Forum godinnen en beeldvorming
 weblog | godinnen | forum home ||

Waar was Plato's Atlantis ? (Indiana Jones & the Fate-of-Ad)

Over Grieken, Romeinen, Kelten, Germanen, Noorse goden, Nederland etc.

Waar was Plato's Atlantis ? (Indiana Jones & the Fate-of

Berichtdoor Plato's Atlantis » do 27 nov , 2008 17:21

WAAR - was - PLATO's - ATLANTIS . ?

:cool: Schroomt u zich niet, hierop commentaar te verstrekken:
( Toen de Koningin v. SHEBA werd gevraagd, hoe zij de Wijsheid
v. Salomon ter ore kwam, was haar antwoord:" Een klein vogeltje
vertelde het mij." )

:bloos: Voorgedragen: dd 366 vC op het Symposion- van Syrakuse


Plato's Atlantis Dialoog,
was een ' Notenkraker-suite-potpourri van restjes v.andere Dialogen
o.a." Politeia." en de" Ideale Stads-Staat"en wat sterrenkunde en geologie.
VANDAAR dat de meeste 'atlantologen' ( helaas.)geen Klassicus maar geologen zijn.
De Atlantis Dialoog was een Satire over de HYBRIS v. ATHENE inzake
de( mislukte-)Expeditie tegen SYRAKUSE in Sicillie( dd 415- 413 vC.)

VOORGESCHIEDENIS ( Proloog.)
Perzie stelde een soort.' Acte v. Navigatie' in rond 500 vC.
Nadat de Grieken (= Atheners en Lacedemonen of Sparten.)
hun interne burgeroorlogen naar Anatolie wilden overbrengen.
Vergelijk, Cromwell's Acte v. Navigatie in 1650
( waardoor de Hollanders 4 'Engelse ZEE-oorlogen voerden. ( dd 1654 -1754 )

Omdat Perzen, Puniese Schepen gebruikten voor handel m.'Turkije'
moest Athene in Italie ( Thurii-)+ Syrakuse nieuwe vlootbases stichten
Athene en Syrakuse samen hadden 500 schepen tegen Rome 200.

Maar Dionyssios-1 + 2 werden dd Perzen omgekocht niet m/d (-2e-)
Atheense-Zeebond in zee te gaan.(ondanks Plato's Lof-op- Athene)

De Atlantis DIALOOG geschreven in Attisch"oud" Grieks
werd na Plato's dood in 347 vC niet meteen gepubliceerd. maar
door een Neef v.Plato 50 of was het 35 ? jaar in een kelder in Milete bewaard.
( ik ben de naam v/die neef vergeten.)

Inmiddels was de griekse Taal veranderd naar het algem.'KOINE'.
en zijn er bij de Grieks-griekse vertaling Cijferfouten ingeslopen.
waardoor 900 vC ineens 9.000 vC werd ! gelukkig werd dit op(3)
Atlantis-Symposia in Milos- Athene en Santorini gecorrigeerd door
de "Spaanse"atlantoloog: ' GEORGEOS - DIAZ - MONTEXANO ' die
daarvoor onverdiendt als" Fantast" met de nek wordt aangekeken.

Griekse taal is" Lenig". Hetzelfde woord betekend iets anders,
i/e ander Kontext: 'Nissos' is'Eiland'maar ook' Provincie '. Het grieks:

PELAGOUS
werd verkeerd naar het Latijn vertaald als:'ArchiPelagus'
( iets met " rare INFLEXIES: MESON= binnen; MEIZON='Buiten' Etc.)

Dus werd de griekse KUST- Provincie" Atlantis" i/h Latijn veranderd
naar een grieks " EILANDEN - RIJK " met als Hfd-Stad>een 'Eiland'!

Keizer DIOCLETIANUS

is er de schuldige aan dat van Plato's Dialoog geen griekse origineel
meer is. Rond 300 nC was er inflatie-Crisis
er was al teveel ongemunt-goud in omloop,

in Egyptische geschriften stond
altijd wel iets over vals-goudmakerij(= Pyriet= Ijzer met Zwavel.)
Dat, werd later" Zwarte- Kunst "Chemistry van de Duivel-genoemd
dus verbood de keizer het uitlenen van" egyptische" Boekenrollen!
Plato's Atlantis Mythe was v. Egyptische komaf, dus de brand erin!

HOE, HEETTE Atlantis ?
Andere griekse schrijvers over Atlantis zijn ook latijnse vertalingen
dus noemden zij deze Utopie ook 'Atlantis'. of MEROPIS/-ELYSION

Plato's Atlantis heette echter ATHETA en dat bestaat nog als
Pro-vincie naam in; ZW- Jemen(=' ATHE' in ADEN.)ook: HODRIYA/ HATTI= Witte-Olifantenland.
Jerusalem is een 'Dochter' v. SION( Ras-Aden was'SION'>Posidonis)

ATLANTIS was synoniem met 'OIKUMENE'
dwz. de Bekende-Wereld. Hoofdstad's naam:'ORCHOMENE'
De VUUR-Stad wat na de Demonisering van HEMEL tot HEL werd.
Dit' Vuur' betrof echter de Gouden- Gloed v/d MandalaTempeldaken

GENEALOGIE - van - ' ATLANTIS':
De Griekse Godenwereld Noemdt het Huwelijk v.NEREUS x DORIS>>
OKEANOS x THETYS>> hun Zoon was PONTUS zijn zoon: Poseidon.
POSEIDON is dus geen persoon, maar een Stadsnaam>Poseidonis

De ZEE van ATLAS
was eigenlijkde Zee v. Poseidon>>PONTOON-Zee.
Atlantis lag niet in de Oceaan maar in een zijstraat daarvan
genaamd Zee v. Pontus dit heet nu de GOLF v. Aden.

ATLANTIESE - OCEAAN
is een verbastering van TWEE zeenamen nl de WERELD- Zee
(=" Trouwe-Zee.) en de OKEANOS - Atlantikoum(='de Echte- Zee'.)

De WERELD- ZEE
ging rond de' Bekende' Wereld(=Terraconensis') aangezien de
Bekende- Wereld het VERRE- WESTEN v. Arabia-Foelix was,
is de Atlantiese Oceaan in Plato's Tijd de 'Rode- Zee' geweest !

Dan was er nog de meest WESTERLIJKE TAK van de' OKEANOS' die
de' ZEE v.ATLAS 'heette, dat werd perongeluk de'Oceaan'genoemd
De niet geprovoceerde aanvals MACHT der atlanten kwam voort
uit de meest extreme hoek (= zeearm,)van de Atlantiese Oceaan.
U, BENT DE WEG NU KWIJT EN SNAPT ER NIETS MEER VAN? dat is begrijpelyk.

KAART - vervalsing v. Atlantis
Rond 220 heeft een cartaagse generaal( HASDRUBAL & HAMILCAR )
SPANJE veroverd (na 1e Pun. Oorlog )en noemde 't Nieuw-Atlantis.
Toen is de Kaart van NW- Afrika vervalst door er een andere over-
heen te projecteren:

De geschreven( ittineraire-)Landkaarten v. Ethiopie en de Nijlbronnen,
van de geografen: Hekataios en Herodotus uit ca.500 vC werden,
over NW- Afrika" geprojecteerd " om de Punische-landname-Claim
van " SPANJE- als - Atlantis/ Hesperia/ IBERIA " te staven.

ATLANTIS' LOCATIE
was nog -volledig-bekend tot 220 vC

golden, de Zeestraat van ' Bab -el- Mandab +Ras- Aden
(= Hoofd-stad 'Poseidonis-Polis.) als -de-ZUILEN/ PILAREN v. HERAKLES

ERASTHOSTHENES
zat ook in't Komplot en tekende een Nep-KAART van 'Marokko'
waarbij de NIJLBRON in de Atlasbergen v. Marokko staan getekend
en de Zeestraat genaamd de" Indische-Bosphoros" naar Gibraltar verplaatst werd.

Professionele historici ' brandden hier hun vingers niet aan '
Uiteraard waren de Atlantologen als amateur-Historici onkundig
van deze gang v. zaken en baseerden hun Atlantis-ontdekkingen noodgedwongen,
op een corrupte TEXTUS - RECEPTUS ! in het( Byzantijns-)Grieks !

Atlantis lag bij de Nijl-Bron(= Maanbergen.)
Aangezien de echte Nijl vertikaal en Paralell naast de Rode- Zee is,
moest de Nep- Nijl, in NW- Afrika dat ook zijn. De Rode-Zee was de
oorspronkelijke Wereld- Zee( Latijns:'Mare- MEDIA - TERRA - NEA.')
maar werd nu de MiddellandseZee genioemd !

NEP - CLAIM v. SPANJE als Atlantis:
Rond 1500 nC. Claimde Ferdinant-1 opnieuw SPANJE als Atlantis !
Om de geldigheid van het Land-verdelings-Verdrag v.TORDESILLIAS
( dd 1489.)kracht bij te zetten Uitspraak;" Vandaag Atlantis,
(= ' ATLANTIDA'.)morgen de ( Nieuwe-)WERELD"(en Spaans- Marokko.!)
Columbus moest Zijn Scheeps-logboek vervalsen
( zijn sleutel-woord Atlantis werd" INDIA".)
om niet uitgelachen te worden !( Niemand heeft hem dus uitgelachen.)

BACON noemde Amerika
ook(Nieuw-)Atlantis in zyn boek:" Utopia."voor jonge-landverhuizers.
DONNELLY & CAYCE hebben dat" Nieuwe" eraf gelezen en daarom
denken veel Amerikanen dat Atlantis niet in Europa maar Amerika is

WAAR was Atlantis, IN PLATO's TIJD ?
Dat is toch vreemd, want Plato zei" Atlantis(= ATHETA.)is groter dan
de Zeekusten (=" Continenten.")van ASIA en LYBIA te-zamen
De Romeinen waren de eersten die Turkije" ASIA" en NW-Afrika
" Lybia" Ulterior noemden" Het VERRE- WESTEN v/d Bekende-Wereld

Maar in Plato's Tijd, dus nog tot 220 vC werd ETHIOPIE' Lybie'ge-
noemd en ASIA, dat was toen nog WEST- Arabie>HEDJAZ + Jemen !
(>> Lybia - svb - sive- Aethiopia ".)en Arabia- Foelix was: " ASIA-
Majoris" terwijl Turkije/ Pergamum dd romeinen Asia MINOR werd genoemd!

LATERE GEOGRAFEN hebben de falsificatie van de Horizontale Nijl-
Kaart-Projectie doorzien en hem weer verticaal in-getekend, MAAR,
de Fictieve namen van de ECHTE Nijl-stammen bleven in NW-Afrika.
Welke ( Berber ??-)Stamnamen voor 220 vC in Marokko circuleerden
zal voor altijd onberkend blijven en cultureel-verloren zijn

BERBERS uit OOST- Afrika ? ?
De STAM-Naam, der BERBERS, komt regelrecht uit' Brits-SomaliLand'
dat 'Barbarije 'heette gelegen aan de OCEANUS- BARBARICUS !
Dit was de WESTERLIJKE indische OCEAAN- TAK.)

De Antieke Historische ZEEREIZEN
van ODYSSEUS & ARGONAUTEN naar de ' Hyper-Boreers'(=in Aden.)
waren:ROND de" Middellandse-ZEE"dus voor 220 vC i/d RODE- Zee!
Het Eiland ( Esch-) SCHERIA m. Aeolus-Winden en Alcinous=Atlantis
zijn het eiland SOCOTERA & het vasteland van Zuid-Jemen geweest

PLATO:' De Hoofdstad Atlantis
( =kust ATOL.)was verbonden m/h vasteland van Ad-land, door
een ISTHMUS(= modern een TOMBOLO.)De Stad was omgeven
door een lage Paardenhoefvormige berg, die weer vreemd genoeg
door geen enkele Tekenaar is afgebeeld. (alleen de Kanaalringen.)

De Koning ATLAS
ATLAS betekend letterlijk:" Koning v. Ad "(quote Sir Ranulph
Fiennes 1992 boek" UBAR/ OFIR, het Atlantis der Woestijnzanden.)
Koning Atlas was heerser der TRITONEN, (= 3-ton's olifanten.)
die de Argonauten in het TRITON Meer van TIRINAKRIA ontmoetten,
Dit griekse TIRINAKRIA was NIET:' TRINACRIA" in Sicilie, maar de
( nu drooggevallen ) DANA-KIL- vlakte, in de AFAR- Driehoek

Argonaut THERAS
kreeg van Koning TRITON, een 'klont'gele aarde v. Atlantis mee
(= Auricalchum.) om een Atlantische kolonie in Griekenland te
stichten !
De Argonauten waren( ingehuurde-) MIN-yers(=Mineers uit Aden.)

WANNEER was Atlantis door ZEUS vernietigd ? ?
Ik stel Atlantis ondergang op Twee tijdstippen: 1055- & - 855 vC.
De TEXT-bewijzen hiervoor hoop ik in een volgende Post te mogen
uitleggen.(Het betreft een 50-jarige Cyclus van TSUNAMI-Vloeden.)

CARTHAGO, SIDON en TYRUS
zijn Kolonien v.Atlantis/ Ad-Land recht-
streeks gesticht vanuit: Zuid- JEMEN met zeeschepen die bij een
50 mtr lagere Zeestand nog dd Bittermeren bij SUEZ konden gaan

Immers PLATO zei dat"NA de ondergang v.Atlantis
de "Oceaan"dus, de RODE- Zee/ onbevaarbaar geworden was !

CARTHAGO's moederstad was Ras FARTAK, SIDON had ADEN
(= Posidonis.) als kolonisator; TYRUS werd bevolkt door:SUR in Oman

Andere aspecten zouden buiten DEZE geografische TOPIC vallen
en die hoop ik in een ander" Denk-raam" te bespreken !
Als Els het tenminste niet ( naar het Purgatorium verwijst )

DIV. TOPONYMEN v Atlantis zijn Bekend:
OIKUMENE
, dat is de Extreme WestKust v Arabie(=Hedjas/Teoma/ Asir / West- Jemen.)
De Poenis Infernis; AAU, SIN-Aii, Oudh, Adjeh, Ayutthiya, Ahodhiya, Hodriya, HUDsla.
Chatti=land, SETHET, PUA-LUT & PUT- PUNT, Butho(= nu Jibuti)etc.

De Chinezen Perzen en japanners
noemen het" Appel-Bloesem-Land"(= Frankincense-land.)

CHINA en JAPAN zijn overigens, genoemd naar CATAN/ Cathaij en
Japati/ Japhet (Koning ' ATLAS' Hiranyia-Kasipu heette Kas-Yappa.)
soms heetten de Puniers van WEST-.Arabie
de " SINIETEN"! (wat later tot 'Chinezen' werd verbasterd.)
een Nep-YUCATAN in Mexico komt van de Arabische Stam: Joktan.

De DUIVEL heette SALMANASSER-3
Deze Assyrische Koning uit 855 vC was de Bijbelse Jaloerse Godheid,
Die als interpollatie in Genesis 3-14,15 staat dwz 'GOD'was een Assyrische keizer !

De JALOERSE GOD sloeg Atlantis en noemde dat " Straf"
Hij was zo jaloers op de vredige voorspoed van het (Egyptische-)'
ATLANTIS' dat hij het 2 maal tevergeefs belegerde( KarKar:853 vC.)

Atlantis werd gedemoniseerd van PARADIJS tot TABOE-onderwereld
De originele-GOD v. Atlantis was de HEILIGE- Witte- Olifant( Air-a- Watar.)
die van 'GOD v. PUNT' door Salmanasser-3( als SHIVA de- Olifanten doder")
tot SATAN / Chatain, Asmodeus/ Belial-Duivel werd gemaakt.

ATLANTIS in de VEDA's:
Toen SHIVA(= Salmanasser-3 )jaloers was op de GOD v.Atlantis,
Knipte hij de vleugels van deze' Vliegende'Olifant af en toen hij viel
werd hij het Himalaya-Gebergte.) in de HEL werd de Olifant Rood,
met vleermuisvlerkjes een afgesneden varkens neus en ingekortte
slagtanden.
De Water- Drietand v. zijn ex-baas Poseidon mocht hij behouden.
als zout-pleister in de wonde!

De PAARDEN v. POSEIDON,
waren helemaal; geen Paarden maar de "aardbevingen veroorzakende"
HIPPOCAMPii die weliswaar een paardenhoofd hadden maar ook 2
vleugels en een visse-Staart ( De beeldende Kunstenaars wilden hiermee
het" Doodstrafs-)TABOE- omzeilen om een OLIFANT af te beelden
De Olifant werd daarom een soort Chimeira( een ZEE-Oli-Paard)

De joodse iconograaf
maakte van de Olifant een Zondsvloed-Behemoth(= Apocalyps-Beest.)
Terwijl het eerst ,voor 855 vC een GRIGORI/ CHERUBIM was( een heilige-Wachter
o/d muren v. Sion !) De 2 Cherubim op de Ark der Verbond
waren voor de Olifants-taboe v. 855 vC. 2 vrouwelijke Olifanten.
ook de SLANG( Naga)i/h Paradijs was een ( Heilige- Witte-)Olifant.

METHATON/ Metaphoor voor ATLANTIS
was " Witte-Olifanten land "in Hindii LOKA-PALAS betekend:ongev.
Land v/d Witte Olifant Zuilen/ PILLARS v. Heracles zijn 2 Olifanten !
In Aden/ Atlantis waren wel 1.000( gekweekte)witte-Olifanten.
De Sura's spreken van: 1.000" PILLARS" v. Ad-Irem 1.000 ( witte-)Olifanten dus.

Koning Hiram de Grote
van Punicie die "Tempel -werkers" aan Salomo beschikbaar stelde
was ook geen Mens, maar wederom een Havenplaats in Aden.( nu: Ras Ihmram.)
Het Hooglied v. Salomo beschrijft de vruchten in de ( kunstmatig bevloeidde
Paradijstuin der Hesperiden.

De ADAM - &- EVA van ' ATLANTIS '

ZILLA & NAAMA ware ADAM
's ( groot-)Moeder. ADAM is niet de eerste Mens OP Aarde maar wel de eerste mens
in de sociale rangorde aan het begin van de Pelgaskische Scheppingsverhaal
Hij was ook Koning v.Atlantis zij het onder een anderwe naam:
die van ADAMA(= Grieks ATHAMAS.)
Zijn Vrouw EVA(=Hava of Hebat.)was grieks NEVELE. Haar dochter
heette LILLITH( letterlijk" Dochter v/d Wind of Wind-Koningin.
Adam was Ahmose / Epimetheus watergod was een Egyptische Pharaoh zijn broer
Kamose/ Prometheuswas brenger van (oorlogs-)vuur Om hem te straffen
Zond ZEUS de Zondsvloed dus niet vanwege 'zedelijk verderf' der Atlanten.

ADEN /Atlantis/EDEN,
was het cartografische MIDDEN van Azie/ Achaia/ Arabie.
Het lag i/h MiDDEN-deel van der Wereld-Zee(= de Sinus-Arabicus.)
Vandaar dat men het als Fictief Eiland i/d Atlantische Oceaan beschouwde.

Periplus mare Erytraeum
'noemt het Catra- Motitae= 4 Windenland("de 4 Hoeken der Aarde.)
In Het Paradijs van ADEN ontsprongen de 4 Paradijs-rivieren.
PISON(= verbastering van 'PONTOON') was de Paradijsrivier
die zich rond het Land v,.HAVILA(=hebreeuws"Cabiroi")slingerde

Op de BERG MORIA/ MERU/ IDA, was de centrale oorsprongs- Rivier /v/h paradijs:
de LETHE, LETO of LADON( Latwer TYPHON, nu TUBAN in Aden- Crater.)
Dat was de bron in het Paradijs een Vulkaan'als hoorn des Overvloeds een Cornucopia.
van het Levende(= Geo-thermische> Brak.) water>"Seven-UP "!

Zo was ook de MINO-TAUROS
een mens met Olifanten Kop ( zoals Sri-Ganeeshah.)van de
God-Olifant v. Atlantis maar verdonkermaand als( Witte)Stierkop.
De Griekse, zogenaamde Witte Runderen v. Helios waren Olifanten
PERSEUS ' Medusa-Kop' was ook een afgehakte Witte Olifantenkop
( Het zogenaamde' Slangenhaar' was de Slurf van het arme dier.)

overigens was de griekse Held Perseus, een koning v. ADEN & SUR
( Later: MYKENE & TYRINS.)
en ook een Egyptische koning met massamoordenaars-mentaliteit,
die op zijn 75-ste nog 90 heilige- witte-Olifanten op een jacht in Aden doodmaakte.( Hij stierf hetzelfde jaar.)

Maar ik praat mijn mond voorbij !
Het Thema essentie was dat atlantologen geen idee hebben dat
Atlantis een vals-Toponiem is dat hen op valse sporen brengt !
Genoeg gelulld !

Niemand (behalve ELS.) Leest dit en dan doen zij dat nog Half! Diverse
Wetenschaps-Blad-redacties, vonden zichzelf niet SLIM genoeg
om de draagwijdte van deze ontdekking te begrijpen laat staan te publiceren !
Dat Atlantis eindelijk door een Nederlander is gelokaliseerd valt
onder het Hoofdstuk: gevaar voor volksgezondheid(www. GGDzwh.nl)

CONCLUSIE:

Atlantis is geen OCEAAN - Eiland( maar een vulkaan-Promontory.)

Alle Atlantologen zoeken of zochten Atlantis rond de Atlan.Oceaan.


NIEMAND
van de atlantologen die Atlantis op elk eiland i/d Middelandse zee plaatsten,
kwam op het voor-de-hand-liggende IDEE dat Plato zijn
ATLANTIDIS- DE- DA etc. weleens ATHETA land zou kunnen noemen.
( Nu is de naam van een Provincie ATHE, in Zuid- Arabie/ Jemen.)

Niet de BERBER -volkeren
zijn als Hamieten vanuit Ethiopia ge-emigreerd, naar NW- Afrika,
maar Politieke- cartografen hebben rond 220 vC
doelbewust de Land-Kaart van geheel N-WEST-Europa vervalsd !

Bv. Alle Griekse-Land-Toponymen stammen uit Zuid-Arabie./jemen!

En alle bijbelse namen ook: Oud- Israel was ook in ADEN(= Eden !)

De 9 Onderwereld Rivieren:
Acheron=Golf v. Aden Achaia=ASIR etc.
zijn nu droge regen-wadies op de Shefela kusten v.Mahra & Dhofar
door een komeet-botsing ( 855 vC,)zijn alle Meren.vArabie leeggelopen

De JEMENITEN
hebben nooit last gehad van de cartografische-Kaart -vervalsingen
en beschouwden de MARIB - DAMM als de omheining,( Cadiz-Gadeiras Pylae.)
van de HESPERIS- Paradijs-met daarin ook kon. SOLOMON's Tuin!
Ubar of OFIR


Resultaat van mijn Atlantis-ontdekking is dat men geloofd
dat ik ATHETA, de griekse naam voor " ATLANTIDA " uit mijn duim zou hebben gezogen, terwijl het als Toponiem bestaat !

DAMMAGE DiSCLAIMER:
Deze ontdekking van een onverwachtte antieke KAART- Vervalsing
zal vele historici rauw op hun Dak vallen !een" in-convenient Truth"

DISSIDENTE - Atlantoloog als Filosoof in eigen Land. . . .
Ik ben een " Spelbreker "de interloper, die hiermee de Atlantis
Theorien van alle atlantologen die zij zo lang gekoestert hadden,
doorbreek, ik ben al als een' egoistisch vernietiger 'van de theorie &
meningen van andere mede-mensen/ theoretici, afgeschildert !

Mijn excuses
als deze ontdekking het culturele of ziele-leven v.anderen ontwrichtte
mijn psychiater (v/d GGDzwh.)wil namelijk alles veranderen of verbeteren ?

De GGD- zwh heeft mij in principe, tot
een' GEVAAR v/d geestel. Volksgezondheid verklaard'
Mijn huurhuis moet ik verlaten en draai-op
voor de kosten van het leeg opleveren
( Rekening-schatting: 6.000 Euro.)per 1 Dec.2008

Maar ik schijn in Pleegvader Basiel en goede advocaat te hebben. :shock: :bloos:
Plato's Atlantis
 
Berichten: 5
Geregistreerd: do 27 nov , 2008 14:09

Keer terug naar Europa: Grieken, Romeinen, Germanen etc.Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 0 gasten

cron