Forum godinnen en beeldvorming
 weblog | godinnen | forum home ||

Genetica: Eva was er het eerst

Is het feminisme nog nodig? Heeft het wel enige zin? Of zijn feministes verzuurde mannenhaters?
Spui je mening over het feminisme en de positie van vrouwen in de godsdiensten en in de maatschappij hier!

Genetica: Eva was er het eerst

Berichtdoor els » vr 06 jan , 2006 22:07

Eva was eerst - een SRYhistorie

Momenteel gaan de 3 grote monotheïstische godsdiensten uit van het ontstaan van de man voor dat van de vrouw. Maar vooraleer er sprake was van de paternalistische godsdiensten, overheersten eeuwenlang de maternalistische godsbeelden in het menselijk brein en de menselijke maatschappij. Anders gezegd werd gedacht dat alle leven bij de vrouw ontstaat. Hoewel aan deze redenatie logischerwijs geen wetenschappelijk bewijs vastzat, zat dit dichter bij de waarheid dan men zich de laatste milennia kon voorstellen...

Al jaren deed de wetenschap raadselachtige observaties rond het genotypisch en fenotypisch gender van een organisme. Immers de combinatie "XX" hangt niet altijd samen met het fenotype 'vrouw' of "XY" met het fenotype 'man'. De reden hiervoor is dat slechts enkele genen het proces tot geslachtsvorming regelen, en het ontbreken of 'defect zijn' van zo'n gen het fenotype kan wijzigen.
Sowieso beginnen we het leven allemaal als 'vrouw'. Om een man te worden is er een extra stimulus/gen nodig. Het belangrijkste gen in deze context is het SRYgen. Dit staat voor 'Sexdetermining Region Y', het gen dat zorgt voor de vorming van de zaadballen en andere mannelijke fenotypische kenmerken. Verder blijkt SRY een schakelgen te zijn, in de zin dat bij het ontbreken van SRY, het organisme zich fenotypisch als vrouw ontwikkelt. Uit dierexperimenten is verder gebleken dat bij het inplanten van SRY in een genoom van een vrouwelijke muizenembryo, deze zich ontwikkelt als mannetje.

Wat valt hier nu uit af te leiden? We beginnen ons leven dus allemaal als vrouw, en indien het SRYgen na enkele weken zijn invloed niet doet gelden, zullen we ons ook zodoende ontwikkelen.
Dit houdt dus logisch gezien ook in dat de vrouw niet na de man geschapen zou kunnen zijn, immers de vrouw is het 'basistype', en niet de man. De man bezit, naast dit basistype, 'een extraatje' om man te kunnen worden, om te kunnen worden wat hij is, namelijk het SRYgen.

Kim Geybels:duivel:

Hoewel ik het maar half begrijp, maar ach, waar nodig zal ik het knippen en plakken. :lach2:
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor calimero_a » zo 08 jan , 2006 10:56

geweldig!

O ja, en om dit gen (SRY) op tijd te activeren is ook op het juiste moment tijdens de ontwikkeling de produktie van een bepaald hormoon nodig. Dus ook al is het gen wel aanwezig, als het hormoon niet wordt geproduceerd dan wordt je nog geen man!

Heerlijk toch :D

knufffff
Cali
calimero_a
 
Berichten: 111
Geregistreerd: wo 06 jul , 2005 18:41

Berichtdoor els » zo 08 jan , 2006 13:03

Begrijp jij het wel, Cali? Ik begrijp nog wel dat je niet tot man ontwikkelt als de juiste hormonen de aanleg van het Y-crhomosoom niet stimuleren. Maar het volgende begrijp ik niet:

Het belangrijkste gen in deze context is het SRYgen. Dit staat voor 'Sexdetermining Region Y', het gen dat zorgt voor de vorming van de zaadballen en andere mannelijke fenotypische kenmerken. Verder blijkt SRY een schakelgen te zijn, in de zin dat bij het ontbreken van SRY, het organisme zich fenotypisch als vrouw ontwikkelt.


Als je geen zaadballen krijgt (en andere kenmerken), dan ben je dus geen man. Maar hoezo ontwikkelt het organimse zich tot vrouw? Als je een Y-chromosoom hebt, krijg je toch geen baarmoeder en eierstokken?
Ik snap niet wat hier bedoeld wordt met 'fenotypisch als vrouw ontwikkelen'.

Borsten krijgen deze mensen waarschijnlijk wel, maar dat maakt je nog geen vrouw. Als je zonder teelballen geen man bent, ben je zonder baarmoeder en eirestokken geen vrouw.

Mannen kunnen wel onder bepaalde omstandigheden lacteren, weliswaar onder invloed van vrouwelijke hormonen. Dat is eigenlijk iets anders, maar het geeft wel aan hoe vaag de grens tussen mannen en vrouwen eigenlijk is.
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor RoyJava » zo 08 jan , 2006 15:35

Een héél interessant onderwerp, dat zou kunnen linken met zovele andere onderwerpen.

WAT MAAKT een man tot man en een vrouw tot vrouw? Het simpele antwoord op die vraag luidt: de primaire en secundaire geslachtskenmerken. Bij de vrouw een baarmoeder met eierstokken, een vagina en borsten, bij de man een penis met teelballen en later de lichaamsbeharing. Alles uiteindelijk het gevolg van de primaire geslachtelijke aanleg: een XX-chromosomencombinatie bij de vrouw en een XY-combinatie voor de man.

Maar zo simpel is de werkelijkheid allerminst. Het bestaan alleen al van transseksuelen wijst erop dat er een immense kloof kan gapen tussen de chromosomale geslachtelijke aanleg en het zichzelf ook als man of als vrouw erváren. En het bestaan van personen van een onduidelijk geslacht geeft aan dat de natuur ingewikkelder in elkaar zit dan in de biologieles wordt voorgesteld.
Genetisch onderzoek naar de geslachtelijke ontwikkeling van de mens levert een steeds complexer beeld op van de manier waarop het embryo, dat vlak na de conceptie nog geslachtsneutraal is, zich in de richting van man of van vrouw ontwikkelt. En van wat daarbij allemaal mis kan lopen.

De genetische speurtocht naar wat een man tot man maakt, eindigde in 1990 met de isolering van het zogenoemde SRY-gen, onderdeel van het 'mannelijke' Ychromosoom. Het zou dit gen zijn dat in de ontwikkeling van het nog ongeslachtelijke embryo op een bepaald ogenblik, zo rond de veertig dagen, ordt 'aangeschakeld' en dat het nog primitieve geslachtsklierweefsel in de richting van de aanleg van teelballen stuurt.

Die gaan na verloop van enige tijd het mannelijke hormoon testosteron produceren, onder invloed waarvan zich een penis gaat ontwikkelen. Resultaat bij de geboorte: een jongetje. Uit een menselijk embryo zonder SRY-gen ontwikkelt zich onvermijdelijk een vrouw.

Dàcht men. De ontdekking van het SRY-gen zelf heeft de zaak weer op zijn kop gezet. 'We weten nu', zegt cyto-geneticus dr J. van Hemel van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam, 'dat de aan- of afwezigheid van het SRY-gen niet alles verklaart. Er zijn mensen met een compleet SRY-gen die toch vrouwelijke geslachtskenmerken vertonen. Dat kan niet anders verklaard worden dan door aan te nemen dat op het 'vrouwelijke' Xchromosoom of op een van de andere chromosomen een factor aanwezig moet zijn die mede bepaalt of een embryo volledig tot man uitgroeit.'

Voortgezet genetisch onderzoek heeft aanwijzingen opgeleverd dat op het Xchromosoom inderdaad een stukje DNA moet liggen dat meehelpt aan de ontwikkeling van het mannelijke geslacht.
Een Italiaans-Amerikaanse onderzoeksgroep rapporteerde in het augustusnummer van het tijdschrift Nature Genetics over een DNA-fragment (voorlopig als DSS benoemd, voor dosage sensitive sex reversal) dat, indien het in tweevoud aanwezig is, ervoor zorgdraagt dat uit een embryo met een XY-chromosomencombinatie zich in plaats van een man een vrouw ontwikkelt.

Twee jaar eerder vond een Engels-Japanse groep ook al aanwijzingen voor een aan het X-chromosoom gebonden factor die mede het man-zijn bepaalt. Zij noemden die factor TDF-X, ofwel de testis-determining factor op het X-chromosoom. De Japanse sexe-genetici T. Ogata en N. Matsuo van de Keyo-universiteit in Tokyo hebben onlangs in de Journal of Medical Genetics in schema gebracht hoe het SRY-gen en de vooralsnog geheimzinnige factor TDF-X zich onderling kunnen verhouden. Ze gaan er daarbij van uit dat het SRY-gen krachtiger is dan het TDF-X gen.


Lees gehele artikel van de

groet Roy
RoyJava
 
Berichten: 366
Geregistreerd: ma 12 sep , 2005 20:07
Woonplaats: Den Haag

Berichtdoor RoyJava » zo 08 jan , 2006 16:21

Spelen symbolieken uit vroegere tijden voort in ons "onderbewuste" zijn? Nu de "héb" bewust is geworden in de graai- en grijpzucht van deze tijden, en het "zijn", vooral vanuit Oosterse overpeinzingen, steeds meer terrein wint, wordt de hele gen-theorie met argusogen gevolgd door wetenschappers, onderzoekers, mythologen etc.

Zo is bv. de Kali theorie in haar mythen, overleveringen en legenden merkwaardig, daar sommige berichten de vertalingen opnieuw vertalen, en deze oa. vertellen, dat uit de cirkel (van Kali) de godheid Shiwa verrees. Hoewel behorende tot de Tantristische leringen (in het Westen vaak vertaald als de sex-beluste Oosterse gedachtes) weerklinkt hier het mysterie van Godin en God, die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Zónder elkaar kan er géén verbinding ontstaan, en moet er eerst bewéging worden opgewekt, waardoor elke vorm van leven een toekomst beschoren is. Met Kali als eerste fenomeen, nl. die van de beweging zelve! Niet Shiwa bij Kali naar binnen, maar vanuit de diepte van Kali, waarna Shiwa zijn hemelse dans begint ... (andersom wordt Shiwa vernietigt, zoals vele voorstellingen doen vermoeden)

De cirkel (of ovaal) en de erectie (versymboliseerd in de paal, phallus, lingam) naderen heel dicht de bewustwording van het éénzijn, daarmee de éénwording en de creatie van leven.
Enkele linken die duizelen >>>

RoyJava
 
Berichten: 366
Geregistreerd: ma 12 sep , 2005 20:07
Woonplaats: Den Haag

Berichtdoor els » zo 08 jan , 2006 17:06

Ha, bedankt. Ik heb het gelezen, en dit heb ik ervan begrepen.

Op het Y-chromosoom bevindt zich het SRY-gen, dat zorgt dat teelballen worden aangemaakt onder invloed van testosteron. Dan moet dat testosteron wel op het juiste moment zijn aangemaakt.

Maar de aanleg voor teelballen bevinden zich niet alleen op het Y-chromosoom, het X-chromosoom is er ook bij betrokken.

Op het X-chromosoom bevindt zich bovendien nog een belangrijk gen, een fragment DNA met de naam TDF-X, dat juist de vorming van testikels kan blokkeren. TDF-X betekent: testis-determining factor.
Het SRY-gen is dominant, en onderdrukt TDF-X.

Omdat het SRY-gen dominant is, doet het TDF-X gen niets bij embryo's met een Y-chromosoom. Daardoor kunnen alle genen die betrokken zijn bij het vormen van testes hun werk doen.

Bij vrouwen is er geen SRY-gen, zodat TDF-X alle genen die bij de aanleg van zaadballen actief zijn worden onderdrukt. Er worden eierstokken aangelegd.

Soms komt TDF-X echter twee keer voor op het X-chromosoom. Daardoor is SRY niet meer krachtig genoeg, en kan TDF-X de aanmaak van teelballen blokkeren, en ontstaat er ondanks het Y-chromosoom toch geen man.

Tot hier snap ik het. Volgens mij is er dan namelijk ook nog geen vrouw. Ik citeer nog een stukje uit het artikel:

Er zijn mensen met een compleet SRY-gen die toch vrouwelijke geslachtskenmerken vertonen.


Maar welke dan? Al met al is mij dus niet duidelijk of iemand met een Y-chromosoom nou toch baarmoeder en eierstokken kan krijgen. Want zonder deze is het ook geen vrouw. Op vruchtbaarheidsniveau althans kan je daar moeilijk worden ingedeeld. En wat betekent mannetje-vrouwtje anders dan zaadje-eitje?

Wat een man is en wat een vrouw, kan, aldus Van Hemel, op verschillende niveaus worden gedefinieerd: de uiterlijke verschijningsvorm (het fenotype), de geslachtschromosomen (het genotype), op DNA-niveau (de verhouding tussen SRY- en TDF-X-genen), maar ook, en minstens zo belangrijk, op het niveau van gedrag en gevoel: de geslachtelijke (of gender-) identiteit van een persoon. Varianten komen kennelijk op elk niveau voor.


Dat hele gendergedoe kan mij echt gestolen worden. :hamer: Als het vaker huilt is het zeker een vrouwtje. Of nog erger, als het zich 'vrouw' voelt. Het zijn precies dit soort opvattingen die maken dat mannen en vrouwen door culturele opvattingen een bepaalde richting in worden gehersenspoeld.

De vraag is wat er in zulke gevallen wordt gedaan, en op welke gronden. Van Hemel: 'Bij een kind dat met onduidelijk geslacht ter wereld komt, wordt over het algemeen gekozen voor een ontwikkeling richting meisje. Het is tenslotte eenvoudiger om iets weg te nemen dan er iets aan vast te plakken. En met vrouwelijke hormonen kan de ontwikkeling sterk richting vrouw worden gestuurd.'


Ik wist niet dat die ideeën nog tot de hoogste regionenen van de wetenschap heersten... een mannetje heeft iets, een vrouwtje mist iets. Misschien moet moet de man even worden voorgelicht? :heks:
Tenzij mensen met een Y-chromosoom inderdaad toch baarmoeder en eierstokken hebben, maar uit de laatste opmerking van de heer Van Hemel denk ik deze organen gelijk worden gesteld aan 'niets', en ze hoeven dus ook niet te worden genoemd.

Nou ja, ik voor mij vind in elk geval XY-discussie een stuk interessanter dan de 'genderdiscussie'. :p
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor RoyJava » zo 08 jan , 2006 20:47

:lach2: Hi Els,... ik blijf álles wat met het oorspronkelijke oerprincipe (ontvankelijk en schenkend) te maken heeft onvoorstelbaar interessant vinden, hoe ingewikkeld ook. Denk dat dergelijke zaken synchroon verlopen met onze eigen (-wijze :p ) denkwijze in de ontdekking over de mens, de cosmos, de "ontdekking" van macro- en microtoestanden etc.

Heb ooit de hele conceptie op TV gezien van een Finse micro-filmer, ongelooflijk interessant hoe hij dat bewerkt had. Al vóórdat de samensmelting van de eicel en de spermatozo plaats vind, is er een hele geschiedenis aan vooraf gegaan. Het is zo jammer, dat ik over die video heen heb gewist, en die film, incluis de filmer, dus nergens meer kan terugvinden (ook op Internet niet).

Die moedereicel, die als een enorme uitstralende witte volle maan danst in de baarmoeder, met de klok mee, ... en de spermotozo's die met miljoenen rond haar heen kriebelen. De tweehoofdige, de invalide, de onvolmaakte spermatozo's zijn dan allemaal reeds afgevallen, om plaats te maken voor die wél voldoen aan de perfecte "uitverkorene", die slechts de énige is die binnen mag. Zodra dat gebeurt (onder exacte temperatuur, schommeling, beweging etc.) stopt de moedereicel met haar dans en zoekt haar plekje aan de baarmoederwand. Álle andere spermatozo's lossen op ter wille van deze versmelting, is dat niet een wonderlijk spel?

Die conceptie overigens vindt plaats ong. 2 cm onder je navel, een heel "heilig" plekje voor de Hindoes. Ondertussen begint die deling, die zo perfect is, dat het een onvoorstelbaar proces is dat daar wordt ontwikkeld van het embryo tot een gezonde baby met alles erop en eraan. Voor mij nog steeds het grootste wonderlijke moment.

Het zou ook blijken dat de gen's met elkaar in de clinch gaan. In elk lichaam komt het gen voor van moeder en vader. Soms kan de een dominanter optreden als de ander. Echter de chromosoom inprenting "bepaalt" welke eigenschap bij een nakomeling tot uiting komt. Dit heeft te maken met het pro-nuclei (of de pro-kern van de chromosoom) dat een cyclus aangaat van een in- en activeringsproces.

Ook de geslachtsbepaling is van een merkwaardig moment, nl. pas na 6 weken, of 40 dg. grofweg! Dan zouden de 3e en 4e rib gevormd worden (ja, dezelfde ribben waar Jezus werd doorboord met de Lans, en qua tijd de 40 dagen en nachten die in zovele tradities een rol spelen) waar de "rol van de vader" bijdraagt. Wanneer het een meisje wordt, draagt deze een X chromosoom bij, en als het een jongetje wordt het veel kleinere Y chromosoom. Dít Y chromosoom heeft het SRY gen dat het mannelijke geslacht bepaalt, maw. bepalend is voor de aanmaak van een serie eiwitten en hormonen die de vrouwelijke geslachtsorganen vernietigen. Dit is pas in 1990 ontdekt, ook gevonden bij vogels en reptielen, doch daar hebben deze geen rol in de seksebepaling.

Soms lijkt het dat religie, of geloof zoals in de oertijden, gespiegeld werd met de ervaringen van de mens naar buiten, en vertaald in de ontwikkeling naar geloof. Zoals met de zon, maan, aarde, natuur, dieren. Zelfs de kleur van rood en wit vertolken een hoofdrol, die terugvoeren daat dít proces... hierbij aansluitend zijn de "tussenmensen", transgenders, en oa. de Bissu's op Sulawesi (priesters die transgenders zijn, echter steeds meer vermannelijken, dus vroeger meer vrouwelijk waren) in perspectief eveneens interessant, saam met de "oudheid" van Eva,

groet Roy

RoyJava
 
Berichten: 366
Geregistreerd: ma 12 sep , 2005 20:07
Woonplaats: Den Haag

Berichtdoor els » zo 08 jan , 2006 22:53

Ik denk dat je The Miracle of Life bedoel, van Lennart Nilsson. Dat is weliswaar een Zweed, maar volgens mij is het die documentaire. Ik moet hem zelf ook wel eens gezien hebben, misschien heeft hij in Amsterdam een keer tijdens het IDFA gedraaid. Ik kan me herinneren dat dat gedoe met dat sperma erg grappig was, maar het fijne kan ik me er niet van herinneren. :lach2:

Ik zou hem ook heel graag nog eens zien. Het zal me eigenlijk niet verbazen als hij op video of DVD is uitgebracht, maar ik weet niet zeker of ik er wel veel geld voor wil betalen. Wie weet ga ik eens informeren bij Concerto.

Het is inderdaad superfascinerend, vooral omdat het aan de ene kant een 'miraculeus' proces is, ontzettend ingewikkeld, waarbij heel veel fases al van te voren in de genen zijn vastgelegd, maar anderzijds 'woekert' het leven over de aarde heen, en is het eigenlijk iets heel alledaags.

Ook hoe je verschillende fases van de evolutie kan waarnemen tijdens de groei van het embryo en het foetus is wonderbaarlijk. Zo krijgen we langzaam een staart en lichaamshaar... maar gelukkig trekt dit allemaal weer weg, en komen we toch heel aardig tevoorschijn.

Leuk artikel ook waar je naar linkte.

Oorspronkelijk waren X- en Y-chromosomen identiek en werd het geslacht bepaald door omgevingsfactoren. Deze genetische opmaak bestond 300 miljoen jaar geleden bij reptielen en wordt nu nog terug gevonden in schildpadden en krokodillen. Maar een van deze twee genen besloot de geslachtskeuze op zich te nemen en werd, in de woorden van Page, “een tiranniek man-bepalend gen”.


Fascinerend... al zou ik het niet tiranniek noemen, het is toch normaal dat je dominante en recessieve genen hebt? Als het Y-chromosoom niet dominant was, zouden er niet eens mannen bestaan, en dus ook geen mensen...
Maar ik begrijp nu iets beter hoe het zit met de X- en Y- chromosomen. Ik heb er nooit iets van begrepen hoe een chromosoom van vrouwelijk X naar mannelijk Y kon evolueren... maar het zat dus gewoon heel anders in elkaar.

Ik vraag me nu toch wel af hoe het bij planten zit, die ook mannelijke en vrouwelijke delen kennen.

Dergelijke studies werden al uitgevoerd omtrent het mitochondriaal DNA, dat onveranderd wordt doorgegeven langs de moederlijke lijn. Daaruit kwam de oermoeder of ‘Eva’ te voorschijn, die zo’n 143.000 jaar geleden in Afrika leefde.

Het onderzoek van Underhill toont echter aan dat ‘Adam’ veel later leefde, namelijk ongeveer 59.000 jaar geleden.


Haha, dit is wel de ultieme grap om te quoten als je weer eens in een creationismediscussie verzeild raakt.

Het Y-chromosoom is lange tijd beschouwd als een leeg vat, een chromosoom dat enkel nuttig was om mannen te produceren, een taak die het SRY-gen voor zijn rekening neemt. En zelfs aan de zin daarvan wordt wel eens getwijfeld. Er heeft zelfs enige tijd een theorie opgeld gemaakt die stelde dat mannen met twee Y-chromosomen door de natuur waren voorbestemd om crimineel gedrag te ontwikkelen. Daar bleek niets van te kloppen, maar het toont hoe over het Y-chromosoom wordt gedacht.


Net zoals 'testosteron' altijd het 'agressiehormoon' wordt genoemd. Volgens mij klopt daar niets van, het wordt tijd eens uit te zoeken waarom mensen agressief, moorddadig en oorlogszuchtig zijn, al is het maar om wat vreemde vooroordelen weg te nemen.
Zelf heb ik het idee agressie veel meer bepaald wordt door de cultuur en de omgeving. Als het echt het Y-chromosoom zou zijn, zouden alle mannen agressief zijn, en dat is duidelijk niet zo.
Laatst bijgewerkt door els op ma 09 jan , 2006 0:18, in totaal 2 keer bewerkt.
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor els » ma 09 jan , 2006 0:15

Toch nog iets gevonden over de mutatie van X- tot Y-chromosoom.

Alleen zoogdieren hebben een Y-chromosoom. Vogels en reptielen niet. Het Y-chromosoom moet dus ontstaan zijn na de afsplitsing van reptielen en vogels, onze meest naaste verwanten. Dat betekent overigens niet dat er voor die tijd geen verschillende sexen bestonden. De sekse determinatie kan op allerlei manieren verlopen. Krokodillen leggen bijvoorbeeld sexloze eieren, die afhankelijk van de temperatuur ontwikkelen tot mannelijke of vrouwelijke embryo’s.
Het is niet veel, misschien ga ik morgen nog eens zien of er meer interessants over te vinden is.

Verder:

Pas in 1990 werd het zoogdierswitch-gen gevonden: het SRY-gen dat andere mannelijke genen inschakelt. De precieze werking is onduidelijk, maar uiteindelijk leidt deze cascade tot de productie van testosteron. Het gen is slechts drie uur actief, gedurende de zesde week van de zwangerschap.


Op dat hele korte moment wordt dus bepaald of je een man wordt of niet (en niet dus of je een man wordt of een vrouw, zoals ik steeds lees).

Er staat ook nog een interessant stuk over waarom het Y-chromosoom zal verdwijnen.

Het doet me denken aan wat ik altijd zeg als mannen weer eens opscheppen dat ze veel meer kidneren kunnen krijgen dan vrouwen. Dan leg ik uit dat als één man veel meer kinderen krijgt dan voor een vrouw mogelijk is, er een heleboel mannen zijn die dan helemaal geen kinderen krijgen, want het is nu eenmaal zo dat mannen en vrouwen gemiddeld evenveel kinderen krijgen.
Dat lijk je nu te zien in een onderzoek van Brian Sykes: de variatie van Y-chromosomen is veel lager dan je zou verwachten, wat komt doordat sommige Y-chromosmen (zeg maar mannen) zich veel succesvoller vermenigvuldigen dan anderen.
Ik vind dat geestig, maar te weinig variatie schijnt bedreigend te zijn voor het in stand houden van de soort. :shock:Bovendien bestaat het gevaar dat het X-chromosoom een of andere truc ontwikkelt om het mannetjeschromosoom Y buitenspel te zetten. Zo heeft het X-chromosoom van de tropische vlinder crea encedon een chemische stof ontwikkeld die iedere zaadcel met een Y-chromosoom erin doodmaakt. Het gevolg is dat er bij de vlinder tegenover iedere drie mannetjes 97 vrouwtjes staan.


Leuk dat internet, maar je vindt wel veel tegenstrijdige berichten. Vlinders hebben ook gewoon een Y-chromosoom. Ik dacht ook al...

Toch is het ook denkbaar dat de natuur een uitweg bedenkt. Het bewijs daarvoor vindt Sykes bij de Kaukasische veldmuis llobius lutescens. Dat obscure knaagdiertje geldt als een genetisch wonder: door de tijd heen is het er op de een of andere manier in geslaagd zijn mannelijkheidsgenen in te bouwen in andere, gewone chromosomen. Er bestaan mannetjes- en vrouwtjes, en de muis doet dat allemaal zonder geslachtschromosomen.


Nou dacht ik eigenlijk dat de veldmuis de oudste zoogdiersoort was, het enige zoogdier dat bestond tijdens de meteorietinslag die de dino's wegvaagde en de zoogdieren een kans gaf. Dus dan vraag ik me wel af waarom juist een veldmuis een ander systeem heeft uitgedokterd. :?

Sorry, weer een beetje anders:Niet voor alle diersoorten geldt dat mannetjes de dragers zijn van XY-geslachtschromosomen en vrouwtjes van XX. Bij vogels en vliners zijn juist de vrouwtjes drager van ongelijksoortige chromosomen (ZW), terwijl de mannetjes ZZ dragen. Bij drosophila's (fruitvliegjes) en ook bij sommige wormen hebben de mannetjes weliswaar een Y-chromosoom, maar toch blijkt dit chromosoom niet geslachtsbepalend. Het aantal X-chromosomen is bij deze diersoorten doorslaggevend.

Helemaal merkwaardig verloopt de geslachtsdifferentiatie bij reptielen; daar heeft de aard van net chromosoom er helemaal niets mee te maken. Bij de Mississippi-alligator ontstaan op koelere plaatsen onderin een moerasnest allemaal vrouwtjes en in de warmere bovenste helft alleen mannetjes. Ook onder laboratoriumcondities wordt het geslacht van de alligator volledig door de temperatuur bepaald.
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor RoyJava » di 10 jan , 2006 10:55

Hai Els,... dikke smak voor jou met dank voor die titel van Lennart Nilsson. Totaal in andere hoeken gezocht, en het is idd díé film, niet eens zo duur ... Was er zo hebberig voor, omdat ik verschillende schilderijen hierop heb afgestemd (de vrouw in positie).

Ik vermoed, dat sommige "natuurlijke" zaken heel ingewikkeld (en daardoor misschien juist simpel) met elkaar verstrengeld zijn. Wanneer wij elke keer een stukje puzzel gelegd op de juiste en exacte plek, is het volgende stukje a/d beurt. En het moment dat die puzzel helemaal af zou zijn, treedt iets ánders op, nl. het idee hoe tot die puzzel gekomen te zijn. Di. dus iets geestelijks, iets ánders, zoals Stephan Hawking (hoogleraar theoretische natuurkunde) zei: "Als we dan het hele Heelal hebben doorkruist, onderzocht en begrepen, kunnen allen, filosofen, geleerden en gewone mensen, deelnamen a/d discussie over de vraag waarom wij en het Heelal bestaan. Wanneer we het antwoord op díé vraag kennen is dat de bekroning van het menselijk verstand - want dan kennen wij de geest's Gods ..."
Grappig dat een hoogleraar iets dergelijk zegt, vooral als je zijn boeken en de onvoorstelbare wetenschap volgt in ons Heelal.

Zo wordt "agressie" door oa. Jezus iets nader belicht in Mt. hfdst 15, vers 17-18.

Beseft gij dan niet, dat alles wat de mond ingaat, in de buik komt en op zekere plaats wordt verwijderd? Maar wat de mond uitgaat, komt voort uit het hart ... en bezoedelt de mens. Want uit het hart komen voort boze gedachten, moord, echtbreuk, ontucht, diefstal, valse getuigenis en godslastering.


Het lijkt erop dat álles wat erin gaat tot welk doel ook leidt, en alles wat eruit gaat de mogelijkheid kan doen ontwikkelen van elke tegenstrijdigheid, dualiteit, extreme strijd etc.

Aansluitend op Stephan Hawking geldt dat dus het vraagstuk van het "waarom?", die de theorie van het "waarom?" het denken voedde. De filosoof raakte in strijd met de ontwikkeling van wetenschappelijke theorieën, en de zoektocht naar het begin en einde riep steeds meer "waarom, wat, hoe" 's op ...

Niet in één woord te vatten, en daarom zo intens interessant, toch? Groet Roy
RoyJava
 
Berichten: 366
Geregistreerd: ma 12 sep , 2005 20:07
Woonplaats: Den Haag

Berichtdoor RoyJava » di 10 jan , 2006 11:08

Leuk dat je dat gevonden hebt van die muis Els...

Het is de rat die Boeddha als eerste dier tot zich nam (deze verscheen als eerste op de oproep van Boeddha, luidt het verhaal). Maar het is een Chinese gedachte en behoort tot de Chinese Dierenriemtekens.

Dat van de reptielen heb ik wel eens gezien, en vond het daarom merkwaardig dat de Komodo varaan van het Indonesische eiland Komodo, nog steeds behorende tot de reptielsoort, zowel de overlevering kent dat ie levendbarend is, als dat ie eieren legt. Het laatste is dus nu a/d orde, uitgebreid gefilmd en onderzocht. Terwijl, toen ik er was in 1993 was de overlevering van lévendbarend, zoals slangen doen, heel overtuigend, door de lokale bevolking meegedeeld. Ik heb er nog wat twistgesprekken door gekregen,... tot het moment dat het eieren-leggen gefilmd was. Ook over de Franse vrouw Nicole Viloteau lopen de verhalen over de Komodo door elkaar. Alle ervaringen die zij in haar nooit vertaalde boek mededeelde door onderzoek en studie werden de grond in geboord door de wetenschap, die veel later elke bevinding over de Komodo van Nicole zich toeëigenden, en met de eer gingen strijken ... vrouw en man, Els,... di. hommeles :p

Groet Roy
RoyJava
 
Berichten: 366
Geregistreerd: ma 12 sep , 2005 20:07
Woonplaats: Den Haag

Berichtdoor RoyJava » do 21 dec , 2006 8:53

HOERA !!! Bewijs ís er !!!

Komodovaraan kan het zonder mannetje

LONDEN - Flora, een zwangere komodovaraan die in een Britse dierentuin leeft, zal binnenkort waarschijnlijk een trotse moeder zijn zonder ooit bevrucht te zijn door een mannetje.

Wetenschappers ontdekten pas onlangs dat een dergelijke maagdelijke voortplanting, parthenogenese of gynogenese genoemd, mogelijk is bij deze grootste levende hagedis.

"Niemand had dit zijn wildste dromen verwacht. Een vrouwelijk komodovaraan leeft op haarzelf. Ze produceert een nest met eieren en die eieren blijken vruchtbaar te zijn. Het is de natuur die zijn weg vindt", aldus Kevin Buley van Chester Zoo in Noord-Engeland.

Kerst
Hij verwacht dat de acht eieren tegen de kerst zullen openbreken. Parthenogenese was al wel bekend bij andere hagedissoorten, maar het was nog niet eerder bij komodovaranen gezien.

Wetenschappers dachten aanvankelijk dat Flora, die samen met haar zuster leeft, sperma had opgeslagen bij contact met mannetjes jaren geleden. Maar uit DNA-testen bleek dat de eieren niet van een andere varaan konden zijn.

Komodovaranen, die 3 meter lang kunnen worden, komen in het wild alleen voor op de Indonesische eilanden Komodo, Padar, Rinca en het westelijke gedeelte van Flores. Het slijm in de bek van een komodovaraan bevat gevaarlijke bacteriën. De prooi overleeft een beet zelden.

Bron
MERRY X - MAS
RoyJava
 
Berichten: 366
Geregistreerd: ma 12 sep , 2005 20:07
Woonplaats: Den Haag

Berichtdoor Tiresias » do 21 dec , 2006 21:30

Heb lang mee verdedigd dat iedereen eerst weken meisje is in de baarmoeder, maar laat ons alles eens van ethische oordelen ontdoen, we hoeven het ongeboren leven niet te politiceren: de eerste drie weken zijn we allemaal geslachtelijk ongedefinieerd.

Hoe boeiend dit allemaal ook is.

Voor jullie allemaal een prettige kerst!
Tiresias
 
Berichten: 106
Geregistreerd: za 19 aug , 2006 10:13

Berichtdoor els » vr 22 dec , 2006 15:32

RoyJava schreef:Komodovaraan kan het zonder mannetje


Fascinerend. Volgens mij was dit ook een thema in Jurassic Park, waar zoiets werd uitgelegd aan hand van kikkers, en het bleek in de film ook te werken voor de reageerbuisdino's. :p

Maar kikkers zijn maar kleine beestjes, dus dat is niet zo indrukwekkend. Komodovaranen zijn heel groot, ze worden er zelfs wel eens van verdacht de oorsprong te zijn van de fables over draken.

Ik hoop dat ik het onthoud, dan zal ik na de kerst nog een samenvatting geven van bizarre voortplantingsmethodes die de natuur heeft ontwikkeld, zoals bij korstmossen. (Ik zit erover te lezen in 'Een kleine geschiedenis van bijna alles', van Bill Bryson.)

Tiresias schreef:Heb lang mee verdedigd dat iedereen eerst weken meisje is in de baarmoeder, maar laat ons alles eens van ethische oordelen ontdoen, we hoeven het ongeboren leven niet te politiceren: de eerste drie weken zijn we allemaal geslachtelijk ongedefinieerd.


Maar toch heb je dan al een x- of y-chromosoom, dus zou ik in mijn eenvoud zeggen dat je geslacht dan toch al vastligt (aangenomen dat alle hormonen en eiwitten goed meewerken natuurlijk, maar daarmee kan je geslacht toch niet veranderd worden).

Misschien kun jij mij dit ooit wel eens goed uitleggen, Tiresias. :knipoog:

Ook van mij allemaal goede feestdagen. :skusje:
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor Tiresias » vr 22 dec , 2006 21:09

'k zou zeggen: hier beginnen:

http://www.aisnederland.nl/

Tot de achtste week van de zwangerschap is er geen verschil tussen een XY-kind en een XX-kind. Pas na die tijd ontstaan onder invloed van androgenen ('mannelijke' hormonen) de verschillen tussen jongens en meisjes. Maar het lichaam van vrouwen en meisjes met AOS* heeft zich ondanks hun XY-chromosomen in vrouwelijke richting ontwikkeld.


Liefs,

Tx
Tiresias
 
Berichten: 106
Geregistreerd: za 19 aug , 2006 10:13

Berichtdoor els » wo 03 jan , 2007 0:35

Dit lijkt me wel een toepasselijk artikel voor deze thread: een bacterie die pissebedden van geslacht kan laten veranderen. :shock:

http://staff.science.uva.nl/~dcslob/les ... btext.html

Bij pissebedden hebben mannetjes twee Z chromosomen en vrouwtjes een W en een Z chromosoom. Een pissebed krijgt van zijn vader altijd een Z chromosoom. Als een hij van zijn moeder dan een W chromosoom krijgt wordt hij een vrouwtje (WZ), als hij een Z krijgt van zijn moeder wordt hij een mannetje (ZZ). De helft van de pissebedden zal dus normaal gesproken vrouw zijn en de helft man (net als bij mensen). Nu bleek dat sommige pissebedden een bacterie in hun cellen hadden die ervoor zorgt dat ze vrouw worden ook al zijn ze ZZ. Daardoor was veel meer dan de helft van de pissebedden die de onderzoeker vond vrouw.

De bacterie doet precies hetzelfde als de W-chromosoom, namelijk hij stopt de translatie van het gen dat codeert voor het mannelijk hormoon.


Etc. etc. Het verschil met een XY-'meisje' is dat de vervrouwelijkte pissebed wel pissebedkindertjes kan krijgen.
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor RoyJava » di 09 jan , 2007 19:11

de eerste drie weken zijn we allemaal geslachtelijk ongedefinieerd.

Maakt het wat uit of we van een of ander geslacht, hier mannelijk of vrouwelijk, zijn?
Symbolisch vind ik zelf, dat de hele ontwikkeling rond de conceptie en de geboorte een wonderbaarlijk proces blijft, en wij in het huidige tijdsperk van het patriarchaal religieuze eengodsbeeld dit als zodoende beleven. Terwijl wij zo onderhand, al dan niet wetenschappelijk bewezen, ook de matriarchale veelgodenbeelden, veelal verbonden met natuur, cosmos en aarde, tolereren, bestuderen (nog steeds) en de verzinnebeeldingen daar ook nog mee doen kloppen ...

Het Kali ritueel vertelt over de cirkel (ofwel het ovale rond) waaruit de Shiva godheid treedt, en de dans van 't leven aanvangt. Vanuit de beweging ontstaan er trillingen die met elkaar corresponderen, en waaruit energie ontstaat die transformaties ontwikkelen. Zoiets zou ook in het atoom gebeuren en de quasar ...

Niet dus een exacte kopie van ons sexuele bedrijvigheid om een kind te doen ontwikkelen (erin en eruit) ... Als studies en onderzoeken willen doen geloven dat er ooit een androgyne ras bestaan zou hebben, of dat de vrouw er "eerder" was als de man, in de denkende intelligente mens-vorm, dan is het gewoon een merkwaardigheid dat dergelijke berichten pas in de laatste eeuwen bijna synchroon verlopen met de ontwikkeling van de foetus (incluis de chromosomen en dna-ontdekking en de gene theorieën), niet? Terwijl diepfilosofische gezangen (kan niet spreken van religieus, daar deze gedachtes ook bij natuurvolkeren in de overleveringen voorkomen) van allerlei volkeren vertellen over de oorsprong, waaruit de een tevoorschijn komt, en de twee doet ontstaan ...

Als het "bewijs" van de eerste tijd (vroeger was het rond de eerste 3 maanden alvorens de wetenschappers met enige zekerheid iets konden vertellen over de foetus) nu op 3 weken staat, blijft het eveneens merkwaardig dat Jezus gestoken werd onder zijn hart bij de 3e rib, waaruit zowel rood als wit bloed stroomde ... (nou ff niet zeuren Roy, over rood en wit...!) :p

Maar misschien komen er meer duidelijkheden hieromtrent rond 2012? Dat wordt het year Zero genoemd, en zal de tijd van het androgyne foetusje misschien 3 dagen in onzijdige staat verkeren... ? Overigens lijkt dit proces weer in gelijke tred te ontwikkelen zoals het wezen van ons transformeerde in de aapachtigen (Pithecoïde) en de mensachtigen (Antropoïde). Waren wij nu mens,... of geestachtigen? Denk direct aan het Lemures-aapje, een Pithecoïde vorm, terwijl de mens direct afstamt van de Antropoïde. Ben wel dol geworden op allerlei wetenschappelijk-bewezen onderzoeken en studies hoor, groet Roy
RoyJava
 
Berichten: 366
Geregistreerd: ma 12 sep , 2005 20:07
Woonplaats: Den Haag

Berichtdoor Tiresias » di 16 jan , 2007 11:22

Boeiend: http://www.philly.com/mld/philly/16461933.htm

Carnal Knowledge | Masculine insecurity is sensible for insects
What they risk: Infection that kills only males, or turns them into females.
By Faye Flam
Inquirer Staff Writer

If you thought feminism, political correctness and male-bashing represented a threat to manhood, well, it could be much worse.

Many other species are beleaguered by infections that can turn males into females, selectively assassinate males, or render males irrelevant by allowing females to give birth without them.

"It's a jungle in there," says Rochester University biologist Jack Werren of the warfare going on inside cells of many of our fellow creatures.

One such male-targeting agent, called Wolbachia, infects millions of species of insects, he says, which can be either feminizing or male-killing or asexuality-inducing.

"Wolbachia represents one of the biggest pandemics in the history of life," he says.

Males are a target for a reason, he says. Many types of bacteria travel from parents to offspring through eggs. Males represent a dead-end, so such infectious agents benefit by doing away with them before they're born while leaving females unharmed.

If that weren't enough, Werren says, males tend to find themselves disproportionately targeted by mutations and other "selfish" genetic anomalies.

In last week's issue of the journal Science, Werren, along with Dutch biologist Leo Beukeboom and colleagues, described a species of wasp - the jewel wasp - in which apparent genetic males appear and act just like females.

Cases like this, said Werren, could help explain why the living world uses so many diverse ways of determining who's male and who's female - our system of X and Y chromosomes representing one of dozens.

In wasps, as well as bees and ants, the system is completely different from ours. Males carry only half the genes of females. That's because they come from unfertilized eggs, so they're missing the contribution their sisters get from sperm.

What Werren and his colleagues found was that some of the wasps with a half-supply - or "haploid" - set of chromosomes, were female, not male.

Only one other case of "haploid" females was ever reported. It involved a species of mite, and it didn't go well for the males. A feminizing bacteria had apparently spread through the population and turned all the males into asexual females.

Scientists were, however, able to resurrect the lost male of the species by treating the female mites with antibiotics, which made them start hatching sons.

But getting rid of the bacteria doesn't return things to normal. In all-female wasps of Apoanagyrus diversicornis, the females rebuffed the returned males, having lost the instinct to mate with them. Fortunately, they can reproduce asexually.

Nothing like this has ever happened in mammals, as far as we know, says Beukeboom. But one type of lemming has fallen victim to genetic warfare, in the form of an X chromosome that attacks the Y. When inherited by a male, the selfish X sabotages sperm carrying the Y chromosome so that the carrier can produce only daughters.

The jewel wasps are sometimes victimized by an extra chromosome called a B chromosome that contributes nothing to the traits of the wasp. When a B-carrying male mates with a female, the B kills all of his genetic contribution to the offspring, except of course for itself, thus turning the male into a vehicle for its own spread.

"It's the most selfish genetic element known," says Beukeboom. In that case, the offspring all come out male, so it's the females that decline.

More often than not, however, infections and selfish genetic agents bias the sex ratio toward females, since species can soldier on with fewer or even no males, while losing the females means quick extinction.

As a representative of heterosexual manhood, English biologist Michael Majerus said this isn't necessarily a bad thing for any males spared. Quite a few science-fiction stories have allowed men to bask in female-biased populations, he wrote in his 2003 book, Sex Wars.

In a famous British series of books, Discworld, a character called Rincewind finds Nirvana on a desert island where all the men have been killed by a male-targeting plague.

"I wonder what proportion of men have had a fantasy of this type," Majerus said, "and what the female equivalent might be."
Tiresias
 
Berichten: 106
Geregistreerd: za 19 aug , 2006 10:13

Berichtdoor els » di 16 jan , 2007 14:08

Inderdaad, die wolbachia is ook de bacterie waar ik het in mijn vorige post al over had, die dus pissebedden van geslacht laat veranderen.

Hier de precieze link naar de passage over de wolbachia.

http://staff.science.uva.nl/~dcslob/les ... ext.html#3

Een pissebed is overigens geen insect, waar dit Engelse artikel over gaat. Pissebedden zijn familie van de garnalen. Dus kennelijk lukt de geslachtsverandering bij deze beesten ook.

It involved a species of mite, and it didn't go well for the males. A feminizing bacteria had apparently spread through the population and turned all the males into asexual females.


Nou ja, het hangt maar van je perspectief af, je kan ook zeggen dat die mannetjes geluk hadden. :knipoog:

De functie van het X en Y chromosoom is omgekeerd als bij ons. Je zou zeggen dat het bedreigender is voor een populatie als vrouwtjes in mannetjes veranderen, omdat in dit geval de voormalige mannetjes echte vrouwtjes zijn geworden, die ook vruchtbaar zijn en nakomelingen kunnen krijgen.

Roy schreef:Maakt het wat uit of we van een of ander geslacht, hier mannelijk of vrouwelijk, zijn?


Roy, ik ben het er helemaal mee eens dat het effectieve geslacht dat je hebt er niet toe doet. In het kort denk ik dat het belanrijk is dat je weet wie je zelf bent, en wat je behoeftes zijn. Het is wel zo dat ik heel fascinerend vind dat de hokjes waarin wij geneigd zijn alle levende soorten te plaatsen in de natuur eigenlijk helemaal niet zo zwart-wit voorkomen, en dat er vele andere manieren van voortplanting zijn, waarbij de termen 'mannelijk' of 'vrouwelijk' amper nog specifieke betekenis blijken te hebben.

Veel mensen hebben wel degelijk een 'emotionele' binding met de sekse waartoe ze zichzelf rekenen. Het is heel bepalend voor hun identiteitsgevoel. Anderen zijn voor hun gevoel van identiteit weer helemaal niet afhankelijk van hun geslacht, ze kijken naar zichzelf vanuit een heel ander perspectief.

Deze discussie over 'mannelijk' en 'vrouwelijk' zou je eigenlijk niet vanuit die emoties moeten voeren, maar zuiver biologisch of evolutietechnisch, dus zonder er een waardeoordeel of identiteit aan te koppelen.

Niet dat ik denk dat jij vanuit je emotie praat trouwens, ik wou alleen even zeggen hoe ik hiernaar kijk.

Roy schreef:Als het "bewijs" van de eerste tijd (vroeger was het rond de eerste 3 maanden alvorens de wetenschappers met enige zekerheid iets konden vertellen over de foetus) nu op 3 weken staat, blijft het eveneens merkwaardig dat Jezus gestoken werd onder zijn hart bij de 3e rib, waaruit zowel rood als wit bloed stroomde ... (nou ff niet zeuren Roy, over rood en wit...!) :p


Tsja, als de biologie afhankelijk was van ons kennisniveau.... hoewel je soms wel eens het gevoel hebt dat dat het uitgangspunt van ons denken is.

Maar goed, ik kan het op dit punt niet nalaten iets te zeggen over het geslacht van Jezus en de maagdelijke conceptie van zijn moeder. Genetisch gezien schijnt het niet mogelijk te zijn dat een vrouw die zwanger is zonder hulp van een man een zoon ter wereld brengt. Het schijnt wel mogelijk te zijn dat een vrouw zichzelf bevrucht, een interessante speling van de natuur, maar zij heeft dan altijd uitsluitend X-chromosomen, dus ze kan alleen maar een dochter baren. Een kloontje van haarzelf, in feite.

Dus aangezien Jezus een man was, kunnen we maar één conclusie trekken: er was geen heilige geest in het spel, er is toch ergens een materieel Y-chromosoom naar binnen geslopen, wat technisch alleen mogelijk is als er een man bij betrokken was. Tenzij, wat sommige kwaadwillenden ook wel beweren, dat de engel Gabriel, die het blijde nieuws kwam brengen in de gedaante van een man, een handje heeft geholpen bij de bevruchting.
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor RoyJava » di 16 jan , 2007 15:12

Dus aangezien Jezus een man was, kunnen we maar één conclusie trekken: er was geen heilige geest in het spel, er is toch ergens een materieel Y-chromosoom naar binnen geslopen, wat technisch alleen mogelijk is als er een man bij betrokken was. Tenzij, wat sommige kwaadwillenden ook wel beweren, dat de engel Gabriel, die het blijde nieuws kwam brengen in de gedaante van een man, een handje heeft geholpen bij de bevruchting.
Zou het kunnen dus ,...
dat al dit gedoe rondom de Jezusfiguur een allerlaatste "poging" is de symboliek erom heen te benadrukken???
Of een plan in de hele evolutie om naar een hoger bewustzijn te evolueren kan het best dat de mens in die tijden beseften dat er meer gebeurde tussen hemel en aarde (exact zoals de mens, incluis wij, ons hiero, in een forum!) zou moeten zijn. Dat de toen bestaande mythen en overleveringen ook al dikke vraagtekens opwierpen en er diep over nagedacht werd, op hun eigen niveau...

En hierbij denk ik aan "de Zoden der Goden namen de Dochteren der Aarde ...", en hoor het verhaal van de Engel Gabriël en de Heilige Maagd ... groet Roy
RoyJava
 
Berichten: 366
Geregistreerd: ma 12 sep , 2005 20:07
Woonplaats: Den Haag


Keer terug naar feminismeWie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 0 gasten

cron