-->
godinnen en beeldvorming op nissaba

Godinnen en beeldvorming
home | info | artikelen alfabetisch | godinnen index | forum | contact |

Nissaba weblog

Op het weblog van Nissaba worden religieuze en mythologische beeldvorming, rolpatronen, vooroordelen en stereotiepen tegen het licht gehouden. Laat je niet langer in een hokje duwen en wees jezelf.

Godinnen

Religie, mythologie en beeldvorming. Godinnen uit de hele wereld op Nissaba.

Alle artikelen

Lees de Alfabetische lijst.

 


 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

Egyptische koningin H… | Home | Groeien voorbij man &… |

Aanslag in Yemen bij tempel koningin van Sheba

Donderdag 05 Juli 2007, 7:03 pm - Categorie: geschiedenis In Yemen is een aanslag gepleegd bij de zogenaamde tempel van de koningin van Sheba, een toeristische trekplaats. In totaal kwamen tien mensen (waaronder veel Spaanse toeristen) om het leven en werden elf mensen gewond.

Lees de Yemen Times voor meer informatie.

De tempel was in 1952 ontdekt in het noorden van Yemen, nadat hij eeuwen begraven is geweest onder het Arabische woestijnzand. Het gaat om de Mahram Bilqis. Eigenlijk is het de tempel van de Maan, maar de folklore legt een verband met de legendarische koningin van Sheba. Haar Arabische naam is Bilquis of Belquis. De naam Sheba of Saba is de oude naam van Yemen. De tempel was in 1951 ontdekt door de Amerikaanse archeoloog Wendell Philips, maar hij kon maar zeer kort onderzoek doen vanwege de politieke onrust in dit gebied. Een aantal jaar geleden werd het onderzoek hervat. De opgravingen werden gefinancierd door een Amerikaans wetenschapsinstituut, de American Foundation for the Study of Man. Een internationaal team van wetenschappers werkt samen met Yemenitische archeologen. Het gebied is afgeschermd en kan niet zomaar worden bezocht.

De Mahram Bilquis is drieduizend jaar oud. Het was een belangrijk bedevaartsoord van 1200 v.o.j. tot in het jaar 550. Het is voer voor archeologen, want er is veel in zeer goede conditie bewaard gebleven, zoals bijvoorbeeld duizenden jaren oude wierook, een in de oudheid zeer gewild handelsproduct waarvoor Yemen wereldwijd beroemd was.

Na de zesde eeuw raakte de tempel buiten gebruik. Toen de dam van Marib voor de laatste keer doorbrak en er in het gebied geen landbouw meer kon worden bedreven rukte het woestijnzand op, en de tempel verdween uit het zicht.

Gevoelig toeristisch gebied in Marib bewaakt door zoon van een sheikh
Gevoelig toeristisch gebied in Marib wordt bewaakt door de zoon van een sheikh.

Volgens een bericht van oktober vorig jaar in de Yemen Times was de Yemenitische overheid bezig met maatregelen om het toerisme te bevorderen. Onder de problemen waarmee ze te kampen hebben zijn ontvoeringen van toeristen en berovingen langs de snelwegen. Er moeten dus maatregelen worden genomen om de veiligheid te bevorderen. Ook wil de overheid meer aan promotie gaan doen, en moet de omgeving en de toegankelijkheid van Yemen en de toeristische plaatsen worden verbeterd. Een merkwaardig actiepunt was het oproepen van de predikanten in de moskeeën om de mensen in Yemen uit te leggen hoe ze met toeristen moeten omgaan. Maar misschien niet helemaal overbodig, want veel mensen in Yemen hebben het kennelijk niet zo op buitenlanders die zich met onislamitische praktijken uit een vergeten oudheid bezig houden.

De Yemenitische agressie tegen vreemden en oudheden waren al een probleem sinds de ontdekking in 1952 van het complex door de Amerikaan Wendell Philips, die op zoek was gegaan naar de koningin van Sheba, en de opgravingen die in 1953 op gang kwamen. Door hun vijandigheid sloegen de Amerikanen uiteindelijk midden in de nacht op de vlucht, en de stenen lagen vervolgens weer jaren onaangeroerd in het woestijnzand.
Wendell Philips zelf overleed in 1956, maar zijn zuster Marilyn nam zich voor zijn levensdroom in vervulling te brengen. Zij nam contact op met de overheid van Yemen, ijverde veertig jaar lang voor herstel en gaf financiële steun aan het nationale museum van Yemen.
Financiële steun kwam verder uit ondermeer de VS en Duitsland. Na jaren werden de werkzaamheden hervat, en kwam de tempel, waarvan aanvankelijk alleen wat zuilen zichtbaar waren, uit het zand tevoorschijn.

Zuilen van de tempel in Marib steken boven het woestijnzand uit.
Zuilen van de tempel in Marib steken boven het woestijnzand uit.

In 2002 werd het terrein van het tempelcomplex opengesteld voor het toeristisch publiek, nadat de restauratie onder leiding van Burkhard Vogt, die 12 jaar had geduurd en door ondermeer Duitsers was gefinancieerd, ver genoeg was gevorderd. Hoewel het werd beschouwd als potentieel een van de belangrijkste attracties van de wereld, werd het al tijdens de openstelling beschouwd als een zeer gevaarlijke plaats, vanwege het grote risico op ontvoeringen door verschillende rebellengroepen en stammen. In Yemen worden vele plaatsen helemaal gecontroleerd door de subversieve bevolking, zodat zelfs de politie (of beter gezegd het leger) hier geen toegang heeft. De overheid wil het toerisme bevorderen, maar ziet zich geplaatst voor het probleem van de ontvoeringen, die moeilijk oplosbaar zijn.
Deze week nog besteedde de Yemen Times aandacht aan het wapenbezit in Yemen, dat tot het hoogste ter wereld behoort, met gemiddeld ca. drie wapens per persoon. Ik weet niet of ze de vrouwen ook meetellen als persoon, ik denk het niet. Maar het probleem is tamelijk onbeheersbaar, en diverse stammen hebben volledige controle over hun eigen gebied, zonder dat dat overheid er iets te zeggen heeft.
In Yemen werden wel aanslagen door Al Qaeda verwacht, maar dit archeologische terrein kwam niet voor op de lijst met potentiële doelen, dus was er geen extra bescherming.

De enorme muur van de vroegere dam van Marib.
Een poort in de vroegere dam van Marib.

De tempel bevindt zich in de Yemenitische provincie Marib. Dit was in het verleden een belangrijk politiek, economisch en religieus centrum. Het was een bedevaartsplaats voor de hele regio. De welvaart was vooral te danken aan de reusachtige dam, waardoor een waterreservoir kon worden aangelegd dat voldoende was om land vruchtbaar te maken waarvan tienduizenden mensen konden leven. De tempel is mogelijk gebouwd in 1300 - 1500 v.Chr. De beschaving bereikte het hoogtepunt tussen de achtste en eerste eeuwen v. Chr.

In deze landen rond de Rode Zee vond een rijke productie plaats van mirrehars, een zeer kostbaar reukproduct dat werd gekocht voor ondermeer het branden van wierook voor goden. Maar de geurproducten waren ook een bestanddeel voor het balsemen van de
Egyptische mummies. Andere kostbare producten uit dit gebied waren goud en ivoor.
Deze tempel, de zogenaamde 'Arsh Balquis' ('kroon van Bilquis'), is het enige noemenswaardig wat tot dusverre is opgegraven en gerenoveerd. Bilquis is de Arabische naam voor de koningin van Sheba. Volgens de volkslegende zou zij ooit heerseres zijn geweest van dit gebied, en haar naam is verbonden aan deze tempel, maar tot nu is haar naam onder de koningsnamen die zijn ingegraveerd in de treden van de trap nog niet tevoorschijn gekomen. Het uitgraven van de trappen is nog niet voltooid, dus het zou nog kunnen komen...

Plaat uit de tempel van Almaqah in Yemen.
Fragment van een plaat uit de tempel van Almaqah in Yemen met het Sabeese schrift, en aan weerszijden ibexhoofden (een soort steenbokken). De plaat bevindt zich in het Louvre.

Zeker is in elk geval dat het gaat om de tempel van belangrijke pre-islamitische god Almaqah. Volgens oude inzichten zou dit een maangod zijn, maar tegenwoordig bestaat hier minder zekerheid over.
In de tempel zijn inscripties aangetroffen in het zogenaamde Sabeïsche schrift, een voorloper van ons moderne alfabeth. De Oostentrijkse onderzoeker Eudard Glaser had zich hierin verdiept, en was als eerste in staat een inscriptie te ontcijferen, waarin de god Almaqah werd genoemd. Inmiddels is het lezen van de inscripties geen probleem meer. De namen van de koningen die op de trap zijn gegraveerd zijn dus eenvoudig leesbaar. Ook zijn er wetten en voorschriften in gegraveerd, en de prijzen van de graven in de omgeving.

Gerestaureerde tempel van Marib.
De gerestaureerde tempel van Marib is nu te bezoeken door het toeristisch publiek.

De opgravingen door het Duitse team begonnen in 1988. In die tijd was er nog niets ander te zien dan een drie meter hoge heuvel waar een paar zuilen en wat stenenblokken uit tevoorschijn kwamen. In 2002 werd hij opengesteld voor het publiek. De tempel is 15 meter lang. Hij bestaat uit een verhoogd podium, een hof, een hoge muur en een irrigatiekanaal. De zes zuilen staan bij de ingang van het terrein. De tempel was alleen toegankelijk voor de elite. Gedurende de opkomst van het monotheïsme zou de tempel in onbruik zijn geraakt.
De uiteindelijke klap was het breken van de beroemde dam van Marib in het jaar 572, waarna het gebied tot een woestijn verviel. Opmerkelijk misschien is dat dit juist rond het geboortejaar is van de vermeende islamitische profeet Mohammed, zelf een legendarische figuur voor wie geen historisch bewijs is te vinden. De doorbraak vormt het definieve einde van het oude Sabese rijk. Marib vormde het centrum van politieke en religieuze betekenis en was een belangrijk bedevaartsoord van het Arabisch schiereiland, waarheen jaarlijks pelgrimstochten plaatsvonden, en waarvan de naam van de belangrijkste god al-Maqah was! Wie weet is dit de herkomst van de naam Mekka, een plaats waaraan precies dezelfde bedevaarten zijn toegeschreven, rond een polytheïstische religie. Dat idee zal ik in de toekomst eens uitwerken.

| | Auteur: els-geuzebroek

Dit artikel is keer gelezen.

twee reacties

De Marib Dam is diverse malen doorgebroken swegens aardbevingen in dat gebied.

Bilkis is een verbastering van BAAL-Kush of Koninging van Ethiopie dat was de egyptische naam van Hatsepsut die in de Bijbel Queen of Sheba en Batscheba genoemd werd.

MOHAMMAD is overigens geen onbekende figuur in 628 want hij was de Keizer van het Oostromeinse Rijk, die dd moord op Keizer KOSHRUSH er het persiche Rijk bij cadeau kreeg en daarom de naam van het OOstromeinse Rijk veranderde in de DUBBEL-MONARCHIE " BYZANTIUM ".

Omdat niet iedereen GRIEKS kende Gaf HERAKLIOS munten uit zonder TEXT maar met een Klein Kruisje op eenj Grote EMM(= van 1.000" Maravedi ") Doch zijn arabische vazzalen dde KALIEFEN dachten dat dit zijn naam was en noemden hem dus GROTE EMM in het Grieks is dat: MO- HAMMA. Hamma is groot, Mo/Mega is EMM

In 2006 Stuurde ik een E-mail naar 120 nederlandstalige Kranten Incluis de edelgrootachtbare heer GEERT WILDERS, maar dit waar gebeurd verhaal intresseerde niemand, men vondt dat de Mythe van Mohammed relatief meer waarheid bevatte dan mijn " verzindsel' , jammer voor de nederlandse Dagblad Pers dan en wel een beetje ' sneu ' voor GEERT ! ! Overigens stuurde ik mijn E-Mailtje ook naar ELS, die daarop ook niet reageerde ! maar mij wel in het Purgatorium op mijn plaats vond, ondanks de liberale uitstraling van haar Website Forum ! ( uitzonderingen bevestigen de regel Nietwaar ? ? ) BlueHue (URL) - 04-12-’07 20:09
In dit opgravingsgebied is in maart nog een tempel gevonden, ik zie dit nu pas.

http://www.int.iol.co.za/index.php?set_i.. Els (E-mail ) (URL) - 01-07-’08 19:29


(optioneel veld)
(optioneel veld)

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.


Alle godinnen

Ga naar alle godinnen op de oude site.

Laatste reacties

Ben Veldstra: Hallo Els, Ik zou graag van jou of lezers willen horen of ze me iets kunnen vertellen, over de betek…
Fried van Bijnen: Uit de vraag: "bestaan er geniale vrouwen dan ???" door Knox op 16-04-’08 om 21:01 uur, leid ik af da…
E. Verel: Mijn achternaam is een levend monument voor de godin,met haar vele verbasteringen, als Vrel, Verhel, …
Prof. MUSTER: Inmiddels is het Delftse Sprookjesmuaseum opgeheven, 4 Andere Musea in Delft boden geen extra-Museumr…
Prof. MUSTER: Ik ben natuurlijk geen expert in Sankrit Pakrit Kanada of Urdu maar deze tekens lijken bijna dezelfde…
andries oost: Kritiek en reflectie Er was wel een goed stuk van Els Geuzebroek, waar ik op zou willen reageren. Wat…
Fried: Prachtig artikel heb je gevonden, Els. Philipke heeft er jammer genoeg nog steeds geen antwoord op ge…
Marleen: Ben examen iconografie aan het studeren, bedankt vo0r de uitbreidng van het thema

Reorganisatie

Op dit moment worden alle godinnen overgezet naar een nieuwe database. Omdat dat veel werk is, zal het een tijd duren voor alles is overgezet. Veel crosslinks gaan nog terug naar de oude pagina's omdat eerst alle entries moeten worden toegevoegd.
Voor suggesties en commentaar kun je terecht op het forum.

Video's

Woensdag 09 September 2009 at 11:33 pm


Forum | Pivotx Homepage | Pivot Forums | Extensies | Pivotx Boek