-->
godinnen en beeldvorming op nissaba

Godinnen en beeldvorming
home | info | artikelen alfabetisch | godinnen index | forum | contact |

Nissaba weblog

Op het weblog van Nissaba worden religieuze en mythologische beeldvorming, rolpatronen, vooroordelen en stereotiepen tegen het licht gehouden. Laat je niet langer in een hokje duwen en wees jezelf.

Godinnen

Religie, mythologie en beeldvorming. Godinnen uit de hele wereld op Nissaba.

Alle artikelen

Lees de Alfabetische lijst.

 


 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

Petitie: vrouwengezan… | Home | De parabel van Imo |

Arabische papyri in kaart gebracht

Zaterdag 05 April 2008, 7:32 pm - Categorie: geschiedenis

Qurra ibn Sharik papyrus
Papyrus waarin de Ummayadische gouverneur van Egypte Qurra ibn Sharik (709-714) de jaarlijkse belasting van een klooster opeist.

Over de eerste 150 jaar van de islamitische geschiedenis is weinig bekend. De oudste islamitische bronnen dateren van lang na het ontstaan van de islam. Maar waarschijnlijk gaat hierin verandering komen. Historicus en Arabist Petra Sijpesteijn, op 1 februari tot hoogleraar Arabisch aangesteld in Leiden, gaat beginnen met het in kaart brengen van honderdduizenden papyri uit de beginperiode van de islam.

Sijpesteijn ontving de Starting Investigator Grant ter waarde van een miljoen euro. Deze starterssubsidie wordt toegekend door het European Research Council om beginnende onderzoekers bij te staan in het opzetten van eigen wetenschappelijk onderzoek.

In diverse museums, in vuilnishopen en onder het woestijnzand bevinden zich vele onaangeroerde teksten in het Arabisch, Koptisch en Grieks, die nog niet zijn onderzocht. De aandacht gaat van het onderzoeksteam van Sijpesteijn gaat allereerst uit naar de papyri van Egypte in ondermeer het museum van Cairo.

De papyrusteksten bevatten vooral brieven en administratieve teksten, die een inkijk bieden in het alledaagse bestaan.
In het verleden gingen onderzoekers ervan uit dat er geen voldoende bronnen waren om het ontstaan en de ontwikkeling van de islam te bestuderen. Sceptische onderzoekers, die de officiële islamitische bronnen afwijzen, trekken de laatste tijd veel aandacht met ontdekkingen en hypotheses die de islamitische versie van de geschiedenis tegenspreken. Het bronnenonderzoek neemt de laatste tijd toe. Naast papyrusteksten hebben munten al veel informatie over de begintijd geleverd.

Het bestuderen van Arabische papyri is een nieuw onderzoeksgebied. Wereldwijd zijn er slechts vijf mensen die zichzelf Arabisch papyroloog noemen. Het onderzoek wordt bemoeilijkt door verschillende factoren, zoals de kwaliteit van papyri, het gebrek aan archeologische systematisering en het moeilijk leesbare oude Arabische schrift, dat was ontwikkeld uit het Syrisch-Aramese schrift, maar in de begintijd van de Arabische overheersing nog niet volledig aan de Arabische taal was aangepast.

Een ander probleem is dat er geen naslagwerken voor referenties bestaan. Voor Griekse papyrologen bestaan er al een eeuw lijsten met publicaties van vertalingen. Deze bieden hulp bij het lezen en vertalen, en bij het zoeken via allerlei ingangen, zoals het type documenten, inhoud,datums etc. Met behulp van moderne databasesystemen is het mogelijk volledige teksten door te zoeken, waarbij kan worden gezocht op onderwerpen, steekwoorden etc. Voor de Arabische papyri staat deze systematisering nog in de kinderschoenen. Omdat de papyrologie voor een groot deel afhankelijk is van het vergelijken met parallellen in verschillende teksten, is de vooruitgang in de Arabische papyrologie tot nu toe beperkt.

Daarom worden nu internationale netwerken opgericht om hier, met hulp van het internet, verandering in te brengen. Petra Sijpesteijn draagt als medeoprichtster van de International Society for Arabic Papyrology bij aan deze trend. Ook stimuleert ze studenten deel te nemen aan workshops bij de Arabic Papyrology School, die is opgezet met medewerking van de Universiteit van Zurich.

De eerste Arabische papyri in Egypte zijn gevonden in Saqqara in 1824, door een Frans archeologisch team. Aanvankelijk werd met deze papyri niet veel gedaan, omdat onderzoekers in die tijd zich vooral richtten op de oudheid. Inmiddels zijn er al vele vertaald. Uit de teksten blijkt dat de Arabische veroveraars in Egypte een goed georganiseerd systeem hadden opgezet. Ze beheerden garnizoenssteden en bouwden een grote vloot. Terwijl uit de Arabische teksten blijkt hoe het veroverde gebied werd beheerd, doen de Koptische en Griekse teksten er op dit gebied overwegend het zwijgen toe. Volgens Sijpesteijn blijkt uit de teksten dat het een strategische keuze van de Arabieren was om oude structuren intact te laten.

In dit artikel is de geschiedenis van de papyrologie (pdf) te lezen, met onder andere beknopte beschrijvingen van de inhoud van een aantal papyri:

http://www.ori.uzh.ch/isap/isapprojects/Bardiyyat_2_2007.pdf

International Society for Arabic Papyrology: http://www.ori.uzh.ch/isap/isapprojects.html

Papyrologie: nieuwsbericht universiteit van Leidenhttp://www.nieuws.leidenuniv.nl/index.php3?m=&c=2184

Arabic Papyrology School: http://orientx.uzh.ch:8080/aps_test_2/home/index.jsp

| | Auteur: Els Geuzebroek

Dit artikel is keer gelezen.

twee reacties

Ik ben ook kritisch over de allervroegste geschiedenis van de Islam. De oudste schriftelijke teksten vinden we pas 2 eeuwen na de dood van Mohammed, onder een dynastie die er belang bij had om als gelovige vorsten gezien te worden. Wat weten wij feitelijk van de nomadische woestijnsamenleving in Arabië in de 7e eeuw ? Ik heb de neiding om de Koran en Hadith op dit punt als 'tendensliteratuur' te zien: er moest een plaatsje bevochten worden, er viel heel wat uit te leggen aan de omringende volkeren en ook was afgrenzing en een plaatsje bevechten nodig tov jodendom en christendom. Dus ik ben evenmin geneigd de vroegste verhalen als historisch juist te nemen als ik het boek Handelingen van de Apostelen uit dee Bijbel als historische bron serieus neem.. Ben ik nou extreem ? peter1963 (E-mail ) - 22-12-’08 21:21
Volgens mij heeft de islam met het christendom gemeen dat ze beide varianten zijn van dezelfde geschiedvervalsing, alleen dateert de islam van latere tijd. Ik denk ook niet dat de islam in de Arabische woestijn is ontstaan. Het is gearabiseerd christendom waarin de joodse of Syrische cultuur overheerst, die dus van buitenaf naar het schiereiland is geïmporteerd.
Over extreem gesproken, ik zat net op geschiedenis.tv te kijken naar een documentaire over de theorie van Francesco Carotta dat Jezus Julius Caesar was. Er wordt wel heel hard over hem heen gevallen, zoals gewoonlijk als iemand andere theorieën heeft over christendom en islam. Terwijl het klip en klaar is dat de heersende opvatting van geen kanten klopt. Maar als je bang bent voor boze en badinerende reacties moet je niet in het openbaar de mogelijkheden onderzoeken. Els (E-mail ) - 22-12-’08 23:14


(optioneel veld)
(optioneel veld)

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.


Alle godinnen

Ga naar alle godinnen op de oude site.

Laatste reacties

Cologne escort ag…: Thanks for sharing this content! https://cocoon-es cort.com/escort-cologne..
Ben Veldstra: Hallo Els, Ik zou graag van jou of lezers willen horen of ze me iets kunnen vertellen, over de betek…
Fried van Bijnen: Uit de vraag: "bestaan er geniale vrouwen dan ???" door Knox op 16-04-’08 om 21:01 uur, leid ik af da…
E. Verel: Mijn achternaam is een levend monument voor de godin,met haar vele verbasteringen, als Vrel, Verhel, …
Prof. MUSTER: Inmiddels is het Delftse Sprookjesmuaseum opgeheven, 4 Andere Musea in Delft boden geen extra-Museumr…
Prof. MUSTER: Ik ben natuurlijk geen expert in Sankrit Pakrit Kanada of Urdu maar deze tekens lijken bijna dezelfde…
andries oost: Kritiek en reflectie Er was wel een goed stuk van Els Geuzebroek, waar ik op zou willen reageren. Wat…
Fried: Prachtig artikel heb je gevonden, Els. Philipke heeft er jammer genoeg nog steeds geen antwoord op ge…

Reorganisatie

Op dit moment worden alle godinnen overgezet naar een nieuwe database. Omdat dat veel werk is, zal het een tijd duren voor alles is overgezet. Veel crosslinks gaan nog terug naar de oude pagina's omdat eerst alle entries moeten worden toegevoegd.
Voor suggesties en commentaar kun je terecht op het forum.

Video's

Woensdag 09 September 2009 at 11:33 pm


Forum | Pivotx Homepage | Pivot Forums | Extensies | Pivotx Boek