-->
godinnen en beeldvorming op nissaba

Godinnen en beeldvorming
home | info | artikelen alfabetisch | godinnen index | forum | contact |

Nissaba weblog

Op het weblog van Nissaba worden religieuze en mythologische beeldvorming, rolpatronen, vooroordelen en stereotiepen tegen het licht gehouden. Laat je niet langer in een hokje duwen en wees jezelf.

Godinnen

Religie, mythologie en beeldvorming. Godinnen uit de hele wereld op Nissaba.

Alle artikelen

Lees de Alfabetische lijst.

 


 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

Uw vrouwen zijn een a… | Home | Iraanse vrouwenbetogi… |

homohaat is aangeleerd - aanpassing artikel 1 grondwet

Donderdag 28 Februari 2008, 01:08 am - Categorie: beeldvorming Vanavond lichtte Henk Krol bij Pauw en Witteman het voorstel dat hij donderdag zal doen om artikel 1 in de grondwet aan te passen, en hier het onderscheid van homoseksuele gerichtheid expliciet aan toe te voegen. Vooroordelen en geweld tegen homo's lijken zich weer steeds vaker voor te doen. Om duidelijk te maken dat dit niet acceptabel is, moet homoseksualiteit expliciet in de grondwet worden genoemd.
De afkeer van homo's wordt vooral via de religieuze opvoeding meegegeven. Religies als christendom en islam planten hun afkeer van seksualiteit in de hoofden van kleine kinderen die nog niet eens weten wat seks is. Deze afkeer wordt vervolgens op scholen doorgegeven, waar kinderen niet worden gecontroleerd door ouderen en zo de homohaat onder elkaar versterken.

Krol wees op de imam El Moumni, die enige tijd geleden homo's met verwijzing naar islamitische teksten 'lager dan honden en varkens' noemde. De uitspraak was toen op basis van artikel 1 van de grondwet dat godsdienstvrijheid toch zwaarder weegt. Dit ging zoals ik me herinner meer over het 'recht op beledigen' met een 'heilig boek' in de hand, en niet om het recht om te mogen discrimineren. Maar in de praktijk wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het recht op vrijheid van godsdienst om homo's en vrouwen te discrimineren. Op christelijke scholen is het vanwege de godsdienstvrijheid toegestaan homo's te discrimineren. De EO weert homo's op grond van hun christelijke uitgangspunten. Bij politieke partijen, publieke omroepen, scholen, kortom, in alle hoeken en plaatsen die invloed hebben op het normstelsel van de openbare maatschappij, vindt door de overheid gefinancierde discriminatie plaats. De vraag rijst waarom de overheid, die ons op zoveel gebieden betuttelende normen opdringt, niet het voortouw wil nemen als het gaat om het uitbannen van discriminatie en vooroordelen die te maken hebben met seksualiteit en geslacht.

Er is wel een en ander in te brengen tegen de visie dat vrijheid van godsdienst volgens de wet zwaarder weegt dan seksuele vrijheid. De mensenrechtenverklaring en anti-discriminatiewetten zijn bijvoorbeeld mede tot stand gekomen als reactie op de discriminerende wetten en opvattingen die onder invloed van de religies de cultuur hebben gedomineerd. Emancipatiebewegingen hebben zich hier in de loop van enige eeuwen aan weten te ontworstelen, mede dankzij het feit dat de godsdienst onder invloed van wetenschappelijke ontdekkingen naar de achtergrond verdween. De vooroordelen waren grotendeels verdwenen, en niet veel mensen maken zich nog druk over het seksuele gedrag van anderen.

Het zou dan een beetje merkwaardig zijn als diezelfde religies de antidiscriminatiewetten weer onklaar kunnen maken door te suggereren dat hun vrijheden zwaarder wegen dan de vrijheden van degenen die onder de godsdienstige overheersing het onderspit delven.
Het zijn vooral juist religies die discrimeren, en die discriminerende ideeën bij mensen inplanten. Wat hebben anti-discriminatiewetten voor zin als juist de instellingen die het meeste discrimineren boven de wet zijn geplaatst?

Verder is er tegen in te brengen dat het artikel 1 van de grond zegt: op welke grond dan ook.

http://www.art1.nl/?node=1198

Art 1. Allen die zich in Nederland bevinden , worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

Dat religie met name wordt genoemd, maar homoseksualiteit moet worden afgeleid uit 'op welke grond dan ook', houdt natuurlijk niet in dat vrijheid van religie boven andere vrijheden mag worden gesteld, zodat die andere vrijheden worden aangetast. Er is geen hiërarchie van vrijheden: de grondwet stelt dat discriminatie op geen enkele grond mag plaats vinden.

Wie kwaad wil, kan natuurlijk altijd 'gelijke behandeling van gelijke gevallen' zodanig uitleggen dat een gelovige en een homo geen gelijke gevallen zijn: de gelovige staat boven de homo. Het is voor iedereen met gezond verstand duidelijk dat dit niet de strekking van het artikel is, maar rechters halen dit eruit.

Het tweede punt is dat dit laatste in de Mensenrechtenverklaring expliciet is gesteld: artikel 30 zegt dat op je geen enkele bepaling van de verklaring zo mag uitleggen dat die andere vrijheden en rechten teniet doet.

Artikel 30
Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.

http://www.unhchr.ch/udhr/lang/dut.htm

Hoe duidelijk moet je zijn?

De inhoud van begrippen als goed en slecht zijn cultureel ontwikkeld. Je moet er niet op vertrouwen dat het goede altijd wel boven komt drijven. Wie belang hecht aan de verworvenheden van onze cultuur, moet iets ondernemen als vooroordelen de kop op steken en discriminerende ideologieën zich weer op de voorgrond gaan dringen. Als ons waardenstelsel op de tocht staat, moeten we dit verdedigen.

Tijdens Pauw en Witteman werden een paar suggesties gedaan om tolerantie voor seksualiteit te bevorderen. Openbare instellingen zoals media en scholen moeten meer homo's zichtbare functies geven, zodat ze als rolmodel kunnen dienen. Het onderwerp moet op scholen bespreekbaar worden gemaakt. In onze cultuur is homoseksualiteit bijna volledig geaccepteerd en vanzelfsprekend, maar onder invloed van de islam begint homohaat weer te leven. Dit ontstaat niet vanzelf. Als mensen niet van hun ouders, omgeving, vrienden, religie etc. horen dat homo's slecht en minderwaardig zijn, komen ze niet op dit idee. Zodra de homohaat weer op scholen wordt aangewakkerd, moet hierop worden ingesprongen, zodat het zich niet ongemerkt en ongeremd kan verspreiden tot het onbeheersbaar is.

Vanuit gelovige hoek worden wij regelmatig gemaand tot het uitdragen van de juiste normen en waarden. Maar de praktijk, ingegeven door de heilige boeken, laat andere geluiden horen. De religieuze normen en waarden zijn blijkbaar nogal selectief.

Als er geen tegengeluiden komen, blijft het niet alleen bij geluiden, maar worden op termijn mensen weer net als voorheen ingedeeld volgens bijbelse of koranse rangen en standen. Dan worden discriminatie, onderdrukking, uitstoting en zware straffen weer normaal, niet om de rechten van mensen te beschermen, maar om hun rechteloosheid en gebrek aan keuzevrijheid te beschermen.

Teveel gelovigen zijn geïnspireerd door de religieuze teksten in staat om hun geweten en menselijkheid uit te schakelen, en maken zonder blikken of blozen misbruik van antidiscriminatiewetten om hun respectloze, mensenhatende opvattingen tegen anderen te gebruiken. Dat zij hierin worden gesteund door de rechterlijke macht, die willens en wetens of uit domheid de wet zo krom uitlegt dat een expliciet gestelde regel in zijn antithese wordt uitgelegd kan alleen maar een gotspe worden genoemd.

Daarom moeten we erop blijven hameren dat vrijheid van religie een individueel recht is, en geen recht van de religies om hun discriminerende stelsels over anderen te mogen laten gelden. De wet is hierover duidelijk genoeg. Alleen moet het begrip van de strekking van de wet nog beter worden aangekweekt, want de religieuze normen domineren nog veel te vaak de opvattingen over onze medemensen.


| | Auteur: els-geuzebroek

Dit artikel is keer gelezen.

negen reacties

In het forum stond:
[quote]
Intussen is er nu wel een brochure naar alle scholen gestuurd met als titel 'Laat je niet gek maken', uit angst voor de film van Geert Wilders. Die dient om mensen te laten zien dat we allemaal andere ideeën hebben. Ik heb die brochure bekeken, en wat denk je? Op de vele afbeeldingen in die folder zijn allemaal mannen en jongens te zien, maar amper vrouwen. Er zijn eigenlijk maar drie vrouwen op te zien, en die dragen allemaal een boerka en sluiers.
[/quote]

Het zou mooi zijn geweest als in die folder ook de poster stond die ik ergens zag hangen:

Jan houdt van Mohammed, en Mohammed van Jan,
met goedkeuring van hun ouders.
Jan en Mohammed tonen zich tevreden.

Voor 'beide' culturen een bijzondere boodschap.

Dat zou de boodschap van de folder een stuk minder 1-zijdig maken,
en waarschijnlijk zou er dan ineens heel erg veel kritiek geweest zijn op het verspreiden van de boodschap dat we nu eenmaal allemaal andere ideeën hebben. Astrid (E-mail ) (URL) - 29-02-’08 09:29
Astrid, dat zou inderdaad moeten worden uitgedragen. Net als respect van moslims en van onze regering voor westerse vrouwen, in plaats van ons 'hoeren' te noemen, zoals zelfs de emancipatienota uitstraalde.

In plaats van de mannen aan te pakken die vrouwen reduceren tot gebruiksvoorwerp, worden nu jonge meisjes die hun seksualiteit proberen te ontdekken gemaand zich 'zediger' te kleden. En intussen kijk ik dag in dag uit letterlijk in de kutten en de tieten van de vrouwen die hier voor de ramen worden verkocht als seksslavin. Dat is het gevolg van het verketteren van de vrije seksualiteit van vrouwen, zonder de respectloosheid van mannen voor vrouwen aan te pakken.

Ik wou over die brochure ook iets schrijven, en het leek me heel leuk om gezamenlijk een actie te voeren waarin we laten zien dat 'leuke meisjes' nog wel wat meer zijn dan 'leuke meisjes', en dat mannen en vrouwen hier samen leven, mét elkaar en door elkaar. Maar het irritante is dat ik me zo heb opgewonden over die brochure en dat het me zo deprimeerde dat het niet lukt mijn hoofd bij elkaar te houden. Zo'n stuk over homo's trek ik mij minder persoonlijk aan, dus dat schrijf ik zo, maar wat voor mij persoonlijk belangrijk is wil gewoon op het moment niet lukken.

Zucht. Ik doe nu ook een cursus die heel erg leuk maar druk is. De laatste les is bijna, misschien lukt het me dan om een te ontspannen en alles weer op een rijtje te krijgen. Maar misschien heb jij wel een idee, jij bent altijd heel snel. :) Els (E-mail ) (URL) - 29-02-’08 11:02
PS, ik vind het heel onnetjes om kutten en tieten te zeggen, maar waar ik mee zit is dat ik er wel bijna dagelijks recht in kijk (ruysdaelkade, sonesta koepelkerk, singel, spuistraat, enz. De wallen worden zogenaamd opgeschoond, maar verder in de stad is er gewoon geen ontkomen meer aan, ik moet er echt van overgeven).

Ik zeg dus liever hardop wat ik zie. De woorden zijn echt nog minder schokkend dan de manier waarop vrouwen worden gereduceerd en te koop worden aangeboden.

Is het de bedoeling dat ik zedig voor me uitkijk, zodat ik niet wordt geconfronteerd met dat geile gedraai van naakte vrouwen? Ik bedoel, er zit een knop op je tv, maar ik ben niet van plan om openbare straten te vermijden opdat mannen ongestoord naakte vrouwen als handel kunnen aanbieden en kopen.

Sorry dat het al niet meer over homo's gaat. :) Die komen hier toch niet. els (E-mail ) (URL) - 29-02-’08 14:36
O nee?
Dan zit ik hier dus fout Morgaine - 30-03-’08 15:26
Deze redenering kan ik niet volgen. els (E-mail ) (URL) - 31-03-’08 11:36
De redenering waarom hier geen homo's zouden komen kan ik niet volgen. Morgaine - 31-03-’08 20:39
Dat is geen redenering, meer de constatering van een feit. Zal wel een vage opmerking mijnerzijds zijn omdat ik reageer op mijn eigen stukjes en het zo weer richting eigen stokpaardje stuur omdat het er over het onderwerp zelf verder niet veel gezegd wordt.
Bovendien krijg ik soms het gevoel dat de meesten op hun eigen eilandje blijven zitten. Hoewel velen met hetzelfde soort problemen zitten, is er een gedeelde oorzaak. Maar op de een of andere manier lukt het niet met deze dingen samen te komen. Dan worden er misschien teveel verschillende dingen aangekaart, en kan niemand zich er meer mee identificeren. Dus misschien is het wel helemaal niet handig dat ik opeens iets schrijf over homo's, want dat is een heel andere thema dan beeldvorming m/v.
Nou ja, ik blaas wel eens zomaar stoom af zonder bijzondere bedoeling. Sorry. :-) els (E-mail ) (URL) - 31-03-’08 22:19
Beste Els een prima zaak om dit te brengen,gezien de ontwikkelingen
in ons land.
Er komen steeds meer religieuzen in de 1e en 2e kamer,als straks de gehele 2e kamer
bezet is met gelovigen,en een meerderheid aan moslims,zijn de rapen gaar voor alle
niets en anders denkenden,zeker voor de lebiese en homo landgenoten.
Ik begrijp niet dat links zo dom is om daaraan mee te doen.
Zij zijn de eerste die eruit geknikkerd worden,kijk nu alleen maar naar de koopzondagen.
I.p.v om een minister voor geloof,of max 2 zetels voor elk wereldgeloof in de grondwet
op te nemen,net als de bescherming van de homo,gaan ze blind achter sgp c u en cda en de moslim aan.
Eenmaal een overheersing van welke religie,blijft een overheersing,die nooit meer terug te draaien is. ferry - 07-04-’08 15:21
Mag ik mijn mosterd er ook even aan toevoegen? (Duitse uitdrukking die in het Nederlands nogal kracht inboet). Ik geloof meer - en weet heel goed dat daar velen niet blij mee zullen zijn, maar ja - dat homohaat niet alleen maatschappelijk is aangeleerd, maar voor een flink deel instinctief is. Ik kom weer aandraven met de stelling dat leifde en seks een trucje van de natuur is om de levende wezens ook daadwerkelijk in leven te houden, voor de voortplanting en het voortbestaan dus. Daarmee wil ik zeker niet zeggen dat echte liefde niet bestaat ofzo. Maar wijk ik niet af: om kinderen te krijgen op een eenvoudige manier, moeten nu eenmaal een man en een vrouw gesclachtsverkeer hebben. Een man moet dus een vrouw "pakken" (excuseer) om kinderen te verwekken. Een volwassen, geslachtsrijpe vrouw. (Of andersom ook he, een vrouw moet met een man...enz... zeg het er maar even bij om niet enkel uit mannelijke hoek te vertellen ;) Misschien hebben we daarom instinctief een afkeer tegen homoseksualiteit, incest, pedofilie en zoöfilie (en misschien ook polygamie). Een vrouw die gezonde kinderen wil krijgen, zal dat niet lukken als ze met a) een andere vrouw vrijt, b) met har broer vrijt, c) met een minderjarige jongen vrijt of d) met een andere diersoort vrijt. Om haar doel te bereiken moet ze met een wezen van het andere geslacht, met een andere bloedlijn, die geslachtsrijp en van haar soort is. Vandaar misschien een natuurlijke afkeer van de bovenvermelde seksuele dinges. (Oei, wat een stijlbreuk!)
MAAR, want ik neem aan dat heel wat mensen nu kwaad zullen zijn wanneer ik naar voren wil schuiven dat homohaat natuurlijk zou kunnen zijn, maar wij zijn het stadium dat we louter op onze instincten moeten vertrouwen allang voorbij. Wij kunnen beroep doen op de rede. Vandaar dat een (seksuele) relatie tussen mensen van het zelfde geslacht( en andere criteria die ook bij hetero's gelden, ik denk aan leeftijd, wederzijdse goedkeuring enz...) vandaag niet meer als storend zou mogen worden ondervonden. Zo, ik hoop dat ik de lezers nu weer aan mijn kant heb :-). bwah, wat zou het, zo denk ik er in ieder geval over. Maar ik kan het mis hebben.
Maar daarmee wil ik zeker niet zeggen dat wat jij (en iedereen) zegt, dat homohaat gepuscht wordt door maatschappij en religie, niet klopt he. Ik ben het daarmee eens, alleen denk ik dat homohaat ten dele dus ook instinctief is, al weet ik dat ik me daarmee op dun ijs begeef (nog zo'n vertaald Duits gezegde se). Omdat iets instinctief is, is het nog lang niet goed he. In onze ecologische denkwereld stellen we Moeder Natuur al snel voor als een Heilige Maria die enkel goede dingen doet.

Ik begrijp die alliantie tussen links en moslims ook niet... hebben zelfde gedragspatroon als de kerk, waartegen geen linkser bezwaren heeft als die ontkerkelijkt wordt. Mja

In de Isisdienst was homoseksualiteit ook niet zo graag gezien, omdat Isis' zoon Horus werd misbruikt door zijn oom Seth, de moordenaar van z'n vader. Enfin, maar zou ook kunnen dat ze gewoon tegen pedofilie gekant is, maar misschien ook wel tegenover homoseksualiteit in't algemeen. Tja, Isis was de godin van de vrouwen, he ;) Endymion - 11-05-’08 15:54


(optioneel veld)
(optioneel veld)

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.


Alle godinnen

Ga naar alle godinnen op de oude site.

Laatste reacties

Cologne escort ag…: Thanks for sharing this content! https://cocoon-es cort.com/escort-cologne..
Ben Veldstra: Hallo Els, Ik zou graag van jou of lezers willen horen of ze me iets kunnen vertellen, over de betek…
Fried van Bijnen: Uit de vraag: "bestaan er geniale vrouwen dan ???" door Knox op 16-04-’08 om 21:01 uur, leid ik af da…
E. Verel: Mijn achternaam is een levend monument voor de godin,met haar vele verbasteringen, als Vrel, Verhel, …
Prof. MUSTER: Inmiddels is het Delftse Sprookjesmuaseum opgeheven, 4 Andere Musea in Delft boden geen extra-Museumr…
Prof. MUSTER: Ik ben natuurlijk geen expert in Sankrit Pakrit Kanada of Urdu maar deze tekens lijken bijna dezelfde…
andries oost: Kritiek en reflectie Er was wel een goed stuk van Els Geuzebroek, waar ik op zou willen reageren. Wat…
Fried: Prachtig artikel heb je gevonden, Els. Philipke heeft er jammer genoeg nog steeds geen antwoord op ge…

Reorganisatie

Op dit moment worden alle godinnen overgezet naar een nieuwe database. Omdat dat veel werk is, zal het een tijd duren voor alles is overgezet. Veel crosslinks gaan nog terug naar de oude pagina's omdat eerst alle entries moeten worden toegevoegd.
Voor suggesties en commentaar kun je terecht op het forum.

Video's

Woensdag 09 September 2009 at 11:33 pm


Forum | Pivotx Homepage | Pivot Forums | Extensies | Pivotx Boek