Forum godinnen en beeldvorming
 weblog | godinnen | forum home ||

Hatshepsoets mummie - Zahi Hawass

Godsdiensten en culturen van Afrika

Hatshepsoets mummie - Zahi Hawass

Berichtdoor els » zo 06 aug , 2006 18:47

[url=http://www.guardians.net/hawass/articles/quest_for_the_mummy_of_hatshepsut.htm]http://www.guardians.net/hawass/articles/
quest_for_the_mummy_of_hatshepsut.htm[/url]

Zoektocht naar de mummie van Hatshepsoet
Zahi Hawass

Afbeelding

Egyptische koningen betoveren ons allemaal. Maar meer dan koningen fascineren koninginnen ons - in het bijzonder de groten als Nefertiti en Cleopatra. Misschien is Hatshepsoet, die zowel koning als koningin was, het fascinerends.

We weten dat maar vier vrouwen farao zijn geworden in het oude Egypte. Drie van hen regeerden aan het slot van dynastieën, toen de macht van de heersende huizen tanende was. Er was Nitokerty (Nitocris) aan het einde van het Oude Rijk; Sobekneferu aan het einde van het Middenrijk; en koningin Twosert, die regeerde na de dynastieke crisis aan het einde van de 19e dynastie. In tegenstelling hiermee regeerde Hatshepsoet als farao tijdens de gouden eeuw van de Egyptische geschiedenis, toen Egypte over het oosten heerste.

Onlangs werd ik uitgenodigd door Dorothea Arnold om een lezing over koningin Hatshepsoet te geven ter gelegenheid van de opening van een tentoonstelling die op dit moment loopt in het Metropolitan Museum of Art in New York. Hatshepsut, wat betekent 'verenigd met Amun voor de edelen', was de dochter van Toetmozes I en koningin Ahmose. Ze huwde haar broer Toetmozes II en had een dochter Neferure. Ze was de vijfde koningin van de 18e dynastie, en droeg gedurende deze tijd vele titels. Sommigen denken dat haar titel 'Goddelijke gemalin van Amun' haar paspoort was om farao te kunnen worden. Na de dood van Toetmozes II werd een zoon van een tweede vrouw met de naam Isis, Toetmozes III, de koning, met zijn vrouw en stiefmoeder Hathshepsoet als regent.

Na een paar jaar als regentes besteeg Hatshepsoet de troon naast haar neef, en werd volledig medeheerser. Het concept van goddelijk koningschap in het oude Egypte heeft zijn wortels in de religieuze mythologie, die de rollen van zowel de koningen als koninginnen vastlegde. De hoofdzaak van deze mythen was het verhaal van Isis en Osiris, waarin de laatste een van de mythische goddelijke heersers van Egypte was, en de eerste zijn metgezel. Osiris werd vermoord en in stukken gesneden door zijn broer Seth, waarna Isis de stukken van het lichaam van haar man verzamelde en Horus, de zoon van haar vereniging met Osiris, ter wereld bracht, om wraak te nemen op zijn zoon Seth en de troon van de Twee Landen over te nemen. De identificatie van de koning met de god Horus en het mannelijke principe van vruchtbaarheid, gesymboliseerd door de stier, betekende dat de rol van de koning niet goed kon worden vervuld door een vrouw. In het oude Egypte werd de koning altijd geassocieerd met mannelijke beelden, zoals de stier en de valk, terwijl de koningin werd geïdentificeerd met de giergodin Nekhbet. Een vrouw kon dus volgens dit religieuze dogma nooit het ambt van farao vervullen.

Anderzijds kon een koning nooit alleen regeren, maar hij had een vrouw nodig als zijn tegenhanger. Zonder Isis kon het koningschap niet functioneren; de functie van koningin was nodig als tegenhanger en evenwicht voor het koningsschap, met zijn eigen precies gedefinieerde mythische en rituele rollen. De twee ambten waren verweven en wederzijds afhankelijk, maar fundamenteel verschillend en niet uitwisselbaar.

Toen Hatshepsut het koningsschap op zich nam, moest ze een nieuw verhaal verzinnen over haar goddelijke geboorte van een god, die werd getoond in haar tempels om de mensen ervan te overtuigen dat ze werkelijk door een god was uitverkoren. Ze liet zichzelf afbeelden in de traditionele mannelijke kledij van de farao, met alle gebruikelijke iconografie.

Afbeelding

Hatsheptoet telde de jaren van haar regering vanaf de troonsbestijging van Toetmozes III. Hoewel hij soms is afgebeeld als co-heerser op de blokken van de Rode Kapel te Karnak was zij altijd de dominante metgezel. Nadat ze koning werd ondernam ze een zeer ambitieus bouwprogramma te Deir El-Bahari, waar ze het verhaal van haar goddelijke geboorte afbeeldde. Deze tempel is een van de juwelen van de oude Egyptische architectuur. Stijgend in drie terrassen tegen de gouden rotswanden van westelijk Thebe en uitmondend in een uit de rotsen gesneden altaar voor Amun blijft het een passend monument voor deze uitzonderlijke koningin. Naast andere constructies in Karnak en Speos Artemidos stuurde ze een expeditie naar Punt en maakte ze vele standbeelden die haar uitbeeldden als koning. Ze heerste 20 jaar, en verdween toen uit de historische verslagen.

Het verhaal van Hatshepsoet is wonderbaarlijk en greep me onlangs werkelijk. Mijn onderzoek was altijd verbonden met de piramiden van het Oude Rijk. Ik had nooit gedacht dat ik naar de Vallei der Koningen zou gaan. Ik begon mijn carrière als jonge archeoloog zo'n 35 jaar geleden op de westelijke oever van Luxor, en heb veel goede herinneringen aan die tijd. Vorig jaar bezocht ik de Vallei der Koningen, in het bijzonder KV20, het graf van Hatshepsoet, en KV60 op zoek naar de mummie van deze grote koningin.

KV20 was al bekend voor Howard Carter zijn werk begon in de Vallei der Koningen. De Franse expeditie onder Belzoni beschreef het graf in 1824. Later werd het door James Burnton opnieuw opgeruimd en werd de trap of tweede tree bereikt. Carter begon vervolgens in dit graf te werken. Het is een dubbel graf, voor koningin Hatshepsoet en haar vader Toetmozes I. Gebasserd op vaten met de naam Toetmozes I schreef Carter KV20 toe aan deze koning, en suggereerde dat Hatshepsoet, wiens sarcofaag hier ook werd gevonden, later was begraven. Het is echter waarschijnlijker dat het graf was gegraven door Hatshepsoet, en dat zij later haar vaders lichaam hierheen had laten brengen om haar te vergezellen in het hiernamaals. Een graf gesneden voor Hatshepsoet terwijl zij koningin was bevindt zich in de rotswanden van Wadi Zayed Sikket[]. [1]

Kv20 bestaat uit vier tunnels, elk ongeveer 213 meter lang. De tunnels zijn over hun hele lengte zo gebogen dat ze een halve cirkel vormen. Men denkt dat het graf deze vorm verkreeg opdat het zou eindigen bij de as van de tempel van koningin Hatshepsoet bij Deir El-Bahari, en dat de grafkamer direct onder het heilige der heiligen zou liggen. Het graf werd echter nooit afgemaakt.
In 1902 ontdekten Howard Carter en Theodore Davies een sarcofaag van zandsteen met een inscriptie voor Hatshepsoet als farao in de grafkamer; deze bevindt zich nu in het Egyptisch Museum van Cairo. Een tweede sarcofaag, eveneens in de grafkamer gevonden, is van haar vader, Toetmozes I. Deze was ofwel verplaats naar KV20 vanuit zijn oorspronkelijke graf, of besteld door Hatshepsoet, zodat zij haar vaders lichaam hiernaar kon verhuizen. Hij is nu in het Museum of Fine Arts in Boston. De mummie van Toetmozes I werd overgebracht door Toetmozes III en nogmaals begraven in een nieuw graf, KV38. In KV20 ontdekten Carter en Davis ook een doos met potten die aan de vrouwelijke farao hadden behoord. Het graf had geen inscripties maar er werden 15 blokken van kalksteen gevonden, waarop scenes en teskten van het Boek van de Amduat, of 'Wat zich in de onderwereld bevindt', was geschilderd, in rood en zwart. Ook werden er Shawabti's gevonden met de gelaatstrekken van Hatshepsoet, en stenen vazen waarop namen stonden als Ahmes-Nefertari, Toetmozes I, Ahmose en Hatshepsoet. Houten fragmenten van een hoofd en voeten van een groot standbeeld werden gevonden in de tunnel, die voorafging aan de grafkamer. [3]

Afbeelding

Toen ik vorig jaar het graf van Hatshepsoet bezocht (KV 20), besloot ik ook KV 60 te openen. Het graf was voor het eerst gevonden door Carter in 1903. Het ligt voor de ingang van KV 19, het graf van Montuhirkhopshef, en bevindt zich niet ver van KV 20. Binnen vond hij gemummificeerde ganzen en andere vleesoffers, en de lichamen van twee oudere vrouwen, een in een kist met een etiket met de naam en titel van de Grote Koninklijke Voedster, In, en de ander die zonder kist op de grond lag. Hij haalde alleen de ganzen eruit en sloot het graf weer. [4] Het graf werd vervolgens geopend in 1906 door Edward R. Ayrton en Theodore Davis, die de grafkist en de mummie erin overbrachten naar het Egyptisch Museum in Cairo, in 1908. [5] Volgens Forbers is het halen van In-Sitre uit dit graf door Ayrton speculatie, omdat er geen eerder verslag bestaat van haar verwijdering. Het was geregistreerd in het museum in 1916 als TR 24.12 16.1, met een aantekening dat Carter het had herkend als de kist die door hem was gevonden bij Mentuherkhepshesef in 1903, en dat later door Ayrton (?) was weggebracht. Sinds die tijd verbleven de mummie en de kist veronachtzaamd op de zolder van het museum, en tot nu toe waren er geen foto's van beide beschikbaar. Vanwege de inscriptie op de kist identificeerden onderzoekers de kist en de inwoonster als de voedster van Hatshepsoet, Sitre In, bekend van een standbeeld van zandsteen te Deir el-Bahari (JE 56264). [6] De mummie die in het graf achterbleef heeft de zogenaamde 'koninginnehouding, met één arm diagonaal over haar borst gelegd. Na Ayrton en Davis werd het graf weer verzegeld, met het blootgelegde lichaam nog in situ. Het graf werd voor de derde keer geopend voor een volledige en officiële ruiming door Donald Ryan van het Pacific Lutheran University Valley of the Kings project. Deze mummie werd gefotografeerd, onderzocht, en het werd voor een grotere veiligheid in een doos bewaard.

Ik ging met Salima Ikram naar KV 60 om de mummie voor een tv-documentaire te onderzoeken. Toen de inspecteurs van oudheden het graf voor me openden, verwijderden we de moderne bedekking en daalden een paar ruwe trappen af, die leidden naar een tunnel met aan beide kanten nissen. Toen waren we met enige moeite in staat de grafkamer te betreden. Deze was niet afgemaakt, en nooit versierd. Het zou een perfecte plaats zijn om in de faraotijd mummies te verbergen. Er waren drie koninklijke voorraden gevonden in de Vallei der Koningen: KV 35 in 1898; KV 44 in 1907; en het graf van Horemheb in 1908; geen van deze, noch de voorraad van de koninklijke mummie bij Deir el-Bahari, bevatte een mummie die als Hatshepsoet zou kunnen worden geïdentificeerd.

Sommige wetenschappers denken dat Hatshepsoet was begraven in het graf bij Wadi Sikket Taqqet el-Zaid, voor haar gemaakt toen ze koningin was. Elizabeth Thomas suggereerde dat de mummie die in KV 60 was achtergelaten Hatshepsut was. [7] Ryan heeft ook, voortbordurend op de hypothese van Elizabeth Thomas, gesuggereerd dat deze mummie het vermiste lichaam van Hatshepsoet zou kunnen zijn. Ik geloof echter niet dat deze mummie Hatshepsoet is. Ze heeft een groot, dik lichaam met grote hangende borsten; en de positie van haar arm getuigt niet van koninklijke afkomst.

Ik wees een aantal curatoren aan in het Egyptisch Musuem van Cairo om de tweede mummie te zoeken, die in 1908 door Ayrton was verhuisd. Ze kwamen erachter dat het zich bevond op de derde verdieping van het museum, waar het op mijn verzoek werd onderzocht. De ernstig beschadigde kist is typerend voor de 18e dynastie. Onder de overblijvende inscripties komt voor: 'wr Sdt nfrw nswt In, great royal nurse In'. De mummie in de kist is 1,5 meter lang, maar de kist is 2,13 meter, wat suggereert dat de kist oorspronkelijk niet was bedoeld voor deze mummie. De dikke mummie die nog in het graf ligt, is duidelijk groter, en zou veel beter in de kist passen.

Afbeelding

De mummie in het Egyptisch Museum heeft haar recherhand naast haar lichaam en haar linkerhand over haar buik met de hand gesloten, alsof ze oorspronkelijk iets vast had gehouden. Ze was goed gemummificeerd, in fijn linnen, met de vingers stuk voor stuk omwikkeld. De tenen waren duidelijk samen omwikkeld; deze wikkelingen waren weggescheurd, alsof rovers naar goud hadden gezocht. De ingewanden van de vrouw waren verwijderd door een U-vormige insnijding in de buik. Ze had op haar hoofd nog lang, krullend haar. Ik denk dat het gezicht heel koninklijk is, en geloof dat iedereen die het ziet dezelfde reactie zal hebben. Er is ook veel linnen op de bodem van de kist, maar dit is niet van dezelfde kwaliteit.

Ik suggereer dat in de Derde Tussenperiode, gedurende de 21e en 22e dynastieën, de priesters de mummie van Hatshepsoet naar KV 60 hadden verplaatst, dat mogelijk was uitgehakt tijdens de 18e dynastie, maar nooit was gebruikt, of misschien oorspronkelijk bedoeld was voor Sitre In. De priesters verhuisden de mummie van Hatshepsoet van KV20 naar KV60 vanwege de veiligheid, omdat er veel graven in de vallei waren. De mummie van Hatshepsoet kan in de kist van haar voedster zijn gelegd om veiligheidsredenen of als teken van respect.

Het lichaam van de mummie dat zich nu in KV60 bevindt, met de grote borsten, kan de voedster zijn, van wie de kist die zich nu in het Egyptisch Musuem van Cairo bevindt. Daarom kan de mummie op de derde verdieping van het Egyptisch Museum te Cairo de mummie van Hatshepsoet zijn. [8] Er worden plannen gemaakt de mummie van KV 60 naar het Egyptisch Museum te laten overbrengen, en er wordt een speciale tentoonstelling van deze twee mummies georganiseerd.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] Nicholas Reeves en Richard H. Wilkinson, The Complete Valley of the Kings, 91.

[2] Ibid., 92.

[3] Ibid., 93-94.

[4] Carter, [] ASAE IV (1903).

[5] Reeves eb Wilkinson, op. cit., 186.

[6] Ibid., 186

[7] Ibid., 186.

[8] Zoals besproken in Fall KMT
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Commentaar op het leven van Hatsepsut( niet:1500 maar>100

Berichtdoor clue » ma 16 okt , 2006 16:28

De regeringstijd van Hatsepsut(= Hatsebsowet.) is officieel van 1500-1480 vC. dus plm. 20 jaar, haar zoon Thutmes-3 regeerde van 1480-48 vC. dus plm. 50 jaar, maar Hatsepsut begon pas als Pharaoh te regeren toen "Toetje-3" nog maar 3 jaar was. Deze was dus in 1697 vC. geboren!

Dr Velikovsky( 1895 Vitersby-Rusland>1980 NewJersey/Princeton Univ.)Ontdekte een andere tijdsrekening dat hij de"Revised-Chronology"noemde waarin het jaar 1500 eigenlijk het jaar 1000 vC. moet voorstellen.

Een tijdsgenoot, uit Duitsland Dr Gunnar Heinsohn ( Universiteit v.Bremen.) die wel de"duitse"Velikovsky"wordt genoemd, ontdekte bovendien dat de eerste Dynastie van Babylon ( plm 1700 Hammurabi-1500 vC.)een exacte copie was van de Chaldeen-Dynastie der Perzen ( 539 vC.Cyrus-2 Anshar/ 333 vC.Darius-3 Issos.)

Dr. David Rohl probeerde beiden te overtreffen door niet 500, maar slechts 250"te veel"Spookjaren tussen 1500 en 1250 vC. te rekenen.
Waardoor misleid, de egyptische schrijver Omar Ahmed het 'bestsellersboek'"Was-Yuyu( Achnaton's schoon-vader.)-de- bijbelse-aartsvader-Jackob? "schreef.

Volgens Velikovsky regeerde Hatsepsut geen 20 jaar maar eerder 49 of 50 jaar.van 1000/999 tot 950 vC. en had Thutmes-3 haar in 950 vc. "verketterd" en haar lange regeringstijd tot de zijne gerekend! Maar gedurende haar regeringsjaren, "speelde"Thutmes-3 bijna 50 jaar de sullige Kroonprins van het land van Ammon, (= Retenue of Hyperia in Zuid-Arabië.)in zijn hoedanigheid van 2de Profeet van Ammon.

Toen Hatsepsut in 950 (RC)vC. stierf kwam de 53-jarige Kroonprins op de troon. Terwijl hij 50 jaar vredesprofeet in het aardsparadijs van Arabië was, zou hij na 950(RC)17 veldslagen naar Arabie gaan plegen, waarover hij tevoren"vredesvorst"was. . . . . . . Na een ceremonielë jachtpartij in 925 ( RC.)vC.op de laatste negentig Witte"arabische"Olifanten, blies de 78 jarige massamoordenaar de laatste adem uit.

Wel had hij een hekel aan zijn illustere voorgangster die 50 jaar in het rumoerige gebied, als vredesvorstin regeerde waar hij na haar dood, de bevolking brandschatte en werden zowel de naam van de God Amon als van Hatsepsut overal uitgebeiteld ( en pas na de dood van haar kleinzoon Achnaton, door farao Horemheb hersteld.)maar dat Thutmes-3( 'Toetmozes'-III.)zijn moeder's en vader's graf geschonden heeft, daar geloof ik niet aan.

Hatsepsut is als 16 jarige met haar neef farao Thutmes-2 gehuwd, die maar 2 jaar effectief regeerde hoewel hem als"David"in de bijbel 40 jaar gegeven werd.) en stierf in 925 vC.( RC)dus als 70 jarige. Ik weet niet hoe haar levensstijl was als puur "Koninklijke kantoor-secretaresse, /administratief persoon, wellicht was ze wel dik en is dat door de uitdroging van de (2de) mummie niet meer zichtbaar.

Volgens Velikovsky is het Praalgraf KV20 leeggelaten omdat de grafgravers na de granietgangen op poreus kalksteen gestuit waren, dat van het plafond afviel en dus te gevaarlijk was. :(... :(... :(
clue
 
Berichten: 66
Geregistreerd: di 12 sep , 2006 11:35


Keer terug naar Egypte en AfrikaWie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron