Forum godinnen en beeldvorming
 weblog | godinnen | forum home ||

Selene en Endymion

Wil je iets weten over een godin of iets anders wat met mythologie te maken heeft? Stel hier je vraag en kijk of iemand je kan helpen.

Berichtdoor Sophie » za 07 feb , 2004 10:54

Hallo!
Ik heb gelezen dat Selene, de maangodin, 50 kinderen zou gebaard hebben van Endymion. Weet iemand de symbolische betekenis van die "50" kinderen?
Dank je!!
Sophie
 

Berichtdoor els » zo 08 feb , 2004 15:53

Geen idee wat voor symboliek achter dat 50 zit, Sophie.
Dit getal van 50 komt wel vaker voor. Megamede en Thespius hadden 50 dochters, Heracles verwekte bij elk van deze dochters een kind, en dat zijn dus weer 50 kinderen. samen honderd dus.

Er zijn 50 Danaïden, dochters van koning Danaus, en deze doden elk hun echtgenoot, op één na, dus dat zijn er 49. De echtgenoten waren de 50 zoons van Danaus' broer Egyptos. Bij elkaar weer 100 kinderen dus.

De Nereïden, dochters van Doris en Nereus, waren met 50. Priamus, de koning van Troje, had 50 zoons en 50 dochters (samen ook 100).

Ik vond op theoi.com dat de 50 dochters de 50 'maanmaanden' tussen de Olympiades symboliseerden. De 'menai' zijn de dochters.
Hmm... 50 maanden is wel ongeveer 4 jaar.
Maar het getal '50' komt dus vaker voor, ook als de associatie met de vierjaarlijkse Olympiade niet erg duidelijk is."Endymion, who represented the sinking sun who married Selene the Moon. This pair had 50 daughters, which most scholars agree represented the 50 lunar months of the 4-year Olympiad. They [the ancient Greeks] noticed that eight solar years was close to 99 lunar months. So they started a new calendar called the octaeteris, which was eight solar years or 99 lunar months. They arranged the eight years so there were five years containing twelve months each, and three years with 13 months. They inserted each of the three extra months in the 3rd, 5th and 8th years. According to legend and Greek historians, the Greeks started keeping this 8-year calendar when they started the Olympic Games in 776 BC. Later, they measured the octaeteris as two four-year periods, one of 49 months and one of 50 months, and they called these 4-year periods Olympiads." -Valerie Vaughan (sourced from a variety of modern scholarship on the subject)


Dus het zou iets te maken hebben met een cyclus van 8 zonnejaren die gelijk werd gesteld aan 99 maanmaanden, wat later werd gehalveerd.

Wie weet? Uit het verhaal van de Danaiden zou je ook zoiets kunnen afleiden: Van de 100 worden er 50 vermoord, -1, omdat 99 niet precies door twee kan worden gedeeld....

Ik vraag me dan altijd af, als je iets wil zeggen, waarom zeg je het dan niet gewoon? Waarom 50 maandochters, in plaats van gewoon zeggen: we gaan iets veranderen aan onze kalender?
Maar misschien hebben die 'oude Grieken' inderdaad wel iets gezegd waardoor deze uitleg heel aannemelijk is.

Er bestaan wel meer legendes die in onze tijd worden verklaard doordat een oud kalendersysteem een nieuw systeem overneemt. Ook bij het vaststellen van bijvoorbeeld Pasen zie je dat een zonnekalender en een maankalender door elkaar worden gebruikt.
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor willy » do 12 feb , 2004 17:59

Een mogelijke verklaring van het getal 50

Perihelium en Aphelium

Volgens de eerste wet van Johannes Kepler vormt de baan van de aarde rond de zon een ellips, waarvan de zon in een van de brandpunten staat. Aan de ellipsbaan zijn twee punten te onderscheiden - het perihelium, het dichtst bij de zon gelegen punt - het aphelium, het verst van de zon afgelegen punt. Tijdens het perihelium, is de afstand zon-aarde ongeveer 146.990.000 km. ; echter bij het aphelium bereikt zij 152.005.000 km. De aarde passeert het perihelium rond 2 januari, het aphelium omstreeks 3 juli. Twee afstanden stemmen dus elk met een unieke datum overeen, de afstand bij het uiterste dichtbij en de afstand bij het uiterste veraf. Alle andere afstanden samenvallend in de ellips met twee gelijke symmetrische posities tot het perihelium of het aphelium, geven dus twee verschillende datums, min of meer nabij of verwijderd van een van deze twee uitersten.
Indien de doorgangen van de aarde tijdens zijn perihelium en aphelium plaats vonden op altijd gelijke datums, zou het probleem van de afstand zon-aarde veel eenvoudiger zijn, vermits perihelium en aphelium dan als twee vaste datums beschouwd kunnen worden, net als de nachteveningen en de zonnestilstanden. Ongelukkiglijk verwikkelt de variatie-afstand zich door een variatie-tijd, waardoor alle problemen voor de overeenstemming met de chronologieën, bepaald door het perihelium en het aphelium in onze kalender, zich als evenzoveel vraagstukken voordoen.
De datum van het perihelium verplaatst zich langzaam in het zonnejaar, van januari naar december, en veroorzaakt aldus een symmetrische verplaatsing van het aphelium; geleidelijke bijna onzichtbare opschuiving, maar die wanneer men tijdrekeningen van verscheidene duizenden jaren overweegt, tot heel belangrijke verschillen kunnen leiden.
Drie voorbeelden van deze variatie-tijd, welke een duur van 210 eeuwen heeft. Vierduizend jaar voor het christelijke tijdperk, liep de datum van het perihelium ongeveer samen met de herfstnachtevening - 21-22 september, terwijl in het jaar 1250 na Christus, de aarde door het perihelium ging de dag van de winterzonnewende - 21-22 december; als laatste, in 1938, heeft de doorgang van het uiterste dichtbij, plaatsgehad op 3 januari. Voor één vastgestelde afstand, die zolang men het jaar waarin deze zich moet voordoen niet gekend is, natuurlijk niet te bepalen is.

Welke zijn de twee theoretische datums waarop de zon zich op een afstand van 147.820.950 km. van de aarde bevindt?

De afstand zon-aarde van 147.820.950 km. stemt exact overeen met de vijftigste dag voor of de vijftigste dag na het perihelium, maar enkel op deze datum:

Zondag 21 april 2109

Het is dan Paaszondag, waarna het vijftig dagen later Pinksteren is.
Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord 'pentekoste' dat vijftigste (dag) betekent. Het is het feest van de vijftigste dag na Pasen.

Jubeljaar

Hebreeuws: jobel.
Jobeljaar, in het Oude Testament (Leviticus 25) de benaming van het jaar dat volgt op het zevende sabbatsjaar: 7 x 7 = 49 + 1 = het 50e jaar. Het werd aangekondigd door het blazen op de ramshoorn op Jom Kippoer. Bij het stichten van de joodse chronologie, werd besloten dat in zijn tijd, de opheffing van de Wet zou aangekondigd worden, over het hele land, door het blazen op de ramshoorn. Tussen het “Ingaan van de Goede Herder” de 23e april 2059 en de 1e mei 2109 is er een tussentijd van 50 jaar. Deze 50 jaren van het “Vagevuur”, vermits zij gaan van het “Uitgaan van de Hel” naar het “Ingaan in het Paradijs” eindigen met het Jubeljaar.
Het Jubeljaar is een eenmalige gebeurtenis wat de joden van nu ook beweren. Dit geld evengoed voor Kerstmis, Pasen, Pinksteren, dit zijn allemaal eenmalige gebeurtenissen en geen jaarlijks terugkerende feestdagen en zij moeten ook allemaal nog in de toekomst plaatsvinden.

Leviticus 25

8 Gij zult u ook tellen zeven jaarweken, zevenmaal zeven jaren; zodat de dagen der zeven jaarweken u negen en veertig jaren zullen zijn.
9 Daarna zult gij in de zevende maand, op den tienden der maand, de bazuin des geklanks doen doorgaan; op den verzoendag zult gij de bazuin doen doorgaan in uw ganse land.
10 En gij zult dat vijftigste jaar heiligen, en vrijheid uitroepen in het land, voor al zijn inwoners; het zal u een jubeljaar zijn; en gij zult wederkeren een ieder tot zijn bezittingen, en zult wederkeren een ieder tot zijn geslacht.
11 Dit jubeljaar zal u het vijftigste jaar zijn; gij zult niet zaaien, noch inoogsten wat van zelf daarin zal gewassen zijn, noch ook de druiven der afzonderingen in hetzelve afsnijden.
12 Want dat is het jubeljaar; het zal u heilig zijn; gij zult uit het veld de inkomst daarvan eten.
13 Op dat jubeljaar zult gij ieder wederkeren tot zijn bezitting.

Statenbijbel

Ik herhaal nogmaals dit is maar een mogelijke uitleg van het getal 50. Maar het komt in zovele verhalen voor dat er zeker een betekenis achterschuilt.

:duivel:
willy
 
Berichten: 1092
Geregistreerd: di 06 aug , 2002 10:01
Woonplaats: Brasschaat

Berichtdoor Pallas Athena » ma 06 maart , 2006 19:21

Selene is de maangodin, en een zuster van Eoos en Helios. Ze wordt vaak vereenzelvigd met Artemis, de eeuwige maagd, omdat de maan volgens de Grieken een vrouwelijk en maagdelijk symbool was. Er zijn weinig mythen waar ze in voorkomt, net als de godin van de regenboog, Iris. Ze staat vooral bekend om haar liefde voor de herder Endymion, die uiteindelijk ook een god werd. Voor zover bekend hebben Selene en Endymion geen kinderen.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Selene

dus ik snap niet hoe jij aan 50 komt ik weet dat ik ergens een keer had gelezen dat veel mensen dachten dat selene onvruchtbaar was dus ik heb het nog eens gesheckt maar blijkbaar heeft ze volgens wikipedia geen kinderen
Pallas Athena
 
Berichten: 189
Geregistreerd: vr 03 maart , 2006 20:33

50-tig of 5-tig?

Berichtdoor clue » di 03 okt , 2006 19:37

het zullen er wel 5-tig en niet 50-tig geweest zijn net zo als Atlantis niet in 9.000 maar 900 vC verdronk en zonk. Ook de 40 jaren in de Woestijn van Boek Jozue waren er maar 4. Zelfs de Oorlog om Troje duurde niet 10 maar 1 jaar. In het spelletje "Wat beteekenen de 10 getallen is 7 het geluksgetal en 5 het zakelijk karakter. ("tig"betekend"zoveel""/ongeveer.)
clue
 
Berichten: 66
Geregistreerd: di 12 sep , 2006 11:35

Berichtdoor Endymion » ma 12 feb , 2007 12:32

Hoi, ik ben nieuw!
:knipoog:
Selene en Endymion hadden dus inderdaad 50 dochters, maar dat waren eerder literaire wezens dan echt personages, denk ik. net als de Danaïden en de vijftig Thespische minnaressen van Herakles, hadden ze te maken met de maanfasen. Geen wonder, hun moeder was de maangodin.
:cool:

Trouwens, kunnen we dan ook even de relatie Selene~Artemis en Helios~Apollo bespreken? Want ze worden met elkaar vereenzelvigd maar treden in de mythen wel als aparte figuren op.

Als je het mij vraagt, Helios en Selene waren de zonne- en de maangod(in) gedurende Kronos' heerschappij, maar later werden Apollo en Artemis de zon en de maan, hoewel Helios en Selene nog steeds in hun dienst bleven. Overwonnen de Olympiërs de Titanen die dan hun slaven werden? Dat zou net te veel zijn. Bovendien stond Helios aan Zeus' kant in de Titanomachie. En Leto's tweeling was toen nog niet geboren. Ofwel?

Nu ja, soms kom ik in verleiding Helios en Selene gewoon te laten verdwijnen en hun mythen op Apollo en Artemis te projecteren. Zo wordt Phaëthon Apollo's zoon en Endymion de minnaar van Artemis? Dat denk ik niet, want Artemis is een maagd. Maar aan de andere kant slaapt Endymion de hele tijd... :?

Tja, stof genoeg voor een leuke discussie :lach2:

Groetjes
Endymion
 
Berichten: 89
Geregistreerd: ma 12 feb , 2007 12:20

Berichtdoor els » di 13 feb , 2007 13:37

Ik heb ook wel eens de neiging om al die mythen aan elkaar gelijk te stellen. Opeens kreeg ik het idee dat heel veel figuren eigenlijk mythische weergaves waren van de morgenster of het morgenrood (of de avondvariant). Dat geldt bijv. voor Phaeton, herinner ik me nog, en vele anderen. In de mythes wordt het idee weergegeven dat zij voorbodes zijn (of zeg maar 'brengers' of wat ook) van de zon of van het licht. Ik zag het zelfde verhaal overal in.
Jammer genoeg ben ik het nu allemaal weer vergeten, ik zal toch eens kijken of ik het nog terug kan vinden, en er nu nog zo tegenover sta.

Dat denk ik niet, want Artemis is een maagd. Maar aan de andere kant slaapt Endymion de hele tijd... :?


Hahaha, dat is natuurlijk een mogelijkheid.
Als je naar de Ephesische of Aziatische Artemis kijkt, blijkt het om een vruchtbaarheidsgodin te gaan. Dat zou je ook niet snel verwachten van een maagd.

Ik denk dat het voor ons net zo verwarrend is als voor de mensen in de oudheid. Toen barstte het natuurlijk van de lokale verhalen en dialecten, dezelfde figuren hadden andere namen of het waren gewoon verbarsterde namen. Misschien waren die verhalen ook niet zo constant als ze nu zijn. Wij schrijven alles op en denken dan: zo is het, maar veel verhalen werden gewoon doorgegeven, ook in andere talen, waarbij veranderingen optraden.
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor Endymion » vr 16 feb , 2007 11:22

Inderdaad

Ons idee dat Apollo de zonnegod is, baseerd ook vooral op de manier hoe de Romeinen hem zagen. Bij de Grieken was de zon en de maan een van de vele bevoegdheden van apollo en Artemis, terwijl Apollo en Diana in Rome veel meer met Sol en Luna gelijkgesteld worden.
Besides, Selene vind ik wel een mooie naam :)
Endymion
 
Berichten: 89
Geregistreerd: ma 12 feb , 2007 12:20

Berichtdoor Pallas Athena » do 22 feb , 2007 2:42

Als je naar de Ephesische of Aziatische Artemis kijkt, blijkt het om een vruchtbaarheidsgodin te gaan. Dat zou je ook niet snel verwachten van een maagd.


Is niet zo vreemd hoor. Diana is het griekse evenbeeld van Artemis en is hetzelfde geval. Diana wenst ook maagd te blijven en wordt buiten de godin van de jacht ook vaak als die van de vruchtbaarheid beschouwd omdat het bos en de dieren ook vol leven zitten. Dus de combinatie vruchtbaarheid en maagdelijkheid(kuisheid zelfs) komt vaker voor.
Pallas Athena
 
Berichten: 189
Geregistreerd: vr 03 maart , 2006 20:33


Keer terug naar Prikbord mythologie, goden en godinnenWie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten

cron