-->
godinnen en beeldvorming op nissaba

Godinnen en beeldvorming
home | info | artikelen alfabetisch | godinnen index | forum | contact |

Nissaba weblog

Op het weblog van Nissaba worden religieuze en mythologische beeldvorming, rolpatronen, vooroordelen en stereotiepen tegen het licht gehouden. Laat je niet langer in een hokje duwen en wees jezelf.

Godinnen

Religie, mythologie en beeldvorming. Godinnen uit de hele wereld op Nissaba.

Alle artikelen

Lees de Alfabetische lijst.

 


 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

Griekse godsdienst bij Aischulos en Euripides

Vrijdag 14 September 2007, 10:06 am - Categorie: mythologie

Dionysos
Dionysos

Hieronder staat tweede Bachelorscriptie van Mark Beumer, geschreven aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Deze is beoordeeld door dr. N. de Haan met een 7.5. Geniet ervan.

Inleiding

Zeus, de Grote Donderaar, de listige Hera, de snelvoetige Hermes en de uilogige Athena. Wie heeft niet eens van deze goden en godinnen gehoord? Bekend zijn de talloze mythen uit de Ilias en Odyssee waarbij goden, halfgoden en stervelingen een belangrijke rol spelen. De Griekse goden die op de berg de Olympos wonen, hebben antropomorfe trekken: ze lijken in vele opzichten op de mens. Ook zij hebben te maken met liefde en ruzie, plezier en verveling.

Hoe komen deze goden nu tot uiting in tragedies en kunnen zij een reflectie zijn van de religieuze ervaring in de Atheense samenleving? Vervolgens is dan de vraag hoe Aischulos en Euripides dit in hun stukken weergeven. De rechtvaardiging voor dit onderzoek zit hem in het gegeven dat de overeenkomsten en verschillen

Lees verder

Mark Beumer Vrijdag 14 September 2007 at 10:06 am | | mythologie | Zes reacties

Groeien voorbij man & vrouw. Verscheidenheid in een gender continuüm

Donderdag 02 Augustus 2007, 11:11 pm - Categorie: beeldvorming Rolpatronen voor ‘mannelijk’ versus ‘vrouwelijk’ gedrag brengen heel wat mensen in de problemen. Maarten Van Hove, student genderstudies in Nijmegen, bekijkt enkele van deze moeilijkheden en verdedigt een gendercontinuüm om hieraan voorbij te kunnen gaan.
Deze bijdrage verscheen eerder in het juli-nummer van Raffia, tijdschrijft van het Institute for Gender Studies, verbonden aan de Radboud universiteit in Nijmegen, Nederland, en in de Belgische kritische internet nieuwsbrief DIOGENE(S) 92.


De allereerste vraag die de menselijke identiteit vormgeeft en verdeelt is: 'is het een meisje of een jongen?' Terwijl de pasgeborene nog nat is, wordt deze vraag al door derden beantwoord. Deze keuze is bindend én vormend: het kind zal een opvoeding krijgen op basis van wat er zich tussen de benen bevindt. Nog voor we zicht hebben op de ziel van het kind, leren we vermeende jongetjes al om zich sterk te houden, en vermeende meisjes om zich mooi te maken.

Lees verder

Mare van Hove Donderdag 02 Augustus 2007 at 11:11 pm | | beeldvorming | Geen reacties

De oorlog tegen de eerbaarheid van prostitutie

Donderdag 12 April 2007, 12:00 am - Categorie: beeldvorming Geschreven door Maarten Van Hove

Waar 18e eeuwse Verlichtingsdenkers hadden nagedacht over het vraagstuk of individuele vrijheid gelijk diende te worden verdeeld over mannen en vrouwen, wilde vroeg 19e eeuwse doctrine niks weten van deze gelijkheid. Opkomende nationalistische tendensen hadden hun antwoord op deze vraag in wetten gegoten: een vrije burger was in essentie een man, waar een vrouw enkel bestond in functie van haar man. Een zeer gegenderd systeem van ethiek riep een man op om sterk en autonoom te zijn (en een soldaat voor het Vaderland), waar een vrouw zachtaardig en voedend diende te zijn (en een moeder) (1)

Lees verder

maarten-van-hove Donderdag 12 April 2007 at 12:00 am | | beeldvorming | Geen reacties

Huiselijk Geweld en Overvolle Vluchthuizen

Dinsdag 20 Maart 2007, 12:00 am - Categorie: maatschappij Geschreven door Marij Uijt den Bogaard (brussels journal)

Fatima kijkt verbitterd.
“Jullie zij ook zo naïef,” zegt ze, “jullie kun je nu eens alles wijsmaken.”
Fatima vertelt over de betekenis van het huwelijk binnen traditionele islam en verklaart zo de overvolle vluchthuizen met steeds grotere vertegenwoordiging van haar zusters, moslima’s die geweld en zware conflicten binnen het gezin ontvluchtten. De vrouwen zijn thuisloos en komen in vluchthuizen terecht, waar ze nu 53 procent van de bewoonsters uitmaken.

Bij geweld en zware conflicten binnen “allochtone” gezinnen speelt vaak een traditionele moslimachtergrond, gevolg van de opvatting over het huwelijk binnen traditionele islam. Het islamitisch huwelijk is volgens Fatima, eindbestemming voor de meeste “allochtone” vrouwen, en niets meer of minder dan een zakelijk contract. Het houdt een aantal rechten en plichten in, voor man en vrouw, legt ze uit. Kinderen zijn een onderdeel van dit contract.

Vrouwen die hier naar toe komen via het huwelijk, zijn opgegroeid in de dorpen met traditioneel leven. Hun bestaan kent in de thuislanden weinig prikkels tot ontwikkeling. Er is geen luxe of comfort. Vrouwen komen vanwege het verschil in welvaart naar hier, weg uit de dorpen zonder toekomst.

Lees verder

marij-uijt-den-bogaard Dinsdag 20 Maart 2007 at 12:00 am | | maatschappij | Geen reacties

Een sluier over de Verlichting

Donderdag 08 Februari 2007, 12:00 am - Categorie: beeldvorming In dit artikel wens ik licht te werpen op hoe de Franse Revolutie uitmondde in een strikte rolbepaling voor mannen en vrouwen, ten dienste van de maatschappelijke orde.

Aan de vooravond van de Franse Revolutie is het verhaal van de vrijheid er één van mannen én vrouwen. Zo kwamen de vrouwen van Parijs massaal op straat om hun koning te eisen een eind te maken aan de hongersnood in de stad. Dat dit vooral vrouwen waren, is logisch: vrouwen waren voor 1789 verantwoordelijk voor de voedselvoorziening van hun gezinnen.

In het onstabiele politieke klimaat van Frankrijk voor de Franse Revolutie leek alles mogelijk, en zo organiseerden vrouwen zich steeds vaker in politieke salons, om te praten over wat ze konden doen om meer vrijheid te bekomen. Ook kropen vrouwen steeds vaker in hun pen, om vooral via romans gehoord te worden.

Even leek het alsof de vrouw als burger blijvend extra vrijheden zou krijgen. Maar dit mocht niet zijn. De nieuwe revolutionaire regering schreef in juli 1789 het beroemde document 'déclaration des droits de l' homme et du citoyen' om de vrijheid van de burgers te verzekeren, maar de schrijvers ervan dachten er niet aan dat ook vrouwen dergelijk burgerschap konden bezitten. Het woord 'homme' staat er dan ook niet toevallig.

Lees verder

maarten-van-hove Donderdag 08 Februari 2007 at 12:00 am | | beeldvorming | Geen reacties

Losse vrouwen en muurbloempjes - vrouwen in Sparta en Athene

Vrijdag 24 November 2006, 12:00 am - Categorie: beeldvorming Het Hellas van in de tijd van de stadstaten Athene en Sparta moet sociologisch zeer interessant zijn geweest: op relatief korte afstanden bestonden kleine autonome rijkjes, die op dit kruispunt van de antieke beschaving via oorlog, migratie, geloof en handel elkaar ethisch en filosofisch enorm moeten hebben beïnvloed. Hierin was voor elk van de staten ruimte om hun eigen cultuur te bepalen, en dit leverde boeiende socioculturele projecten op, zoals het Spartaanse systeem. Jammer genoeg had Sparta vooral een orale overleveringstraditie en hebben we enkel archeologie en de zeer uitgesproken subjectieve analyses van Atheense geschiedschrijvers om ons een oordeel te kunnen vormen over deze beschaving. In hedendaagse geschiedenis denken we dus aan filosofie en kunst als we aan Athene denken, en aan ascetische krijgskunsten als we verwijzen naar Sparta. In ieder geval is de landweg tussen Sparta en Athene ruwweg slechts 180 kilometer, en is gezien het Spartaanse overwicht na de Pelloponesische Oorlogen, diverse Helleense militaire allianties en samenkomsten als de Olympische Spelen, de interactie tussen de stadstaten wellicht zeer groot geweest. We weten dat de banden tussen de twee nooit echt warm zijn geweest. Wellicht had dit als grondslag de zeer andere kijk op de gewenste aard van de samenleving die beide hadden.

Lees verder

Mare van Hove Vrijdag 24 November 2006 at 12:00 am | | beeldvorming | Geen reacties

De noodzaak van kritiek op de islam

Zaterdag 02 September 2006, 12:00 am - Categorie: filosofie/opinie Het vrije woord heeft voor ons een belangrijke functie. Dankzij de vrije meningsuiting kunnen spanningen ontladen, maatschappelijke knelpunten worden blootgelegd, kunnen we de confrontatie met problemen aangaan en is verandering mogelijk.

Juist met betrekking tot de godsdienst heeft het vrije woord extra bescherming nodig. Godsdiensten als christendom en islam hebben de neiging zichzelf tegen kritiek te beschermen door het te verbieden, en indien mogelijk strafbaar te stellen. Maar het taboe op de godsdienstkritiek is juist de oorzaak van het gevaar van vele godsdiensten. Het gaat ten koste van andersdenkenden, en leidt tot een paranoïde maatschappij vol spanningen en gewelddadige conflicten, precies wat we door de vrijemeningsuiting hopen te voorkomen. De escalaties als gevolg van de Deense cartoons maken dit goed duidelijk. Daarom is het de hoogste tijd erop te wijzen hoe belangrijk het is de islam in vrijheid te kunnen bekritiseren.

Lees verder

els-geuzebroek Zaterdag 02 September 2006 at 12:00 am | | filosofie/opinie | Zestien reacties

De ontwikkeling van de typen der Byzantijnse Madonna's deel 1

Maandag 31 Juli 2006, 10:47 pm - Categorie: religie

Elizabeth H. Korevaar-Hesseling. Elsevier's Maandschrift, LXXXVI No. 6. 1933Afb. 1. Madonna. Byzantijnsch mozaïek. VIe eeuw, Ravenna, S. Apollinare Nuovo

Een der bekoorlikste onderwerpen die de kristelike kunst in beeld heeft gebracht, is de Madonna, de voorstelling der H. Moedermaagd met het Kristuskind. Hoeveel kunstenaars heeft Maria in de loop der eeuwen geïnspireerd, hoevele kunstwerken danken hun ontstaan aan deze bron van bezieling.

Lees verder

Elisabeth H. Korevaar-Hesseling Maandag 31 Juli 2006 at 10:47 pm | | religie | Geen reacties

De ontwikkeling van de typen der Byzantijnse madonna's

Zondag 30 Juli 2006, 9:50 pm - Categorie: religie Door Elisabeth H. Korevaar-Hesseling

Elsevier's Maandschrift, LXXXVI No. 6. 1933. Delft, Januari 1933. Deel II

II.  ALS een der oudste typen van de Madonna welke de Byzantijnse kunst geschapen heeft, leerden wij in een vorig artikel de tronende Madonna kennen. Tot in de late Middeleeuwen vinden wij deze, in volle majesteit tronende Madonna, deze Maesta, die in alle opzichten volkomen beantwoordt aan de karakteristiek van de Byzantijnse kunst gelijk wij die in ons eerste opstel hebben beschreven. Monumentale schoonheid, veroorzaakt door dekoratieve kwaliteiten en een verheven stemming kenmerkt deze kunst. Het is begrijpelik dat een aldus georiënteerde kunst voor allerlei godsdienstige voorstellingen bepaalde typiese gestalten heeft geschapen en daarin dus ook aan de dogmatiese opvatting der Madonna vorm heeft gegeven.

Lees verder

Elisabeth H. Korevaar-Hesseling Zondag 30 Juli 2006 at 9:50 pm | | religie | Eén reactie

Hludana, Friese geloftesteen

Zondag 02 Juli 2006, 8:11 pm - Categorie: mythologie Geloftesteen aan de godin Hludana, gevonden 1888 te Beetgum in Friesland. Bijdrage van W. Pleyte.
(Versl. en Meded. d.K. Ac. v. Wetensch. , 1888)

Velen zullen zich herinneren hoe ongeveer een jaar geleden Laurentius Knappert met lof den docterstitel in de godgeleerdheid verwierf, op zijn verdienstelijke, met zorg bewerkte monographie van Holda, de Oud-Germaansche godin. Al wat classieke en sprookdichters omtrent deze godin hadden vermeld, vindt men in het fraaie boek bijeen, een hulpbron voor latere schrijvers die in volksoverleveringen belang stellen.

De oude moedergodin wordt in hare vereering nagespoord, als de kracht, zich openbarende in den groei en wasdom, de vruchtbaarheid van planten en dieren, in geboorte en sterven, bij den huiselijken arbeid en in de luchtverschijnselen. Onder de vele vragen die hij stelt en beantwoordt, luidt er eene pag. 125:

"Welke zijn de oudste herinneringen aan den naam Holda?"

Lees verder

W.Pleyte Zondag 02 Juli 2006 at 8:11 pm | | mythologie | Eén reactie

Alle godinnen

Ga naar alle godinnen op de oude site.

Laatste reacties

Ben Veldstra: Hallo Els, Ik zou graag van jou of lezers willen horen of ze me iets kunnen vertellen, over de betek…
Fried van Bijnen: Uit de vraag: "bestaan er geniale vrouwen dan ???" door Knox op 16-04-’08 om 21:01 uur, leid ik af da…
E. Verel: Mijn achternaam is een levend monument voor de godin,met haar vele verbasteringen, als Vrel, Verhel, …
Prof. MUSTER: Inmiddels is het Delftse Sprookjesmuaseum opgeheven, 4 Andere Musea in Delft boden geen extra-Museumr…
Prof. MUSTER: Ik ben natuurlijk geen expert in Sankrit Pakrit Kanada of Urdu maar deze tekens lijken bijna dezelfde…
andries oost: Kritiek en reflectie Er was wel een goed stuk van Els Geuzebroek, waar ik op zou willen reageren. Wat…
Fried: Prachtig artikel heb je gevonden, Els. Philipke heeft er jammer genoeg nog steeds geen antwoord op ge…
Marleen: Ben examen iconografie aan het studeren, bedankt vo0r de uitbreidng van het thema

Reorganisatie

Op dit moment worden alle godinnen overgezet naar een nieuwe database. Omdat dat veel werk is, zal het een tijd duren voor alles is overgezet. Veel crosslinks gaan nog terug naar de oude pagina's omdat eerst alle entries moeten worden toegevoegd.
Voor suggesties en commentaar kun je terecht op het forum.

Video's

Woensdag 09 September 2009 at 11:33 pm
Vrijdag 09 Januari 2009 at 01:02 am
Woensdag 30 April 2008 at 12:46 am
Woensdag 30 April 2008 at 12:02 am
Woensdag 30 Januari 2008 at 7:51 pm
Donderdag 29 November 2007 at 11:24 pm
Donderdag 22 November 2007 at 4:41 pm
Zaterdag 18 Augustus 2007 at 09:53 am
Vrijdag 17 Augustus 2007 at 11:34 pm
Donderdag 19 Juli 2007 at 3:53 pm
Woensdag 18 Juli 2007 at 2:54 pm
Donderdag 05 Juli 2007 at 12:05 am
Maandag 02 Juli 2007 at 9:35 pm


Forum | Pivotx Homepage | Pivot Forums | Extensies | Pivotx Boek
Forum | Pivotx Homepage | Pivot Forums | Extensies | Pivotx Boek