-->
godinnen en beeldvorming op nissaba

Godinnen en beeldvorming
home | info | artikelen alfabetisch | godinnen index | forum | contact |

Nissaba weblog

Op het weblog van Nissaba worden religieuze en mythologische beeldvorming, rolpatronen, vooroordelen en stereotiepen tegen het licht gehouden. Laat je niet langer in een hokje duwen en wees jezelf.

Godinnen

Religie, mythologie en beeldvorming. Godinnen uit de hele wereld op Nissaba.

Alle artikelen

Lees de Alfabetische lijst.

 


 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

Inspiratiecafé: Mama … | Home | Op weg naar een partn… |

Eerste geschreven bewijs voor geloof van gescheiden ziel uit ijzertijd

Vrijdag 11 2008, 12:00 am - Categorie: nieuws De tekst op een grafmonument uit de ijzertijd gevonden in Zuidoost-Turkije toont dat mensen hier geloofden dat de ziel was gescheiden van het lichaam. Zij geloofden dat de ziel voortleefde in de grafsteen.
De steen werd gevonden bij de plaats Zincirli, waar zich in de oudheid de plaats Sam'al bevond. Hij was van een hooggeplaatste persoon met de naam Kuttamuwa, die werkte aan het hof van de koning Panamuwa in de achtste eeuw v.o.j.

De tekst luidt: "Ik, Kuttamuwa, dienaar van Panamuwas, hield toezicht op het maken van deze voor mijzelf bedoelde steen toen ik nog leefde. Ik plaatste hem in een eeuwige kamer (?) en organiseerde een feest in deze kamer: een stier voor [de stormgod] Hadad,... een ram voor [de zonnegod] Shamash, ... en een ram voor mijn ziel die zich in deze stele bevindt. ..."

De tekst was geschreven in een schrift dat was afgeleid van het Fenicische alfabet en een plaatselijk, West-Semitisch dialect dat verwant was aan het Aramees en Hebreeuws. De afbeelding toonde de hooggeplaatste dienaar zittend op een stoel met een glas wijn in de hand, achter een goed gedekte tafel, waarmee het goede leven in het hiernamaals werd gesymboliseerd. Zijn nakomelingen werden geacht zijn voedseloffers te onderhouden.

De vondst laat zien dat Sam'al, dat lag op het grensgebied tussen Syrië en Antaolië, zowel Indo-Europese als Semitische culturele kenmerken bezat. De namen van de dienaar en zijn koning waren een herinnering aan het eerder Hittitische rijk, dat eeuwen eerder was gesticht door Indo-Europese migranten. Maar tegen de achtste eeuw spraken zij hier een west-Semitische taal. De semitische traditie ging ervan uit dat de ziel zich in het gebeente bevond, maar omdat de overledene waarschijnlijk was gecremeerd, verplaatste de ziel zich naar de speciale grafsteen.

Bron: www.sciencedaily.com

| | Auteur: Els Geuzebroek

Dit artikel is keer gelezen.

Gebruikte Tags: , ,

Geen reacties(optioneel veld)
(optioneel veld)

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.


Alle godinnen

Ga naar alle godinnen op de oude site.

Laatste reacties

Cologne escort ag…: Thanks for sharing this content! https://cocoon-es cort.com/escort-cologne..
Ben Veldstra: Hallo Els, Ik zou graag van jou of lezers willen horen of ze me iets kunnen vertellen, over de betek…
Fried van Bijnen: Uit de vraag: "bestaan er geniale vrouwen dan ???" door Knox op 16-04-’08 om 21:01 uur, leid ik af da…
E. Verel: Mijn achternaam is een levend monument voor de godin,met haar vele verbasteringen, als Vrel, Verhel, …
Prof. MUSTER: Inmiddels is het Delftse Sprookjesmuaseum opgeheven, 4 Andere Musea in Delft boden geen extra-Museumr…
Prof. MUSTER: Ik ben natuurlijk geen expert in Sankrit Pakrit Kanada of Urdu maar deze tekens lijken bijna dezelfde…
andries oost: Kritiek en reflectie Er was wel een goed stuk van Els Geuzebroek, waar ik op zou willen reageren. Wat…
Fried: Prachtig artikel heb je gevonden, Els. Philipke heeft er jammer genoeg nog steeds geen antwoord op ge…

Reorganisatie

Op dit moment worden alle godinnen overgezet naar een nieuwe database. Omdat dat veel werk is, zal het een tijd duren voor alles is overgezet. Veel crosslinks gaan nog terug naar de oude pagina's omdat eerst alle entries moeten worden toegevoegd.
Voor suggesties en commentaar kun je terecht op het forum.

Video's

Woensdag 09 September 2009 at 11:33 pm


Forum | Pivotx Homepage | Pivot Forums | Extensies | Pivotx Boek