Forum godinnen en beeldvorming
 weblog | godinnen | forum home ||

De oorlog tegen de eerbaarheid van prostitutie

Is het feminisme nog nodig? Heeft het wel enige zin? Of zijn feministes verzuurde mannenhaters?
Spui je mening over het feminisme en de positie van vrouwen in de godsdiensten en in de maatschappij hier!

De oorlog tegen de eerbaarheid van prostitutie

Berichtdoor Tiresias » do 12 apr , 2007 15:04

Artikel ingediend als taak voor het vak 'Sociale Geschiedenis van de Seksualiteit', aan het Institute for Gender Studies verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, Nederland. Met dank aan de docent, Stefan Dudink, die me toestemming gaf tot publicatie.

Ik raad aan dit artikel te lezen als een deel 2 van het artikel 'Gesluierde Verlichting' op http://www.nissaba.nl/nisphp/viewtopic.php?t=775


DE OORLOG TEGEN DE EERBAARHEID VAN PROSTITUTIE

Waar 18e eeuwse Verlichtingsdenkers hadden nagedacht over het vraagstuk of individuele vrijheid gelijk diende te worden verdeeld over mannen en vrouwen, wilde vroeg 19e eeuwse doctrine niks weten van deze gelijkheid. Opkomende nationalistische tendensen hadden hun antwoord op deze vraag in wetten gegoten: een vrije burger was in essentie een man, waar een vrouw enkel bestond in functie van haar man. Een zeer gegenderd systeem van ethiek riep een man op om sterk en autonoom te zijn (en een soldaat voor het Vaderland), waar een vrouw zachtaardig en voedend diende te zijn (en een moeder) (1)

Deze dubbele moraal was ook gereflecteerd in 19e eeuwse gedachten over seksualiteit: mannelijke seksualiteit werd gezien als een allesverslindende, machtige kracht, in scherp contrast met de seksualiteit van ‘deftige vrouwen’ – die niet eens werden verondersteld seksuele wezens te zijn. Respectabele vrouwen waren verondersteld om passieve, onderdanige wezens te zijn, wiens seksualiteit enkel kon bloeien doorheen de acties van de man. Mannelijke seksualiteit werd gezien als een gevaarlijke kracht die enkel kon worden getemd binnen een huwelijk met een ‘pure vrouw’. 19e eeuwse doctrine waarschuwde mannen voor de gevaren van seks voor het plezier, wat werd gezien als een bron van fysieke, mentale en sociale degeneratie. Mannen moesten afzien van masturbatie, wat werd gezien als iets wat mannelijke vitaliteit ondermijnde en wat leidde tot destructie en de dood. Zelfs mannelijkheid op zich was verondersteld om bedreigd te worden door masturbatie – wie masturbeerde, zou zijn mannelijke levenskrachten verliezen, en dus worden als een vrouw. (2)

HET BORDEEL EN DE STAAT (3)

Maar hier komt een zeer opvallende kloof bloot te liggen: waar 19e eeuws discours masturbatie en homoseksualiteit zag als wegen naar degeneratie en verwijfdheid, dacht men ook dat het onnatuurlijk, zelfs onmogelijk, was voor een man om zijn seksualiteit te controleren voor het huwelijk, en zeker als hij laat trouwde. Om deze enorme seksualiteit te focussen weg van ‘eerbare vrouwen’, werd prostitutie gezien als een ‘noodzakelijk kwaad’. Hervormers aan het begin van de 19e eeuw – zonder uitzondering mannen – pleitten dan ook om de seksualiteit van ongehuwde mannen te kanaliseren binnen een systeem van bordelen, onder supervisie van de staat en een groeiend medisch apparatus.

Discussies over men prostitutie al dan niet diende te gedogen waren zeer verhit doorheen de ganse 19e eeuw. Stemmen die opriepen voor strikte medische controle over prostituees ontstonden eerst bij militaire adviseurs die vreesden dat geslachtsziektes zoals gonorroe en syfilis, opgedaan in bordelen, de nieuwe volkslegers zouden decimeren. Statistieken uit het midden van de 19e eeuw toonden dat 12% van het Nederlandse leger elk jaar een geslachtsziekte opdeed, een cijfer dat 30% bereikte onder de zeelui van de Nederlandse Oost-Indische vloot. Later, als staten gezonde bevolkingen begonnen zien als een bron voor nationale kracht, moeiden ook civiele actoren zich in de discussie, met de vraag voor een strikte regulering van bordelen via regelmatige medische onderzoeken voor alle prostituees, om de epidemie van geslachtsziektes een halt toe te roepen.

Tot 1880 was er slechts één vrouwelijk karakter betrokken in het debat over prostitutie, namelijk de prostituee zelf. Zij werd enkel opgemerkt voor haar rol als bron van infectie. De vroege ‘hygiënisten’ zagen als oplossing dus de verwijdering van besmette prostituees uit de bordelen. De andere vrouw in het verhaal – de vrouw besmet door de man die terugkeert uit het bordeel – werd verondersteld om een zwak ontwikkelde of makkelijk te controleren seksualiteit te bezitten, dus diende de prostituee te worden afgeschilderd als een duidelijk contrasterend vrouwbeeld. Zij werd gesteld om ‘gevuld te zijn met frivoliteit, ijdelheid, luiheid en een gebrek aan spirituele en morele ontwikkeling’. Effectief werd een systeem van gereguleerde bordelen bedoeld als een buffer tussen ‘deftige vrouwen’ en ‘gedegenereerde prostituees’, zodat ongehuwde mannen hun gerief konden vinden zonder te masturberen, maagden te molesteren, of andere mannen op te zoeken.

Een groeiende paraplu aan activisten verzette zich steeds scherper tegen prostitutie rond het einde van de 19e eeuw, elk op basis van eigen argumenten. Hygiënisten merkten op dat medische supervisie niet effectief was om geslachtsziekten tegen te houden, socialisten vielen het feit aan dat prostituees steeds de dochters waren van de armste klassen in de samenleving, christelijke groeperingen noemden het ganse systeem – inclusief de prostituee – zondig, en feministen hamerden op de dubbele moraal die aan de ene kant vrouwen opriep zichzelf te controleren, en aan de andere kant mannelijke promiscuïteit institutionaliseerde.

Tegen het einde van de 19e eeuw gebeurde er een dramatische landverschuiving in de beeldvorming over prostitutie, in de vorm van ‘het onschuldige slachtoffer’ – niets vermoedende huisvrouwen en hun ongeboren kinderen, geïnfecteerd door hun mannen. Omdat gonorroe de vrouw steriel kan maken, werd de vrees voor de zelfmoord van het ras een krachtig argument. Daarnaast bewees een onderzoek van het stadsbestuur van Amsterdam van 1895 dat de meeste klanten van bordelen niet de jonge, ongetrouwde mannen waren voor wie geregulariseerde prostitutie was bedoeld, maar eerder getrouwde, goed voorziene mannen van middelbare leeftijd, waarvan velen een ‘duidelijke voorkeur hadden voor perverse vormen van seksuele genoegens’. De verdedigers van het gangbare systeem van prostitutie vochten duidelijk een hopeloze strijd.

Rondom de eeuwwisseling verlegde de focus van het debat zich op mannelijk seksueel gedrag en verschillende genderrollen. In 1906 verdedigde W.H. Mansholt dat “[...]het een feit is dat mannen enkel de piek van hun mentale krachten, hun capaciteit tot werken, en de limieten van hun mogelijkheden tot groei bereikte, doorheen de voldoening van hun seksuele functies. Waar een vrouw maar een ganse vrouw wordt zodra ze moeder is, wordt een man pas volledig man in cohabitatie.”

Maar steeds meer kwam dit idee van een oncontroleerbare mannelijke seksuele drang onder vuur te liggen van vroege feministes, die eisten dat mannen, net zoals vrouwen, seksuele zelfcontrole konden aanleren. In de woorden van de Nederlandse feministe Annette Versluys-Poelman “is seksuele drang misschien groter in mannen dan in vrouwen, al is dit nooit bewezen. Maar het is een zekerheid dat de seksuele wensen van mannen artificieel worden gecultiveerd, waar die van vrouwen artificieel worden onderdrukt.”

BRITSE FEMINISTES TEGEN PROSTITUTIE

In het Britse Rijk in de tweede helft van de 19e eeuw werd de eis van vrouwen voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen steeds groter. De ‘Reform Act’ van 1832 had Britse vrouwen ontdaan van hun stemrecht. Enkele mannen in het parlement, zoals de Britse liberale filosoof John Stuart Mill, ondersteunden de feministische eis om de onderschikking van vrouwen te stoppen en om hen gelijke politieke rechten te geven. Maar dit wetsvoorstel werd afgewezen door het Britse parlement in 1866. In reactie vonden feministes hun eigen stem in de ‘National Union of Women’s Suffrage Societies’, de NUWSS, dat werd opgericht in 1872. Tot de Eerste Wereldoorlog groeide deze beweging uit tot een enorme en radicale politieke kracht, wiens eisen voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen steeds moeilijker viel te negeren, omdat enkele van de meest radicale feministes niet terugdeinsden van hongerstakingen of de vernietiging van bezit om hun doeleinden dichterbij te brengen. (4)

Eén van deze radicale activistes was Christabel Pankhurst. Gefrustreerd door het gebrek aan succes van de NUWSS, stichtte ze samen met haar zus en haar moeder de ‘Women’s Social and Political Union’, de WSPU. Vanwege haar geslacht was haar niet toegestaan advocaat te worden, zelfs nadat ze in 1907 een diploma in rechten had behaald. Daarom besloot ze naar Londen te gaan om een meer verregaande campagne voor gendergelijkheid te promoten. (5)

In 1913 gebruikte Christabel Pankhurst haar sterke talent in retoriek om het discours van geïnstitutionaliseerde prostitutie aan te vallen in haar befaamde handschrift “The Great Scourge and How To End It”. In het centrum van haar argumentatie stond dat tot 80% van de mannen in haar tijd voor hun huwelijk gonorroe of syfilis had opgedaan, wat direct het ras bedreigde doorheen de infectie van vrouwen en kinderen. Al duidde Pankhurst deze enorme cijfers niet met een bronvermelding, toch was haar argument zeer krachtig. Ze had dan ook weinig geduld met de heersende gedachte dat een gans andere moraal promootte voor mannen dan voor vrouwen, en ze viel prostitutie aan als niet meer dan een gevaarlijke zonde. Tegen het klassieke argument dat het tegen de menselijke natuur was dat mannen hun seksualiteit controleerden, bracht ze in: “het is ook menselijke natuur om te stelen of te doden. Kannibalisme ligt ook in de natuur van sommige menselijke wezens. Maar stelen, doodslag en kannibalisme zijn echter allemaal verboden, en de mensen die zich toelaten om hun ‘menselijke natuur’ doorheen deze wegen te uiten, zijn eerder beperkt in aantal.” In Pankhurst’s beeld maakte het androcentrische ethische systeem een immorele vrouw tot ‘gevallen vrouw’, ongepast in een respectabele samenleving, en een immorele man iemand die enkel zijn menselijke natuur volgde. Volgens Pankhurst was er zelfs een ‘samenzwering van stilte’ die besmette vrouwen voorloog dat ze appendicitis hadden, in plaats van een geslachtsziekte. Dus ze draaide het argument om: in plaats van geïnstitutionaliseerde prostitutie, dienden dokter beter mannen te helpen wiens wilskracht hen in de steek liet, om het ras en onschuldige vrouwen te beschermen tegen de promiscuïteit van hun mannen. Beter dan moderne geneeskunde om te beschermen tegen geslachtsziektes, was dat mannen leerden om dezelfde codes van kuisheid op te volgen die vrouwen van zeer jonge leeftijd kregen aangeleerd. En als zelfcontrole dan toch nog faalde, had ‘de menselijke natuur’ mannen een onschuldige manier tot verlossing geboden – masturbatie. (6)

Tot augustus 1914, wanneer het Britse Rijk de oorlog verklaarde aan Duitsland, was de campagne van de Britse feministes fel en succesvol geweest. Tijdens de Eerste Wereldoorlog namen Britse vrouwen de jobs over van mannen die waren uitgestuurd om te vechten in België en Frankrijk. Maar omdat het oorlog was, stopten de NUWSS en de WSPU hun meer radicale activiteiten. Na de Eerste Wereldoorlog, toen getraumatiseerde soldaten terugkeerden naar hun thuisland, om te leren dat vrouwen hun vooroorlogse jobs in hadden genomen en weinig zin hadden om deze los te laten, trok het Britse feminisme zich terug van hun streven voor gelijkwaardigheid, om in de plaats binnen een meer traditionele genderorde specifieke eisen voor vrouwen te verdedigen, als geboortecontrole, abortus en bescherming voor vrouwen en moeders binnen het huwelijk. Deze genderorde zou niet meer ernstig worden bedreigd tot in de jaren ’60 van de twintigste eeuw. (7)

Maarten Van Hove

BRONNEN

:pijl: (1) Maarten Van Hove, “Gesluierde Verlichting”, op http://www.nissaba.nl/nisphp/viewtopic.php?p=6485#6485
:pijl: (2) Carroll Smith-Rosenberg, “Sex as Symbol in Victorian Purity”, Culture and Society: Contemporary Debates, Cambridge University Press, 1990, pagina's 160-170
:pijl: (3) Annet Mooij, “Prostitution and Venereal Disease 1850-1911”, in “Out of Otherness: Characters and Narrators in the Dutch Venereal Disease Debates 1850-1990”, Amsterdam and Atlanta, 1998, pagina's 19-78
:pijl: (4) http://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_ ... ed_Kingdom
:pijl: (5) http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/WpankhurstC.htm
:pijl: (6) Christabel Pankhurst, “The Great Scourge and How To End It”, London, 1913, pagina's 1-62
:pijl: (7) Suzanne Kingsley Kent, "The politics of Sexual Difference: World War I and the Demise of British Feminism", Journal of British Studies 3/27, The University of Chicago Press, 1988, pagina's 232-253
Laatst bijgewerkt door Tiresias op do 12 apr , 2007 16:36, in totaal 4 keer bewerkt.
Tiresias
 
Berichten: 106
Geregistreerd: za 19 aug , 2006 10:13

Berichtdoor Tiresias » do 12 apr , 2007 15:08

Article submitted as a task for the course 'Social History of Sexuality', in the Institute for Gender Studies at the Radboud University, Nijmegen, The Netherlands. I thank the teacher, Stefan Dudink, for allowing me to publish it.

THE WAR ON THE RESPËCTABILITY OF PROSTITUTION

Where 18th century Enlightenment thinkers had discussed whether individual freedom was to be extended equally over both men and women, early 19th century European discourse would have none of this equality. Rising nationalist tendencies had put their answer to this question into law: a free citizen was in essence a man, where woman was to exist solely in function of her husband. A very gendered system of ethics came to being, in which a man was to be strong and autonomous (and a soldier), and a woman gentle and caring (and a mother).(1)

This double standard was also reflected in 19th century thoughts on sexuality. Man’s sexuality was said to be an all-consuming, powerful force, in sharp contrast to the sexuality of ‘decent women’ – who were not even supposed to be sexual beings. Respectable members of ‘the fair sex’ were supposed to be passive, submissive creatures, whose sexuality could only arise through the actions of a man. Male sexuality was seen as a dangerous force which could only be tamed through marriage with a ‘pure woman’. 19th century doctrine warned men of the dangers of sex for pleasure, which was supposed to be a source of physical, mental and social deterioration. Men had to refrain from masturbation, which was seen as something which sapped male vitality and which would lead to destruction, degeneration and even death. Even masculinity itself was said to be endangered by masturbation – a man who masturbated, would lose his vital life force and thus, become more like a woman.(2)

THE BROTHEL AND THE STATE (3)

Yet, a remarkable gap in doctrine is evident here: where 19th century discourse marked masturbation and homosexuality as roads to degeneration and effeminacy, it was also considered unnatural - even impossible - for a man to control his sexuality before marriage, especially when he married late. In order to focus this all-empowering force away from ‘decent women’, prostitution was seen to be a ‘necessary evil’. Early 19th century reformers - invariably men - thus pleaded to channel the sexuality of unmarried men into brothels, under clear supervision by the state and the growing medical profession.

Discussions on whether or not prostitution was to be condoned, were fierce all through the 19th century. Voices calling for strict medical examinations on prostitutes originated from military advisors who feared that venereal diseases like gonorrhoea and syphilis, contracted in brothels, would decimate the conscript armies needed to defend young nationalist states against foreign invasions. Middle 19th century statistics showed that 12% of the Dutch army each year contracted a venereal disease, rising up to 30% in the Dutch East Indies fleet. Later on, as states came to see healthy populations as sources of national strength, civilian actors joined the call for rigid regulation of brothels, through frequent medical checkups for all prostitutes, in order to stem the epidemic of venereal diseases.(3)

Until 1880, there was only one female character involved in the debate on prostitution, namely the prostitute herself. She was noted only for her role as a source of infection. The early hygienists thus saw a solution for venereal disease in removing infected prostitutes out of the brothel system. As the other woman in the story - the wife infected by her husband returning from the brothel - was considered to only have a poorly developed or easily controlled sexuality, the prostitute had to be depicted in clear contrast to the ‘decent upbringing of the respectable woman’. The prostitute was thus said to be ‘filled with frivolity, vanity, laziness and a lack of spiritual and moral development'. In effect, a regulated brothel system was to put up a buffer between 'decent women' and 'degenerate prostitutes', so that unmarried men could find relief without masturbating, molesting virgins, or seeking out other men.

A growing umbrella of activists fiercely opposed prostitution nearing the end of the 19th century, each using different arguments. Hygienists stated that medical supervision was ineffectual to prevent infection by venereal disease, socialists attacked the fact that prostitutes invariably came from the lowest classes of society, christian groups demanded that the whole system was sinful - including the prostitute herself -, and feminists assaulted the double standard that demanded that women controlled themselves, yet institutionalized male promiscuity.

Nearing the end of the 19th century, a dramatic shift in the picture of the debate appeared in the guise of 'the innocent victim' - unsuspecting wives and unborn children, infected by their men. As gonorrhoea made the wife sterile, the fear of race suicide became a powerful argument. According to an investigation by the Amsterdam City Council in 1895, the fact was laid bare that most of the clients of brothels were not the young, unmarried men for whom regulated prostitution had been deemed a channelling force for their sexual urges, but rather married, well-to-do middle aged men - of which many had a 'marked preference for perverse types of sexual satisfaction', the defenders of prostitution was clearly fighting a losing battle.
Around the turn of the century, the debate changed to masculine sexual behaviour and different gender roles. In 1906, W.H. Mansholt defended that "[…]It is a fact that men only reach the peak of their mental powers and their ability to work, the limits of their capacity for expansion, once they have been able to fullfil their sexual function. As the woman becomes wholly woman only once she is a mother, the man becomes wholly man only with cohabitation."

Yet, increasingly, this idea of an uncontrollable male sexual urge was under attack by early feminists, who demanded that men, like women, could learn to master sexual self-restraint. In the words of the Dutch feminist Annette Versluys-Poelman, "The sexual urge may perhaps be stronger in men than in women, but this has never been proven. It is certain, however, that men's sexual desire is artificially cultivated, while that of women is artificially repressed."

BRITISH FEMINISTS AGAINST PROSTITUTION

In the British Empire in the second half of the 19th century, the demand for equality between men and women became ever greater. The 1832 Reform Act had stripped British women of their right to vote. At first, a few male members of parliament, like the British liberal philosopher John Stuart Mill, supported the feminist call to stop the subjection of women and to grant equal political rights. But these demands were rejected by the British parliament 1866. In response, feminists found their own voices in the 'National Union of Women's Suffrage Societies', the NUWSS, which was founded in 1872. Up to the First World War, this reform movement grew into a massive and radical political force, whose demands for gender equality was increasingly difficult to ignore, as some of its most radical members did not shrink away from hunger strikes or the destruction of property to further their goals.(4)

One of these more radical activists was Christabel Pankhurst. Frustrated by the lack of success of the NUWSS, she founded the 'Women's Social and Political Union', the WSPU, together with her mother and sister. Because of her sex, she was not allowed to become a barrister even after attaining a law degree in 1907. Therefore, she decided to go to London to organize a more thorough campaign for gender equality. (5)

In 1913, Christabel Pankhurst used her strong rhetorical skills to attack the discourse of institutionalized prostitution in her renowned pamphlet "The Great Scourge and How To End It". In the centre of her arguments was her assumption that at that time, up to 80% of men were infected by gonorrhoea or syphilis before their marriage, threatening race suicide through infecting wives and children. While Pankhurst did not refer to a definite source for these huge figures, her argument was nevertheless a very powerful one. Pankhurst had little patience with the reigning discourse defending a whole different set of morals for men and women, and she attacked prostitution as nothing but a dangerous vice. On the argument that it was against human nature for men to control their sexuality, she stated: "It is human nature to rob and to kill. Cannibalism itself is in the nature of certain human beings. Robbing, killing and cannibalism are nevertheless all forbidden, and the people who venture to let go their 'human nature' in these directions are comparatively few." In Pankhurst's view, man-made morality made an immoral woman a 'fallen woman' unfit for respectable society, and an immoral man someone who simply obeyed his human nature. According to Pankhurst, a 'conspiracy of silence' lied to women infected by their men, telling them they had appendicitis instead of a venereal disease. So she turned the argument around: instead of regulating prostitution, doctors should help men whose willpower failed them, in order to protect the race and innocent women from falling victim to their husband's promiscuity. Better than improved medicines to protect against the danger of venereal diseases, was that men learned to observe the same codes of chastity that women were taught from an early age. If self-control failed nonetheless, 'human nature' had given men an innocent means of relief – masturbation. (6)

Up to august 1914, when the British Empire declared war on Germany, the suffragette campaign had been fierce and successful. During the First World War, British women took over the factory jobs of the men off to fight in Belgium and France. Yet, because of the war, both the NUWSS and the WSPU had suspended their more radical activities. After the First World War, with traumatized male soldiers returning from the front only to find their pre-war jobs taken by women, and their traditional roles as breadwinners threatened, the suffragette movement never recovered its radicalism, and gradually stepped back from demanding equality, to focus instead on the 'special needs of women' like demands for birth control, abortion and protection for wives and mothers within a more traditionally restructured gender order, which was to be threatened again only in the 1960.(7)

Maarten Van Hove

SOURCES

:pijl: (1) Maarten Van Hove, “Gesluierde Verlichting”, on http://www.nissaba.nl/nisphp/viewtopic.php?p=6485#6485
:pijl: (2) Carroll Smith-Rosenberg, “Sex as Symbol in Victorian Purity”, Culture and Society: Contemporary Debates, Cambridge University Press, 1990, pages 160-170
:pijl: (3) Annet Mooij, “Prostitution and Venereal Disease 1850-1911”, in “Out of Otherness: Characters and Narrators in the Dutch Venereal Disease Debates 1850-1990”, Amsterdam and Atlanta, 1998, pages 19-78
:pijl: (4) http://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_ ... ed_Kingdom
:pijl: (5) http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/WpankhurstC.htm
:pijl: (6) Christabel Pankhurst, “The Great Scourge and How To End It”, London, 1913, pages 1-62
:pijl: (7) Suzanne Kingsley Kent, "The politics of Sexual Difference: World War I and the Demise of British Feminism", Journal of British Studies 3/27, The University of Chicago Press, 1988, pages 232-253
Tiresias
 
Berichten: 106
Geregistreerd: za 19 aug , 2006 10:13

Berichtdoor els » do 12 apr , 2007 15:57

Goed stuk, Tiresias, ik heb er naar gelinkt vanaf de portalsite:

http://www.nissaba.nl/

Oppervlakkig gezien lijkt er veel te zijn veranderd sinds de afgelopen eeuw, maar onder bepaalde lagen, juist daar waar zich de macht bevindt, heeft deze manier van denken zich al die tijd voortgezet. Dat bleek bijvoorbeeld heel duidelijk toen tijdens de Balkanoorlog het Amerikaanse leger zich in Joegoslavië vestigde. Zodra daar militairen werden gelegerd, onstonden er bordelen, wat uiteindelijk uitmondde in een grootschalige, ernstig criminele en gewelddadige vorm van vrouwenhandel.

De Amerikanen legitimeerden de vrouwenhandel door te beweren dat 'onze jongens' die door de oorlogssituatie nu eenmaal onder zware druk stonden recht hadden op makkelijk verkrijgbare seks om hun stress te kanaliseren en aan hun mannelijke behoeftes tegemoet te komen. Dat hiervoor vrouwen werden ontvoerd, verkocht, mishandeld, vermoord, gechanteerd en hun familieleden met de dood werden bedreigd maakte helemaal niets uit, sterker nog, wie deze gegevens aan het licht probeerde te brengen werd zelf gedemoniseerd en te kakken gezet.
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor Tiresias » do 12 apr , 2007 22:47

Heb je daar een bron van, Els?
Tiresias
 
Berichten: 106
Geregistreerd: za 19 aug , 2006 10:13

Berichtdoor els » do 12 apr , 2007 23:23

Tsja, alle bestanden over vrouwenhandel staan op mijn oude computer, die moet ik dan even aansluiten. Ik probeer eraan te denken het op te zoeken. Zoeken op women slavery balkan levert wel veel hits, maar niet de artikelen die ik bedoel, van een of andere Engelse journaliste.
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor els » za 14 apr , 2007 12:07

Nou, ik zoek me suf, maar ik kan het niet vinden. Ik weet nu wel weer dat ik het eigenlijk over de Verenigde Naties had (niet specifiek over de VS dus).

Ik zag wel een blog dat over het onderwerp ging, met een link naar Reuters, maar het bewuste nieuwsitem bestaat inmiddels niet meer.

http://atlasshrugs2000.typepad.com/atla ... ng_th.html

Tuesday, May 31, 2005

UN Sanctioned Heinous Sex Crimes of UN Workers, Covered and Protected the RAPISTS KNOWINGLY!

UN told it ignored years of abuse by peacekeepers Reuters

UNITED NATIONS (Reuters) - The U.N. Security Council on Tuesday condemned for the first time sexual abuse among peacekeepers after being told U.N. members ignored such exploitation for decades, fearing exposure of their own soldiers' wrongdoing.

The United Nations has accused peacekeepers and civilian staff in the Democratic Republic of Congo of rape, pedophilia, and enticing hungry children with food or money in exchange for sex. Sexual abuse on a smaller scale was discovered in other missions.

A U.S.-drafted statement read at a formal meeting urged all nations to adopt recent proposals by a U.N. inquiry to end and prevent sexual abuse. But it says the countries contributing troops have primary responsibility for the conduct of their soldiers. [HA! sooooooooooo not funny Atlas]


Niet een heel verheven stukje, en bovendien gaat het over de Congo, terwijl ik een paar stukken over Joegoslavië in mijn hoofd had, ik ben de naam van de journaliste ook vergeten. Het gaat deels over hetzelfde, namelijk seksueel misbruik door VN-soldaten en de ontkenning hiervan door de VN, het stuk dat ik bedoel gaat over het ontstaan van grootschalige, criminele seksindustrie in het kielzog van de VN-soldaten, wat in feite achter de schermen werd gelegitimeerd.

Ik moet nog eens verzinnen waar ik het heb gelaten, misschien staat het wel op een nog oudere computer.
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor Tiresias » za 14 apr , 2007 15:19

Hm... VN-soldaten, die kunnen van alle landen zijn. Discrediteert zeker hun vredesmissies, maar ik vraag me af in hoeverre de VN zelf de macht hebben om heersende normen en waarden in regimenten van lidstaten te controleren.

Iets waarover een resolute bron me zeker interesseert.
Tiresias
 
Berichten: 106
Geregistreerd: za 19 aug , 2006 10:13

Berichtdoor els » za 14 apr , 2007 16:30

Het ging onder andere over de houding van de VN toen bekend werd gemaakt wat zich in Joegoslavië afspeelde. Wel vervelend dat ik het niet meer terug kan vinden... bewaar je je bronnen en dan heb je nog niks... :x
Ik moet ook nog stapels cd's met backups hebben, misschien kan ik daar wat tussen vinden.

Ik vond wel iets terug over een andere 'whistleblower', ene Ben Johnston, die iets meedeelde over het kopen van kinderen. Hier een kleine quote uit het artikel.

DynCorp Disgrace
Posted Jan. 14, 2002
By Kelly Patricia O’Meara

Middle-aged men having sex with 12- to 15-year-olds was too much for Ben Johnston, a hulking 6-foot-5-inch Texan, and more than a year ago he blew the whistle on his employer, DynCorp, a U.S. contracting company doing business in Bosnia.

According to the Racketeer Influenced Corrupt Organization Act (RICO) lawsuit filed in Texas on behalf of the former DynCorp aircraft mechanic, "in the latter part of 1999 Johnston learned that employees and supervisors from DynCorp were engaging in perverse, illegal and inhumane behavior [and] were purchasing illegal weapons, women, forged passports and [participating in] other immoral acts. Johnston witnessed coworkers and supervisors literally buying and selling women for their own personal enjoyment, and employees would brag about the various ages and talents of the individual slaves they had purchased."

Rather than acknowledge and reward Johnston's effort to get this behavior stopped, DynCorp fired him, forcing him into protective custody by the U.S. Army Criminal Investigation Division (CID) until the investigators could get him safely out of Kosovo and returned to the United States. That departure from the war-torn country was a far cry from what Johnston imagined a year earlier when he arrived in Bosnia to begin a three-year U.S. Air Force contract with DynCorp as an aircraft-maintenance technician for Apache and Blackhawk helicopters.


Bron: insightmag.com

Maar goed, dat zich misstanden afspelen wist je wel, het ging erom dat het werd gelegitimeerd en toegedekt door te zinspelen op de behoeftes van de 'jongens'.
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor els » za 14 apr , 2007 16:39

In de NRC stond twee jaar terug ook nog een artikel over het stilzwijgen op alle fronten nadat er werd gewezen op seksslavernij in Amsterdam, door Karina Schaapman en Ruth Hopkins.

In dit artikel worden wel een paar mogelijkheden op een rijtje gezet die de oorzaak zouden kunnen zijn van het gebrek aan belangstelling voor het feit dat de mensenrechten voor grote aantallen vrouwen met voeten worden getreden, en dat nog ontelbaar veel meer mannen meewerken aan het in stand houden van deze misdaden.

Wat er dus niet bij wordt genoemd is dat het kennelijk binnen bepaalde kringen die de macht hebben hier iets aan te veranderen een recht wordt gevonden om naar behoefte gebruik te kunnen maken van vrouwen, zelfs als dat alleen maar kan door vrouwen als slavin in gevangenschap te houden.

http://www.nrc.nl/opinie/article107088. ... lijft_stil

In een redactioneel commentaar in M stelde Laura Starink vast dat ,,vrouwen bijna openlijk worden verhandeld onder de ogen van het bevoegd gezag''. Door gebrek aan mankracht bij de politie heerste ,,straffeloosheid op de Wallen''.


Gebrek aan mankracht bij de politie? Teveel mankracht denk ik, het interesseert ze niet of ze werken er zelf aan mee. Er werd mij wel eens ingefluisterd door iemand die bij de politie werkte dat ergens een inval was gepland waar bekend was dat er vrouwen tegen hun zin gevangen werden gehouden. Toen ze binnenvielen was echter opeens iedereen gepiept ... ze waren getipt, en het was niet ondenkbaar dat dit vanuit de politie was gebeurd.
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor Tiresias » ma 16 apr , 2007 11:07

Ook weer zonder resolute primaire bron, een quote van Cynthia Enloe, pagina 14 van haar boek 'bananas, beaches and bases, making feminist sense of international politics'. Zeer relevant in het bovenstaande: dit is niet slechts een 19e eeuwse discussie.

When US Defense Department officials insisted that the Phillipines government take resposibility for conducting physical examinations of all women working in the bars around the American military bases in the Phillipines, it affected the lives of thousands of young Filipinas and sent a clear message to thousands of American sailors and airforce pilots. The message symbolized the unequal alliance between the US and the Phillipines governments.
Tiresias
 
Berichten: 106
Geregistreerd: za 19 aug , 2006 10:13


Keer terug naar feminismeWie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron