-->
godinnen en beeldvorming op nissaba

Godinnen en beeldvorming
home | info | artikelen alfabetisch | godinnen index | forum | contact |

Nissaba weblog

Op het weblog van Nissaba worden religieuze en mythologische beeldvorming, rolpatronen, vooroordelen en stereotiepen tegen het licht gehouden. Laat je niet langer in een hokje duwen en wees jezelf.

Godinnen

Religie, mythologie en beeldvorming. Godinnen uit de hele wereld op Nissaba.

Alle artikelen

Lees de Alfabetische lijst.

 


 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

Max Dashu: women powe… | Home | Arabische papyri in k… |

Petitie: vrouwengezant voor de Europese Unie

Woensdag 02 April 2008, 5:45 pm - Categorie: maatschappij Vrouwen spelen een sleutelrol in de mondiale strijd tegen armoede. Wie vrouwen in staat stelt over hun eigen lichaam en leven te beschikken, legt de basis voor economische ontwikkeling. Maar de politieke wil om de rechten van vrouwen te versterken ontbreekt. Door ongewenste zwangerschappen, moedersterfte, seksueel geweld, ziekte en analfabetisme blijft hun potentieel onbenut. Zo worden de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties niet gehaald.

Om de emancipatie van vrouwen wereldwijd kracht bij te zetten moet de EU een gezant voor vrouwenrechten aanstellen. GroenLinks-europarlementariër Kathalijne Buitenweg bepleit dat op Internationale Vrouwendag in een manifest. De tekst is ondertekend door verschillende Nederlandse en buitenlandse politici en prominenten. Dankzij Kathalijne Buitenweg heeft een meerderheid van het Europees Parlement zich geschaard achter het pleidooi voor een EU-Vrouwengezant in het op 13 maart aangenomen rapport over versterking van de positie van vrouwen binnen de Europese ontwikkelingssamenwerking. Nu is het zaak om de Europese ministers te overtuigen. Lees hier de tekst van de petitie en teken hem zelf.

De Europese Unie heeft een vrouwengezant nodigAls het de internationale gemeenschap niet lukt de positie van vrouwen te verbeteren dan is de strijd tegen honger en armoede bij voorbaat kansloos. Zo waarschuwen de Verenigde Naties. De Europese Unie verkeert welliswaar in de unieke positie om de roep om gelijke rechten voor vrouwen daadwerkelijk kracht bij te zetten, maar ontloopt haar verantwoordelijkheid. Daarom moet er een Europese gezant voor vrouwenrechten komen.

Vrijwel alle landen hebben in 2000 de Millenniumdoelen ondertekend. Zij spraken af dat armoede, kinder- en moedersterfte, analfabetisme, hiv/aids en milieuvervuiling in het jaar 2015 aanzienlijk moesten zijn teruggedrongen. De helft van de tijd is verstreken en het ziet er naar uit dat de meeste doelen niet worden gehaald.
Vrouwen hebben een sleutelpositie in de strijd tegen armoede. Maar hun potentieel blijft onbenut. Ze hebben geen aan mannen gelijke toegang tot onderwijs, arbeid en eigendom. Ze hebben een lage sociale status. De bestaande scheve verdeling van rechten en verantwoordelijkheden tussen mannen en vrouwen zet vrouwen steeds weer op achterstand. 750 miljoen vrouwen leven van minder dan een dollar per dag.

Wie vrouwen in staat stelt zelf over hun leven te beschikken - zo hebben talrijke studies uitgewezen - doet hen niet alleen persoonlijk recht, maar legt tevens de basis voor economische ontwikkeling. Niet voor niets vormen gelijke rechten voor vrouwen een zelfstandig Millenniumdoel. Daarom moeten vrouwen ook baas over hun eigen lichaam zijn. Het verbeteren van de seksuele en reproductieve gezondheidszorg is de beste investering in een menswaardige economische ontwikkeling.

Vrouwen die bevrijd zijn van de last van ongewenste zwangerschappen zijn productiever. Zij hebben meer geld voor voedsel, gezondheid en onderwijs. Vrouwen met macht over hun eigen leven sturen hun kinderen naar school. Hun dochters kiezen voor een eigen carrière, trouwen op latere leeftijd en durven eerder nee te zeggen tegen ongewenste seks. Zij lopen minder kans om slachtoffer te worden van geweld of ziekte. Als alle kinderen naar de basisschool gingen, zouden in een periode van tien jaar zeven miljoen nieuwe hiv-besmettingen voorkomen worden.

Helaas is de werkelijkheid anders. Volgens recent onderzoek willen 200 miljoen vrouwen in ontwikkelingslanden graag minder kinderen baren maar heeft de helft van deze vrouwen geen toegang tot voorbehoedsmiddelen en seksuele voorlichting. Dat leidt tot 52 miljoen ongewenste zwangerschappen per jaar.

De politieke wil ontbreekt om vrouwen over zichzelf te laten beschikken en serieus werk te maken van gelijke kansen én rechten voor vrouwen en mannen. Dat kan de Europese Unie niet over haar kant laten gaan. Zij moet de emancipatie van vrouwen kracht bijzetten. Niet alleen binnen de eigen grenzen van het fort Europa, maar wereldwijd.

De EU is de grootste verstrekker van ontwikkelingshulp en het grootste wereldhandelsblok. Het heeft met tal van landen verdragen gesloten over verbetering van mensenrechten en democratie in ruil voor economisch profijt. Maar deze instrumenten worden niet consequent benut voor het bevorderen van gelijke rechten van vrouwen. Vrouwelijke parlementariërs uit de buurlanden rond de Middellandse Zee, klagen dat de samenwerking met de EU nauwelijks zichtbare resultaten oplevert voor vrouwen in het Middenoosten en Noord-Afrika.

Wie kunnen zij daarop aanspreken in Europa? Drie eurocommissarissen, voor respectievelijk ontwikkelingssamenwerking, handel en buitenlands beleid, nemen samen met tientallen nationale ministers besluiten die het leven van vrouwen in ontwikkelingslanden direct beïnvloeden. Welke gevolgen deze besluiten hebben voor vrouwen blijft meestal buiten beeld. Er is gewoon niemand die de gegevens verzamelt en contact houdt met de vrouwen om wie het gaat. Niemand grijpt in wanneer besluiten indruisen tegen de Millenniumdoelen.

De aanstelling van een Europese vrouwengezant kan hierin verandering brengen. Deze topdiplomaat dient erop toe te zien dat vrouwenrechten daadwerkelijk meewegen in beleidskeuzes. Zij moet namens de EU haar stem verheffen of bemiddelen wanneer vrouwen geweld wordt aangedaan. Zij moet voorstellen maken voor de Raad van Ministers en de Europese Commissie en verantwoording afleggen in het Europees Parlement. Zij moet nationale regeringen opjutten om hun Millenniumbeloftes na te komen. Bovenal moet zij ervoor zorgen dat Europa een gezicht en een telefoonnummer krijgt voor de talloze vrouwen in ontwikkelingslanden die zich inzetten voor de rechten van hun seksegenoten en de opbouw van hun land.

groenlinks: manifest voor een vrouwengezant voor de EU

Teken de petitie hier direct: http://www.womensenvoy.eu/

| | Auteur: Els Geuzebroek

Dit artikel is keer gelezen.

Geen reacties(optioneel veld)
(optioneel veld)

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.


Alle godinnen

Ga naar alle godinnen op de oude site.

Laatste reacties

Cologne escort ag…: Thanks for sharing this content! https://cocoon-es cort.com/escort-cologne..
Ben Veldstra: Hallo Els, Ik zou graag van jou of lezers willen horen of ze me iets kunnen vertellen, over de betek…
Fried van Bijnen: Uit de vraag: "bestaan er geniale vrouwen dan ???" door Knox op 16-04-’08 om 21:01 uur, leid ik af da…
E. Verel: Mijn achternaam is een levend monument voor de godin,met haar vele verbasteringen, als Vrel, Verhel, …
Prof. MUSTER: Inmiddels is het Delftse Sprookjesmuaseum opgeheven, 4 Andere Musea in Delft boden geen extra-Museumr…
Prof. MUSTER: Ik ben natuurlijk geen expert in Sankrit Pakrit Kanada of Urdu maar deze tekens lijken bijna dezelfde…
andries oost: Kritiek en reflectie Er was wel een goed stuk van Els Geuzebroek, waar ik op zou willen reageren. Wat…
Fried: Prachtig artikel heb je gevonden, Els. Philipke heeft er jammer genoeg nog steeds geen antwoord op ge…

Reorganisatie

Op dit moment worden alle godinnen overgezet naar een nieuwe database. Omdat dat veel werk is, zal het een tijd duren voor alles is overgezet. Veel crosslinks gaan nog terug naar de oude pagina's omdat eerst alle entries moeten worden toegevoegd.
Voor suggesties en commentaar kun je terecht op het forum.

Video's

Woensdag 09 September 2009 at 11:33 pm


Forum | Pivotx Homepage | Pivot Forums | Extensies | Pivotx Boek