-->
godinnen en beeldvorming op nissaba

Godinnen en beeldvorming
home | info | artikelen alfabetisch | godinnen index | forum | contact |

Nissaba weblog

Op het weblog van Nissaba worden religieuze en mythologische beeldvorming, rolpatronen, vooroordelen en stereotiepen tegen het licht gehouden. Laat je niet langer in een hokje duwen en wees jezelf.

Godinnen

Religie, mythologie en beeldvorming. Godinnen uit de hele wereld op Nissaba.

Alle artikelen

Lees de Alfabetische lijst.

 


 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

Twaalfduizend jaar oud skelet van vrouwelijke sjamaan gevonden in Israel

Vrijdag 11 Juli 2008, 12:00 am - Categorie: nieuws In een graf de grot Hilazon Tachtit in Israel is het 12000 jaar oude skelet gevonden van een vrouw die mogelijk een sjamaan was. Het lichaam van de vrouw bevond zich in een vreemde positie, en was omgeven door dierlijke overblijfselen, waaronder 50 schilden van schildpadden, en een menselijke voet. Verder lagen er restanten van een wild varken, een adelaar, een koe, een luipaard en marters.
Volgens de archeologe Leore Grosman van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem duidt dit erop dat zij een uitzonderlijke positie had en waarschijnlijk een sjamaan was. Sjamanen hadden de functie van bemiddelaar tussen de levenden en de doden. Ze zijn gewoonlijk op een onderscheidende manier begraven, om hun aparte status en bestemming in het hiernamaals te benadrukken. Het graf toont volgens Grosman een van de vroegste concrete bewijzen voor religieus en spiritueel geloof.
Het graf maakt deel uit van een complex van graven die behoren tot de prehistorische Natuf-cultuur. Deze cultuur bestond van 15000 tot 11500 jaar geleden, en markeert een overgang van de verzamelcultuur naar een boerencultuur. In de loop van de tijd verschenen er steeds meer graven, wat erop kan wijzen dat men een groter belang ging hechten aan hoe de doden werden behandeld.
Grosman wijst erop dat zowel in oude als moderne sjamanengraven dierenresten voorkomen. De sjamanen zouden volgens het historische geloof kunnen communiceren met de geesten van de dieren.

Lees ook: http://sciencenow.sciencemag.org/cgi/content/full/2008/1103/2

Bron: www.sciencenews.org

Els Geuzebroek Vrijdag 11 Juli 2008 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties
Gebruikte Tags: ,

Rouvoet komt niet los van de moederschapscultuur

Vrijdag 11 Juli 2008, 12:00 am - Categorie: nieuws De gezinsnota van minister Rouvoet legt het hele probleem van kinderopvang weer bij de vrouw, vindt GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent.
Minister Rouvoet kwam afgelopen week met zijn gezinsnota en met plannen om gezinsvriendelijk werken mogelijk te maken. Maar de echte problemen lost hij niet op.
Er heerst in Nederland een moederschapscultuur. Familie, vrienden en buren vragen niet de vader maar de aanstaande moeder of ze blijft werken en hoeveel dagen de kleine dan naar de crèche moet. En niet de vader maar de moeder krijgt dan soms te horen ’Oei, 4 dagen, wat veel. Waarom neem je dan kinderen?’.

Bron: (http://www.trouw.nl)

Els Geuzebroek Vrijdag 11 Juli 2008 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties
Gebruikte Tags: , , ,

Vadercentra voor emancipatie allochtone mannen

Zaterdag 12 April 2008, 12:00 am - Categorie: nieuws Minister Plasterk (Emancipatie) en minister Van der Laan (WWI) steken samen 2,4 miljoen euro in het opzetten van vadercentra voor emancipatie van allochtone mannen.
Traditionele opvattingen van mannen uit traditionele milieus belemmeren de emancipatie, participatie en integratie van vrouwen. Daarom is het van belang dat mannen en vaders worden bereikt en meegaan in het emancipatieproces.

Els Geuzebroek Zaterdag 12 April 2008 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties
Gebruikte Tags: , ,

Vaticaan wil dat homoseksualiteit in de wereld strafbaar blijft

Zaterdag 12 April 2008, 12:00 am - Categorie: nieuws Homoseksualiteit is strafbaar in ca. 90 landen, met straffen die variëren van gevangenisstraffen van enige jaren tot levenslang. In negen landen staat er zelfs de doodstraf op. Daarom wil de Franse minister van Mensenrechten en Buitenlandse zaken Rama Yade namens Europa een beroep op de VN doen om homoseksualiteit wereldwijd uit het strafrecht te halen.

Het Vaticaan protesteert hiertegen, en stelt dat ‘sodomieten hierdoor een geprivilegieerde groep dreigen te worden’. Woordvoerder Federico Lombardi zegt dat als het voorstel wordt aangenomen maatschappelijke of godsdienstige groeperingen van inbreuk op de mensenrechten kunnen worden beschuldigd. De aartsbisschop Celestino Migliore is bang dat het er toe zal kunnen leiden dat landen worden gedwongen om het homohuwelijk te erkennen.
Tussen 15 en 20 december komt Frankrijk met een oproep om aan de criminalisering van homosekualiteit een einde te maken. De motie is door 50 lidstaten ondertekend. Het Vaticaan wijst erop niet alleen te staan in het afwijzen van de mensenrechten.

Lees verder

Els Geuzebroek Zaterdag 12 April 2008 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties

Verborgen stad in regenwoud van Peru gevonden

Woensdag 12 Maart 2008, 12:00 am - Categorie: nieuws In een uithoek van het regenwoud van de Amazone is een verborgen citadel gevonden waar ooit de legendarische Wolkenmensen of Wolkenkrijgers (Chachapoyas) zouden hebben gewoond. Dit volk van mensen met een blanke huid en blond haar is omstreeks de zestiende eeuw uitgestorven als gevolg van ziektes en oorlogen. Voor de komst van de Inca's hadden de Chachapoyas een koninkrijk dat zich uitstrekte door de Andes tot aan het noorden van het Amazonewoud. Toen de Spaanse kolonisten op het toneel verschenen vochten zij met de Spanjaarden tegen de Inca's, maar ze stierven zelf uit door de ziektes die door de kolonisten werden meegebracht.

Lees verder

Els Geuzebroek Woensdag 12 Maart 2008 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties

Vulkaanuitbarsting Thera gedateerd in 1613 v.o.j.

Woensdag 12 Maart 2008, 12:00 am - Categorie: nieuws Met behulp van twee olijftakken is de vulkaanuitbarsting van het vulkaaneiland Thera in de Middellandse Zee gedateerd op het jaar 1613 v.o.j., met een foutmarge van plus of min 10 jaar. De takken, die waren begraven onder materiaal afkomstig van de vulkaanuitbarsting, maakten koolstofdatering mogelijk. Andere proeven met koolstofdatering komen met deze uitslag overeen. Anderzijds zou er ook archeologisch bewijs zijn dat erop wijst dat de uitbarsting pas plaatsvond na de stichting van het Egyptische Nieuwe Rijk door de 18e faraodynastie, rond het jaar 1530 v.o.j. De datering van de Egyptische geschiedenis is niet exact, maar hangt ondermeer af van relatieve historische gebeurtenissen van andere culturen en sommige gebeurtenissen die met absolute zekerheid kunnen worden gedateerd. De onderzoekers wijzen erop dat deze datering serieus conflicteert met de resultaten van de wetenschappelijke methode van de koolstofdatering en het archeologisch bewijs afkomstig uit de archeologische geschiedkunde. Beide kanten hebben sterke bewijzen die hun conclusies ondersteunen.

Het eiland Thera, dat tegenwoordig bekend is als Santorini, maakte deel uit van de zogenaamde Minoïsche beschaving die vooral bekend is van het eiland Kreta. Thera werd gedeeltelijk verzwolgen, en ook Kreta raakte zwaar beschadigd door de vloedgolven en de verontreiniging die de uitbarsting met zich meebracht. De Minoïsche beschaving raakte door de prehistorische ramp in verval en maakte zo'n 200 jaar later plaats voor een nieuwe cultuur die Myceens wordt genoemd, naar de Griekse stad Mycene die het centrum was van deze cultuur.
Dr. Walter Friedrich van de Deense universiteit van Aarhus en Dr. Walter Kutschera van de Oostenrijkse universiteit van Wenen maakten hun bevindingen bekend tijdens een event met de naam Enigma of Dating the Minoan Eruption - Data from Santorini and Egypt.

Lees verder

els-geuzebroek Woensdag 12 Maart 2008 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties
Gebruikte Tags: , ,

paleolithische vrouwenbeeldjes gevonden in Rusland

Dinsdag 12 Februari 2008, 12:00 am - Categorie: nieuws Bij Zaraysk, 150 km ten zuidoosten van Moskou, zijn door medewerkers van de Russische Academie van Wetenschappen een aantal ivoren voorwerpen gevonden die dateren uit de oude steentijd. De voorwerpen zijn gemaakt in het laat-paleolithicum, een overgangstijd van het maken van voornamelijk gebruiksvoorwerpen naar kunst.

Onder de voorwerpen bevinden zich botten en tanden van mammoeten die zijn uitgesneden of ingekerfd. Er zijn mammoeten in de botten gekerfd en abstracte kruispatronen. Verder zijn twee vrouwelijke beeldjes gevonden die behoren tot een categorie beeldjes uit de Oude Steentijd die wel 'Venusbeeldjes' worden genoemd. Dergelijke beeldjes zijn gevonden door heel Europa en Azië, van Spanje tot Siberië, wat suggereert dat kenmerken en vaardigheden in dit hele gebied werd doorgegeven.

De precieze betekenis van de beeldjes is niet bekend. De beeldjes in Zaraysk waren gevonden in opslagputten. Zuidelijk onder elk van de beeldjes lag fijn zand, terwijl noordelijk rode oker, een kleurstof met ijzer als grondstof, was geplaatst. De beeldjes waren elk begraven onder de schouderbladen van een mammoet.

Lees verder

Els Geuzebroek Dinsdag 12 Februari 2008 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties

Paul Kalma meest vrouwvriendelijke politicus - volgens mannen

Zaterdag 12 Januari 2008, 12:00 am - Categorie: nieuws PvdA-kamerlid Paul Kalma ontving op 1 december de prijs voor meest vrouwvriendelijke politicus van het jaar. Hij krijgt de Prinsjesdagbokaal omdat hij zich sterk heeft gemaakt voor meer vrouwen aan de top van het bedrijfsleven.
De redactie van emancipatie.nl tekent hierbij aan dat vrouwelijke politici van deelname aan deze verkiezingen zijn uitgesloten. Dat verklaart misschien waarom het als het toppunt van vrouwvriendelijkheid wordt beschouwd om vrouwen te laten meedelen aan de zeer ongelijke inkomensverdeling tussen hoge en lage inkomens.

Echt vrouwvriendelijk zou het volgens mij zijn om de topsalarissen met minstens de helft naar beneden te brengen en zo de inkomensverschillen te verkleinen. Hoe geloofwaardig ben je als je klaagt over de ongelijke inkomens van mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen, terwijl de verschillen tussen de hoogste en laagste inkomens absurd zijn?

Op de website van de PvdA valt ook te lezen: Later deze maand verschijnt het uitgebreide pleidooi van Paul Kalma voor meer vrouwen aan de top in het bedrijfsleven in Socialisme en Democratie.
Zowel het socialisme als het feminisme zijn blijkbaar uitverkocht aan de bedrijfselite. Je bent nu socialistisch, feministisch en geëmancipeerd als je op de top van de piramide bent aangeland.

Lees verder

Els Geuzebroek Zaterdag 12 Januari 2008 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties
Gebruikte Tags: ,

Alle godinnen

Ga naar alle godinnen op de oude site.

Laatste reacties

Barbara shocker: Ik heb nog nooit iemand gezien of gehoord van een man als Heer Bubuza, Heer Bubuza is een God in mens…
Ben Veldstra: Hallo Els, Ik zou graag van jou of lezers willen horen of ze me iets kunnen vertellen, over de betek…
Fried van Bijnen: Uit de vraag: "bestaan er geniale vrouwen dan ???" door Knox op 16-04-’08 om 21:01 uur, leid ik af da…
E. Verel: Mijn achternaam is een levend monument voor de godin,met haar vele verbasteringen, als Vrel, Verhel, …
Prof. MUSTER: Inmiddels is het Delftse Sprookjesmuaseum opgeheven, 4 Andere Musea in Delft boden geen extra-Museumr…
Prof. MUSTER: Ik ben natuurlijk geen expert in Sankrit Pakrit Kanada of Urdu maar deze tekens lijken bijna dezelfde…
andries oost: Kritiek en reflectie Er was wel een goed stuk van Els Geuzebroek, waar ik op zou willen reageren. Wat…
Fried: Prachtig artikel heb je gevonden, Els. Philipke heeft er jammer genoeg nog steeds geen antwoord op ge…

Reorganisatie

Op dit moment worden alle godinnen overgezet naar een nieuwe database. Omdat dat veel werk is, zal het een tijd duren voor alles is overgezet. Veel crosslinks gaan nog terug naar de oude pagina's omdat eerst alle entries moeten worden toegevoegd.
Voor suggesties en commentaar kun je terecht op het forum.

Video's

Woensdag 09 September 2009 at 11:33 pm


Forum | Pivotx Homepage | Pivot Forums | Extensies | Pivotx Boek
Forum | Pivotx Homepage | Pivot Forums | Extensies | Pivotx Boek