Forum godinnen en beeldvorming
 weblog | godinnen | forum home ||

Nazareners, Nazoreeërs, Nazireeërs allemaal één pot nat?

Plaats hier alles over jodendom christendom islam en hieraan verwante godsdiensten.

Nazareners, Nazoreeërs, Nazireeërs allemaal één pot nat?

Berichtdoor casapapusilor » zo 24 jun , 2007 21:46

Ik heb de hele dag zitten spitten naar de verschillen en/of overeenkomsten tussen deze groepen. Sommigen beschouwen het als verschillende namen voor dezelfde groep, terwijl anderen menen dat het om verschillende groepen gaat.

Wie weet hier meer over?

Roelie
casapapusilor
 
Berichten: 143
Geregistreerd: vr 10 feb , 2006 23:12
Woonplaats: Blajel Romania

Re: Nazareners, Nazoreeërs, Nazireeërs allemaal één pot nat?

Berichtdoor system » ma 25 jun , 2007 8:05

casapapusilor schreef:Ik heb de hele dag zitten spitten naar de verschillen en/of overeenkomsten tussen deze groepen. Sommigen beschouwen het als verschillende namen voor dezelfde groep, terwijl anderen menen dat het om verschillende groepen gaat.

Wie weet hier meer over?

Roelie


Dit is de informatie die ik tot nu toe heb wat dit onderwerp betreft.

Vermoedelijk waren de Nazareeërs oorspronkelijk joodse volgelingen van Johannes de Doper. Zij woonden in de grensstreken van de Jordaan en waren zeer wetsgetrouw, maar verwierpen de Pentateuch. Naar het schijnt waren het vegetariërs en zij waren gekant tegen de tempeloffers. Sommigen van hen werden vrij snel adepten van de Jezusbeweging. Zij kwamen tot de bevinding dat de doop van Johannes niet voldoende was en dat een tweede christelijke doop (wederdoop) noodzakelijk was. De volgelingen van Johannes stonden ook bekend onder de naam Mandeeërs. Mandeeërs bestaan nu nog in Iran, zij het dan, dat ze zijn moeten onderduiken wegens het régime in Teheran sinds ayatollah Khomeini. Ook in Irak houden ze zich gedeisd wegens het huidige vijandig klimaat na de val van Saddam Hoessein.

Een verwarring ontstond omdat Epiphanius de naam 'Nazoreeërs' ook gebruikt om een Joodse sekte van judaïserende christenen aan te duiden die hun centrum hadden in Pella (Transjordanië). Hij beschouwt hen dus als joodse christenen die in het jaar 70 uit Palestina verdreven werden. De Nazoreeërs hadden hun eigen evangelie, het Evangelie van de Nazoreeërs', dat vermoedelijk veel leek op het Evangelie van de Ebionieten (beiden evangeliën zouden wel eens zeer vroege 'Matheüssen' - vooral logia - kunnen geweest zijn). Daarom moeten de Nazoreeën erg veel geleken hebben op de eerste Ebionieten in Jeruzalem van vóór de verwoesting van de stad. Volgens Daniélou is het echter waarschijnlijk dat verjaagde Nazoreeërs zich als joden-christenen aansloten bij een reeds bestaande gemeenschap. Nazoreeër werd een soortnaam voor baptistische sekten uit die streek. Uit deze groep zou het latere Ebionisme zijn ontstaan dat zich zou verzetten tegen de offeranden. Zij waren gekend voor hun veelvuldige reinigingsbaden.

Wat wel vermoedelijk zo is, is dat de Nazareeërs ook reeds bestonden vóór Johannes de Doper. Dus het is Johannes die zich aansloot bij de Nazareeërs.

Het Naziraat was dan weer een belofte die men deed zoals in Numeri 6 uitgelegd. Gedurende de tijd van het naziraat mocht zo iemand o.a. zijn hoofdhaar niet afscheren, geen dode aanraken, niets van de wijnstok nuttigen. Heel belangrijk was - en daarom ook uitvoerig in Num. 6 beschreven - de beëindiging van het naziraat. Dat moest in de tempel gebeuren volgens een bepaald ritueel.

Nu kan het zijn dat de joden mensen, die de naziraatbelofte hadden afgelegd beschouwden als Nazireeër. Maar daar ben ik niet zeker.
system
 
Berichten: 16
Geregistreerd: za 31 maart , 2007 16:48

Berichtdoor els » ma 25 jun , 2007 9:43

Volgens mij gaat het om allemaal verschillende spellingen van hetzelfde woord, maar zeker weten doe ik dat ook niet. Ik las een Engelse tekst waarin staat de Mattheus Jezus een 'nazoreeër' noemt. Volgens mij staat dit ook in andere spellingen in de bijbel. In de Griekse bijbel is de spelling geloof ik Nazaroi, maar dat zou ik moeten opzoeken.

Ik weet er dus niks van, maar ik heb toch een paar dingen opgezocht, misschien weet je dit allang, maar ja, ik schrijf het toch maar op, anders wordt het zo saai. :cool:

Nazareners wordt gebruikt voor volgelingen van Jezus, en dan wordt het uitgelegd of het afkomstig is van de plaats waar hij vandaankomt, Nazareth. Maar aangezien Nazareth in die tijd nog niet bestond (volgens bepaalde historische bronnen) moet het woord dan wel ergens anders vandaan komen. De bijbel of het christendom legt het woord ook wel uit als 'waarheid'.

Maar misschien baseren ze zich ook wel op een verkeerde etymologie, omdat ze niet weten waar het woord vandaan komt. Het wordt op verschillende mogelijkheden met het Aramees in verband gebracht, bijvoorbeeld met woorden als 'beschermen' of 'apart stellen'. Volgens weer een andere connectie met het Aramees betekent nazar 'omringen, zoals de twaalf sterrenbeelden van de dierenriem'.

Hier een paragraaf uit het Evangelie van Filippus:

38 [46]

Wie de Heer niet ontvangen heeft, is nog geen Hebreeër.
[47]De apostelen voor ons noemden hem als volgt:
"Jezus de Nazoreeër, de Messias, dat wil zeggen: 'Jezus de Nazoreeër, Christus'.

De laatste naam is Christus, de eerste Jezus, de middelste Nazoreeër.

Messias heeft twee betekenissen: zowel 'Christus' (gezalfde) als 'de tijd-gemetene'.

'Jezus' is Hebreeuws voor 'de verlossing'.
'Nazara' is 'de waarheid';
'De Nazarener' betekent dus 'van de waarheid'.

De Christus hebben ze begrensd (door) de Nazarener en Jezus, die beperkt zijn.


Het lijkt er volgens mij op dat er een woord wordt gebruikt waarvan de herkomst onbekend is, en iedereen gaat maar op eigen houtje wat verzinnen.'

In Turkije worden christenen iets genoemd als Nasarya, al weet ik de precieze spelling niet. Hier wel iets over het woord 'nazar' in de Turkse cultuur, komt zomaar van een of andere website:

http://www.rzim.org/resources/jttran.php?seqid=114

Another custom in Turkish culture intended for protection is the use of the nazar or "the evil eye." Any visitor would not miss it. It is a round piece of blue glass with a center that looks like an eye. The nazar is believed to have protective powers that guard the bearer from whatever evil that may be cast upon him. The eye, therefore, serves as a protection from evil as it watches over the bearer.


Een bepaalde groep Esseense joden werden Nazareeërs genoemd. Hier een citaat wat Epiphanius over hen zegt (vierde eeuw), afkomstig van wikipedia.

http://en.wikipedia.org/wiki/Essenes

Epiphanius:

The Nazarean - they were Jews by nationality - originally from Gileaditis, Bashanitis and the Transjordon . . .They acknowledged Moses and believed that he had received laws - not this law, however, but some other. And so, they were Jews who kept all the Jewish observances, but they would not offer sacrifice or eat meat. They considered it unlawful to eat meat or make sacrifices with it. They claim that these Books are fictions, and that none of these customs were instituted by the fathers. This was the difference between the Nazarean and the others. . ." (Panarion 1:18)
"After this [Nazarean] sect in turn comes another closely connected with them, called the Ossaeanes. These are Jews like the former ... originally came from Nabataea, Ituraea, Moabitis and Arielis, the lands beyond the basin of what sacred scripture called the Salt Sea. . . Though it is different from the other six of these seven sects, it causes schism only by forbidding the books of Moses like the Nazarean." (Panarion 1:19)
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor casapapusilor » ma 25 jun , 2007 15:32

Bedankt voor jullie antwoorden. Helaas, voor het grootste gedeelte niet veel nieuws onder de zon. Hoogstens nog meer verwarring. Maar goed, ik zal proberen te inventariseren wat ik tot nu toe heb. Deze gegevens zijn hoofdzakelijk gebaseerd op ter zake doende bijbelteksten en toelichtingen uit 11 verschillende bijbeluitgaven, waaronder één Duits-talige.

Voor alle duidelijkheid heb ik ook de plaatsnaam Nazaret(h) in mijn onderzoekje meegenomen. In het Oude Testament is de situatie niet zo verwarrend. Hier is in Numeri, Rechters en Amos steeds sprake van Nazireeërs. Het is wel opvallend dat in de Duitse Luther-bijbel op al deze plaatsen sprake is van ‘Ein geweihter Gottes’en ‘Das besondere Gelübte sich dem Herrn zu weihen. Dit is waarschijnlijk afgeleid van het Hebreeuwse ‘nasir’dat gewijde betekent. Zowel Simson als Samuël waren Nazireeërs.

Wat het naziraat precies inhoudt wordt in Numeri uitgebreid besproken. Aan de hand van die beschrijving zijn een aantal schriftplaatsen in het Oude- en het Nieuwe testament aan te wijzen die over nazireeërs/het naziraat gaan zonder dat die termen genoemd worden.

In het Nieuwe Testament wordt de situatie heel wat ingewikkelder omdat er twee verschillende soorten teksten zijn, de teksten die refereren aan Jezus en teksten die met het naziraat of de nazireeërs te maken hebben.

Wanneer je de 11 bijbels naast elkaar legt blijkt Jezus in de vier evangeliën met de volgende namen te worden vermeldt:
een Nazarener, een Nazoreeër, Jezus de Nazarener, Jezus de Nazoreeër,
Jezus Nazareeër, Jezus uit Nazaret(h), Jezus van Nazaret(h)

Tot hier toe zou je kunnen stellen dat er duidelijkheid is. Met Nazireeër worden de personen aangeduid die zich door middel van een gelofte aan God gewijd hebben, de andere vormen duiden op de woonplaats van Jezus. Helaas, ook hier is het weer niet zo simpel als we nog een stukje verder gaan in het Nieuwe Testament, want in Handelingen is sprake van allerlei zaken en personen die te maken hebben met het naziraat en wordt gesproken over de secte der Nazarenen, secte der Nazareners, sekte der Nazoreeërs, Jezus de Nazarener,

Het Naziraat kon zowel tijdelijk als levenslang aangegaan worden. In Handelingen staat dat Paulus een tijdelijk naziraat was aangegaan. Bovendien werd hem aangeraden de kosten voor het beëindigen van het naziraat van vier mannen op zich te nemen. Het betalen van deze kosten voor anderen werd beschouwd als een teken dat men de wet van Mozes gehoorzaamde.
De Joodse geschiedschrijver Josephus vermeldt dat koning Agrippa de kosten van het beëindigen van het naziraat van een grote groep mannen betaalde om aan te tonen dat hij zich aan de wet hield.

Uit het voorgaande maak ik op dat het naziraat een onderdeel was van het traditionele geloof, zoals dat door Mozes was voorgeschreven. Uit feit dat Paulus er zelf aan deel neemt en ook andere vroege christenen dit deden, zou hier dus geen sprake zijn van een sekte, maar een gewoonte die in het joodse geloof thuis hoorde. Een gewoonte of traditie die blijft voortbestaan wanneer een basis-geloof zich opdeelt in verschillende groepen.


Roelie
casapapusilor
 
Berichten: 143
Geregistreerd: vr 10 feb , 2006 23:12
Woonplaats: Blajel Romania

Berichtdoor els » vr 20 jul , 2007 10:27

Hai Roelie,

Hier is nog een site waar op het verband tussen nazoreeërs en mandeeërs wordt gewezen, dat System ook al noemde.

http://www.geocities.com/mandaeans/Sabians1.html

Ik weet niet wat het voor site is, ik heb het niet heel uitgebreid gelezen, het ging mij meer om 'Saba' in het zuiden, waar deze site dus juist expliciet niet over gaat. Hier wordt juist uitgelegd dat er waarschijnlijk twee aanduidingen 'Sabeeërs' door elkaar worden gegooid. De Sabeeërs waar zij het over hebben, zijn Mandeeërs/Nazoreeërs.
Er staat dat op een gegeven moment een groep mensen Jezus ging volgen, anderen gingen de joodse godsdienst volgen, maar ze behielden alle de naam 'nazoreeërs'.

Ik durf er niet voor in te staan, maar ik geef toch maar de link. Misschien weet jij er inmiddels al zoveel van dat je deze info op de juiste waarde kan schatten.
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor casapapusilor » zo 07 okt , 2007 0:39

Eindelijk weer eens een reactie van mij. Ik heb het hele verhaal op de site gelezen en ook weer verder gezocht. Een echte duidelijke oplossing heb ik nog steeds niet gevonden.

Het is wel leuk dat ik via die link bij de Mandeeën belandde. Ik neem aan dat dat dan weer hetzelfde is als de Mandeeërs of zit ik dan fout. Die Mandeeën waren een doperssekte en dan kom ik weer terecht bij Johannes de Doper, over wie ik ook al een vraag geplaatst had. Het is trouwens opvallend hoe vaak je bij hem terecht komt wanneer je gaat graven in alle min of meer christelijk aandoende groepen die rond het begin van de jaartelling bestonden of ontstonden. Het lijkt erop dat voor veel van deze groepen Jezus veel minder belangrijk was dan Johannes de Doper, soms zelfs een valseprofeet genoemd wordt.

Roelie
casapapusilor
 
Berichten: 143
Geregistreerd: vr 10 feb , 2006 23:12
Woonplaats: Blajel Romania

Berichtdoor els » zo 07 okt , 2007 13:25

Inderdaad, ik weet nog dat ik meer dan tien jaar geleden een boek las waarin werd gezegd dat Johannes de Doper al eerder werd vereerd dan Jezus, en belangrijker was voor velen. Ik weet het nog omdat iemand mij uit zat te lachen dat ik zo'n boek las, en ik vertelde dit, waarop hij nog harder begon te lachen. Maar voor mij is dat helemaal geen heilige waarheid of zo, ik dacht alleen, ik zal dit in mijn achterhoofd bewaren en eens zien wat ik hier nog meer voor achtergrondinformatie over tegenkom.
Jammer genoeg weet ik niet meer welk boek het was. Het moet hier in de kast staan, maar ik heb al flink tevergeefs gebladerd op zoek naar die passage.
Iemand had zich trouwens wel aangemeld om nog wat te vertellen over de Mandeeërs, maar hij heeft het tot nu helaas nog niet gedaan. Wie weet komt het nog. :)
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam


Keer terug naar jodendom christendom islamWie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron