Forum godinnen en beeldvorming
 weblog | godinnen | forum home ||

Vaticaan waarschuwt voor New Age

Plaats hier alles over jodendom christendom islam en hieraan verwante godsdiensten.

Berichtdoor els » di 04 feb , 2003 21:32Het Vaticaan vaardigt een waarschuwing uit tegen de New Age.
Door Larry Witham, THE WASHINGTON TIMES

Het Vaticaan zei gisteren dat de spirituele belofte die de New Age doet over speciale machten en zelfvervulling het Christelijke geloof niet kan vervangen.

De aandacht voor de praktijk van de New Age, van yoga en sjamanisme tot het lezen van kinderboeken als Harry Potter weerspiegelt de 'spirituele honger van de mannen en vrouwen van deze tijd', aldus het 92 pagina's tellende document dat werd uitgevaardigd tijdens een persconferentie in Rome.

Met als ondertitel Een Christelijke reflectie op de New Age' was het document voorbereid door de Pauselijke Raad voor Cultuur, in antwoord op de zorgen van bisschoppen in de hele wereld, die op de inhoud zullen reageren voor de uiteindelijke verklaring van de doctrine.
'De New Age presenteert zichzelf als een valse utopie in antwoord op de diepe honger naar geluk in het menselijke hart', zei de Franse kardinaal Paul Poupard, hoofd van de raad. 'New Age is een misleidend antwoord op de oudste hoop van de mens'.

Het document zei dat de hardnekkigheid van de 'immens populaire' trend der New Age laat zien dat de mens van vandaag hunkert naar een 'diepere spiritualiteit, naar iets dat hun harten raakt, en naar een manier om betekenis te gevan aan een verwarrende en vaak vervreemdende wereld'.
De katholieke traditie, met twee millennia aan spirituele gebedsmodi, meditatie, filosofie en bovennatuurlijke heiligen, drukte zich beleefder uit in de achtervolging van de New Age dan de protestante fundamentalisten, die het als een zuiver demonische beweging beschouwen. In het moderne spiritualisme, aldus het Vaticaan, 'is het moeilijk om duidelijk te zien wat wel en wat niet in overeenstemming met de Christelijke boodschap is'. Terwijl nieuwe spiritualiteit bijvoorbeeld het ecologisch denken heeft bevorderd, heeft het ook naar het verkeerde pad van natuuraanbidding geleid, zei een woordvoerder van het Vaticaan, en hetzelfde geldt voor het gebruik van muziek ter 'spirituele' ontspanning.
'Maar als deze muziek het bidden uitholt, en bidden degradeert tot gewoon luisteren naar muziek en in slaap vallen, is het niet langer bidden', zei Monsigneur Michael Fitzgerald, de president van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog.

Het nieuwe document is een 'oproep tot onderscheiden' wat de liefhebberijen van de katholieken zijn, zei de dominee Peter Fleetwood, secretaris van de Conferentie van Europese Bisschoppen. 'Het zegt dat sommige antwoorden naar de zoektocht niet kunnen passen bij het Christendom. ... De macht over anderen is de sleutel tot het begrijpen van de negatieve kanten aan de New Age'.
Veel niet-Christelijke spiritualiteit doet een beroep op natuurkrachten, binnen het zelf, of op geesten, om rijk te worden en met vijanden om te kunnen gaan.
Het document, dat verwijst naar de 'Magical Mystery tour' en 'Age of Aquarius', bevat een overzicht van New Age-termen en -gebruiken. Dit omvat yoga, Feng-Shui, rebirthing, positief denken, theosophie, transcendentalisme, channeling en genezen met hulp van kristallen.
Dominee Fleetwood zei dat de Harry Potter-reeks, die nu de vijfde termijn in is gegaan, onschuldig genoeg kan zijn om de jeugd de weg naar het geloof te kunnen laten zien.
'Ik geloof niet dat iemand van ons opgroeide zonder de denkbeeldige wereld van feeën, tovenaars, engelen en heksen', zei hij. 'Ze zijn niet slecht, of een uithangbord voor een anti-Christelijke ideologie. Ze helpen kinderen het verschil tussen goed en kwaad te begrijpen'.

Vele evangelische groepen hebben de Harry Potter-reeks veroordeeld als een huwelijk met duivelse hekserij :heks:, en een gelijksoortige kritiek van strict evangelische groepen werd geuit over de driedelige 'Lord of de Rings', vanwege de derde en laatste filmbewerking deze kerst.
Deze fantasieroman, die in 1954 werd gepubliceerd, had een mondiale cultus tot gevolg, en was geschreven door de katholieke J.R.R. Tolkien, een Oxford-medewerker, die het omschreef als een 'moraal' verhaal over goed en kwaad.
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor els » di 04 feb , 2003 23:24

Geweldig, die arrogantie van het 'Ware Geloof'. Het Christendom is het ware, en de rest is misleiding. Het wil er gewoon niet dat mensen altijd zelf hun godsdiensten hebben verzonnen. De grootste plaag voor de mensheid was dat er opeens godsdiensten als het 'ware geloof' aan iedereen werden opgedrongen, en dat een kleine elite voor iedereen bepaalde hoe dat hoorde te worden vormgegeven, op straffe van de dood.
Ik vind het prima dat het Vaticaan met zulke dingen naar buiten komt hoor, zij hebben daar ook recht op hun persoonlijke geloof. Maar ik ben heel blij dat ze geen macht meer hebben over anderen, en dat ze alleen nog maar door het woord kunnen proberen te overtuigen.

Maar ik denk niet dat ze veel mensen zullen overtuigen, juist omdat uit hun aanval blijkt dat ze niet snappen waar de schoen wringt. Ze begrijpen niet wat de knelpunten van hun eigen geloof zijn, en waarom mensen nieuwe religieuze structuren opzetten. Het wordt vooral interessant waar de kerk 'misleiding' ontwaart. Men noemt een vaag iets als 'natuuraanbidding' op als een van de 'misleidingen' die een gevaar vormen voor de spirituele behoeftes van de mens.

Waarom leggen ze niet de vinger op de zere plek, en verwijzen ze naar de functie die vrouwen in de New Age vervullen, en de relatie tussen mannen en vrouwen? En de rol van seksualiteit? Of de aandacht voor respect voor alledaagse vreugden? In plaats daarvan lezen we dat New Agers rituelen beoefenen om snel rijk te worden. Rijk worden, dat is nou precies een kunst die het Vaticaan zelf goed verstaat.

Juist deze kenmerken vertellen alles over de onaantrekkelijkheid van het Vaticaan. Maar dat zou tevens verwijzen naar de essentie van het Vaticaan en het Christendom, die leidde tot het inslaan van nieuwe paden. Men probeert op alle manieren te ontkennen dat mensen geen behoefte hebben aan spiritualiteit die onder controle staat van een club sexloze, machtige ouwe kerels die vrouwen als onderdanig beschouwen en die zelf in buitensporige luxe leven.

Okee, ik zou natuurlijk het hele document moeten lezen om goed te weten waar de kritiek uit bestaat. Maar ik heb daar weinig behoefte aan, omdat ik nu al weet dat:
1) alles wat de New Age-beweging wordt verweten ook en sterker op de grote, geïnstitutionaliseerde godsdiensten van toepassing is
2) geïnstitutionaliseerde eenheidsreligie gevaarlijk is voor iedereen die niet aan de voorgeschreven normen voldoet
3) het Vaticaan aan het hoofd staat van een zeer hiërarchische godsdienst, die de diverse individualiteit onderwerpt aan ongenuanceerde dogma's.
4) godsdiensten die gebaseerd op een boek niet van de basis mogen afwijken, en dus anti-evolutionair zijn.
5) geen enkele godsdienst gebaseerd op een oud boek humaan genoeg is om zonder evolutie te kunnen.

:duivel:
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor els » wo 05 feb , 2003 15:12Vaticaans document over New Age

Hilversum (Van onze redactie/CWN) 22 januari 2003

Het Vaticaan brengt naar verwachting in februari een document uit over New Age. De Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog werkt momenteel samen met de Pauselijke Cultuurraad aan een stuk waarin de beide curieorganen dit Westers verschijnsel willen duiden.

Volgens de nieuwe voorzitter van de Raad voor Interreligieuze Dialoog, aartsbisschop Michael Fitzgerald, is het document “slechts een voorlopige studie die een discussie op gang moet brengen”.

De New Age ideologie stamt uit het Europa en Amerika van de late 19e eeuw. Pas eind jaren '60 van de vorige eeuw begon de ideologie steeds meer invloed te krijgen op de Westerse cultuur. New Age kenmerkt zich door een hang naar zelfbevrijding door meditatie, rituelen en ecologische bewustwording. Geïnspireerd door oosterse filosofieën tracht de New Ager te werken aan een kosmisch besef van eenheid. Deze postmoderne spiritualiteit kenmerkt zich door esoterische ideeën en een grote belangstelling voor mythologie, astrologie en magie.

Paus Johannes Paulus II keurt New Age-denkbeelden af. In zijn boek 'Over de drempel van de hoop' uit 1994 noemt hij New Age een heropleving van "antieke gnostische ideeën". Het gaat om een geesteshouding "die voorgeeft een diepgaande kennis van God te bezitten, maar uiteindelijk zijn woorden verdraait door er louter menselijke voor in de plaats te stellen". De gnosis staat volgens de Heilige Vader in contrast "met wat wezenlijk christelijk is". Gnosis betekent letterlijk 'kennis'. De gnosis of het gnosticisme zoekt vanuit een bepaalde 'kennis voor ingewijden' naar het goddelijke in de mens en in de kosmos. In het christelijk gnosticisme wordt Jezus voorgesteld als een leidsman die het god-zijn van de mens openbaart.
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor els » wo 05 feb , 2003 15:14Vaticaan veroordeelt new-agebeweging

Hilversum (Van onze redactie / ANP) 31 januari 2003 - Het Vaticaan veroordeelt de new-agebeweging. De Heilige Stoel publiceert maandag een document waarin ze de stroming typeert als "een van de meest dringende problemen" waarmee christenen worden geconfronteerd.

Dat heeft kardinaal Paul Poupard, voorzitter van de pauselijke raad voor de cultuur, donderdag gezegd tegen het Franse persbureau AFP. New age is volgens hem een gecompliceerd verschijnsel, dat zich voordoet in een samenleving die al in een crisis verkeert.

Het Vaticaanse document, een christelijke bespiegeling op new age, is geschreven door de pauselijke raad voor de cultuur en de pauselijke raad voor de interreligieuze dialoog. New age is een verzamelnaam voor een stroming die filosofie, psychologie, godsdienst en astrologie verenigt en zich concentreert op heelmaking en persoonlijke groei.

Oosterse leerstellingen en praktijken, waaronder de boeddhistische zenmeditatie, hebben grote invloed op new age.

Volgens Italiaanse media staat in het document van ongeveer negentig pagina's ook dat new age onverenigbaar is met het christelijke geloof.

Paus Johannes Paulus II ziet geen heil in de new-agebeweging, zo bleek in 1998 al uit zijn encycliek Fides et ratio (Geloof en rede). Daarin veroordeelde hij het klakkeloos overnemen van elementen uit andere godsdiensten en levensbeschouwingen. Ten aanzien van bewegingen als new age is het volgens de rooms-katholieke kerkleider juist de taak van de kerk "om de noodzakelijkheid van het nadenken over de waarheid te benadrukken".
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor els » wo 05 feb , 2003 15:19Vaticaan: New Age is symptoom van cultuurcrisis

Hilversum (Van onze redactie) 4 februari 2003 – Het Vaticaan heeft gisteren een document gepubliceerd over New Age. Daarin worden katholieken gewaarschuwd voor de verleidingen van deze spirituele beweging. Tevens stelt het stuk dat New Age een symptoom is van de geestelijke crisis van het rijke Westen.

Aanhangers van New Age-stromingen beschouwen deze tijd als een overgangsfase naar een nieuw tijdperk: die van het sterrenbeeld Waterman. Daarom heet het negentig pagina’s tellende document: Jezus Christus de Drager van het Water des Levens. Het is geschreven door een speciale werkgroep die zich bezighoudt met nieuwe religieuze bewegingen. De groep bestaat uit leden van de Pauselijke Raden voor de Cultuur, voor de Interreligieuze Dialoog, voor de Bevordering van de Eenheid der Christenen en de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren.

Het voorwoord van het document spreekt van de aantrekkingskracht die New Age op veel christenen uitoefent. De werkgroep zoekt de oorzaak daarvan in de verwaarlozing van bepaalde aspecten van het authentieke christelijk leven, zoals “het belang van de geestelijke dimensie van de mens en de integratie daarvan in het hele menselijke leven, de zoektocht naar de zin van het leven, de verbondenheid van de mensheid met de rest van de schepping, het verlangen naar persoonlijke en sociale transformatie en de verwerping van een rationalistische en materialistische mensvisie.”

Kardinaal Paul Poupard, president van de Pauselijke Cultuurraad, zei gisteren bij de presentatie van het document dat New Age een van de meest dringende uitdagingen voor het christendom is. “New Age is zowel een religieuze als een culturele uitdaging”, zei Poupard. De leerstellingen van New Age-stromingen over God, de mens en de wereld zijn “onverenigbaar met het christelijk geloof.” New Age “is zowel een symptoom van een ernstige culturele crisis als een dwalend antwoord op die crisis.”

Aartsbisschop Michael Fitzgerald, president van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog, zei gisteren dat New Age ook positieve elementen bevat, maar “over het algemeen is het niet met het ware christelijke geloof te verenigen”.

“Het is bekend dat New Age betekent: het tijdperk van de Waterman”, zei Fitzgerald. “Het is een astrologisch concept. Volgens dat concept gaat het tijdperk van Vissen, waar Christus mee wordt bedoeld, nu over in het tijdperk van de Waterman. In dit tijdperk is alles lief, er zijn geen starre christelijke principes meer, alles is gebaseerd op de harmonie met de schepping, met de kosmos.”
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor els » wo 05 feb , 2003 15:29

Paus Johannes Paulus II ziet geen heil in de new-agebeweging, zo bleek in 1998 al uit zijn encycliek Fides et ratio (Geloof en rede). Daarin veroordeelde hij het klakkeloos overnemen van elementen uit andere godsdiensten en levensbeschouwingen.


Dat doen alle godsdiensten. Men neemt elementen over die aansluiten bij het eigen gedachtengoed, en voila, daar is een nieuwe 'ware' godsdienst.
Wat sloot er zoal aan bij het Christelijke gedachtengoed? Voorbeeld: een mannelijke god nam alle kenmerken over die vroeger aan godinnen werden toegeschreven. Ach, lees er de bijbelse mythes maar eens op na, en je herkent met gemak de vervormde mythes van andere volkeren. Ik ga geeneens voorbeelden opsommen.
Het enige wat ik kwijt wil is dat er nooit een 'oorspronkelijke' of 'ware' mythe heeft bestaan. Godsdienst is per definitie een aanschakeling van wetenschappelijke en historische vermoedens en gissingen, ondersteund door vooroordelen over mensen.

Aanhangers van New Age-stromingen beschouwen deze tijd als een overgangsfase naar een nieuw tijdperk: die van het sterrenbeeld Waterman. Daarom heet het negentig pagina’s tellende document: Jezus Christus de Drager van het Water des Levens.


Goed, toch een voorbeeldje. Hierbij een plaatje van de 'Ware Draagster van het Water des Levens'. :p
<center>Afbeelding</center>
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor els » wo 05 feb , 2003 15:44

Beschouwing over de crisis in de RK-kerk in Australië. Hier worden wel een paar problemen aangegeven die hebben geleid tot de leegloop van de kerk, en het uitwijken naar andere spirituele bewegingen.Mass defection February 1 2003

Church authority was being openly challenged by those who rejected the ban on women's ordination, by homosexual Catholics who demonstrated inside cathedrals, and, as the CCLS had shown, by the much more worrying vast numbers of the laity who silently ignored many official teachings.

Priests were under surveillance by self-appointed protectors of orthodoxy to ensure they toed the line in their preaching and sacramental practice. Those who didn't were reported to Rome over the heads of local bishops.

Academics teaching in Catholic tertiary institutions were being monitored by unofficial groups and theologians were coming under investigation by church authorities. The Catholic consensus had broken down.

The Vatican's response has been to try to impose its own. It has done this through direct pronouncements, by encouraging a shift in power within the local hierarchy (to more conservative bishops), and by subverting local efforts to deal with pressing problems, from the disengagement of the laity to the scandal of clerical sexual abuse.

[...]

In other ways the church has withdrawn from any serious engagement with the more intimate needs and aspirations of its members. It essentially disconnected from the private lives of ordinary Catholics in the '60s over issues of sex and reproduction.

From that point, the culture of the church and popular culture developed along separate tracks. While popular culture has offered a stream of role models (good and bad) and a variety of scenarios for public display in which old stereotypes are challenged and prejudices confronted, the church offers only platitudes and prohibitions.

The church no longer seems able to offer an imaginative and genuinely counter-cultural view on life. A sense of the sacred, of the transcendent, of beauty and goodness has been reduced to a set of dogmas one can take or leave.

By failing to nurture a distinctive Catholic imagination, the church has allowed its spiritual insights to take a back seat to what can only ever be posed as yet another set of ethical prescriptions. Why, then, choose Catholic ethics over New Age ones?


De RK-kerk heeft geweigerd zich aan te passen aan de behoeftes van mensen. Nu niemand zich meer bedreigd voelt door geloof in de hel en excommunicatie, of zelfs fysieke straffen, heeft de kerk geen stok achter de deur meer om de schaapjes binnen te houden. Ook is men tegenwoordig financieel zelfstandig, en niet langer afhankelijk van de liefdadigheid van de kerk. Dus ook het pressiemiddel der liefdadigheid heeft zijn macht verloren.
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor els » zo 30 maart , 2003 23:24Muziek, new age, occulte bewegingen, de milieubeweging en het geloof in de vrije markt zijn volgens de aartsbisschop van Westminster de nieuwe vormen van zingeving. Verder zoeken mensen voorbijgaand geluk in alcohol, drugs en seks. ,,We zien een gedemoraliseerde samenleving, waarin alleen dat goed is wat ik wil, waarin de enige rechten de mijne zijn en het enige leven met betekenis of waarde het leven is dat ik voor mijzelf wil.''


Het is eigenlijk al een wat ouder bericht, maar vooruit. Het laat de krampachtige associaties zien die moeten worden gemaakt om niet de eigen fouten onder ogen te hoeven zien. Hoe iemand bijvoorbeeld de milieubeweging, muziek en de vrije markt op één hoop kan gooien om aan te tonen dat de moderne maatschappij in het teken staat van egocentrische doelen is mij een volstrekt raadsel. Wie niet katholiek is, is gedemoraliseerd.

De man ziet een paar dingen over het hoofd. Hij sluit bijvoorbeeld de ogen voor de krampachtige en dubbelzinnige houding van de kerk tegenover seks en vruchtbaarheid. Vrije seks is verboden, maar tot op de dag van vandaag is de paus nog bezig met het heilig verklaren van vrouwen die meer dan twintig kinderen krijgen. Het krijgen van zoveel mogelijk kinderen hangt samen met een geloof dat als doel heeft de wereld te bevolken. Wij houden ons daar niet meer zo mee bezig. Er zijn al meer dan zes miljard mensen op deze aardbol, voorlopig zijn we beslist niet uitgestorven. Behalve het baren van kinderen hebben we andere capaciteiten; de ontwikkeling daarvan komt ook ten goede aan de ontwikkeling van de maatschappij.

Als atheïst zie ik niet in waarom je moet geloven in iets wat niet bestaat om te bewijzen dat je een goed mens bent. Waarom zou je je leven moeten inrichten volgens de eisen van een wezen dat het superieuriteitsbesef uitstraalt van een gemeenschap die allang niet meer bestaat?
Waarom zou je niet beter kijken naar het leven om je heen, op deze aarde, en proberen dat leven zo zinvol mogelijk te maken? En wat is er mis als iemand sex en alcohol als zinvol beschouwt? Omdat mensen aan sex doen en wel eens een neut achterover slaan zijn ze nog niet meteen blind voor de wereld om hen heen.

Ik begrijp verder niet goed wat mensen van de new age beweging nastreven. Maar ik zie niet in waarom hun geloof slechter is dan het geloof dat de katholieke kerk nastreeft. Sterker nog, ik denk dat het geloof van de new age beter is voor de mens, omdat het minder dogmatisch is, open staat voor ideeën van onze eigen tijd, en ruimte biedt aan ieders opvattingen.

Waarom zouden we ons krampachtig vast moeten houden aan de gekte van millennia geleden? Waarom zou iedereen in precies dezelfde god en dezelfde moraal moeten geloven? En dan nog wel een moraal die in vele opzichten tegen onze natuur en onze belangen ingaat.
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor els » vr 17 maart , 2006 0:51In de Trouw stond een artikel over iemand die waarschuwde tegen niet-christelijke rituelen. In Zwolle wordt een nieuwe vleugel bij een ziekenhuis geopend, die deel uitmaakt van een Hogeschool in Zwolle, waar een symposium wordt gehouden over hedendaagse rituelen. Ter gelegenheid daarvan wordt door een Maya-indiaan geblazen op een schelp, om de 'goden gunstig te stemmen'.

Een van de kunststudenten in Zwolle waarschuwde dat dit heel gevaarlijk is.

Toen Ruth den Hertog het programma op 14 februari zag, schrok ze. Lezingen, prima, maar het Maya- programma en het Japanse openingsritueel gaan haar en een handvol andere christelijke studenten veel te ver. „Het gaat over energiebanen, een queeste, goden uitnodigen in dat nieuwe gebouw. Ik ben ervan overtuigd dat er een geestenwereld is, met goede en kwade krachten.”

Den Hertog en de andere verontruste studenten stuurden een brief over de onaanvaardbare risico’s van het programma naar de organisatie. Als de wijding doorgaat, schrijven ze „wordt er ruimte geschapen voor heersers en machthebbers van de duisternis. Dit zijn kwade geesten.”

Dat richt grote en langdurige schade aan. Den Hertog: „Over 100 jaar kan dat nog in zo’n gebouw zitten en hebben mensen er nóg last van.” Die last bestaat volgens de brief uit ’dingen als ziekte, onenigheid, depressiviteit’.


Het vreemde is dat het christendom aan de ene kant lijkt te strijden tegen 'bijgeloof', maar dat dit aan de andere kant lijkt te gebeuren omdat ze zorgen maken over de 'kwade krachten' die zo kunnen worden losgemaakt. Met andere woorden: deze mensen geloven zelf in 'bijgeloof'. Ze denken dat het christendom goed is, en andere geloven zijn 'kwade geloven die schadelijke geesten opwekken'.

In werkelijkheid menen de mensen met hun andere geloof juist dat zij 'goede krachten' losmaken. Maar het christendom denkt daar anders over.

Nou vind ik best dat je er aandacht aan mag besteden dat zulke rituelen zinloos zijn, en dat beter op kunnen letten de zaken waar we wel invloed op hebben onder controle te hebben. Een ritueel voor de gezelligheid of ter verhoging van de positieve sfeer moet kunnen, maar je moet er geen belangrijke dingen van af laten hangen.

Maar als ik dit soort dingen lees, denk ik dat ook vele christenen het beroemde tijdperk van de Verlichting, waarin de 'ratio' zou zijn ontwaakt, nog niet helemaal hebben doorgemaakt. Dit is niet helemaal de juiste manier om 'bijgeloof' tegen te gaan.
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor els » vr 17 maart , 2006 0:54

Hier is de weblog:En hier de brief van Ruth den Hertog:

els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor calimero_a » vr 17 maart , 2006 12:19

zucht.. en ik klim maar weer op de barricades :knipoog:

Cali
calimero_a
 
Berichten: 111
Geregistreerd: wo 06 jul , 2005 18:41

Berichtdoor Pallas Athena » vr 17 maart , 2006 17:32

Sorry maar ik heb absoluut geen zin om het te lezen want het kan me niet schelen wat een of andere ouwe conservatieve duitse zeikerd te zeggen heeft. Wat ik wel even wil zeggen is dat de boeken van harry potter gewoon de fantasie van kinderen stimuleerd misschien als ze klein zijn geloven ze dat dat echt kan maar later worden ze verstandiger. Ik ben ook katholiek maar mijn ideeen van het christendom of god zijn nog wel iets anders maar daar ga ik nu niet over inweiden ik denk ook dat niemand geitresseerd is over wat ik denk over "god" :bloos: . Trouwens het christendom wordt niet door jou maar door je ouders en later door groepsdruk geleid tegenwoordig zijn er nog maar weinig mensen die echt ''geloven". Christendom in deze tijd hangt alleen nog maar aan een zijden draadje. Al denk ik niet dat het ooit zal vervagen daar is het ooit te groot voor geweest.
Pallas Athena
 
Berichten: 189
Geregistreerd: vr 03 maart , 2006 20:33

Berichtdoor SjaanTje » vr 17 maart , 2006 23:18

Geen idee wat die new age-stroming voorstelt. Volgens mij is het altijd een verzameling losse, vrije ideeën en praktijken geweest, toch? En yoga een new age-verschijnsel? Yoga werd 4000 jaar geleden al beoefend.

En de gristenen zijn gewoon jaloers dat Harry Potter het onder de jeugd beter doet dan de kinderbijbel. Schandalig om te zeggen dat HP zo'n slechte invloed heeft met al die magie en kwade krachten. Ik kan me zo voorstellen dat een voorleesuurtje uit het oude testament in de kleuterklas méér nachtmerries geeft dan een uurtje HP.

En het 'zonder christendom geen moraal', of 'zonder geloof stort de samenleving in' is ook belachelijk. Het 'christendom als enige weg' is arrogantie van de bovenste plank. Iets wat vele mensen ongelukkig en bang maakt, kan dat beter zijn dan iets wat vele mensen vrolijk en gelukkig maakt?

Enfin. Het ziet ernaar uit dat de grote onderdrukkende religies hun beste tijd in Europa gehad hebben. Jammer dat de katholieke kerk nog even probeert met de islam samen te spannen inzake onderdrukking van de bevolking, maar dat slijt denk ik ook wel.
Ik blijf optimistisch. :)
SjaanTje
 
Berichten: 134
Geregistreerd: di 21 feb , 2006 22:59

Berichtdoor Pallas Athena » za 18 maart , 2006 9:51

Altijd optimistisch blijven misschien komt er een tijd wanneer alle godsdiensten de wereld uit zijn en alleen nog maar de gruwelen ervan in ons geheugen staan gegrift
Pallas Athena
 
Berichten: 189
Geregistreerd: vr 03 maart , 2006 20:33

Berichtdoor els » za 18 maart , 2006 15:23

Het zijn waarschijnlijk ook doodstuipjes. Het gevolg van het vasthouden een onveranderbaar heilig boek dat weigert mee te gaan met de tijd.
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor calimero_a » za 18 maart , 2006 15:55

hmm ,ben vandaag nogal visueel ingesteld, ik zie nu christus, allah en jaweh samen op de grond liggen... met hun laatste stuipjes.. :roll:

maar goed, ik denk niet dat het zo werkt.. :knipoog:

ik denk dat het buigen of barsten is voor de grote godsdiensten. Een grote groep buigt maar het is de 'barstende' groep die het meest opvalt...

Ik houd het maar bij de buigende mensen, veel prettiger gezelschap :bloos: Heb me de laatste week in teveel discussies gestort.. Heb er even genoeg van... met een paar dagen ga ik wel weer in gevecht hoor, maar nu ff niet... :cry:

cali
calimero_a
 
Berichten: 111
Geregistreerd: wo 06 jul , 2005 18:41

Berichtdoor SjaanTje » za 18 maart , 2006 16:11

calimero_a schreef:hmm ,ben vandaag nogal visueel ingesteld, ik zie nu christus, allah en jaweh samen op de grond liggen... met hun laatste stuipjes..

Onder aan deze pagina staat een mooie.

Weet niet hoe ik hier een plaatje krijg, dus maar even zo.
SjaanTje
 
Berichten: 134
Geregistreerd: di 21 feb , 2006 22:59

Berichtdoor els » za 18 maart , 2006 16:13

ik denk dat het buigen of barsten is voor de grote godsdiensten. Een grote groep buigt maar het is de 'barstende' groep die het meest opvalt...


Dat denk ik ook. Maar ik denk dat de christenen die wel mee gaan makkelijker worden geaccepteerd dan die Vaticaanse kabouters die zich blijven koesteren in hun sprookje, omdat ze het contact met de wereld kwijt zijn geraakt.

Heb je trouwens nog die brieven gelezen als reactie op de brief van die Ruth den Hertog? Op het forum waar ik naar linkte stonden drie brieven. Daarin werd volgens mij wel goed verwoord waar het om ging.
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor els » za 18 maart , 2006 16:17

Hahahaha, grappige cartoon, Sjaantje. :lol: Zal zo ook dat stuk eens gaan lezen. Moet ik wel eerst m'n Duits een beetje afstoffen.
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor Pallas Athena » za 18 maart , 2006 19:00

grappig cartoontje. Maar wat bedoel je met buigende en brekende groepen?
Pallas Athena
 
Berichten: 189
Geregistreerd: vr 03 maart , 2006 20:33

Berichtdoor els » za 18 maart , 2006 20:00

'Buigen of barsten' is een uitdrukking, Pallas. Het is in elk geval Nederlands. :)

Het betekent dat de grote godsdiensten die zich blijven verzetten tegen de ontwikkelingen op een gegeven moment ten gronde gaan aan hun eigen stugheid, dus ze 'barsten'. Alleen ideeen die zich aanpassen aan de nieuwe tijd, dus 'buigen', blijven bestaan. :knipoog:
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor Pallas Athena » zo 19 maart , 2006 17:51

zo te zien buigt het christendom niet en zal het snel barsten :twisted:
Pallas Athena
 
Berichten: 189
Geregistreerd: vr 03 maart , 2006 20:33

Berichtdoor pietertje » vr 24 maart , 2006 16:13

in welke religie zit iedeereen jier :knipoog: :?: :?: :?: [color=darkred][/color]doei pietererertje
pietertje
 
Berichten: 1
Geregistreerd: vr 24 maart , 2006 16:03

Berichtdoor Pallas Athena » vr 24 maart , 2006 16:30

christendom maar amper eigen keuzen groepsdruk :|
Pallas Athena
 
Berichten: 189
Geregistreerd: vr 03 maart , 2006 20:33

Blik christenen op New Age en dergelijke

Berichtdoor Judith123 » ma 08 mei , 2006 12:22

Hallo allemaal,
ik las jullie reacties op het christendom en hun kijk op New Age en andere (zoals wij het noemen) occulte dingen. Heel interessant, ik maak er ook een klein werkstukje over. De reacties op het artikel van het vaticaan kan ik misschien gebruiken als het goed is.
Zelf ben ik een christen. Ik denk dat er twee machten in deze wereld zijn. Een goed macht (Van God en Jezus) en een kwade macht (van de satan). Allebei zijn ze er. Ik geloof dat New Age en dergelijke geen bijgeloof zijn, maar dingen van de satan.
MIsschien is het eens goed om na te gaan welke dingen New Age, Reiki enz je opleveren. Wat heb je eraan in je leven. Geeft het jezelf vrede, liefde, geduld, goedheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, geloof, vertrouwen, blijdschap? Of geeft het je het tegenovergestelde. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat het jullie brengt? Misschien past het niet helemaal bij het onderwerp, sorry daarvoor. Ik wou het graag even weten (en niet alleen voor mijn verslag :knipoog:
Doeg!
Judith
Judith123
 
Berichten: 3
Geregistreerd: ma 08 mei , 2006 12:11

opgelet!

Berichtdoor Tiresias » za 19 aug , 2006 12:03

Ik wil hier ook graag iets op zeggen, ben blijkbaar in een communicatiebui :-)

Pas een beetje op met 'stuiptrekkingen van de patriarchale godsdiensten'. Het zou wel eens wishful thinking kunnen zijn. Zelf ervaar ik de huidige tijd als een krachtige poging tot reformisme - een oorlog gevochten door extreem-rechts euro- en amerikocentrisme tegen extreem-rechts islamisme, met als enige slachtoffers mannen, vrouwen en anderen over de ganse wereld, en de universele verklaring voor de rechten van de mens. En we zijn niet aan het einde van de rit! Hoe meer bommen er vallen op onschuldige Libanese en Palestijnse gezinnen, hoe meer mensen er worden opgevangen door 'Allah is groot', hoe meer dreigende bomaanslagen op vliegtuigen, hoe meer angstige mensen in de val trappen van 'het Westen tegen de Islam', hoe meer bommen op het Midden Oosten. Wie zit er aan de stuurknuppel? Ondertussen wrijven alle dictators en patriarchaten in hun handen: we geven zomaar onze vrijheid terug in handen van de afluisterdespoten en de angstmaniakken. Is het niet het Vaticaan dat daar bij wint, het zijn toch de bevrijdingstheologen die erbij verliezen.

Reden te meer om in onze eigen levens te blijven staan voor liefde, vertrouwen, heling en duurzame groei. Het alternatief wordt des te sterker naarmate het contrast groter wordt met de gangbare wereldorde.

Een artikel dat ik hierover schreef, vind je op: http://ovl.indymedia.org/news/2006/05/10651.php .
Tiresias
 
Berichten: 106
Geregistreerd: za 19 aug , 2006 10:13

Berichtdoor els » za 19 aug , 2006 13:33

Tiresias schreef:Pas een beetje op met 'stuiptrekkingen van de patriarchale godsdiensten'. Het zou wel eens wishful thinking kunnen zijn.


Klopt, juist omdat zij zoveel macht hebben verloren, zijn ze achter de schermen hard aan het werk om hun positie terug te veroveren. En omdat het geheugen van de mens toch kort is, is men kennelijk weer vergeten wat 'godsdienstonderdrukking' ook al weer inhield. De mythe dat de godsdiensten liefde, de moraal en de naastenliefde hebben gebracht is dan ook weer volop in opmars, en wordt door velen voor zoete koek geslikt. Niet voor niets hoor je voortdurend dat de problemen met islamitisch terrorisme wordt veroorzaakt door slechte moslims, racisme, kolonialisme, neolibaralisme en de hierdoor veroorzaakte armoede in de islamitische wereld.

Met andere woorden: alles mag in de analyse van de problemen ter sprake komen, maar het is taboe om de godsdienst zelf aan te wijzen als oorzaak van ellende. Dat is een veeg teken, waar we dus frontaal tegenin moeten gaan. Ik ben voor vrije kritiek, vind dus dat we niet de gevoeligheden van onze cultuur moeten ontzien, maar dat geldt ook voor de godsdiensten.

Ik zit trouwens snel en globaal het stuk te lezen waar je naar linkte, ik zal het later nog eens op mijn gemak lezen, maar heb even andere verplichtingen. Ik zag in de gauwigheid wel een paar dingen die ik zelf gezegd zou kunnen hebben, zoals dat kliekje grote machten en conservatieven dat het aanschijn van de wereld even op eigen gelegenheid wil terugdraaien naar de machtsverhoudingen van de vorige eeuw. Het gebeurt ook in een rap tempo. Kijk alleen hier al, hoe het kabinet-Balkenende in een vrij korte zittingsperiode ontzettend veel heeft afgebroken en teruggedraaid. En het lijkt of we er niets tegen kunnen doen... we zitten en kijken toe.

Ik wil wel eens weten hoe dat komt. Volgens mij heeft het veel te maken met de agressie en onvermoeibaarheid van de 'machten' die hun macht weer in ere hersteld willen zien, in tegenstelling met de rust die wij gewone mensen verlangen. Je moet tegen deze mensen opstaan of opgevreten worden, lijkt het.

Maar goed, ik moet nu even andere dingen doen, lees het later beter.
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Re: Blik christenen op New Age en dergelijke

Berichtdoor devrouwechtzien » wo 06 sep , 2006 23:49

Judith123 schreef:
MIsschien is het eens goed om na te gaan welke dingen New Age, Reiki enz je opleveren. Wat heb je eraan in je leven. Geeft het jezelf vrede, liefde, geduld, goedheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, geloof, vertrouwen, blijdschap?


Antwoord: ja.

Niet zozeer de New Age zelf. Maar wel datgene waartoe de New Age opmaat was: de nieuwe spiritualiteit, die niet een god of godsdienst buiten ons als autoriteit beschouwt, maar die je werkelijke zelf als autoriteit beschouwt, aanvaardt, en verantwoordelijk stelt : innerlijk weten, innerlijke vrijheid, innerlijke kracht. De bron in jou als kracht ervaren, maakt dat je voluptueus contact maakt met liefde, etc.

Daar heb je misschien bewuste wording voor nodig, en daar kan alles wat ooit geschreven is, bij helpen (al was het maar om te ervaren wat je als onz-innig ervaart :knipoog: ).

Daar heb je dus niet per se godsdiensten voor nodig. Hooguit heb je die nodig om de huidige beklemmingen die je voelt, te kunnen ontrafelen: ineens snap je hoe een maatschappij gedrogeerd kan zijn door geloofsgeschriften, en snap je ineens waarom ze JOU zo willen beklemmen en beperken in je keuzemogelijkheden. En dan voelen sommmigen zich na die ontrafeling bevrijd, voelen ze eindelijk vrede, ook naar de nog-beklemden toe. Dus: JA, is ook het antwoord dat ik maar gewoon voor nog meer mensen geef.

Overigens vind ik het rijtje van vrede t/m blijdschap niet goed in elkaar steken: het riekt naar een morele norm van wat 'goed' is te ervaren. Zo vind ik 'zelfbeheersing' helemaal geen deugd pur sang en 'geloof' al helemaal niet. Maar goed, dat is weer een ander onderwerp.
devrouwechtzien
 
Berichten: 130
Geregistreerd: zo 05 feb , 2006 17:33

Berichtdoor els » do 07 sep , 2006 21:29

Grappig dat je de vraag van Judith met 'ja' beantwoordt.
Als ik het rijtje lees, moet ik denken aan een soort euforische 'feel good' sensatie, waarbij mensen verliefd worden op hun geloof omdat ze het helemaal associeren met 'positieve gevoelens'. Mij lukte het niet 'ja' te zeggen, omdat ik in mijn leven ook negatieve ervaringen heb. Ik zie zowel de positieve als de negatieve kanten in mijn leven, en die moet dus beide tegemoettreden.

Ik kan niet zeggen dat de ideologie van waaruit ik mijn leven vormgeef alleen maar 'positieve dingen' oplevert. Ik zie zowel goede als negatieve dingen, en ik ben zelf degene die daarin een balans moet brengen, en die moet proberen de negatieve dingen te veranderen. Dat is volgens mij een belangrijk verschil met mensen die in een sektarisch geloof zijn verzeild: die koppelen alle mooie dingen aan hun geloof, en alle foute dingen zijn van de duivel, of van mensen die van het 'juiste pad van het ware geloof' zijn afgedwaald, of van de wereld, of van de goddelozen.

Dat is waarom hun goden het altijd winnen: als iets positief is, wordt het aan die god gekoppeld, als het negatief is, dan wordt de schuld gewoon afgeschoven: het is dan niet de schuld van het mooie geloof of de goede god of de ware gelovige, het komt door de duivel en de goddelozen.

Verder sluit ik me aan bij wat jij zegt. De positieve ervaringen die je in leven bereikte zijn behaald dankzij je eigen doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheid. En ze hebben te maken met je persoonlijke doelstellingen, in plaats van met collectieve maatstaven.

Ik vind ook dat je je hiervan bewust moet zijn, omdat je dan reële doelen stelt, en begrijpt dat je iets moet veranderen als het de verkeerde kant uitgaat.
Dat is beter dan het escapisme van de geloofsregels, die vaak juist tegen onze menselijke belangen ingaan, en je te laten leiden door euforische voorstellingen van liefde, eeuwige vrede en hiernamaals.
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor devrouwechtzien » vr 08 sep , 2006 16:07

els schreef:Grappig dat je de vraag van Judith met 'ja' beantwoordt.
Als ik het rijtje lees, moet ik denken aan een soort euforische 'feel good' sensatie, waarbij mensen verliefd worden op hun geloof omdat ze het helemaal associeren met 'positieve gevoelens'. Mij lukte het niet 'ja' te zeggen, omdat ik in mijn leven ook negatieve ervaringen heb. Ik zie zowel de positieve als de negatieve kanten in mijn leven, en die moet dus beide tegemoettreden.


Ik denk ook dat ik een totaal andere betekenis geef aan de woorden van het rijtje dat Judith gebruikt, dan Judith zelf. Het is voor mij geen waardevol rijtje.

Ik geloof dat veel mensen (niet per se Judith, dat weet ik helemaal niet), dit soort termen vervlakkend gebruiken: ontkenning van de realiteit, zodat je tenminste niet in contact hoeft te komen met wat er werkelijk aan de hand is (die euforische feelgood, waar jij het over hebt, inderdaad). Tegenwoordig roept de moderne spiritualiteit in het verlengde daarvan ook graag op tot 'liefde voor al wat is'. Die slogan wordt over het algemeen net zo vervlakkend geinterpreteerd: allemaal lekker slapen blijven. En als we naar Irak gaan, dan is dat het dan: JUST FEEEEEEL GOOD, tadadadadadada.

Nou ja, de intentie van Judith's vraag interpreteerde ik als: 'wordt je gelukkig zonder het geloof?'. En het woord 'gelukkig' is dan ook weer heel subjectief, maar goed, ik heb mijn antwoord op deze intentie gegeven, en die is inderdaad voluit 'Ja'.

Het woord gelukkig is voor mij niet gekoppeld aan 'positief'.

Een bevalling is ook zeer pijnlijk, maar is nodig (en zo weer vergeten,) voor het wonder dat met mij leeft.
Ontsluiting is pijnlijk. Ook de ontsluiting van je wezenlijke zelf. En toch zit alleen daarin mijn gelukskoekje.

Waar het woord 'gelukkig' voor mij precies aan gekoppeld is, is een heel verhaal, maar het is ten eerste gekoppeld aan mijn innerlijk gevoel van ZIJN, en totaal niet aan iets wat ik moet WORDEN volgens een geloof, een maatschappelijke norm, volgens 'de' emancipatie, of volgens het recht op overleven volgens onze wereld.

Ik ben/wordt gelukkig van het mijzelf wezenlijk kennen. En daar komen aardig wat negatieve ervaringen bij kijken. Onder andere de negatieve ervaring van het feit dat de zogeroemde keuzevrijheid in onze maatschappij behoorlijk verwrongen in elkaar steekt. Het past bij mijn wezenlijke persoon, om daar dan ook op eigen wijze wat mee te doen. Mijn websites hebben me ook veel gekost, op allerlei vlak. En toch voelt het als een wezenlijke vervulling.

Het hebben van negatieve ervaringen maken mij niet wezenlijk ongelukkig, noch maakt het hebben van positieve ervaringen mij wezenlijk gelukkig.

'IK' kunnen kennen en het mogen verbinden vanuit mijn 'IK' maakt mij gelukkig. En er zijn er maar weinig bij wie dat kan, maar dat minieme aantal maakt mij niet ongelukkig. En dat er misschien een god is die mij 'accepteert zoals ik ben :roll:' , is mooi meegenomen, maar heeft voor mij geen (w)aarde. Het lost ook geen gevoel van eenzaamheid voor me op, omdat ik die o.h.a. niet voel. Ik voel me wel regelmatig allejezus alleen staan, maar ik heb daar geen verlossing voor nodig, maar vervulling, wat alleen ik kan doen.

Overigens maakt mijn vriend mij ook erg gelukkig. Dus enige input voor mijn gelukservaring kan toch wel degelijk van buiten komen. Hij kan mij ook zeer extatische feelgood brengen, dus misschien is hij dan wel goddelijk :p
devrouwechtzien
 
Berichten: 130
Geregistreerd: zo 05 feb , 2006 17:33

Re: Blik christenen op New Age en dergelijke

Berichtdoor SjaanTje » di 12 sep , 2006 22:08

Hallo Judith123

Judith123 schreef:Wat heb je eraan in je leven. Geeft het jezelf vrede, liefde, geduld, goedheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, geloof, vertrouwen, blijdschap? Of geeft het je het tegenovergestelde.

Wat vind jij als vrouw van de volgende kijk van gerespecteerde kerkvaders op de vrouw:

"Jullie zijn de poorten van de duivel. De toorn van God rust op jullie geslacht tot in deze tijd, zoals ook jullie schuld noodzakelijkerwijs voortleeft."

en

"Een vrouw dient zich gehoorzaam en bescheiden te laten onderwijzen; ik sta haar dus niet toe dat ze zelf onderwijst of gezag over mannen heeft; ze moet bescheiden zijn. Want Adam werd als eerste geschapen, pas daarna Eva. En niet Adam werd misleid, maar de vrouw; zij overtrad Gods gebod."

Geeft het jezelf vrede, liefde, geduld, goedheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, geloof, vertrouwen, blijdschap? Of geeft het je het tegenovergestelde?
SjaanTje
 
Berichten: 134
Geregistreerd: di 21 feb , 2006 22:59

Re: Blik christenen op New Age en dergelijke

Berichtdoor devrouwechtzien » wo 13 sep , 2006 8:53

[quote="SjaanTje"]
"Want Adam werd als eerste geschapen, pas daarna Eva."


Adam als prototype, en Eva als verbeterde, later uitgekomen versie, waar meer over nagedacht is. :knipoog:
devrouwechtzien
 
Berichten: 130
Geregistreerd: zo 05 feb , 2006 17:33

Re: Blik christenen op New Age en dergelijke

Berichtdoor SjaanTje » wo 13 sep , 2006 15:25

devrouwechtzien schreef:Adam als prototype, en Eva als verbeterde, later uitgekomen versie, waar meer over nagedacht is. :knipoog:

:hartje: :verliefd: :hartje: :verliefd: :hartje: :verliefd: :hartje: :verliefd: :hartje: :verliefd: :hartje: :verliefd: :hartje:
SjaanTje
 
Berichten: 134
Geregistreerd: di 21 feb , 2006 22:59

Berichtdoor Endymion » di 13 feb , 2007 14:20

Hoi,

Jaja, ik maak mij daar ook altijd kwaad over. Of beter gezegd, ik voel dat aan als een grote onrechtvaardigheid. Wierook branden voor een beeldje van Isis is afgoderij terwijl hetzelfde voor een Mariabeeldje de grootste vroomheid is.

Gelukkig zijn Staat en Kerk gescheiden.

Het Christendom heeft opgehouden te bestaan toen de Kerk ontstond. Die woorden stammen niet van mij, maar van protestantse Dominee.

De problemen liggen niet bij de goden, die liggen bij ons.
Endymion
 
Berichten: 89
Geregistreerd: ma 12 feb , 2007 12:20

Berichtdoor els » do 15 feb , 2007 19:34

Endymion schreef:De problemen liggen niet bij de goden, die liggen bij ons.


Zeg dat wel. We zijn zover geëvolueerd dat we allemaal volwassen worden, dus wij moeten het zelf doen. Laten we de evolutie nog een stapje vooruit helpen en het beste uit de mensen proberen te halen. Wij kunnen het best! :kusje:
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam


Keer terug naar jodendom christendom islamWie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron