Forum godinnen en beeldvorming
 weblog | godinnen | forum home ||

Wasti

Plaats hier alles over jodendom christendom islam en hieraan verwante godsdiensten.

Berichtdoor els » wo 31 jul , 2002 16:00

Ik krijg soms tijdens het lezen van religie en mythologie zoveel vrouwenhaat voorgeschoteld dat ik er bijna agressief van wordt. Daarom heb ik mezelf voorgenomen om niet zo bevooroordeeld en vol haat over mannen en goden in mythe en religie te schrijven als zij over ons doen.

Maar af en toe wordt het me even teveel. Daarom heb ik nu maar besloten even een hoekje voor mezelf vrij te maken waar ik even alles kan uitbraken. Dan kan ik daarna weer vriendelijk door met mijn werk.

Ik kreeg het gevoel net weer bij het lezen van de geschiedenis van Wasti, uit het bijbelboek Esther. Sorry, ik begrijp echt niet waar dit gefrustreerde gedoe voor nodig is. Hoe kun je zulke trieste onzin opschrijven en dan zeggen dat het om een heilig boek gaat?

Waar komt zo'n verhaal nou vandaan? Ik tik het er even in.
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor els » wo 31 jul , 2002 16:02

ESTER

De koning der Perzen verstoot de koningin. Ieder man heer in eigen huis

Ten tijde van Ahasweros - dit is de Ahasweros die regeerde van Indië tot Ethiopië, honderdzevenentwintig provinciën - in die tijd, toen koning Ahasweros op zijn koninklijke troon in de burg Sjusjan zat, in het derde jaar van zijn regering, richtte hij een maaltijd aan voor al zijn vorsten en dienaren: Het heir der Perzen en Meden, de edelen en vorsten der provinciën stonden vóor hem, terwijl hij de rijkdom van zijn koninklijke heerlijkheid en de luistervolle pracht van zijn grootheid ten toon spreidde, veel dagen achtereen, honderdtachtig dagen. En na afloop van die dagen richtte de koning voor al het volk dat zich in de burg Sjusjan bevond, van de aanzienlijkste tot de geringste, in het hof van de tuin van het koninklijk paleis een maaltijd van zeven dagen aan. Witte, bonte en violetkleurige stoffen, vastgemaakt met linnen en purperen koorden aan zilveren bogen en marmeren zuilen! gouden en zilveren rustbedden op de mozaïekvloer van malachiet en marmer, van parelmoer en zwarte steen! drank gereikt in gouden bekers, de een verschillend van de ander, en koningswijn in overvloed, naar 's konings rijkdom. Het drinken ging naar het voorschrift: niemand drong; want zóo had de koning al zijn hoge hofbeambten gelast: dat men naar ieders believen moest handelen.

Ook de koningin Wasti had in het paleis van koning Ahasweros een vrouwenmaaltijd aangericht. Op de zevende dag nu, toen de koning vrolijk was van de wijn, beval hij Mehuman, Bizzeta, Harbona, Bigta, Abata, Zethar en Karkas, de zeven kamerlingen, die voor koning Ahasweros dienst deden, koningin Wasti met de koninklijke kroon vóor de koning te brengen om haar schoonheid aan de volken en vorsten te tonen; want zij was schoon van uiterlijk. Maar koningin Wasti weigerde op het bevel van de koning dat de kamerlingen haar overbrachten te komen. Toen werd de koning zeer vergramd, en zijn toorn ontbrandde in hem.
En de koning zei tot de wijzen, de kenners der tijden - want in zulke gevallen pleegt de koning zich te beraden met al de kenners van wet en recht; die hem het naast stonden waren Karsjena, Sjethar, Admatha, Tarsjis, Meres, Marsena, Memuchan, de zeven vorsten der Perzen en Meden, die het aangezicht des konings zagen, de ereplaatsen bekleedden in het rijk -: Wat volgens het recht te doen met koningin Wasti, omdat zij aan het bevel van koning Ahasweros, hetwelk de kamerlingen haar hebben overgebracht, niet gehoorzaamd heeft? Hierop zeiden Memuchan en de vorsten tot de koning: Niet tegen de koning alleen heeft koningin Wasti zich misdragen, maar tegen al de vorsten en al de volken, in alle provinciën van koning Ahasweros; want het geval van de koningin zal bekend worden aan alle vrouwen, en maken dat zij haar mannen zullen minachten, wanneer men verhaalt: koning Ahasweros beval de koningin Wasti vóor hem te brengen, en zij is niet gekomen.
Diezelfde dag nog zullen de vorstinnen der Perzen en Meden, als zij het geval van de koningin horen, het vertellen aan alle vorsten van de koning; en dan geen gebrek aan minachting en gramstorigheid! Indien het de koning goeddunkt, vaardigt hij een koninklijk bevel uit, en schrijft hij dit op in de wetten van Perzen en Meden, onherroepelijk: Dat Wasti niet meer vóor koning Ahasweros kome! En haar koninklijke waardigheid geve de koning aan een andere, die beter is dan zij.
Wanneer dan deze verordening van de koning, die hij uitvaardigen zal, in zijn gehele koninkrijk - want dat is gróot - vernomen wordt, dan zullen alle vrouwen eer geven aan haar mannen, van de aanzienlijkste tot de geringste.
Dit dacht de koning en de vorsten goed; de koning deed naar de raad van Memuchan en zond brieven naar alle provinciën van de koning, naar elke provincie in haar eigen schrift en naar elk volk in zijn eigen taal, dat ieder man heer in zijn huis zou zijn en bevelen kon wat hem behaagde.

Ester wordt koningin

Hier, toen de gramschap van koning Ahasweros bedaard was, dacht hij weer aan Wasti, aan wat zij gedaan had en aan wat over haar besloten was. Toen zeiden de jongelingen van de koning, die hem bedienden: Men zoekt voor de koning jonge maagden, schoon van uiterlijk. De koning moet beambten aanstellen in alle provinciën van zijn rijk, die alle jonge maagden, schoon van uiterlijk, verzamelen moeten en naar de burg Sjusjan brengen, in het vrouwenvertrek, on de hoede van Hegai, de kamerling van de koning, de bewaker van de vrouwen, en men moet haar de schoonheidsmiddelen geven die ze nodig hebben. En het meisje dat de koning behaagt zal koningin worden in plaats van Wasti.Edited By admin on 04 oktober. 2002 at 14:56
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor els » wo 31 jul , 2002 16:03

Verder gaat het over het 'joodse' meisje Esther dat het purimfeest (een soort lotsfeest) instelt. Maar Ester en haar oom Mordechai zijn dan ook eigenlijk Isjtar en Mardoek, de belangrijkste godheden van Babylon.
De rest van het verhaal zal ook wel een verstoethaspeling zijn van een of ander oud Babylonisch ritueel. Ik ken dat niet goed genoeg, maar het geldt ook voor het vervolg, dus dat Wasti-gedoe zal ook wel ergens vandaan komen. Maar wat is er nou de lol van om iets zo te vervormen dat je het daarna kan gebruiken om in de hele wereld vrouwen aan mannen te onderwerpen? Wat een kleingeestig gedoe, zeg.
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor els » wo 21 aug , 2002 15:29

Grappig toch wel. Of nou ja, grappig. :lach:
In elk geval, het hindoeïsme kent een soortgelijk verhaal, merk ik. Het gaat over Brahma die een offer moest verrichten, en daarvoor had hij zijn vrouw Saraswati nodig, in dit verhaal Savriti geheten. Het gaat om zeer heilige bronnen in Pushkar, waarvan er een was gewijd aan Brahma. De 'mandir'' hier is de enige tempel die aan Brahma is gewijd, volgens de bron die ik hierover vond.

Maar Savrita had het erg druk, en bovendien moest ze zich nog omkleden, want ze moest er op haar mooist uitzien voor het offer. Brahma had geen zin in wachten, maar om het offer te volvoeren had hij een echtgenote nodig. Dus trouwde hij maar vlug met Gayatri, een herderskind, melkmeisje of 'heilige koe', een jong, maagdelijk en volgzaam ding, die hij door Indra liet aanrukken. Dat was zo'n beetje wat Ahasveros ook voor zichzelf zocht. Maar ook werd wel gezegd dat Brahma Gayatri zelf schiep.
Het koeienmeisje werd vervolgens door Brahma tot Moeder van de Veda's gemaakt.

Later kwamen Savriti met de vrouw van Visjnoe en andere goden eraan, en zij troffen tot hun verbazing Brahma met een andere vrouw in huwelijkskledij. Savriti vervloekte Brahma, opdat hij verder nergens zou worden vereerd.

Deze Gayatri wordt ook beschouwd als een andere verschijningsvorm van Sarasvati zelf, in het bijzonder haar 'shakti', of vrouwelijke energie, of ook de 'oerkracht van het universum'. Seksuele energie is het dus misschien wat Brahma niet kon missen voor zijn offer. :D
Voor de Gayatri-verering wordt een beroemde Gayatri-mantra gezongen.

Net als Esther speelde Gayatri dus een sleutelrol in een heilig feest. De herkomst van de Gayatri-mythe is natuurlijk ook niet bekend, maar, las ik, men denkt dat het verhaal dient als verklaring van de jaarlijkse verzameling van de gelovigen in de nacht van de volle maan van Kartik Purnima. Dus misschien is dat wel weer een verklaring voor de geheimzinnige loten (purim). :D :D
Het poerimfeest valt op 14 adar, dus als ik het goed heb begrepen is dat ook met volle maan.

Ik zal dit toch eens gaan checken.Edited By admin on 21 augustus 2002 at 16:33
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

WASTI of VASTI, was Ahasveros(=Artaxerxes-2)vrouw PARYSATIS.

Berichtdoor BlueHue » wo 14 jun , 2006 22:38

BESTE, . . ELS


:waslijn2: :sorry: "VASTHI "was de Vrouw van Artaxerxes-2 in 400 vC. om de een of andere duistere reden Dacht men bij "Ahasveros(="gelukkige Vorst") aan Xerxes-2.


:| "ESTHER"was Atossa, zijn eigen dochter bij Parysatis, ( de vrouw van zijn gestorven broer:Darius-2.) maar deze was zonder zijn medeweten, zijn stiefdochter, door "Mordechai" bij Parysatis verweckt.


:| Mordechai was de perzische Vizier"Tissaphernes" ( 410-395 vC.)die Griekenland in het ongeluk stortte.


:| HAMAN"de-Agogiet"was de jongste broer van Artaxexes-2 en werd CYRUS-3 de jongere genoemd.


:| Wat behelsde het verhaal in de"Eshter-Megillat"? " nou dat is nogal duidelijk het betrof een Staatsgreep! Cyrus-3 de troonopvolger,( Haman)was zo onder de indruk geraakt van de Bijbel-Torah-voorlezing van EZDRAS in Jerusalem( 450 vC.) dat hij de Jodse onderdanen in het Perzische rijk wilde "redden"dooir ze en-masse terug te sturen naar het aardsparadijs.genaamd"Israel"


:arabier: Maar de Joden voormalige paradijs boeren in Palestina, wilden helemaal niet meer terug want tijdens die Babylonische gevangenschap waren alle irrigatiewerken en terrassen verwaarloosd en dat repareren kostte wel Drie generaties, dus ze bleven waar ze waren en de joden waren toch al als perzen ingeburgerde bestuursambtenaren geworden. Hun"krijgsgevangen-Status "was vervaagd of verdampt.


:p :sint: "Als de Joden niet goedschiks naar hun eigenland terugwillen als vrije boeren, dan maar kwaadschiks, dacht Cyrus-23 en hij vroeg hulp aan de Egyptische Pharao der 26-e Dynastie: Amytrhaos, maar die weigerde zijn medewerking aan prezische immigranten in( egyptisch)Palestina. Vanwege dit bezoek aan de Egyptische vijand werd Cyrus-3, daarom:"Haman de Agogiet genoemd"
Geleerde geografen braken zich eeuwen het hoofd WAAR het landgoed AGOGIA in Perzië zou liggen. van..."AMMON-de Egyptenaar".


:| Hij werd zelfs nader aangeduid als een der twee veradelijke"Poortwachters die door Mordechai in het voorhof perongeluk werden afgeluisterd. De "Andere Verrader"was de regent van de spartaanse koning admiraal Pausanias, die de Joodse immigranten met6 zijn schepen zou moeten vervoeren.


:bloos: Er bleef Cyrus-3 niets anders over dan opelijke rebellie, hij huurde in Athene 10.000 Griekse huursoldaten onder de Spartaanse Generaal : Klere...eh...Clearchus, en ziedaar zijn Broetje Artaxerxes-2, werd inderdaad verslagen te Cunaxa( bij Susa)in 4001 vC. Waar 10.000 Griekse Hoplieten door een schuine Falanx uitgevonden door Cyrus-3 het succesvol opnamen tegen de 20.000 onsterfelijken( lijfwacht in gouden harnassen.)


:lach2: Die dag mocht Cyrus-3 zich de nieuw keizer der Perzen noemen,
helaas stierf hij aan een niet verzorgde pijlwond in zijn schouder,
en zou werd de hele expeditie -onderneming bij verlies van de Leider, ( de "ANABASIS-Judaïïca".)waardeloos.


:evil: De verslagen generaal Tissaphernes, deed alsof HIJ de winnaar van het gevecht was en liet tijdens het afscheid diner alle grieks generaals vermoorden ( dit waren die10"zonen"van Haman.)
Xenophon ontsprong de dans omdat-ie maar een jopng Brigade-Generaaltje was en mocht de terugtocht naar"Thallassa"leiden.)


:| Omdat Parysatis een hand in de Anabasis had, liet Tissaphernes de 10.000 man troepen over haar landerijen terugkeren waardoor een zomeroogst verloren ging.


:evil: Dat de Joden "HAMAN" als een "BOE-MAN"zagen en op weet ik veel 25 April"steeds "HA-man, HA-man"roepen, kwam dus NIET, omdat "HAMAN"hen wilde doden, maar hen als Hebre-o-Fiel, juist in de vaart der volkeren omhoog wilde steken. Maar DAT, zagen de gesettelde Joden juist als een Sociale-doodsteek! dus toch een "Karakter-Moord"! ! ! Dat de Joden zich mochten verzetten tegen uitzending, had als resultaat dat Esra en Nehemia alleen wat fanatieke Levieten meekregen, die ook nog eens zware gouden tempelborden moesten dragen. Maar: du moment dat zij in Jerusalem waren lieten zij de Tempel links liggen en bouwden hun eigen Privé huizen.


Inderdaad, beste ELS, wat voor "heilige-Boodschap" zit in deze :plumeau: "Megillat"? ? ? Dat van een afstand het Gras bij de Buurman weliger schijnt te groeien dat in je eigen tuin? of juist andersom" :leren:
Liever een klein tuintje met groen gras, dan die 20 hectaren zandwoestijn-de-Man. .die de Joden-kolonisten was beloofd. HOOGACHTEND, "Blue-Hue" :hoed: :hoed: :hoed:
BlueHue
 
Berichten: 85
Geregistreerd: ma 13 dec , 2004 19:00
Woonplaats: "GRUMPY", DELFT, Z- Holland, De Stad van" Master- Painter " Vermeer.


Keer terug naar jodendom christendom islamWie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 0 gasten

cron