, je mag wel degelijk vragen dat ze worden onderbouwd, en als ze negatieve gevolgen hebben, mag je deze ter sprake brengen. Politieke en maatschappelijke visies mogen geen heilige, onaantastbare waarheden zijn, en analoog hieraan hoef je dit van godsdiensten dus ook niet te accepteren. Het is dus niet nodig om hier bijzonder respect voor te hebben.
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor Marc-Gregory » za 09 jun , 2007 14:16

..
Laatst bijgewerkt door Marc-Gregory op wo 14 nov , 2007 15:04, in totaal 1 keer bewerkt.
Marc-Gregory
 
Berichten: 166
Geregistreerd: ma 30 okt , 2006 22:05

Berichtdoor els » za 09 jun , 2007 16:19

Denken is geen vak, wordt helaas niet gegeven op het basisonderwijs (B.O.), men maakt kinderen niet kritisch. Hoe zou jij dit vak inhoudelijk maken op het B.O.?


Ik denk door opdrachten te geven waarbij ze automatisch zelf moeten nadenken, zoals het schrijven van opstellen over bepaalde onderwerpen, en het voeren van klassikale gesprekken of discussies.

Je kan dat eventueel sturen aan de hand van informatie die je ervoor moet opzoeken of bestuderen. Zo kun je bijvoorbeeld leren hun mening te vormen aan de hand van informatie die ze erover kunnen vinden en de argumenten die anderen aandragen. Ook kun je zo leren te begrijpen hoe iets werkt door zelf op zoek te gaan naar de antwoorden.
Zo kun je kinderen ook leren wat het onderscheid is tussen een 'mening' en een 'feit'. Ze moeten ook leren zeggen wat ze denken of weten.

Je zegt dat dit op de basisschool niet wordt geleerd, maar, ik moet diep graven, maar ik moest toch ook opstellen schrijven, spreekbeurten houden etc. Misschien moet de waarde van dit soort opdrachten beter worden ingezien, omdat kinderen hierdoor actief bezig zijn, en passant vaardigheden zoals lezen , schrijven en spreken beter ontwikkelen, maar ook leren zich in een onderwerp te verdiepen.

Maar als ik zo terug kijk op mijn vroege jeugd kan ik mij niet veel herinneren van geschiedenis, biologie, aardrijkskunde enz., van het B.O. Kun jij dat wel?


Ik dateer niet van het basisonderwijs, maar ik weet nog wel wat ik op de lagere school kreeg. Biologie hadden we niet. We moeten toch wel iets gehad hebben als 'kennis der natuur', maar ik kan het me eigenlijk niet herinneren. Geschiedenis en aardrijkskunde wel, 'vaderlandse' geschiedenis natuurlijk, alle beroemde namen en jaartallen die iedereen kent, zoals Jacoba van Beieren, Hoekse en Kabeljauwse twisten, Jan van Schaffelaar sprong van de toren van Oldenbarneveld, beeldenstorm, Godfried van Bouillon in 754 bij Dokkum vermoord, Tachtig-jarige oorlog en twaalfjarig bestand, Alva op 1 april 1572 bij Den Briel verslagen, Kenau Simons Hasselaar als aanvoerster van het verzet tegen de Spanjaarden, .... allemaal op de lagere school geleerd, en nog veel meer. :lach2:

Tegenwoordig schijnt dat niet meer te hoeven, maar ik vind jaartallen wel belangrijk, omdat ze een heel goed kader vormen. Alles wat je later leest en leert kun je makkelijk in dat kader plaatsen. Achtergronden gaan dan ook veel meer leven.

Aardrijkskunde weet ik ook nog, het begon met topografie, plaatsen en provincies, en hoe industrieën, land- en tuinbouw en veeteelt in Nederland waren verspreid. Textiel en schoenen in Noord-Brabant... is nu allemaal heel anders. Ik geloof dat we alleen de scheepsbouw hebben overgehouden. De geografie, duinen, veengronden, zandgronden, wadden, hier en daar een bosje etc. Ook over waterwerken zoals de afsluitdijk, molens en polders, Friese terpen. En de Rijn stroomt bij Lobith ons land in .... not! :cool:

Het was wel veel vorming over kennis van Nederland, dat zal in deze tijden wel helemaal not done zijn. Ik denk soms dat het de bedoeling is dat het hele land moet worden opgeheven. Ook een interessante vraag over het doel van het onderwijs.

Waarom vind jij schooldagen van 07:00 - 18:00 te lang?


Ik zou alleen al niet weten hoe de gemiddelde ouders hun kinderen met ontbijt in hun buik om zeven uur 's ochtends op school willen hebben. Dan wordt iedereen verplicht om om zes uur op te staan?
En tot zes uur, wanneer moeten de kinderen dan eten?
Ik heb geen kinderen, maar ik zou ze met geen geweld willen overlaten aan een schoolkantine.

Bovendien moeten kinderen ook nog kunnen zwemmen en spelletjes doen en naar buiten, dat hoeft niet allemaal onder schoolse begeleiding.

Het belangrijkste is dat scholen zo veel te veel invloed krijgen op het doen en denken van kinderen. Dat is allemaal wel leuk als je het met het leerbeleid van de overheid eens bent en het te druk hebt met andere dingen, maar er zijn ook ouders die zelf hun kinderen op willen voeden en willen helpen met hun huiswerk.

Ik vind het wel weer handig dat kleine kinderen naar een soort dagverblijf of school kunnen, om eventueel ouders te ontlasten, maar ook omdat mensen niet zoveel kinderen hebben tegenwoordig, dus op zo'n opvang kunnen kinderen dan leren met andere kinderen om te gaan.

Nou, het worden wel hele verhalen... De hamvraag is misschien of mensen tegenwoordig meer of minder weten en kunnen dan vroeger, en of dat komt door het systeem en de visie op onderwijs, bemoeizucht van de overheid met zaken waar ze geen verstand van hebben, of door bezuinigingen op onderwijs. Ik vind altijd dat je de lat zo hoog mogelijk moet leggen, en dat je kinderen niet moet overbeschermen maar ze de kans moet geven zich zof goed mogelijk te ontplooien. Presteren moet worden gestimuleerd.

Pffft... ik blijf maar doorgaan... :bloos:
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor Marc-Gregory » zo 10 jun , 2007 22:13

--
Laatst bijgewerkt door Marc-Gregory op wo 14 nov , 2007 15:04, in totaal 1 keer bewerkt.
Marc-Gregory
 
Berichten: 166
Geregistreerd: ma 30 okt , 2006 22:05

Berichtdoor Marc-Gregory » ma 11 jun , 2007 19:25

..
Laatst bijgewerkt door Marc-Gregory op wo 14 nov , 2007 15:03, in totaal 1 keer bewerkt.
Marc-Gregory
 
Berichten: 166
Geregistreerd: ma 30 okt , 2006 22:05

Berichtdoor Marc-Gregory » ma 11 jun , 2007 21:15

..
Laatst bijgewerkt door Marc-Gregory op wo 14 nov , 2007 15:03, in totaal 1 keer bewerkt.
Marc-Gregory
 
Berichten: 166
Geregistreerd: ma 30 okt , 2006 22:05

Berichtdoor Marc-Gregory » ma 11 jun , 2007 21:29

..
Laatst bijgewerkt door Marc-Gregory op wo 14 nov , 2007 15:03, in totaal 1 keer bewerkt.
Marc-Gregory
 
Berichten: 166
Geregistreerd: ma 30 okt , 2006 22:05

Berichtdoor els » do 05 jul , 2007 21:02

Hai Marc-Gregory, ik heb inderdaad even moeten ploeteren, maar ik heb nu een weblog. Ik moet er nog twee maken, en dan kan kan ik lekker een tijdje alleen maar schrijven, ik kijk er al naar uit.
Maar dan toch mijn reactie.

Ten eerste: bedankt voor de info over het ontstaan van de basisschool, dat is helemaal langs mij heengegaan, ik ben er te oud voor en heb zelf geen kinderen.

De kritiek die jij op het basisonderwijs hebt over de verwachting dat kinderen keuzes zouden kunnen maken had ik ook al ten aanzien van het mammoetonderwijs. Toen zijn er uit het vervolgonderwijs veel vakken uit het totaalpakket verdwenen, en kinderen moesten kiezen uit een beperkt aantal vakken. Dat zou zogenaamd tot een bredere kennis van de gekozen vakken moeten leiden. Maar volgens mij heeft het geleid tot een afname van kennis in het algemeen, omdat er geen algemeen vakkenpakket meer bestond, waardoor veel leerstof helemaal nooit ontwikkeld is. Dat kinderen meer leerden van de vakken die ze wel kozen is mij nooit gebleken, want het valt mij steeds weer op dat ouderen van voor de mammoetwet veel meer algemene kennis hebben dan jongeren.

Het probleem is dus niet alleen dat jonge kinderen die keuze voor de rest van hun leven nog niet kúnnen maken, maar dat ze überhaupt zulke drastische keuzes moeten maken. Het gaat niet alleen ten koste van kennis, maar ook ten koste van vaardigheden.

Het andere probleem dat je noemt, de schooluitval, die wordt veroorzaakt door de kwaliteit van het basisonderwijs, was volgens mij vroeger ook al een probleem. Het probleem is eigenlijk dat kinderen uit milieus waar leren en kennis vergaren wordt gestimuleerd een grote voorsprong hebben, terwijl kinderen uit milieus met een hele lage opleiding en heel weinig algemene belangstelling een achterstand hebben die ze nooit kunnen inhalen. De kinderen die een voorsprong hebben, halen overigens ook niet uit het onderwijs wat ze eruit kunnen halen.

Natuurlijk is hier wel over nagedacht, en er worden wel oplossingen voor bedacht, maar dit valt misschien samen met een daling van het onderwijsniveau in het algemeen, en misschien met het stellen van te lage basiseisen.

Verder wijs je erop dat een bepaalde regering verantwoordelijk is voor bepaalde beslissingen, en dan weer vertrekken. Mijn ervaring is eigenlijk dat elke opeenvolgende regering stuk voor stuk bezig is zich op een destructieve manier met het onderwijs te bemoeien, wat een ware plaag is voor de leerkrachten die voortdurend bezig zijn met het bijstellen van leerplannen omdat de minister van dienst zijn geurspoor zo nodig moest achterlaten. Het gevolg is niet dat het onderwijs steeds beter wordt, maar het is een neergaande spiraal.

Slechts voor een handje vol mensen werkt het schoolsysteem, maar voor velen niet en komen later in hun leven in de problemen of bedrogen uit, door de genomen besluiten uit de kinderjaren. Dit is een zwaar verzwegen hoofdstuk waar nooit een woord over wordt gesproken. Dit moet aangekaart gaan worden en bespreekbaar worden gemaakt.


Toch werkt het redelijk, in die zin dat het algemeen welzijn dankzij de leerplicht zodanig gestegen is dat het nog maar een hele kleine groep is die echt helemaal buiten de boot valt. Er is bijvoorbeeld altijd nog een klein percentage mensen analfabetisch omdat ze op school totaal niet mee konden komen, maar dat is een kleine groep. Deze groep zou je wel apart kunnen benaderen, zoals je zelf ook al aangaf, maar het lijkt me geen groot probleem.

Wel een probleem vind ik het als ik overheidspersonen hoor zeggen dat er 'teveel hoog opgeleide mensen zijn', waardoor er 'te weinig mensen zijn die ongeschoold werk en slecht betaalde banen' kunnen vervullen, waarbij vervolgens de conclusie wordt getrokken dat het minder moet worden gestimuleerd dat mensen hun capaciteiten ten volle benutten. Het onderwijsniveau zou dan bewust omlaag gaan om het mogelijk te maken dat meer mensen dom werk kunnen gaan doen, wat weer speciaal wordt gecreëerd omdat bedrijven hun personeel niet fatsoenlijk willen betalen.

Dat is dus terug naar af, en niet de weg die we moeten gaan.

Wij leven in een prestatie gerichte maatschappij, maar blijkbaar wil de politiek niet het volledige potentieel uit onze kinderen halen, zodat zij uiteindelijk de maatschappij weer zullen gaan versterken met hun kennis en motivatie.


Juist, dat is dus precies wat ik hierboven zei. :hmm:
Het onderwijsniveau, ook universitair, is in Nederland drastisch aan het dalen.

Het is gelukkig niet zo erg voor de Nederlander, want die wordt opgevoed om tevreden met zichzelf te zijn en erop los te babbelen zonder zich te bekommeren om zijn slechte prestaties, dankzij het feit dat er goed op wordt gelet dat kinderen geen minderwaardigheidsgevoelens krijgen door hun slechte cijfers.

Het vak geschiedenis zou moeten worden herzien, de huidige geschiedenis vertellingen zijn inhumaan; oorlog, heersers, vorsten, geweld verheerlijkend en zo.


Ik heb begrepen dat dat ook herzien, kinderen leren nu hele andere dingen, waarbij meer centraal staat hoe mensen leefden. Wel vind ik toch dat je belangrijke gebeurtenissen wel moet kennen, vanwege het kader waarin je alles moet kunnen plaatsen.

Geweld wordt op scholen niet meer verheerlijkt. Dat hing ook samen met dat nationalisme, en nationalisme is helemaal uit. Tegenwoordig moeten mensen verplicht globaliseren. Ik zeg het een beetje sarcastisch, maar is toch wel zo dat de tegenwoordige Europa-gerichte overheid een stempel op het onderwijs drukt in die richting. Het 'Nederland-gevoel' wordt letterlijk de kop in gedrukt. Niet dat we dat hadden, maar het wordt nu bewust onderdrukt.

Het vak wereldreligies is misschien een goed vak om kinderen bewust te maken dat er zeer veel geloven, religies en levensbeschouwelijke visies zijn en wat de verschillen en overeenkomsten zijn.


Dat is goed, dan zou ik graag docent atheisme willen worden. :knipoog:

Lekker alles bijeen schreeuwen om het grote gelijk te krijgen van de massa maar in de realiteit het totaal niet bij het rechte eind hebben. Die tendens zie je bij veel mensen terug, ook de generatie die net na de 2de W.O. is opgegroeid heeft dat verschijnsel. Lekker je totaal NIET onderbouwde mening spuien, als je maar wat te zeggen hebt, want als je geen mening hebt ben je een sul?


Volgens mij heet dat populisme, en het is van alle tijden. Het heeft veel te maken met de massa achter je aan krijgen. Eigenlijk ben ik in dat verband nog niet eens zo kritisch over de populist, maar meer over de massa, die zich kritiekloos laat meeslepen. Ze reageren meer op de ferme woorden dan op de inhoudelijke kant. Toch vind ik dat nog niet zo'n ramp, zolang discussie en argumentatie maar mogelijk blijft. Iemand van populisme beschuldigen heeft toch ook altijd iets arrogants, en een makkelijke manier om de discussie zonder argumenten dood te slaan.

Het is wel jammer dat mensen met de grootste mond en teveel zelfvertrouwen meer indruk maken dan mensen die wat bescheidener zijn omdat ze weten hoe complex een zaak is. Juist om die reden is het altijd belangrijk om met gefundeerde kritiek te komen, zodat de schreeuwers tegen de lamp lopen. Daarvoor is dus denkvermogen en kennis van zaken nodig, die voortkomt uit een goede schoolopleiding.

Zo een opvoeding is toch totaal onzinnig, laat ze langer op de school, maar maak school niet alleen school maar ook een soort clubhuis, met koken, relaxoefeningen, yoga, mediteren, wandelingen door de natuur, schooltuinen, waar men hobby’s kan ontwikkelen en zo.


Dat zou wel een voordeel zijn voor kinderen die van huis uit niets mee krijgen en maar voor de tv worden gezet of de straat op worden gestuurd, maar als ouders wel goed in staat zijn hun kinderen te begeleiden, zouden ze hiervoor geen gelegenheid meer hebben als hun kinderen zulke lange dagen op school zaten.

Misschien zou het systeem wat je hier noemt mij meer aantrekken als ouders er meer bij betrokken zouden zijn.

Het is de aanvang het vak denken behoort echt veel dieper te gaan, zodat kinderen in de laatste groep zelf kunnen bepalen wat ze nu wel of niet willen en verlangen van de toekomst. Het is het leven van het kind en behoort niet door een onderwijzer bepaald te worden. Die kan zeer slechte beslissingen maken voor het kind. De klassen zijn te groot en onderwijzers hebben het kind niet continu in de gaten.


Als je het hebt over opstellen of spreekbeurten, kunnen kinderen zelf de onderwerpen uitzoeken of iets volgens een opdracht doen, en moeten zelf informatie leren vergaren. Daardoor leert een kind informatie te verzamelen en over te dragen, zich goed uit te drukken, zelf verbanden te leggen en conclusies te trekken etc. Een onderwijzer kan hier wel degelijk bij sturen, omdat er methodische regels bestaan om dit goed te doen.
Dit hoort volgens mij trouwens wel bij het basisonderwijs, ik moest het zelf ook al op de lagere school doen.

Dat de klassen te groot zijn om dit goed te sturen is een ander probleem.
Laatst bijgewerkt door els op do 05 jul , 2007 22:25, in totaal 3 keer bewerkt.
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor casapapusilor » do 05 jul , 2007 21:57

Mijn lagere school jaren liggen al heel lang achter mij, want ik ben 56 jaar, maar er is wel heel veel van blijven hangen. Zo ken ik bijvoorbeeld nog hele gedichten uit mijn hoofd. Het werd er dus wel stevig ingestampt vroeger. Mijn kinders varieren in leeftijd van 18 tot 35, dus ik heb heel wat veranderingen in het onderwijs meegemaakt.

Ik denk dat dat op zich al een probleem is in Nederland, het onderwijssysteem verandert veel te vaak. Er worden aan de lopende band nieuwe dingen ingevoerd, die dan in de praktijk niet werken en weer aangepast moeten worden of even snel verdwijnen als ze gekomen zijn. Dat is niet alleen in het nadeel van de ouders, maar ook een enorme belasting voor de leerkrachten die zich steeds weer aan de nieuwe regeltjes moeten aanpassen. Niet alleen het systeem verandert, maar bijv. ook de Nederlandse taal wordt zo vaak aangepast dat je het zelf op een gegeven moment ook niet meer weet.

Wanneer je kinderen van 7.00 tot 18.00 op school laat zijn en de vakanties ook nog inkort blijft er weinig te doen voor ouders op het opvoedkundige vlak. Zeker als daar, zoals op het platte land ook nog flinke reistijden bij komen. Dan kun je je kinderen net zo goed een paar jaar na de geboorte inleveren bij de staat. Tegen de tijd dat ze uitgeleerd zijn, zijn ze meerderjarig en heb je ook geen bal meer over ze te zeggen. Tijd voor buitenschoolse activiteiten,sport of iets met het hele gezin doen is er dan niet meer. Bovendien denk ik dat veel leerlingen dan ook nauwelijks nog voldoende slaap krijgen. Om op tijd op school te zijn zullen velen al voor zessen op moeten staan en niet voor een uur of negen in bed kunnen liggen. Met zo'n schema vervalt het vullen van de maagjes ook geheel aan de school. Ouders hebben dan dus ook nog nauwelijks iets te zeggen over de voeding. Nog een schooluniform erbij en de kleding valt ook onder de verantwoording van de school. Doet me wel heel erg denken aan het onderwijs in Roemenië onder het communistise regiem.

Nederland is trouwens wel een van de weinige landen waar de kinderen tussen de middag naar huis gaan. In de meeste landen komen ze 's morgens en gaan afhankelijk van hun leeftijd vroeg of later in de middag naar huis.

Een probleem vindt ik ook de grote aantallen tussenuren die veel leerlingen in hun programma hebben. Het kan niet anders zeggen de onderwijzers, maar 'in mijn tijd' bestonden ze helemaal niet. Als er dan eens een uur uitviel, moest je je huiswerk gaan maken en ging er een tussendeur open of kwam de concierge oppassen.

Roelie
casapapusilor
 
Berichten: 143
Geregistreerd: vr 10 feb , 2006 23:12
Woonplaats: Blajel Romania

Berichtdoor els » vr 06 jul , 2007 18:16

In de Volkskrant stond een paar maanden terug nog een stuk over de prestaties op de basisschool:

Basisonderwijs presteert ondermaats
Van onze verslaggever Gerard Reijn

MILLINGEN AAN DE RIJN - Het basisonderwijs faalt op bijna alle vakgebieden. Kinderen leren in vrijwel geen enkel vak wat ze volgens deskundigen zouden moeten leren. Dat blijkt uit een analyse van twintig jaar Periodieke Peilingen van het Onderwijsniveau, PPON.

De analyse is opgesteld door Paul van Dam, die tot vijf jaar geleden hoofd was van de afdeling basisonderwijs van Cito, de instantie die de PPON-onderzoeken uitvoert. Van Dam heeft alle 32 PPON-onderzoeken van de afgelopen twintig jaar nog eens op een rij gezet omdat het hem verontrustte dat die onderzoeken nooit tot een discussie over het niveau van het onderwijs leidden.

Voor dit soort onderzoeken wordt aan enkele duizenden kinderen van de basisschool een toets voorgelegd die door 75 procent van de kinderen voldoende moet kunnen worden gemaakt. Wordt die score niet gehaald, dan is er iets mis met het niveau van het onderwijs, en dat blijkt in vrijwel alle vakken het geval. Bij begrijpend lezen haalde slechts 50 procent van de leerlingen een voldoende. Studerend lezen: 50 procent. Luisteren: 50 procent. Grammatica en interpunctie: 50 procent. Stijl, zinsontleding, woordbenoeming en -begrip: tussen 30 en 35 procent.

Vorig jaar verscheen een PPON-rapport over rekenen, het enige dat stof deed opwaaien. Voor bewerkingen als optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen haalde minder dan 30 procent van de kinderen de norm, en dat was duidelijk slechter dan in het eerste PPON-rapport, uit 1986. Ook de kleinere vakken worden slecht beheerst. Kaartlezen: 34 procent. Topografie: 16 procent. De meeste tijdvakken van geschiedenis: tussen 34 en 58 procent. Bij muziek is het al even slecht. Zelfs bij het zingen haalde slechts 12 procent van de leerlingen een voldoende. Natuurkunde: 50 procent. Techniek: 34 procent.

Bij slechts enkele vakken vond Van Dam een voldoende prestatie, onder meer bij technisch lezen, handschriftontwikkeling en bij geschiedenis van de 20ste eeuw.

Frank van der Schoot, projectleider van PPON, bevestigt de feiten in grote lijnen. Maar hij wil niet de conclusie trekken dat het basisonderwijs slecht presteert. ‘Het enige dat we kunnen zeggen, is dat de score niet beantwoordt aan de standaarden die door deze deskundigen zijn opgesteld.’

Van Dam denkt te weten waarom het basisonderwijs op alle fronten achterblijft bij wat wenselijk is. ‘Het onderwijs moet vooral leuk zijn. Natuurlijk worden leuke dingen gedaan en die zijn vaak ook erg nuttig, maar er moet ook heel vervelend worden herhaald, in de kop gestampt en getoetst. En dat gebeurt bijna nergens.’
Het respect voor het kind wordt kennelijk zo groot dat niemand het nog aandurft een kind tegen zijn zin hard te laten leren. Doet me een beetje denken aan de Kumari in Nepal. Dat is een jong meisje die is geselecteerd om een paar jaar als godin te fungeren. Zij wordt letterlijk als godin beschouwd, met als gevolg dat ze geen schoolwerk hoeft te doen en dat haar begeleiders haar niets durven te leren, want het zou absurd zijn dat een mens iets moet leren aan een godin.

De kindertjes in Nederland lijken wel net zulke prinsjes, zelfs als het erop aankomt ze op te leiden voor hun toekomstig leven als volwassene. Je moet ze gewoon aan het leren zetten, basta. En als ze huilen omdat ze een onvoldoende hebben, moeten ze maar gewoon nog harder leren. Natuurlijk moet onderwijs leuk zijn, maar naast al onze rechten hebben we ook nog zoiets als 'plichten'. :p
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor casapapusilor » vr 06 jul , 2007 21:33

Ten eerste:

Zouden de dames en heren zich ook wel eens af gevraagd hebben of er iets mis is met de Cito-test? We hebben in Nederland toch ook zo'n leuke inburgerings-tekst die de meeste Nederlanders ook niet kunnen maken? maar er zijn natuurlijk ook wel degelijk dingen mis met het onderwijs en met de opleiding van onderwijskrachten. het is niet voor niets dat zoveel jonge onderwijzers na een paar jaar de pijp aan maarten geven en een ander beroep kiezen. Ze zijn gewoon niet goed voorbereid op hun taak en tegen de tijd dat ze voor de klas staan, is een deel van wat ze geleerd hebben al weer achterhaald.

Leren kun je leren, maar dat vak wordt niet gegeven. Leren kan ook in veel gevallen leuk gemaakt worden inplaats van allerlei leuke dingen ter vervanging van leren. Hoewel ik ook wel vraagtekens zet bij bepaalde onderdelen van het Vrije School onderwijs, heb ik met verwondering en bewondering hoe kinderen daar bijvoorbeeld de tafels er ingestampt worden. Taal en schrijven worden in de eerste klassen ook in bijna alle andere vakken door heel weinig gebruik te maken van boeken en de kinderen zelf te laten schrijven inplaats van allerlei formulieren met voorgedrukte teksten en overhoringen waarin alleen nog kruisjes hoeven te worden gezet.

Het gebruik van de computer op scholen en thuis heeft een heel nieuwe wereld geopend, maar heeft in veel gevallen een funeste invloed op het leren. Boeken worden niet meer gelezen, uittreksel en boekbesprekingen van het internet gedownload, in het gunstigste geval een beetje bewerkt en dan als eigen product ingeleverd.
Roelie
casapapusilor
 
Berichten: 143
Geregistreerd: vr 10 feb , 2006 23:12
Woonplaats: Blajel Romania

Berichtdoor SjaanTje » za 14 jul , 2007 13:50

Hoi allemaal,

Ik ben het oorspronkelijke stukje wat ik wou aanhalen even kwijt, dus dan maar even zo:

Iemand schreef dat oudere mensen zoveel meer algemene kennis hebben dan jongeren. Ja, dank je de koekoek! Stoppen mensen na hun schooltijd met het opnemen van informatie? Hebben deze mensen geen bibliotheekboeken, reisgidsen en de Margriet gelezen, of informatieve programma's bekeken op de televisie?

Als ik terugkijk op mijn leven tot nu toe (ik ben net 41 geworden), heb ik na mijn schooltijd (5-18 plus 23-27, wat mts was en grotendeels herhaling van mijn middelbare school) vele malen meer geleerd dan op school. Waarom? Omdat ik echt belangstelling had voor bepaalde zaken, wilde weten hoe dingen in elkaar staken, zowel technisch-natuurwetenschappelijk als cultureel en maatschappelijk.

Op de basisschool mocht ik ook grotendeels zelf bepalen wat ik wanneer wilde leren (Jenaplan) en werd ik niet met cijfers beoordeeld, maar gewoon met woorden, waar ook mijn niveau op het gebied van lezen en wiskunde bijvoorbeeld aangegeven werd met een 5a, 3c of 6b (klasniveau en trimester). Niks cijfers en gemiddelden! En er was zo ook helemaal geen competitie tussen leerlingen, overigens. Maar dit geheel terzijde...

Kinderen die de hele dag in het teken van 'onderwijs' gedwongen bepaalde dingen moeten doen, hebben helemaal geen tijd om zaken waar ze dan wél belangstelling voor hebben, uit te diepen. Ze worden opgezadeld met een zeer beperkt vakkenpakket waarin zeer beperkt een aantal onderwerpen wordt behandeld.

Ik heb bijvoorbeeld op de middelbare school bij biologie 3 jaar achter elkaar 'voortplanting' gehad, terwijl ik veel meer belangstelling had voor planten en wat er leeft in de sloot. Bij geschiedenis hebben we ook 3 jaar lang alleen maar 'tweede wereldoorlog' gehad, terwijl ik best iets had willen leren over Nederland in de prehistorie, of het Romeinse Rijk :(

Dat heb ik dus later allemaal uitgezocht. In de bibliotheek, in verenigingsverband, hier op internet, in musea. Allemaal dingen waar ik na mijn 'onderwijs'-tijd pas tijd en kans voor kreeg. En van het ene komt dan vaak het andere. In het geval van de Romeinen kom je dan natuurlijk vanzelf ook bij de Germanen en Farao's terecht, en via de Farao's en de piramiden ook bij de Maya's en Inka's, etc, etc...

Moraal van dit verhaal: geef zoals in het eerste bericht hierboven al werd vermeld, de vakken taal, rekenen/wiskunde en filosofie/kritisch denken, en besteed de rest van de school aan een goed begeleide, maar zeker niet van boven opgelegde, ontdekkingstocht naar waar de kinderen zelf in geïnteresseerd zijn. Zo komen ze vanzelf wel een keer bij de onderwerpen uit de verplichte leerstof ('curriculum') terecht, denk ik. En geef ze vooral veel ruimte om te spelen, bewegen, knutselen en kunst bedrijven.

Overigens moest ik een paar weken geleden toch stiekem wel een beetje lachen om de taal- en rekenvaardigheid van 'de jeugd van tegenwoordig'. Ik werkte voor een uitzendbureau en moest samen met een ander meisje het urenbriefje invullen en laten aftekenen.
Zij was eerst aan de beurt, en de chef zei: "okee, 3 dagen van 8 uur, een dag van 8,5 uur en een dag van 6 uur. je mag zelf het totaal uitrekenen." Het arme kind sloeg helemaal in de stress :)
Datzelfde arme kind heeft overigens een keer een half uur tegen me staan praten en ik had na dat half uur nog steeds geen idee waar het over ging, wat haar standpunt was of dat er een conclusie mogelijk was. Dat is overigens wel knap, een half uur praten zonder iets te zeggen. Ze gaat het nog eens helemaal maken in de politiek :)
SjaanTje
 
Berichten: 134
Geregistreerd: di 21 feb , 2006 22:59

Berichtdoor els » za 14 jul , 2007 16:54

Sjaantje schreef:Iemand schreef dat oudere mensen zoveel meer algemene kennis hebben dan jongeren. Ja, dank je de koekoek! Stoppen mensen na hun schooltijd met het opnemen van informatie? Hebben deze mensen geen bibliotheekboeken, reisgidsen en de Margriet gelezen, of informatieve programma's bekeken op de televisie?


Ja, dat deed ik, zwartgallig als ik nu eenmaal altijd ben. :cool: Maar ik had het toch over schoolkennis. Natuurlijk heb je gelijk als je zegt dat mensen doorgaan met het opnemen van informatie. Maar het aanbod op scholen is op een gegeven moment wel heel veel kleiner geworden, zogenaamd omdat dat tot een verdieping zou leiden van de vakken die de kinderen wel volgen, maar ook dat valt mij niet speciaal op.

Als ik kijk naar het niveau op universiteiten van veel studenten (niet alle, maar toch wel veel) dan ben ik ontdaan door de slechte spelling en uitdrukkingsvaardigheid. Het is net als in de politiek en overal, het is veel belangrijker voor je carrière hoe je jezelf presenteert, of je gevoel voor eigenwaarde sterk is en dat je dat ook uitdraagt, en hoe je opschept over je kwaliteiten en je doelstellingen, dan wat je in werkelijkheid presteert. En het komt mij af en toe voor dat dit nu juist de kwaliteiten zijn die tegenwoordig op school worden gestimuleerd. In het onderwijs maakt men zich veel meer zorgen over een kind dat gekwestst zou kunnen worden door een onvoldoende dan over het niveau dat moet worden gehaald. Daarom haalde ik ook het voorbeeld aan van een vriendin die te horen kreeg dat ze niemand een onvoldoende mocht geven. Eigenwaarde en zelfbewustheid, dat is belangrijker.

Moraal van dit verhaal: geef zoals in het eerste bericht hierboven al werd vermeld, de vakken taal, rekenen/wiskunde en filosofie/kritisch denken, en besteed de rest van de school aan een goed begeleide, maar zeker niet van boven opgelegde, ontdekkingstocht naar waar de kinderen zelf in geïnteresseerd zijn.


Daar ben ik het ook helemaal mee eens. Je kan het mooi combineren met het maken van werkstukken, schrijven van opstellen, houden van spreekbeurten etc., en zo kinderen leren hoe ze informatie moeten vergaren en controleren, en er zelf conclusies uit moeten trekken.
Maar daarnaast moeten kinderen hun hersens en vaardigheden trainen, en daar komt nu eenmaal inspanning bij kijken. Plus zoveel mogelijk uit het hoofd leren, omdat die kennis die je in je hoofd hebt gestampt het kader vormt waar makkelijk nieuwe informatie bij komt. Dat houdt niet in dat je 'dom' uit je hoofd leert, maar wel dat er tijd in zal gaan zitten. Daar heb je later profijt van, omdat je later nieuwe informatie makkelijker kan onthouden.

Wat die 'training' betreft, ook om je uitdrukkingsvaardigheid te vergroten is het trainen van je werkgeheugen belangrijk, dus flink veel reken- en wiskundeopdrachten uitvoeren. Dat betekent dat je dus niet de hele dag doet waar je je fijn bij voelt, maar dat je geestelijke inspanningen verricht. Pffff........geestelijke inspanning..... ik durf het haast niet meer te zeggen, het lijkt tegenwoordig haast wel hetzelfde als kindermishandeling. :kater:

Een actueel voorbeeld waarom het zo belangrijk is om goed geschiedenis te leren: de geschiedenis wordt recht onder je neus veranderd. Iedereen beweert de laatste tijd zonder blikken of blozen dat de Europese cultuur joods-christelijk is, en het lijkt soms of iedereen is vergeten welke enorme rol het humanisme, socialisme, atheïsme en liberalisme hebben bijgedragen aan onze maatschappij, en wat het belang is geweest van de leerplicht voor iedereen voor het verdrijven van de armoede. Men roept maar wat, en de inspanningen van alle emanciperende krachten van de laatste twee eeuwen zijn allemaal voor niets geweest omdat dit niet meetelt in ons erfgoed. Terwijl de kerk het echt nooit van kennis hoefde te hebben, propaganda en geschiedvervalsing kosten een stuk minder 'geestelijke inspanning' en hebben veel meer effect.
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam


Keer terug naar Wetenschap, filosofie en maatschappijWie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten