-->
godinnen en beeldvorming op nissaba

Godinnen en beeldvorming
home | info | artikelen alfabetisch | godinnen index | forum | contact |

Nissaba weblog

Op het weblog van Nissaba worden religieuze en mythologische beeldvorming, rolpatronen, vooroordelen en stereotiepen tegen het licht gehouden. Laat je niet langer in een hokje duwen en wees jezelf.

Godinnen

Religie, mythologie en beeldvorming. Godinnen uit de hele wereld op Nissaba.

Alle artikelen

Lees de Alfabetische lijst.

 


 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

Waar zijn de vrouwen in Jeruzalem?

Vrijdag 02 Januari 2009, 12:00 am - Categorie: nieuws Al wat ouder maar altijd actueel stuk van Malou van Hintum. Zij maakte foto's in Jeruzalem en merkte dat hier geen vrouwen op stonden, alleen maar mannen. In de wijk Mea Sharim hingen borden waarop vermeld stond dat de wijk een 'no go area' was voor toeristen en vrouwen die 'niet fatsoenlijk' waren gekleed. Hoewel ze netjes gekleed was (maar wel een broek droeg) werd ze daar bespuugd en weggejaagd. Zaken als 'wederzijds respect', 'elkaar in je waarde laten' en vrouwenemancipatie zijn in de bolwerken van patriarchale heerschappij nog niet doorgedrongen.
Malou van Hintum sprak hierover haar boosheid uit. Gelukkig dat er nog mensen zijn die dit gewoon doen, in een tijd dat alle menselijke waarden ondergeschikt worden gemaakt aan respect voor de patriarchale religies.

Bron: http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/1549/Gelovigen+hebben+nog+een+lange+weg+te+gaan

Els Geuzebroek Vrijdag 02 Januari 2009 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties
Gebruikte Tags: , ,

Waar zijn de vrouwen in Jeruzalem?

Vrijdag 02 Januari 2009, 12:00 am - Categorie: nieuws Al wat ouder maar altijd actueel stuk van Malou van Hintum. Zij maakte foto's in Jeruzalem en merkte dat hier geen vrouwen op stonden, alleen maar mannen. In de wijk Mea Sharim hingen borden waarop vermeld stond dat de wijk een 'no go area' was voor toeristen en vrouwen die 'niet fatsoenlijk' waren gekleed. Hoewel ze netjes gekleed was (maar wel een broek droeg) werd ze daar bespuugd en weggejaagd. Zaken als 'wederzijds respect', 'elkaar in je waarde laten' en vrouwenemancipatie zijn in de bolwerken van patriarchale heerschappij nog niet doorgedrongen.
Malou van Hintum sprak hierover haar boosheid uit. Gelukkig dat er nog mensen zijn die dit gewoon doen, in een tijd dat alle menselijke waarden ondergeschikt worden gemaakt aan respect voor de patriarchale religies.

Lees verder

Els Geuzebroek Vrijdag 02 Januari 2009 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties
Gebruikte Tags: , ,

Mummie met blond haar en blauwe ogen gevonden in China

Vrijdag 11 2008, 12:00 am - Categorie: nieuws In China is een mummie van 2700 jaar oud gevonden met blond haar en blauwe ogen. De vondst was al eerder in het nieuws geweest vanwege de aanwezigheid van cannabis in het graf.
Volgens Chinese legendes zouden in China ooit blonde mensen met blauwe ogen gekomen zijn, die daar het boeddhisme hadden gebracht. In de jaren '80 werden al eerder Tocharische mummies van blanken gevonden in het district Takla Makan.

Lees verder

Els Geuzebroek Vrijdag 11 2008 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties
Gebruikte Tags: ,

ontvoering van kind naar Nederland legaal

Vrijdag 11 2008, 12:00 am - Categorie: nieuws Kinderen die door hun Nederlandse vader of moeder vanuit het buitenland zijn ontvoerd naar Nederland moeten bij hun 'ontvoerder' kunnen blijven.Volgens een meerderheid in de Tweede Kamer worden zij nu vaak teruggestuurd naar de buitenlandse ouder terwijl die hen mishandelt of verwaarloost. De PvdA, SP, CDA en VVD vinden dat onverantwoord.
Ontvoeringen worden sinds 1990 afgehandeld volgens het Haags Kinderontvoeringsverdrag dat door ongeveer tachtig landen is ondertekend.

Lees verder

Els Geuzebroek Vrijdag 11 2008 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties
Gebruikte Tags: , ,

Keizer Heliogabalus interview op geschiedenis.tv

Zaterdag 12 2008, 12:00 am - Categorie: nieuws Op geschiedenis.tv een interview met Martijn Icks die komende week deze maand promoveerde op Keizer Heliogabalus, die in Rome regeerde van 218 tot 222 en op zijn achttiende werd vermoord. Heliogabalus stelde zichzelf gelijk aan een zonnegod, afkomstig uit het Syrische land waar hij vandaan kwam, en liet zich vereren als Sol Invictus, de onoverwinnelijke zon. De god werd vereerd in de gedaante van een zwarte steen. Hij nam deze steen mee naar Rome en plaatste hem aan het hoofd van het pantheon. Na zijn dood werd hij getroffen door een vervloeking voor de eeuwigheid.

Lees verder

Els Geuzebroek Zaterdag 12 2008 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties

Het oude Rome nagebouwd in Google Earth

Vrijdag 11 2008, 12:00 am - Categorie: nieuws Google Earth heeft het oude Rome 3D nagebouwd, zodat nu ook iedereen een virtuele tijdreis door Rome kan maken. Op youtube staat een introductievideo:


Ancient Rome is een samenwerkingsproject van Google.earth en Rome Reborn, een project van de universiteit van Virginia dat een reconstuctie van Rome in gedigitaliseerde 3D vorm in kaart heeft gebracht.

Ga naar http://earth.google.nl/rome. Daar kun je eerst google earth downloaden, als je dat nog niet hebt gedaan. Vervolgens klik je links op 'galerij', en daar vink je 'het oude Rome' aan. Vervolgens kun je beginnen met de reis door Rome, en vele oude gebouwen uit het jaar 320 bezoeken. Dat is het jaar waarop google.earth zich heeft gebaseerd. In deze tijd regeerde de keizer Constantijn de Grote.
Dubbelklik om in te zoomen. Er zijn vele foto's van honderden oude gebouwen te bezichten. Ook kun je de interieurs van een aantal gebouwen bekijken, waarvan sommige heel gedetailleerd zijn ingevuld.

Klik op een geel icoon van een gebouw in Rome Reborn te activeren. Vervolgens moet je op de pagina van Rome Reborn nog enige zaken installeren: eerst 'Ancient Terrain', vervolgens Ancient Roman Landmarks (250 buildings) en Ancient Roman Buildings (5000+ buildings). Google Earth wordt dan op zijn gemakje bijgewerkt. Door in te zoomen worden meer gebouwen en lokaties zichtbaar. Navigeren gaat onder andere door de linker- of rechtermuistoets ingedrukt te houden en zo al dan niet te slepen. Het vergt wel wat inspanning, maar er onstaat toch een goed beeld van hoe je in het oude Rome de weg had kunnen vinden.

Lees verder

els-geuzebroek Vrijdag 11 2008 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties

Eerste geschreven bewijs voor geloof van gescheiden ziel uit ijzertijd

Vrijdag 11 2008, 12:00 am - Categorie: nieuws De tekst op een grafmonument uit de ijzertijd gevonden in Zuidoost-Turkije toont dat mensen hier geloofden dat de ziel was gescheiden van het lichaam. Zij geloofden dat de ziel voortleefde in de grafsteen.
De steen werd gevonden bij de plaats Zincirli, waar zich in de oudheid de plaats Sam'al bevond. Hij was van een hooggeplaatste persoon met de naam Kuttamuwa, die werkte aan het hof van de koning Panamuwa in de achtste eeuw v.o.j.

De tekst luidt: "Ik, Kuttamuwa, dienaar van Panamuwas, hield toezicht op het maken van deze voor mijzelf bedoelde steen toen ik nog leefde. Ik plaatste hem in een eeuwige kamer (?) en organiseerde een feest in deze kamer: een stier voor [de stormgod] Hadad,... een ram voor [de zonnegod] Shamash, ... en een ram voor mijn ziel die zich in deze stele bevindt. ..."

De tekst was geschreven in een schrift dat was afgeleid van het Fenicische alfabet en een plaatselijk, West-Semitisch dialect dat verwant was aan het Aramees en Hebreeuws. De afbeelding toonde de hooggeplaatste dienaar zittend op een stoel met een glas wijn in de hand, achter een goed gedekte tafel, waarmee het goede leven in het hiernamaals werd gesymboliseerd. Zijn nakomelingen werden geacht zijn voedseloffers te onderhouden.

De vondst laat zien dat Sam'al, dat lag op het grensgebied tussen Syrië en Antaolië, zowel Indo-Europese als Semitische culturele kenmerken bezat. De namen van de dienaar en zijn koning waren een herinnering aan het eerder Hittitische rijk, dat eeuwen eerder was gesticht door Indo-Europese migranten. Maar tegen de achtste eeuw spraken zij hier een west-Semitische taal. De semitische traditie ging ervan uit dat de ziel zich in het gebeente bevond, maar omdat de overledene waarschijnlijk was gecremeerd, verplaatste de ziel zich naar de speciale grafsteen.

Lees verder

Els Geuzebroek Vrijdag 11 2008 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties
Gebruikte Tags: , ,

Graf met oudste bewijs van leven in gezinsverband gevonden

Dinsdag 11 2008, 12:00 am - Categorie: nieuws In een grafveld bij Eulau in Saxen (Midden-Duitsland) werd een graf van 4600 jaar oud gevonden, waarin de overblijfselen van een man, een vrouw en twee kinderen waren begraven. Uit DNA-onderzoek bleek dat het om een gezin van vader, moeder en kinderen ging. Dit is het eerste bewijs dat aantoont dat in de steentijd het leven in gezinsverband al voorkwam.
In het grafveld waren nog menselijke resten van negen andere mensen gevonden. Ze waren allemaal door geweld om het leven gekomen. Ook vertoonden ze sporen van al genezen wonden, die op eerder geweld duidden.
In de andere graven kwamen geen familierelaties voor die duidden op een gezinsstructuur. Wanneer het gezin begon te ontstaan is nog altijd niet zeker. Uit indirecte bewijzen is wel afgeleid dat het rond deze tijd in Midden-Europa al voorkwam, maar dit is het eerste directe bewijs.

Lees verder

Els Geuzebroek Dinsdag 11 2008 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties

Resten 6500 jaar oud dorp in Griekenland gevonden

Dinsdag 11 2008, 12:00 am - Categorie: nieuws Archeologen hebben in Griekenland de ruïnes van een neolithische boerengemeenschap gevonden. Het dorp in Thessalië, met huizen van hout en ongebakken kleistenen, werd 6500 jaar geleden bewoond. De muren waren gemaakt van takken en bedekt met klei. Het dorp was verwoest door een brand, waardoor de klei werd gebakken en de indrukken van het hout en plantaardig materiaal bewaard werden gebleven.
Er werden potten, stenen bijlen, benen werktuigen en beeldjes van klei gevonden.
De restanten werden ontdekt toen er een gasleiding werd aangelegd.

Lees verder

Els Geuzebroek Dinsdag 11 2008 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties

Zuuraanvallen op Afghaanse schoolmeisjes

Zaterdag 11 2008, 12:00 am - Categorie: nieuws In Afghanistan hebben fundamentalistische islamitische strijders meisjes zuur in het gezicht gespoten omdat ze naar school gingen. Als gevolg van deze aanvallen houden steeds meer ouders de meisjes weg van school. Ook de docenten blijven weg van de scholen.
In Afghanistan zijn aparte scholen voor meisjes, omdat mannen en vrouwen volgens de fundamentalistische islam niet met elkaar om mogen gaan. Nog fundamentalistischere moslims willen dat meisjes helemaal niet naar school gaan en proberen het te beletten door het zaaien van angst. Op de morgen van 12 november werden schoolgaande meisjes belaagd door mannen op motoren, die de meisjes zuur in het gezicht spoten. De schoolmeisjes zijn te herkennen omdat ze speciale uniformen en sluiers moeten dragen.
Hoewel niemand de aanslagen heeft opgeëist, worden door de overheid de talibanstrijders aangewezen. Ouders willen dat de overheid meer doet om de veiligheid van schoolmeisjes te waarborgen.

Lees verder

Els Geuzebroek Zaterdag 11 2008 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties

Alle godinnen

Ga naar alle godinnen op de oude site.

Laatste reacties

Ben Veldstra: Hallo Els, Ik zou graag van jou of lezers willen horen of ze me iets kunnen vertellen, over de betek…
Fried van Bijnen: Uit de vraag: "bestaan er geniale vrouwen dan ???" door Knox op 16-04-’08 om 21:01 uur, leid ik af da…
E. Verel: Mijn achternaam is een levend monument voor de godin,met haar vele verbasteringen, als Vrel, Verhel, …
Prof. MUSTER: Inmiddels is het Delftse Sprookjesmuaseum opgeheven, 4 Andere Musea in Delft boden geen extra-Museumr…
Prof. MUSTER: Ik ben natuurlijk geen expert in Sankrit Pakrit Kanada of Urdu maar deze tekens lijken bijna dezelfde…
andries oost: Kritiek en reflectie Er was wel een goed stuk van Els Geuzebroek, waar ik op zou willen reageren. Wat…
Fried: Prachtig artikel heb je gevonden, Els. Philipke heeft er jammer genoeg nog steeds geen antwoord op ge…
Marleen: Ben examen iconografie aan het studeren, bedankt vo0r de uitbreidng van het thema

Reorganisatie

Op dit moment worden alle godinnen overgezet naar een nieuwe database. Omdat dat veel werk is, zal het een tijd duren voor alles is overgezet. Veel crosslinks gaan nog terug naar de oude pagina's omdat eerst alle entries moeten worden toegevoegd.
Voor suggesties en commentaar kun je terecht op het forum.

Video's

Woensdag 09 September 2009 at 11:33 pm


Forum | Pivotx Homepage | Pivot Forums | Extensies | Pivotx Boek
Forum | Pivotx Homepage | Pivot Forums | Extensies | Pivotx Boek