-->
godinnen en beeldvorming op nissaba

Godinnen en beeldvorming
home | info | artikelen alfabetisch | godinnen index | forum | contact |

Nissaba weblog

Op het weblog van Nissaba worden religieuze en mythologische beeldvorming, rolpatronen, vooroordelen en stereotiepen tegen het licht gehouden. Laat je niet langer in een hokje duwen en wees jezelf.

Godinnen

Religie, mythologie en beeldvorming. Godinnen uit de hele wereld op Nissaba.

Alle artikelen

Lees de Alfabetische lijst.

 


 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

Godinnenspektakel: we… | Home | Prehistorisch beeldje… |

Petitie - Noch man, noch vrouw: het binarisme maakt ons ziek

Vrijdag 06 Februari 2009, 12:00 am - Categorie: nieuws GenrePluriels heeft een petitie opgesteld waarin het tweegeslachtenstelsel wordt afgewezen. Ze wijzen binarisme en psychiatrische hulp af, evenals gedwongen sterilisatie en medelijden. Ze willen het recht te zijn wie ze zijn.
Hier volgt de tekst van de petitie:
Het binaire systeem, dat ons verplicht geboren te worden als man of als vrouw, ontkent de veelheid van geslachten, genders en seksualiteiten. Het bestempelt alle personen die buiten de binaire norm vallen als geesteszieken en valt tegelijkertijd onze lichamen en onze identiteiten aan.

NEEN aan de binaire normalisering ! JA aan de diversiteit van lichamen ! Onze lichamen behoren ons toe ! Transidentiteiten zijn geen ziektebeelden. Interseksuelen hebben recht op respect voor hun lichamelijke en mentale integriteit. Er zijn evenveel geslachten als individuen. Dus waarom twee hokjes?

Wij eisen:

het verwijderen van “seksuele stoornissen en genderidentiteitsstoornissen” uit de internationale diagnostische handboeken (DSM IV en CIM 10)
het wijzigen van de Belgische wet inzake transseksualiteit
de afschaffing van de gedwongen sterilisatie in het kader van een genderverandering (verkeerdelijk “geslachtsverandering” genoemd), geregeld door de Belgische wet inzake transseksualiteit
de intrekking van de vermelding van het geslacht op officiële documenten (identiteitskaart, SIS-kaart,…)
de mogelijkheid om van voornaam te veranderen op eenvoudige aanvraag
de afschaffing van behandelingen van binaire normalisatie opgelegd aan transgender en interseksuele personen (“protocollen” genoemd)
vrije toegang tot hormonale en chirurgische behandelingen zonder psychiatrisch toezicht
statistieke gegevens over alle transgender personen in België, dus niet enkel zij die het volledige transitieproces doorlopen (hebben)
statistieke gegevens over personen die interseksueel zijn bij de geboorte
de afschaffing van het begrip (enig) gezinshoofd (of referentiepersoon) aangezien dit een kenmerk is van het nog steeds seksistische, heteroseksistische en heteronormatieve karakter van onze maatschappij
het ondernemen van actie tegen transfobie door de bevoegde instanties.
Teken hier de petitie.

| | Auteur: Els Geuzebroek

Dit artikel is keer gelezen.

Gebruikte Tags: , ,

Geen reacties(optioneel veld)
(optioneel veld)

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.


Alle godinnen

Ga naar alle godinnen op de oude site.

Laatste reacties

Cologne escort ag…: Thanks for sharing this content! https://cocoon-es cort.com/escort-cologne..
Ben Veldstra: Hallo Els, Ik zou graag van jou of lezers willen horen of ze me iets kunnen vertellen, over de betek…
Fried van Bijnen: Uit de vraag: "bestaan er geniale vrouwen dan ???" door Knox op 16-04-’08 om 21:01 uur, leid ik af da…
E. Verel: Mijn achternaam is een levend monument voor de godin,met haar vele verbasteringen, als Vrel, Verhel, …
Prof. MUSTER: Inmiddels is het Delftse Sprookjesmuaseum opgeheven, 4 Andere Musea in Delft boden geen extra-Museumr…
Prof. MUSTER: Ik ben natuurlijk geen expert in Sankrit Pakrit Kanada of Urdu maar deze tekens lijken bijna dezelfde…
andries oost: Kritiek en reflectie Er was wel een goed stuk van Els Geuzebroek, waar ik op zou willen reageren. Wat…
Fried: Prachtig artikel heb je gevonden, Els. Philipke heeft er jammer genoeg nog steeds geen antwoord op ge…

Reorganisatie

Op dit moment worden alle godinnen overgezet naar een nieuwe database. Omdat dat veel werk is, zal het een tijd duren voor alles is overgezet. Veel crosslinks gaan nog terug naar de oude pagina's omdat eerst alle entries moeten worden toegevoegd.
Voor suggesties en commentaar kun je terecht op het forum.

Video's

Woensdag 09 September 2009 at 11:33 pm


Forum | Pivotx Homepage | Pivot Forums | Extensies | Pivotx Boek