-->
godinnen en beeldvorming op nissaba

Godinnen en beeldvorming
home | info | artikelen alfabetisch | godinnen index | forum | contact |

Nissaba weblog

Op het weblog van Nissaba worden religieuze en mythologische beeldvorming, rolpatronen, vooroordelen en stereotiepen tegen het licht gehouden. Laat je niet langer in een hokje duwen en wees jezelf.

Godinnen

Religie, mythologie en beeldvorming. Godinnen uit de hele wereld op Nissaba.

Alle artikelen

Lees de Alfabetische lijst.

 


 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

Prehistorisch beeldje… | Home | Taliban vernietigen G… |

Paleis Japanse koningin Himiko leidt tot discussie

Vrijdag 13 November 2009, 12:00 am - Categorie: geschiedenis, nieuws Bij Sakurai in Japan zijn derde-eeuwse fundamenten gevonden van wat mogelijk het paleis van de krijgskoningin Himiko was. Himiko was de koningin van het rijk Yamatai. De lokatie van dit rijk was onbekend, en er bestaat een controverse over waar het zich kan hebben bevonden. Door de vondst van het paleis is de discussie weer opgelaaid. Er zijn diverse theorieën over waar het zich zou hebben bevonden, die zich ondermeer baseren op oude Chinese en Japanse teksten waarin wordt verwezen naar de koningin en haar rijk.
De Han Shu- Chinezen schreven in hun verslagen over het land Wa (Japan) dat Japan was verdeeld in meer dan honderd landen, die geregeld bij elkaar kwamen om te offeren of hun schattingen te betalen. Een aantal van deze landen stond in contact met China.
De Wei Zhi schreven in 297 dat Yamatai het sterkste was van deze landen, na vele overwinningen tijdens oorlogen. Deze oorlogen zouden hebben geduurd tot een vrouw, Himiko, de heerschappij in handen kreeg. Tegen het einde van de tweede eeuw had de heldhaftige koningin dertig rijkjes verbonden tot de staat Yamatai koku, met Himiko aan het hoofd.
Koningin Himiko stuurde in 238 een missie naar de Chinese keizer Wei in Korea. In het verslag hierover werd zij 'koningin van Wa' genoemd. De delegatie bood een aantal slaven en wat kleding aan schatting. Deze loyaliteit werd door de Chinezen zo gewaardeerd dat de koningin de eretitel 'Vriend van Wei' ontving.

Koningin Himiko had vermoedelijk tevens een religieuze functie als profetes of shamanistische priesteres, die bemiddelde tussen het volk en de goden. Volgens de tekst Gishi no Wajinden, een deel uit het Cinese boek 'De geschiedenis van de drie koninkrijken', verstond ze de kunst van de magie en tovenarij, en 'behekste' ze het volk. Ze oefende door middel van de tovenarij de heerschappij uit over haar koninkrijken.
Onder haar heerschappij bloeide het rijk, en de verslagen vermeldden het aantal huishoudens, de heldere wetten en het belastingsysteem en de bloeiende handel. Het volk zou vriendelijk en vredelievend zijn. Wel zag Himiko erop toe dat andere landen geen concurrerende macht zouden kunnen vormen.

Voor Himiko was een grote grafheuvel gebouwd, waarin duizend slaven met haar levend begraven zouden zijn. Mocht het graf van de koningin inderdaad zijn gevonden, dan kan worden opgehelderd of dit klopt. Na Himiko's dood vervielen de rijken weer tot chaos en conflicten.

In vroege Chinese teksten werd ze niet genoemd, maar mogelijk is ze identiek aan de legendarische koningin Jingu, die omstreeks dezelfde tijd heerste over ongeveer hetzelfde gebied. Volgens de legende zou Jingu Korea zijn binnengevallen met haar leger en daar na drie jaar een grote victorie hebben behaald.

De vondst van de fundamenten lijkt de lokalisering in de Kinai-regio, die wordt genoemd in de Chinese Gishi no Wajinden, te bevestigen. Maar omdat er te weinig overblijfselen van gebouwen zijn uit deze tijd en regio is er geen onweerlegbaar bewijs dat het gaat om het paleis van de koningin. Het paleis van Himiko zou een fort zijn, met een uitkijktoren en kantelen.
De uitlijning van het gebouw ten opzichte van omringende gebouwen komt overeen met die van paleizen en tempels in zesde-eeuwse bouwplannen. Uit de derde eeuw was een dergelijke structuur nog niet gevonden. Het wijst er wel op dat het om een paleis gaat. De datering aan de derde eeuw kon worden bepaald aan de hand van gevonden aardewerk.

Toch zijn er nog skeptici, die menen dat de interpretaties overenthousiast zijn. De opgravingen op het terrein zijn nog in volle gang. Pas vijf procent van de ruïnes is tot nu toe blootgelegd. Naarmate meer ruïnes aan het daglicht zullen komen zal er meer helderheid komen over de kwestie.

Lees ook:

http://heritageofjapan.wordpress.com/yayoi-era-yields-up-rice/the-advent-of-agriculture-and-the-rice-revolution/who-was-queen-himiko/

http://en.wikipedia.org/wiki/Himiko_(queen)

http://en.wikipedia.org/wiki/Empress_Jing%C5%AB

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/5419986/Tomb-of-legendary-Japanese-Queen-Himiko-found.html

http://heritageofjapan.wordpress.com/: Graf in Hashihaka misschien van himiko

| | Auteur: els-geuzebroek

Dit artikel is keer gelezen.

Gebruikte Tags: , ,

Geen reacties(optioneel veld)
(optioneel veld)

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.


Alle godinnen

Ga naar alle godinnen op de oude site.

Laatste reacties

Cologne escort ag…: Thanks for sharing this content! https://cocoon-es cort.com/escort-cologne..
Ben Veldstra: Hallo Els, Ik zou graag van jou of lezers willen horen of ze me iets kunnen vertellen, over de betek…
Fried van Bijnen: Uit de vraag: "bestaan er geniale vrouwen dan ???" door Knox op 16-04-’08 om 21:01 uur, leid ik af da…
E. Verel: Mijn achternaam is een levend monument voor de godin,met haar vele verbasteringen, als Vrel, Verhel, …
Prof. MUSTER: Inmiddels is het Delftse Sprookjesmuaseum opgeheven, 4 Andere Musea in Delft boden geen extra-Museumr…
Prof. MUSTER: Ik ben natuurlijk geen expert in Sankrit Pakrit Kanada of Urdu maar deze tekens lijken bijna dezelfde…
andries oost: Kritiek en reflectie Er was wel een goed stuk van Els Geuzebroek, waar ik op zou willen reageren. Wat…
Fried: Prachtig artikel heb je gevonden, Els. Philipke heeft er jammer genoeg nog steeds geen antwoord op ge…

Reorganisatie

Op dit moment worden alle godinnen overgezet naar een nieuwe database. Omdat dat veel werk is, zal het een tijd duren voor alles is overgezet. Veel crosslinks gaan nog terug naar de oude pagina's omdat eerst alle entries moeten worden toegevoegd.
Voor suggesties en commentaar kun je terecht op het forum.

Video's

Woensdag 09 September 2009 at 11:33 pm


Forum | Pivotx Homepage | Pivot Forums | Extensies | Pivotx Boek