-->
godinnen en beeldvorming op nissaba

Godinnen en beeldvorming
home | info | artikelen alfabetisch | godinnen index | forum | contact |

Nissaba weblog

Op het weblog van Nissaba worden religieuze en mythologische beeldvorming, rolpatronen, vooroordelen en stereotiepen tegen het licht gehouden. Laat je niet langer in een hokje duwen en wees jezelf.

Godinnen

Religie, mythologie en beeldvorming. Godinnen uit de hele wereld op Nissaba.

Alle artikelen

Lees de Alfabetische lijst.

 


 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

Voer de sharia in Engeland in, zegt aartsbisschop Rowan Williams

Vrijdag 20 Februari 2009, 12:00 am - Categorie: nieuws Volgens de aartsbisschop van Canterbury is het onvermijdelijk dat elementen van de islamitische wet in de Engelse wet zullen worden opgenomen, zoals het islamitische echtscheidingsrecht. De katholieke kerk verbood in het verleden echtscheiding totaal. In de islam mogen alleen mannen scheiden, of beter gezegd hun vrouw verstoten.
Veel mensen binnen de katholieke kerk zijn nog steeds sterk gekant tegen de moderne maatschappij, waarin vrouwen gelijke rechten en seksuele vrijheid hebben.
Mensen als Rowan Williams gebruiken de islam om de mensenrechten van vrouwen weer terug te dringen. Volgens mij zijn zijn voortdurende pogingen om de sharia tegen vrouwen te introduceren zijn wraak voor de verloren strijd van de kerk om de controle over de maatschappij te kunnen behouden. Zijn voorstellen zijn niets anders dan ouderwetse katholieke vrouwenhaat, gehuld in het tolerante jasje van respect voor een andere religie.

Lees verder

Els Geuzebroek Vrijdag 20 Februari 2009 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties
Gebruikte Tags: ,

Gazas museum van oudheden ernstig beschadigd

Vrijdag 20 Februari 2009, 12:00 am - Categorie: nieuws Het enige Museum van Oudheden in Gaza is ernstig beschadigd tijdens de aanvallen. Het museum was opgericht door de privéverzamelaar Jawdat Khoudary. Veel Romeinse, Byzantijnse en islamitische voorwerpen zijn verwoest.
Ook het voortbestaan andere lokaties met cultureel erfgoed wordt bedreigd. De Gazastrook is een belangrijk archeologisch gebied. Er bevinden zich steden uit de bronstijd en nederzettingen die zijn gesticht door de Egyptenaren. De bekende geschiedenis van het gebied bestrijkt ca. 6000 jaar. De oudste invasies van de Gazastrook dateren van 3500 jaar geleden, uit de tijd van de imperialistische Egyptische oorlogsfarao Toetmozes III.
Onder de landen en volken die hun sporen hebben nagelaten zijn de Egyptenaren, Assyriërs, Babyloniërs, Perzen, Macedoniërs, Romeinen, Byzantijnen, moslims, kruisvaders, Mamelukken, Ottomanen, Britten en de huidige landen.
Historici wijzen op het belang van het gebied en sporen alle betrokkenen aan de handen ineen te slaan om het geweld te doorbreken en het gebied te redden van verwoesting'.

Lees verder

Els Geuzebroek Vrijdag 20 Februari 2009 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties
Gebruikte Tags: ,

Petitie - Noch man, noch vrouw: het binarisme maakt ons ziek

Vrijdag 06 Februari 2009, 12:00 am - Categorie: nieuws GenrePluriels heeft een petitie opgesteld waarin het tweegeslachtenstelsel wordt afgewezen. Ze wijzen binarisme en psychiatrische hulp af, evenals gedwongen sterilisatie en medelijden. Ze willen het recht te zijn wie ze zijn.
Hier volgt de tekst van de petitie:
Het binaire systeem, dat ons verplicht geboren te worden als man of als vrouw, ontkent de veelheid van geslachten, genders en seksualiteiten. Het bestempelt alle personen die buiten de binaire norm vallen als geesteszieken en valt tegelijkertijd onze lichamen en onze identiteiten aan.

NEEN aan de binaire normalisering ! JA aan de diversiteit van lichamen ! Onze lichamen behoren ons toe ! Transidentiteiten zijn geen ziektebeelden. Interseksuelen hebben recht op respect voor hun lichamelijke en mentale integriteit. Er zijn evenveel geslachten als individuen. Dus waarom twee hokjes?

Wij eisen:

het verwijderen van “seksuele stoornissen en genderidentiteitsstoornissen” uit de internationale diagnostische handboeken (DSM IV en CIM 10)
het wijzigen van de Belgische wet inzake transseksualiteit
de afschaffing van de gedwongen sterilisatie in het kader van een genderverandering (verkeerdelijk “geslachtsverandering” genoemd), geregeld door de Belgische wet inzake transseksualiteit
de intrekking van de vermelding van het geslacht op officiële documenten (identiteitskaart, SIS-kaart,…)
de mogelijkheid om van voornaam te veranderen op eenvoudige aanvraag
de afschaffing van behandelingen van binaire normalisatie opgelegd aan transgender en interseksuele personen (“protocollen” genoemd)
vrije toegang tot hormonale en chirurgische behandelingen zonder psychiatrisch toezicht
statistieke gegevens over alle transgender personen in België, dus niet enkel zij die het volledige transitieproces doorlopen (hebben)
statistieke gegevens over personen die interseksueel zijn bij de geboorte
de afschaffing van het begrip (enig) gezinshoofd (of referentiepersoon) aangezien dit een kenmerk is van het nog steeds seksistische, heteroseksistische en heteronormatieve karakter van onze maatschappij
het ondernemen van actie tegen transfobie door de bevoegde instanties.
Teken hier de petitie.

Els Geuzebroek Vrijdag 06 Februari 2009 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties
Gebruikte Tags: , ,

Alle godinnen

Ga naar alle godinnen op de oude site.

Laatste reacties

Barbara shocker: Ik heb nog nooit iemand gezien of gehoord van een man als Heer Bubuza, Heer Bubuza is een God in mens…
Ben Veldstra: Hallo Els, Ik zou graag van jou of lezers willen horen of ze me iets kunnen vertellen, over de betek…
Fried van Bijnen: Uit de vraag: "bestaan er geniale vrouwen dan ???" door Knox op 16-04-’08 om 21:01 uur, leid ik af da…
E. Verel: Mijn achternaam is een levend monument voor de godin,met haar vele verbasteringen, als Vrel, Verhel, …
Prof. MUSTER: Inmiddels is het Delftse Sprookjesmuaseum opgeheven, 4 Andere Musea in Delft boden geen extra-Museumr…
Prof. MUSTER: Ik ben natuurlijk geen expert in Sankrit Pakrit Kanada of Urdu maar deze tekens lijken bijna dezelfde…
andries oost: Kritiek en reflectie Er was wel een goed stuk van Els Geuzebroek, waar ik op zou willen reageren. Wat…
Fried: Prachtig artikel heb je gevonden, Els. Philipke heeft er jammer genoeg nog steeds geen antwoord op ge…

Reorganisatie

Op dit moment worden alle godinnen overgezet naar een nieuwe database. Omdat dat veel werk is, zal het een tijd duren voor alles is overgezet. Veel crosslinks gaan nog terug naar de oude pagina's omdat eerst alle entries moeten worden toegevoegd.
Voor suggesties en commentaar kun je terecht op het forum.

Video'sForum | Pivotx Homepage | Pivot Forums | Extensies | Pivotx Boek
Forum | Pivotx Homepage | Pivot Forums | Extensies | Pivotx Boek