Forum godinnen en beeldvorming
 weblog | godinnen | forum home ||

Het getal 5814 - Aanvulling artikel: De bestaansreden...

Hier kan alles waarvan je niet weet waar je het moet plaatsen.

Het getal 5814 - Aanvulling artikel: De bestaansreden...

Berichtdoor willy » vr 06 sep , 2002 14:45

A r k I

Assyrische tekst

Door de geschonden toestand waarin de kleitabletten verkeren, zijn de afmetingen ons alleen uit tafel XI van het “Gilgamesj-epos” bekend.

28. Het schip dat gij bouwen zult;
29. zij vierkant van maat,
30. dus eender van breedte en lengte;
31. Binnen vijf dagen sloeg ik op het geraamte:

57. twee bunders zijn grondvlak, twintig roeden de hoogte,
58. twintig roeden eveneens de rand van zijn dak.
59. Het plankwerk sloeg ik op en ik heb het getimmerd,
60. zes verdiepingen hoog trok ik het op,
61. in zevenen verdeeld (in de lengte),
62. in negenen verdeeld in de diepte.


Babylonische tekst

Zeer geschonden fragment met de resten van 13 regels, gevonden door Hilprecht.
Vindplaats : Nippur.

Afkomstig uit de Ie dynastie van Babylon (begin van het IIe millennium v.C.).
Bevatte aanwijzingen over de bouw van het schip dat een groot vaartuig van een bijzonder type moest worden en dat de naam zou dragen van “Redder des Levens”.

57. een iku was de oppervlakte,
120 el de hoogte van haar wanden,
58. 120 el elk van de wanden van het dak.

A r k II

Het vaartuig dat ons uit de zondvloed bekend is, had indrukwekkende afmetingen die te denken geven, want zij stellen ons voor bouwkundige raadsels, waaraan degene die zich met de realiteit niet ophouden, liefst stilzwijgend voorbijgaan.

Genesis: 6, 14-16

14. Maak voor u een ark van acaciahout,
met afdelingen zult gij de ark maken,
en gij zult haar bedekken van binnen en van buiten met pek.

15. En aldus zult gij haar maken,
300 el de lengte van de ark,
50 el haar breedte en 30 el haar hoogte.

16. Een dak zult gij op de ark maken
en ter breedte van één el zult gij het doen uitlopen aan de bovenzijde,
en de deuropening van de ark zult gij aan haar zijkant maken;
met benedenafdelingen, met 2e afdelingen en 3e afdelingen zult gij haar maken.

Afbeelding

Esagila-tablet I

Wij bezitten dank zij een spijkerschriftdocument - het Esagila-tablet genaamd - van de zikkurat van Babylon, E-temen-an-ki: huis van het fundament van hemel en aarde, een beschrijving van de afmetingen. Zij behoorde bij het heiligdom 'E-sag-il', dat aan Marduk, de hoofdgod van de stad, gewijd was. Het tablet bevindt zich in de afdeling voor Oosterse Oudheden van het Louvre (AO, 6555).
De tekst is uit het tijdperk der Seleuciden afkomstig.
Deze is zeer precies in de 9e maand, op de 26e dag van het 83e jaar van koning Seleucus (= Seleucus II, 12 december 229 v.C.) gedateerd en werd in Uruk (Erech van Genesis 10:10) opgesteld naar een origineel dat stellig ouder is en uit Borsippa, de zusterstad van Babylon, stamt.
Sinds de publicatie in 1913 is de tekst aan een zorgvuldig onderzoek onderworpen door de beste assyriologen die zich hebben beijverd de duistere taal hiervan te begrijpen en te verklaren. Om een voorbeeld van deze moeilijk toegankelijke tekst te geven, volgt hier de beschrijving van de toren zoals deze in de tafels 16-19 te lezen is:

16. Maten van de kigal van E-temen-an-ki; opdat ge de hoogte en breedte ervan ziet.
17. 60.60.60 de lengte, 60.60.60 de breedte (gerekend) in elleboogslengte suklum.
Om er de berekening van te geven, 3 x 3 = 9, 9 x 2 = 18
18. Omdat ge de waarde van 18 niet kent (zie hier): 3 pi (efa's zaad) met de
elleboogslengte sirchitum.
19. Kigal van E-temen-an-ki: hoogte gelijk aan de lengte en de breedte.

Dan volgt in de regels 20-24 een tweede beschrijving die nog ingewikkelder is dan de eerste; haar onbegrijpelijkheid heeft assyriologen als Langdon en Weissbach lange tijd wanhopig gemaakt. In regel 37-42 worden vervolgens aanwijzingen gegeven betreffende de verdiepingen, waarvan er naar men zegt zeven waren. Alleen had de schrijver toen hij kopieerde, gehaast of verstrooid, een regel overgeslagen: die welke alle gegevens over de zesde verdieping bevatte.
Hier volgen de maten in cijfers zoals wij ze op regel 37-42 van het tablet aantreffen: (zie bijlage Esagila-tablet II).
Ook deden zich andere moeilijkheden voor die aan de interpretatie hoge eisen stelden: voornamelijk het woord ‘sjachuru’, dat als het ware deze beschrijving beheerste zoals het ook de bekroning van het bouwwerk vormde. Met veel moeite is men in ieder geval tot de volgende slotsom gekomen: op een vierkant fundament met zijden van 90 meter verhief E-temen-an-ki, d.w.z. de toren van Babel, zich met zijn zeven verdiepingen tot een hoogte van 90 meter.
Wij hebben de stelling verdedigd dat deze constructie met haar zeven trappen weer een heiligdom droeg (de sjachuru uit het spijkerschrifttablet): mogelijk de tempel op de top.

André Parrot: De toren van Babel

Esagila-tablet IIAfbeelding

Geslachtenlijst I

Genesis: 5 : 1 - 32

1. Dit is de geslachtenlijst van de mens.
Op de dag dat God de mens geschapen heeft, heeft Hij hem als evenbeeld Gods gemaakt.
2. Hij heeft ze man en vrouw geschapen, vervolgens zegende Hij hen, en Hij noemde hun naam op de dag dat zij geschapen werden: mens.
3. De mens leefde 130 jaar, toen verwekte hij een kind in overeenstemming met hem, zoals zijn beeld, en hij noemde diens naam Seth.
4. De dagen van de mens nadat hij Seth verwekt had, waren 800 jaar, hij verwekte zonen en dochters.
5. Dus waren alle dagen van de mens welke hij leefde, 930 jaar, vervolgens stierf hij.
6. Seth leefde 105 jaar toen verwekte hij Enos.
7. Vervolgens leefde Seth nadat hij Enos verwekt had, 807 jaar, hij verwekte zonen en dochters.
8. Dus waren alle dagen van Seth, 912 jaar, vervolgens stierf hij.
9. Enos leefde 90 jaar, toen verwekte hij Kenan.
10. Vervolgens leefde Enos nadat hij Kenan verwekt had, 815 jaar, hij verwekte zonen en dochters.
11. Dus waren alle dagen van Enos, 905 jaar, vervolgens stierf hij.
12. Kenan leefde 70 jaar, toen verwekte hij Mahalalël.
13. Vervolgens leefde Kenan nadat hij Mahalalël verwekt had, 840 jaar, en hij verwekte zonen en dochters.
14. Dus waren alle dagen van Kenan, 910 jaar, vervolgens stierf hij.
15. Mahalalël leefde 65 jaar, toen verwekte hij Jered.
16. Vervolgens leefde Mahalalël nadat hij Jered had verwekt, 830 jaar, en hij verwekte zonen en dochters.
17. Dus waren alle dagen van Mahalalël, 895 jaar, vervolgens stierf hij.
18. Jered leefde 162 jaar, en toen verwekte hij Henoch.
19. Vervolgens leefde Jered nadat hij Henoch verwekt had, 800 jaar, en verwekte zonen en dochters.
20. Dus waren alle dagen van Jered, 962 jaar, vervolgens stierf hij.
21. Henoch leefde 65 jaar, toen verwekte hij Methoesalem.
22. Henoch ging bewust met God, nadat hij Methoesalem verwekt had, 300 jaar en hij verwekte zonen en dochters.
23. Dus was het totaal van de dagen van Henoch, 365 jaar.
24. Henoch ging bewust met God, en daarna was hij er niet meer, want God had hem tot Zich genomen.

Afbeelding

Geslachtenlijst II

Genesis: 5, 1 -32
25. Methoesalem leefde 187 jaar, en verwekte toen Lemech
26. Vervolgens leefde Methoesalem nadat hij Lemech verwekt had 782 jaar, en verwekte zonen en dochters.
27. Dus waren alle dagen van Methoesalem, 969 jaar, vervolgens stierf hij.
28. Lemech leefde 182 jaar, en verwekte toen een zoon.
29. Hij noemde zijn naam Noach zeggende: Deze zal ons troost geven van ons werk en van het gezwoeg van onze handen ten opzichte van de aardbodem, die de Paraatblijkende gevloekt heeft.
30. Lemech leefde nadat hij Noach verwekt had 595 jaar, en verwekte zonen en dochters.
31. Dus was het totaal van de dagen van Lemech 777 jaar, vervolgens stierf hij.
32. Noach was iemand van 500 jaar, hierna verwekte Noach: Sem, Cham en Jefet.

Genesis: 7, 11
11. In het 600e levensjaar van Noach, in de 2e maand, op de 17e dag van de maand, op deze dag, braken alle wellen der grote watermassa open en de hemelluiken werden geopend.

Genesis: 8, 28
28. Na de grote vloed leefde Noach 350 jaar.
29. Dus was het totaal van de levensdagen van Noach 950 jaar, vervolgens stierf hij.

Afbeelding

Manetho

Aan de Egyptische priester Manetho worden acht werken toegekend, waaronder het Sothis-boek en een boek over de geschiedenis van Egypte, die namen en regeringsperioden van predynastieke vorsten uit de tijd van de goden vermelden. Manetho leefde in de derde eeuw v.C.
Sinds de vroegste tijden was het gebruikelijk de data van opmerkelijke gebeurtenissen vast te leggen. Zo ontstonden jaartallenlijsten die tot historische annalen uitgroeiden.
Ook Manetho kon over dergelijke annalen beschikken. Hij schrijft dat Hephaistos - die het vuur had uitgevonden - de eerste heerser over Egypte zou zijn geweest. Daarna volgden Chronos, Osiris, Tyfoon, broer van Osiris en Horus, zoon van Osiris en Isis.
Na de goden regeerde 1255 jaar het geslacht van de godenkinderen.
En daarna waren gedurende 1817 jaar weer andere koningen aan het bewind.
Vervolgens 30 Memphitische koningen, die samen 1790 jaar regeerden.
Daarna 10 Thynitische koningen die 350 jaar aan de macht waren.
Het koninkrijk van goden en godenkinderen omvatte in totaal 5 8 1 3 jaar.

Om zijn getal van 5813 jaar rond te maken ontbreken dus 601 jaar welke dus de regeringsjaren van de goden zouden moeten zijn. Dit getal heeft veel weg van de ouderdom van Noach bij het uitbreken van de zondvloed?

Afbeelding

AfbeeldingEdited By admin on 10 september 2002 at 10:38
willy
 
Berichten: 1092
Geregistreerd: di 06 aug , 2002 10:01
Woonplaats: Brasschaat

spiegel 5184

Berichtdoor moshiya » ma 25 aug , 2008 7:24

5184 is de alchemie.
elboog maat is 52,36

de maat van 18 is 576
er zijn 3 bomen plus 144

genisis heeft 304803 letters

1 is ook 55

het is leuk om met getallen te spelen maar
dat leid tot niets mits men de structuur kent
een ieder die deze kennen wil, kan contact opnemen

debroek@orange.fr
moshiya
 
Berichten: 3
Geregistreerd: ma 23 jun , 2008 15:49


Keer terug naar AlgemeenWie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron