Forum godinnen en beeldvorming
 weblog | godinnen | forum home ||

Valse profeten, priesters en anderen.

Plaats hier alles over jodendom christendom islam en hieraan verwante godsdiensten.

Valse profeten, priesters en anderen.

Berichtdoor willy » wo 29 maart , 2006 11:50

Tue 06 Jul , 2004 10:56 (Jezus, een valse Messias)
Els,
Na dit stukje over de ware godsdienst gelezen te hebben vraag ik me af wat er nou zo erg is aan een valse profeet.


Door die valse profeten zijn er miljoenen mensen gestorven wegens hun godsdienstwaanzin, zoals onze huidige tijd nog maar eens bewijst. En het wordt nog erger.

Valse profeten, priesters en anderen.

Zoals ik gedaan heb in mijn artikel, Jezus, een valse Messias, ben ik ook eens gaan kijken in de Koran, of Mohammed het er beter afbracht. Maar neen, ook hij is een valse profeet die zich enige grondbeginselen heeft eigen gemaakt, maar niet weet wanneer de Godenschemering zal plaatsvinden, er zich met een patstelling vanaf maakt en de macht grijpt. De initiatiewaarde van dit boek is absoluut nul. Ziehier enkele citaten uit de Koran ter bevestiging :

Soera : 20. Taa Haa
15. "Zie, het Uur komt. Ik zal het onthullen opdat elke ziel de beloning zal ontvangen waarnaar zij streeft."

Soera : 40. De Gelovige (Al-Momin)
18. Waarschuw hen voor de naderende Dag.
59. Het Uur zal zeker komen, daaraan is geen twijfel; toch geloven de meeste mensen het niet.

Soera : 42. De Consultatie (Asj-Sjoera)
5. Het is nabij dat de hemelen zullen worden uiteengescheurd boven hen, maar de engelen verheerlijken hun Heer met de lof die Hem toekomt en vragen vergiffenis voor hen die op aarde zijn.
7. Zo hebben Wij u de Koran in het Arabisch geopenbaard, opdat gij de Moeder der steden (Mekka) en al het omringende mocht waarschuwen; dus waarschuwt (hen) voor de Dag der Verzameling waaromtrent geen twijfel is. Een deel zal in het paradijs zijn, en een ander deel in het laaiende Vuur.
17. Allah is het Die dit Boek (de Koran) met de Weegschaal in waarheid heeft nedergezonden. Want weet gij, waarschijnlijk is het Uur nabij.

Soera : 45. Het Knielen (Al-Djaasi'jah)
32. Toen er werd gezegd: "De belofte van Allah is zeker waar en aan het Uur is geen twijfel," zeidet gij: "Wij weten niet wat het Uur is: wij vermoeden het slechts en zijn er niet zeker van."

Soera : 47. Mohammed
18. Zij (de ongelovigen) wachten op niets dan het Uur dat onverwachts over hen kan komen. De tekenen er van zijn reeds gekomen, maar hoe zal voor hen de herinnering zijn wanneer het (Uur) werkelijk tot hen komt?

Soera : 51. De Winden die verspreiden (Az-Zaari'jaat)
5. Voorzeker, wat u is beloofd, is waar,
6. En voorwaar, het gericht zal zeker plaats hebben.
12. Zij vragen: "Wanneer zal de Tijd des Gericht zijn?"
13. Het zal op de Dag zijn, wanneer zij in het Vuur zullen worden beproefd.

Soera : 53. De Ster (An-Nadjm)
57. Het Uur nadert,
58. Niemand behalve Allah kan het ontsluieren.

Soera : 67. De Dominie (Al-Molk)
25. En zij zeggen: "Wanneer zal deze belofte vervuld worden, als gij de waarheid spreekt?"
26. Zeg: "De kennis daarvan ligt alleen bij Allah en ik ben slechts een duidelijke waarschuwer."
29. Zeg: "Hij is de Barmhartige, in Hem geloven wij en in Hem stellen wij ons vertrouwen. En gij zult weldra weten wie in klaarblijkelijke dwaling verkeert."

Soera : 72. De Djinn (Al-Djinn)
25. Zeg hun: "Ik weet niet of wat waarmede gij bedreigd wordt nabij is of wel dat mijn Heer het zal uitstellen voor een lange tijd."
26. Hij is de Kenner van het onzienlijke en Hij geeft niemand overvloedig kennis van Zijn geheimen.

Soera : 79. ??? (An-Naziaat)
42. Zij vragen u betreffende het Uur: "Wanneer zal het komen?"
43. Maar datgene waarmede gij u bezighoudt
44. De uitkomst daarvan is bij uw Heer.
45. Gij zijt slechts een waarschuwer voor hem die vreest.
46. Op de dag waarop zij dit zullen zien, (zal het zijn) alsof zij slechts een avond of een morgen (op de aarde) hadden vertoefd.Hetzelfde gebeurt ook bij de Maya’s.

De Maya's noemden de Plejaden de tzab, wat “ratel” betekent. Vermoedelijk hadden deze sterren in hun ogen dezelfde functie als de ratel van een slang, die is bedoeld als waarschuwing voor dat de slang toeslaat. Als het verslag van broeder Bernardino de Sahagün op waarheid berust, waren ook de Azteken deze opvatting toegedaan. In zijn boeken staat een afbeelding waarop te zien is hoe de Azteken de Plejaden afbeeldden als negen sterren in een keten van zeventien andere sterren (zie afb. 47). Vanwege haar belang geef ik deze passage in haar geheel weer.

“De tijdsindeling die deze Indianen [de Mexicanen] hanteerden, ging als volgt : de grootste eenheid van tijd was 104 jaar, wat zij een eeuw noemden,- de helft van deze periode — 52 jaar — noemden ze een schoof. Dit aantal jaren tellen ze al sinds de dageraad van hun beschaving. Men weet niet waar het beginpunt ligt, maar de Maya's waren ervan overtuigd dat de wereld zou vergaan aan het eind van een van deze schoven. Hun profetieën en orakels voorspelden dat de hemellichamen dan stil zouden blijven staan en derhalve bestudeerden ze de beweging van de Cabrillas (Plejaden) met het oog op de nacht van het feest die ze toxiuh molpilli noemden,- want tijdens die nacht stonden de Cabrillas om middernacht in het midden van de hemel gezien vanaf de Mexicaanse breedtegraad.

Gedurende deze nacht ontstaken ze het nieuwe vuur; en voordat ze het aanstaken, doofden ze de vuren van alle provincies, steden en huizen in geheel Nieuw -Spanje. En alle satrapen en tempelpriesters gingen vroeg in de avond in een grote plechtige optocht van hier, van de Tempel van Mexico (Templo Mayor), naar de top van die heuvel vlak bij Ixtapalapa, die ze Uixachtecatl noemden.

Rond middernacht klommen ze naar de top, waar zich een statige cu bevond [Mayabenaming voor “god en tempel”, een term waarmee de conquistadores kennismaakten toen ze in Yucatan voet aan wal zetten] die speciaal voor deze ceremonie was gebouwd. Als ze te vroeg waren, wachtten ze tot ze hen zagen,- en als ze zagen dat ze [de Cabrillas, ofte wel de Plejaden] door het zenit gingen, wisten ze dat de hemellichamen niet zouden ophouden te bewegen en dat het einde van de wereld nog niet aangebroken was en de wereld in de komende 52 jaar zeker niet zou vergaan.

Rond dit tijdstip bevonden zich in de heuvels die Texcoco, Xochimilco en Quahtitlan omringen enorme aantallen mensen, die wachtten op het nieuwe vuur, het teken dat de wereld zou blijven bestaan. En wanneer de satrapen met groot ceremonieel vertoon het vuur uit de cu op die heuvel te voorschijn haalden, was dit in de ruime omtrek zichtbaar. En als de aanwezigen dit zagen, waren ze zo verheugd dat ze schreeuwden,- en hun kreten stegen op naar de hemel, want de wereld zou niet vergaan en ze hadden stellig wederom 52 jaar.

De laatste ceremonie van het nieuwe vuur werd in het jaar 1507 gehouden,- het was een plechtige gebeurtenis aangezien de Spanjaarden er toen nog niet warden. In 1559 eindigde de volgende (Javilla (schoof), die zij toxiuh molpilla noemden. Tijdens deze gelegenheid vonden er geen openbare festiviteiten plaats, daar de Spanjaarden en hun priesters zich toen in het land bevonden. Thans in 1576 [het jaar waarin Sahagün dit schrijft] zijn er derhalve vijftien jaar van de huidige gavilla verstreken.

Als ze het vuur naar buiten brachten en de ceremonie hielden, hernieuwden ze de overeenkomst die ze hadden gesloten met hun afgod, namelijk dat ze hem zouden dienen, en ze vernieuwden alle beelden die ze in hun huizen van hem hadden en verblijdden zich in de wetenschap dat de wereld veilig was. Het spreekt voor zich dat deze methode van tijdsindeling afkomstig is van de duivel, met als doel het verbond dat ze met hem hadden gesloten elke 52 jaar te hernieuwen, hen vrees in te boezemen voor het naderende einde der tijden en hen te doen geloven dat hij de tijd verlengde en dit aan hen als gift schonk, opdat de wereld zou blijven bestaan.”

Klaarblijkelijk was Bernardino de Sahagün er als goed franciscaan van overtuigd dat het feest van het nieuwe vuur, evenals alle andere aspecten van de Indiaanse godsdienst, verband hield met afgoderij en satanisme. Dit is niet zo verwonderlijk gezien de vele bizarre beelden van goden als Tlaloc en Coatlicue, om nog maar niet te spreken van de slangemotieven, die in de ogen van de Spanjaarden symbolen van de duivel zelf waren. Toch moet hij onder de indruk zijn geweest van iets wat de Indianen hem hadden verteld, anders had hij niet de moeite genomen de ceremonie zo gedetailleerd te beschrijven. Het lijkt er sterk op dat zijn opmerkingen over de duivel vooral zijn ingegeven door politiek opportunisme. Hij was zelf overduidelijk gefascineerd door de astronomische betekenis van de toxiuh molpilli-ceremonie.

Als we zijn relaas wat nauwkeuriger bekijken, blijkt dat de Indianen een ingewikkeld, mogelijk op astronomie gebaseerd systeem voor tijdmeting bezaten. Het moment dat de Plejaden om middernacht door de zuidelijke meridiaan gingen, was voor hen van grote betekenis. Ze konden dit tijdstip echter niet louter door observatie berekenen. De Plejaden passeren de meridiaan elke dag en kunnen dan worden waargenomen, zolang dit maar niet overdag plaatsvindt. Er is echter maar één dag in het jaar dat dit precies om middernacht gebeurt en de Mexicanen moeten andere methoden hebben gekend om uit te rekenen welke dag dat was.

Adrian Gilbert & Maurice M. Cotterell : De voorspellingen van de Maya’s ontsluierd, blz. 101-102

Wat de gebrekkige kennis van de tijd bij de Azteken betreft, is zij bewezen door de onzekerheid zelf van het priesterschap aan elk einde van de cyclus. Het angstige wachten en de algemene paniek die iedere 52 jaar de nadering van de winterzonnewende veroorzaakte, bewijzen kennelijk de relatieve onwetendheid van de ingewijden. Van daar de uitvlucht van de samenzwering, die de waardigheid van de geestelijkheid beschermde, - van daar eveneens deze plotselinge overgang naar de vrolijkheid telkens de afwezigheid van voortekens van de schrikwekkende termijn, naar een latere datum verwezen. Deze bleef dus vastgesteld op de winterzonnewende, zonder dat het fatale jaar werd bepaald.
willy
 
Berichten: 1092
Geregistreerd: di 06 aug , 2002 10:01
Woonplaats: Brasschaat

Re: Valse profeten, priesters en anderen.

Berichtdoor Zunrita » ma 22 mei , 2006 20:10

willy schreef:Wat de gebrekkige kennis van de tijd bij de Azteken betreft, is zij bewezen door de onzekerheid zelf van het priesterschap aan elk einde van de cyclus. Het angstige wachten en de algemene paniek die iedere 52 jaar de nadering van de winterzonnewende veroorzaakte, bewijzen kennelijk de relatieve onwetendheid van de ingewijden. Van daar de uitvlucht van de samenzwering, die de waardigheid van de geestelijkheid beschermde, - van daar eveneens deze plotselinge overgang naar de vrolijkheid telkens de afwezigheid van voortekens van de schrikwekkende termijn, naar een latere datum verwezen. Deze bleef dus vastgesteld op de winterzonnewende, zonder dat het fatale jaar werd bepaald.


Ha! Heel scherp opgemerkt; zo steekt precies de macht van de priesterkaste in elkaar: eerst het domme volk wijsmaken dat de ondergang van de wereld dreigt, vervolgens bepalen de priesters OF dat gaat gebeuren. Zoniet dan is het volk de priesters dankbaar, notabene. Plat gezegd: een konijn uit de hoge hoed die je er eerst zelf ingestopt hebt. Zo maakt de kaste zichzelf onmisbaar. (Het enige verschil met de gristelijke belofte van de hemel, is dat die zelfs niet getoetst kan worden.) Handelingen en theoriën van priesters bestaan uitsluitend om hun eigen macht en positie te bestendigen.
Zunrita
 
Berichten: 219
Geregistreerd: za 13 nov , 2004 22:42


Keer terug naar jodendom christendom islamWie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron