Forum godinnen en beeldvorming
 weblog | godinnen | forum home ||

ATHEISTISCH SECULIERE PARTIJ

Plaats hier nieuwsberichten.

Oude nieuwstopics worden verplaatst naar een forum waar ze beter in thuishoren.

ATHEISTISCH SECULIERE PARTIJ

Berichtdoor Frans van Dongen » do 02 apr , 2009 22:39

VERSLAG BIJEENKOMST 'ATHEISME EN POLITIEK' , Rotterdam 28 maart.

Frans van Dongen

Vooraf wil ik stellen, dat dit verslag geheel en al mijn persoonlijke visie en interpretatie zijn van de gebeurtenissen op 28 maart in het Humanitas-gebouw. Alles wat ik verklaar, verklaar ik op persoonlijke titel.

De bijeenkomst bestond eigenlijk uit vier delen. Na de opening door voorzitter Anton van Hooff, die de gesprekken goed in de hand hield, kwamen er eerst drie speeches. Daarna werd er gediscussieerd over een aantal stellingen betreffende het onderwerp. Vervolgens kwam, zoals gepland, de zaal aan bod. En er is gestemd.
Het grootste deel van de tijd is de zaal aan het woord geweest. En dat was ook de bedoeling. Compliment voor de dagvoorzitter. Vooral dat laatse, maar ook de forse opkomst doen van een succes spreken. Iemand zei eens : "Gathering atheïsts is like herding cats". Zaterdag 28 maart bleek van niet ! De vergadering verliep ordentelijk en het leek er op, dat iedereen z'n zegje kon doen, zonder dat het echt rommelig werd.

De Speeches

De voorzitter van de Vereniging, Lex Hagenaars en Sarah Strous hielden beiden een verhaal over de voordelen van een "lobby-groep" boven een partij en uw scribent verdedigde het "partij-standpunt". Onze voorzitter en/of Sarah Strous hanteerden hiervoor de volgende argumenten:
Met een lobby-groep bereik je meer dan met partijzetels, omdat er in de Tweede Kamer niet wordt beslist, maar in de coulissen. Lobbyisten zouden daarom meer invloed hebben dan kamerleden.
Het tweede argument was, dat een lobby-groep nauwelijks organisatie behoeft, terwijl een partij een moeizaam op te bouwen organisatie vereist.
De derde rede, die men aangaf, was dat een partij ongetwijfeld ten onder zou gaan door allerlei ruzies en ondelinge verdeeldheid. Met een lobby-groep had je daar allemaal geen last van. Alleen al door de links-rechts tegenstellingen zou het onmogelijk zijn, om een sociaal-economisch programma op te stellen, waar iedereen achter stond. Een lobbyist zou ongestoord door dat soort dingen intussen z'n gang kunnen gaan.

Ik, Frans van Dongen, vind dat er een atheïstische partij moet komen.

En ik heb daar de volgende argumenten voor:

Ten eerste, omdat de religianten steeds verder oprukken. De invloed van religianten op vrijwel alle maatschappelijke vlakken wordt steeds groter: Ze bemoeien zich met vrije zondagen, met abortus, wetenschappelijk onderzoek, wat er in onze musea hangt, welke films eruit mogen komen, hoe ver cabaratiers mogen gaan en ongetwijfeld kunt U nog veel meer voorbeelden bedenken. Ons onderwijs kom ik straks op.
Of de te grote macht van de christenen de invloed van de islam onbedoeld groter maakt, bijvoorbeeld in het onderwijs of in de staatsomroep ? Of dat de christenen in het kielzog van de moslims ook weer een grote mond krijgen ? Ik weet het niet.
Feit is, dat het ongelovige deel van de burgerij in de talrijke bestuurslagen, die ons land kent, volledig ondervertegenwoordigd is. Het beste voorbeeld van de zogenaamde 'kloof' is natuurlijk het geloof. Aan de Haagse kant van de kloof is bijna iedereen, direct of indirect, met religie bezig. Aan onze kant bijna niemand.
Minister Ter Horst noemt het positieve discriminatie om in bestuusfuncties mensen te benoemen, die tot een groep behoren, die in de betreffende bestuurslaag ondervertegenwoordgd zou zijn. Zo moest bij de politie de chef per se een vrouw zijn. Ik vraag me af, of er zoiets voor atheïsten in het leven geroepen kan worden.

Het tweede argument is het 'principe-argument': In het parlement wordt het religiante geluid veel gehoord; in allerlei soorten, maten, smaken, geuren en kleuren. En het atheïstische geluid ? Niemand ! Oorverdovende stilte ! Sommigen zeggen er af en toe wel iets over, maar niemand zit daar als atheïst, als zodanig. Het is net, alsof we in een staat leven, waar je mag roepen, dat je in kabouters gelooft, maar als je daar niet in gelooft, kun je beter je mond houden; en je mag in ieder geval niet in het bestuur van het Grote Bos.
Het derde argument is, dat je met een partij duidelijk kunt maken, dat het ons niet alleen om het terugdringen van de islam uit bijvoorbeeld het onderwijs gaat, maar dat we alle godsdiensten uit de openbare ruimte willen weren. We kunnen door middel van partij-politiek duidelijk maken, dat we itt Wilders geen onderscheid wensen te maken tussen welke religies dan ook. Iedereen is vrij om z'n religie uit te oefenen, maar niet op school ! We beroepen ons op de principes van wat professor Israel de Radicale Verlichting noemt (Spinoza, Bayle, Meslier). Met lobbyisten blijft dit volkomen onderbelicht, want lobbyisten komen niet in het nieuws. Met een partij kun je uitdragen, dat het je om volledige Scheiding van Kerk en Staat gaat, terwijl je met een lobby-groep dermate achter de schermen werkt, dat je überhaupt minder uitdraagt.

Het derde argument, het onderwijs moet apart genoemd worden. Niet één vorm van religie moet in niet één vorm van onderwijs toegestaan worden. Noch op de lagere scholen, noch op de middelbare scholen, noch op de universiteiten. We zullen hiervoor dus niets minder als de grondwet voor moeten veranderen. Dat kan niet, als je niet aan politiek wil doen. Dat lukt niet met alleen maar lobbyisten; al is het maar, omdat de religiante lobby allesomvattend en allesdoordringend is. Met gekozen kamerleden heb je kans, om de macht van de religianten te doorbreken; in lobby-land ben je machteloos, een volkomen ongelijke strijd.

Mijn vierde argument is het "Imagine-argument": Zou het niet prachtig zijn, zou het niet van enorme historische betekenis zijn, en zou het niet tegelijkertijd om te gieren van de lach zijn, als er een parlementariër in de Tweede Kamer zat, al was het er maar één, die het atheïstische geluid liet horen ? "You may say, I'm a dreamer....".


De Vereniging

Vereniging de Vrije Gedachte, de Vrijdenkers, willen veel wetten veranderen, bijvoorbeeld de euthanasiewetgeving, de abortus wetgeving, de onderwijswet; en alle petities, die we aanbieden aan de religiante volksvertegenwoordiging komen er ook op neer, dat we als Vrijdenkers de wet willen veranderen. We willen als Vereniging zoveel wetten aangepast zien, maar we zouden niet aan politiek willen doen ? Zijn we dan niet net als een zwemmer, die wel de honderd meter borst-crawl wil winnen en de tweehonderd meter vlinderslag, maar niet nat wil worden ?
Hoewel een lobby nuttig is -een lobby èn een partij is nutuurlijk nog beter- kleven er ook wel nadelen aan het lobbyen. Lobbyen is achterkamertjes-politiek bij uitstek. Er is niet het minste zicht of controle, op wat de lobbyist met zijn lobbyant bekokstooft. Met een partij kan er een degelijke en open controle uitgeoefend worden, bijvoorbeeld door het bestuur van onze Vereniging, op het partijbestuur. Het partijbestuur moet echter wel op een degelijke afstand van het bestuur geplaatst worden, zodat en opdat de Vereniging niet zelf een partij wordt.
Dat een lobby succesvol zou kunnen zijn, omdat de maatschappij steeds verder seculariseert is waar, maar dat is natuurlijk ook een argument, om succes van een partij te verwachten.
Inderdaad behoeft een partij meer organisatie, maar dat is geen argument om het niet te doen. Als we dat argument altijd zouden gebruiken, hadden we nu nog in de holen van de grotten gewoond.
Inderdaad zijn de verschillen in inzicht bij een partij natuurlijk meer aan de orde en meer openlijk als bij een lobby-groep. Als je van discussieren houdt, is dat juist een voordeel. We gaan als Vrijdenkers toch geen project uit de weg, omdat dat tot discussie leidt ?

En bovendien: Op een partij kun je stemmen, maar op een lobby niet !

In 1925 heeft onze Vereniging ook al eens een dergelijke partij opgericht. We haalden toen de kiesdeler net niet. Iedereen was toen nog gelovig. Dus dat was erg dapper van onze Vereniging.
Nu leeft iedereen seculier en religie is impopulairder dan ooit. We halen daarom deze keer zeker de kiesdeler en waarschijnlijk nog wel meer dan één zetel ook.

De Stemming

Nadat alle argumenten voor een lobby of voor een partij de revue hadden gepasseerd en nadat vrijwel iedereen in de zaal ook z'n steentje had kunnen bijdragen werd er tot stemming over gegaan. Degenen, die voor een lobby èn een partij waren -volgens mij waren dat de meesten- konden hun stem niet uitbrengen, want de stemming ging om een lobby òf een partij.
Er bleken 24 de voorkeur te geven aan een lobby en 16 aan een partij. Een aantal mensen stemden niet. Of die laatsten allebei wilden of geen van beiden, werd niet duidelijk.

De conclusie, die mijns inziens uit de bijeenkomst getrokken moet worden, is dat er uitgesproken veel animo is voor de politieke component van het Atheïsme. Ongeveer 50 mensen vonden het de moeite waard, om van heinde en verre naar Rotterdam te komen, om hun hulde te bewijzen aan het vormen van een lobby-groep en/of een atheistïsche partij, met een voorkeur voor een lobby-groep. De lobby-groep is er al en die partij nog niet.
Een aantal van de mensen, hoofdzakelijk, vermoed ik, degenen, die voor een partij stemden, hebben daarom besloten om een dergelijke partij op te richten. De Atheïstisch Seculiere Partij
(De A.S.P.)
Dit houdt drie dingen in: Een aantal Formaliteiten (notaris, inschrijven in handelsregister e.d.), Gelden (het meeste krijg je terug, als je in de kamer komt) en Handtekeningen-lijsten. (Dit laatste schijnt het grootste probleem te zijn.)

Wilt U ons helpen ?

U kunt helpen met reclame maken (mondeling en schriftelijk), handtekeningen verzamelen en sponsors werven;

Ook kunt U zelf storten: Rek Nr: 680419292 tnv FC van Dongen te Rijswijk(NB) ovm "ATHEISTISCH SECULIERE PARTIJ".
Ieder bedrag is welkom.

Het beste helpt u met dingen, die U zelf verzint !


Ik ben me er van bewust, dat ik niet namens alle leden van de Vereniging spreek. Velen van ons Vrijdenkers zijn niet voor het vormen van een politieke partij. Velen zijn het niet met mij eens. Hun mening zij gerespecteerd !

Frans van Dongen
Frans van Dongen
 
Berichten: 2
Geregistreerd: za 07 maart , 2009 19:18

Keer terug naar NieuwsWie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron