-->
godinnen en beeldvorming op nissaba

Godinnen en beeldvorming
home | info | artikelen alfabetisch | godinnen index | forum | contact |

Nissaba weblog

Op het weblog van Nissaba worden religieuze en mythologische beeldvorming, rolpatronen, vooroordelen en stereotiepen tegen het licht gehouden. Laat je niet langer in een hokje duwen en wees jezelf.

Godinnen

Religie, mythologie en beeldvorming. Godinnen uit de hele wereld op Nissaba.

Alle artikelen

Lees de Alfabetische lijst.

Categorieën

 

Blogs en websites

Oeps! Het lijkt er op dat ik de feed niet kon ophalen.

Meest gelezen

Nu online


 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

De onzichtbare vrouw - deel 2

Dinsdag 28 December 2010, 1:55 pm - Categorie: beeldvorming

De onzichtbare vrouw
De onzichtbare vrouw
Adovasio, J.M. & Jason Page


In De onzichtbare vrouw nemen drie wetenschappers de taak op zich het aandeel van vrouwen in de ontwikkeling van onze beschaving zichtbaar te maken. Het eerste deel, hier te lezen, behandelt vooral het stempel dat vrouwen hadden op gebruiken die nog tot vandaag kenmerkend zijn voor de menselijke cultuur. Maar de schrijvers hadden ook aandacht voor de gevolgen van de biologische ontwikkeling van mensen en de relatie met de vorming van menselijke gemeenschappen. Het rechtop lopen heeft bijvoorbeeld vele implicaties gehad voor het biologische functioneren en de cultuur. De gevaarlijke en pijnlijke manier van baren was geen straf van god voor Eva's ongehoorzaamheid, maar kwam doordat mensen rechtop gingen lopen, wat onder andere gevolgen had voor de positie van het bekken. Het geboortekanaal werd langer, wat gevolgen had voor de duur van de zwangerschap, en dus de tijd die het foetus in de baarmoeder had om tot ontwikkeling te komen. Een baby met een volgroeid hoofd zou de weg door het geboortekanaal niet kunnen voltooien, en zo'n geboorte zou leiden tot de dood van het kind én de moeder. Mensenkinderen worden vroeger geboren, als hun hersens nog niet volgroeid zijn en de schedel uit plooibaar kraakbeen bestaat. Mensenbaby's zijn dus volkomen hulpeloos en worden als het ware nog in een foetaal stadium geboren. Een voordeel hiervan is dat de hersens nog worden aangelegd terwijl kinderen zich ontwikkelen in relatie met hun omgeving. Dit leidde tot een sterke groei van de menselijke intelligentie. Lees verder

Sint Nicolaas, Constantijn en het christendom, deel 1

Donderdag 09 December 2010, 6:51 pm - Categorie: geschiedenis

Icoon.
Icoon uit de Sint-Nicolaasbasiliek van Myra, dat de heiligman zou voorstellen.

Nicolaas is een christelijke heilige die zou zijn terug te voeren op een historische figuur, de bisschop van Myra. Deze zou in de vierde eeuw hebben geleefd, ten tijde van de Romeinse keizer Constantijn de Grote.
Maar klopt dit wel? Er is eigenlijk niets bekend over de werkelijke Nicolaas. Zijn cultus begon zich pas te verspreiden vanaf de zesde eeuw, in de tijd van de Byzantijnse keizer Justinianus. Toch is er een complete biografie over hem ontwikkeld, waarin legendarische vertellingen worden afgewisseld met historisch ogende informatie.
De legendes plaatsen Nicolaas in de tijd van Constantijn, tegen een achtergrond van allerlei bekende historische gebeurtenissen in Lykië en Myra, aan de zuidkust van het Klein-Aziatisch schiereiland, in het huidige Turkije. Zo zou Nicolaas zijn geboren in het jaar 270 in Patara, eveneens aan de zuidkust, westelijk van Myra. Hij werd de bisschop van Myra, en in deze stad zou hij zijn overleden. De stad was een belangrijke plaats in Lykia, een gebied dat inmiddels een provincie was van het Romeinse rijk. Er worden meerdere sterfjaren vermeld, waaronder 325 en 342. De datum waarop hij overleed was 6 december, de dag waarop tijdens het sinterklaasfeest zijn verjaardag wordt gevierd. Lees verder

De onzichtbare vrouw - vrouwen en de evolutie

Zaterdag 27 November 2010, 12:22 pm - Categorie: beeldvorming

De onzichtbare vrouw
De onzichtbare
vrouw, Adovasio, J.M.
& Jason PageIn De onzichtbare vrouw nemen drie wetenschappers de taak op zich het aandeel van vrouwen in de ontwikkeling van onze beschaving zichtbaar te maken. Zij maken aan de hand van modern onderzoek de rol zichtbaar die prehistorische vrouwen hebben gespeeld bij de ontwikkeling van de taal en van sociale structuren. Bovendien stonden ze aan de wieg van vele ontdekkingen die de mens in staat stelde om te overleven, die tot vandaag karakteristiek zijn voor de menselijke cultuur. In De onzichtbare vrouw wordt een actief beeld van de rol van de vrouw in de prehistorie geschetst.
Tot voor kort hadden vrouwen in de vakgroepen van de archeologie, paleonthologie en andere disciplines die een rol spelen bij het onderzoek naar de evolutie en geschiedenis van de mens nauwelijks een aandeel. Het gevolg was dat in de beeldvorming over de ontwikkeling van de mens vrouwen nauwelijks zichtbaar zijn. Er werd weinig onderzoek gedaan naar vrouwen. Hierdoor ontstond het vreemde beeld dat de evolutie van de mens en de ontwikkeling van de menselijke beschaving vooral via de man had plaatsgevonden.
Het aandeel van vrouwen zou weinig meer zijn geweest dan het op de achtergrond baren van mannelijk nageslacht dat de mens losmaakte van zijn dierlijke achtergrond.

De onzichtbare vrouw

Onzichtbare vrouw: de vrouw blijft passief in de grot, terwijl de mannen jagen, het vuur verzorgen, gereedschap gebruiken en de evolutie vooruit helpen. Het voornaamste aandeel van de vrouw is kinderen baren.Vrouwen leefden kokend en zorgend in hun grot, af en toe eruitkomend om bessen te zoeken. Verder waren ze hulpeloos en moesten ze worden beschermd door het 'sterke geslacht', dat werktuigen en wapens ontwikkelde, het vuur uitvond, holenberen en mammoeten ving en 'hun' vrouwen van vlees voorzagen.
Het doel van de schrijvers van De Onzichtbare Vrouw is dit beeld te rectificeren. Ze geven de vrouw hun plaats terug in de ontwikkeling van de mens op zowel biologische als cultureel-maatschappelijke gebieden.
Het boek werd geschreven door een drietal wetenschappers uit verschillende disciplines. De archeoloog J.M. Adovasio is gespecialiseerd in vergankelijke artefacten, zoals manden, touw, textiel etc. Deze artefacten zijn meestal producten van wat traditioneel tot het vrouwenwerk behoort. Olga Soffer is een Russische archeologe en antropologe die voordien in de mode-industrie werkzaam was geweest en zich ook had verdiept in keramiek. De derde auteur van het boek, Jason Page, was een voormalig redacteur van Natural History en het Smithsonian Institution. Hij kreeg de opdracht als freelancer te schrijven over de recentste kennis over de 'vroege mens' in de Nieuwe Wereld. Hij sloot zich aan bij het onderzoek van de andere twee. Lees verder

Romeinse muntschat bij Montfort in Limburg gevonden

Donderdag 17 December 2009, 12:00 am - Categorie: nieuws Tijdens werkzaamheden aan de Vlootbeek bij het Limburgse Montfort is een schat gevonden bestaande uit Romeinse munten. Ze dateren uit het begin van onze jaartelling. De oudste munt is uit het jaar 122 v.o.j., de laatste is een munt van de keizer Vitellius uit het jaar 69. De 65 munten zijn gevonden door de amateurarcheoloog Huub Schmits.
Archeologen houden rekening met de mogelijkheid dat de munten in het jaar 69, tijdens de Bataafse opstand, zijn begraven door een Romeinse soldaat die zijn bezit veilig wilde stellen. De Bataafse opstand vond plaats onder Vespasianus, die Lees verder

Ruines van Pompei toegevoegd aan Google Streetview

Vrijdag 11 December 2009, 12:00 am - Categorie: nieuws De ruïnes van Pompei zijn toegevoegd aan Google Streetview. Het is nu mogelijk via Google Earth virtueel driedimensionaal door de antieke stad te wandelen.

Wie Google Earth al heeft geïnstalleerd kan gewoon Pompei ruins in het zoekveld tikken, en je 'vliegt' er al direct naar toe.
Klik vervolgens in het linkermenu bij 'Lagen' Streetview aan. Dan komen de cameraatjes tevoorschijn. Zoom een beetje in tot je de tekst ziet verschijnen Ruins of Pompei. Als je een maal de oude stad hebt gevonden en je zoomt uit, krijg je al een haarscherp overzicht van het terrein dat je gaat bewandelen, en de positie van de camera's.
Klik op een cameraatje vlak bij de tekst 'ruins of pompei', en wacht tot het bolletje opent. Vervolgens kun je navigeren en eventueel verder in het driedimensionele veld wandelen door slepen met de hand, door te klikken of door op volgende camera's te klikken. Lees verder

Patricia Paay: Theo Maassen vrouwonvriendelijk

Donderdag 10 December 2009, 12:00 am - Categorie: nieuws Patricia Paay zei verbaasd te zijn over de vrouwonvriendelijkheid van Theo Maassen in het tv-programma De Wereld Draait Door. Theo Maassen toonde zijn walging voor vrouwen van zestig die zich in de Playboy laten afbeelden en gaf aan zich als man uitsluitend seksueel aangetrokken te voelen tot jonge meisjes. Oudere vrouwen dienen zich derhalve niet als seksuele wezens te tonen. Hij zei dat hooguit necrofielen zich tot de foto's aangetrokken zouden voelen, daarmee oudere vrouwen vergelijkend met rottende lijken.
De zangeres liet weten niet te treuren om het feit dat Maassens haar niet aantrekklijk vindt, want hij is ook niet haar type. Bovendien Lees verder

Meisje in Soedan gegeseld wegens dragen broek

Vrijdag 27 November 2009, 12:00 am - Categorie: nieuws In Soedan heeft de zestienjarige Silva Kashif vijftig zweepslagen gekregen omdat ze een broek droeg. In Soedan, waar de islamitische wetgeving van kracht is, worden de islamitische regels gedwongen opgelegd door draconische straffen, zoals voorgeschreven door de sharia. In veel islamitische landen bestaat een 'fatsoenspolitie' die vrouwen met stokslagen dwingt zich aan de onderwerpende en discriminerende regels te houden.
De moeder van het meisje wil een aanklacht indienen tegen de politie die de arrestatie verrichtte en tegen de rechter die de straf Lees verder

Akkadisch spijkerschrift gevonden in Egyptische Hyksosstad

Donderdag 26 November 2009, 12:00 am - Categorie: nieuws Akkadisch spijkerschrift uit AvarisTijdens een routine-opgraving in Tel Al-Dabaa, de voormalige Hyksoshoofdstad Avaris bij het Egyptische Caïro, is een zegel met een tekst in spijkerschrift gevonden door het Oostenrijkse Archeologische Instituut. De tekst is geschreven in het Akkadisch, een van de Semitische talen die werd gesproken in Mesopotamië (het huidige Irak) ten tijde van het Babylonische rijk.
Het tablet van klei is te dateren in de oudste Babylonische periode. Manfred Bietak, die aan het hoofd staat van de Oostenrijkse onderzoekers in Avaris, zegt dat het zegel zeker 150 jaar ouder is dan de brieven uit Tel Al Amarna, de hoofdstad ten tijde van de farao Achnaton ca. 1450 v.o.j. In die tijd werd een bewaard gebleven diplomatieke correspondentie in de Akkadische taal gevoerd met west-Semitische volken in Amurru en het gebied dat nu Libanon heet.
Zahi Hawass zei dat op het zegel een naam voorkomt van een overheidsdienaar die ondermeer werkte in de tijd van de koning Hammurabi (1792-1750 v.o.j.).

Al eerder was een deel van een tablet gevonden in het paleis van de Hyksos koning Khayan (1653-1614 v.o.j.). De Hyksos waren afkomstig Lees verder

Drie Byzantijnse graven gevonden in Syrië

Maandag 23 November 2009, 12:00 am - Categorie: nieuws Een archeologisch team uit Syrië, Libanon en Spanje heeft in een grot in Wadi al-Zahab in Syrië drie graven gevonden die dateren uit de Byzantijnse tijd. De graven zijn gevonden door een afdeling van het Departement voor Museums en Oudheden bij Homs in Midden-Syrië.
Farid Jabbour, het hoofd van het departement, zei dat de begraafplaats werd ontdekt tijdens onderzoek dat werd uitgevoerd in verband met wateroverlast veroorzaakt door vloed. De expeditie onderzocht het gebied in de dorpen Qazhal, al-Rabiyeh, al-Mashahdeh, al-Rabieaa en Khurbat Ghazi bij Homs. Ze deden ook onderzoek naar gebieden die werden bewoond in de prehistorie bij Tal al-Safa, Tal Marah en Jaftlik. Een Syrisch-Britse expeditie deed verder onderzoek in de regio. De resultaten zullen uiteindelijk worden weergegeven in een kaart met door mensen bewoonde gebieden gedurende de opeenvolgende tijdperken in Syrië. Lees verder

Inscriptie werpt licht op Indiase Alupa-heersers

Maandag 23 November 2009, 12:00 am - Categorie: geschiedenis, nieuws Koperen plaat met Alupa-inscriptie Een zeldzame koperen plaat met een inscriptie werpt nieuw licht op de Alupa's, een dynastie die gedurende zo'n duizend jaar delen van Malnad en kustgebieden in Karnataka in Zuid-India onder controle had.
Rond het jaar 450 maakten zij de plaatsen Udyavara, Mangalore, Barkur en Mudbidre tot hun hoofdsteden.
De muntenexpert Shimoga Khandob Rao had de koperen plaat gekocht van een handelaar in het district Chamrajnagar. De inscriptie vermeldt dat de Alupa's Karnataka bijna duizend jaar onder controle hadden, de langste heerschappij onder één dynastie die het gebied ooit had gekend. De archeoloog Samak, die is verbonden aan een College in Shimoga, is verantwoordelijk voor het ontcijferen van de tekst.
Boven de tekst op de plaat zijn twee vissen afgebeeld. Deze vissen zijn ook te zien op de munten die door de dynastie werden uitgegeven van de achtste tot de veertiende eeuw. Ze waren het koninklijke symbool van de Alupa's, en waren een uitbeelding van de 'twee vissen uitgespreid over een lotusbloem onder de koninklijke paraplu'.
Karnataka ligt aan de Indiase kust aan de Arabische Zee, zodat de vissen Lees verder
Alle godinnen

Ga naar alle godinnen op de oude site.

Laatste reacties

Ben Veldstra: Hallo Els, Ik zou graag van jou of lezers willen horen of ze me iets kunnen vertellen, over de betek…
Fried van Bijnen: Uit de vraag: "bestaan er geniale vrouwen dan ???" door Knox op 16-04-’08 om 21:01 uur, leid ik af da…
E. Verel: Mijn achternaam is een levend monument voor de godin,met haar vele verbasteringen, als Vrel, Verhel, …
Prof. MUSTER: Inmiddels is het Delftse Sprookjesmuaseum opgeheven, 4 Andere Musea in Delft boden geen extra-Museumr…
Prof. MUSTER: Ik ben natuurlijk geen expert in Sankrit Pakrit Kanada of Urdu maar deze tekens lijken bijna dezelfde…
andries oost: Kritiek en reflectie Er was wel een goed stuk van Els Geuzebroek, waar ik op zou willen reageren. Wat…
Fried: Prachtig artikel heb je gevonden, Els. Philipke heeft er jammer genoeg nog steeds geen antwoord op ge…
Marleen: Ben examen iconografie aan het studeren, bedankt vo0r de uitbreidng van het thema

Reorganisatie

Op dit moment worden alle godinnen overgezet naar een nieuwe database. Omdat dat veel werk is, zal het een tijd duren voor alles is overgezet. Veel crosslinks gaan nog terug naar de oude pagina's omdat eerst alle entries moeten worden toegevoegd.
Voor suggesties en commentaar kun je terecht op het forum.

Video's

Woensdag 09 September 2009 at 11:33 pm


Forum | Pivotx Homepage | Pivot Forums | Extensies | Pivotx Boek