-->
godinnen en beeldvorming op nissaba

Godinnen en beeldvorming
home | info | artikelen alfabetisch | godinnen index | forum | contact |

Nissaba weblog

Op het weblog van Nissaba worden religieuze en mythologische beeldvorming, rolpatronen, vooroordelen en stereotiepen tegen het licht gehouden. Laat je niet langer in een hokje duwen en wees jezelf.

Godinnen

Religie, mythologie en beeldvorming. Godinnen uit de hele wereld op Nissaba.

Alle artikelen

Lees de Alfabetische lijst.

 


 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

Godinnenspektakel: Va… | Home | Inspiratiecafé: Mama … |

Elkaar in kracht laten (be)staan

Vrijdag 03 Oktober 2008, 4:48 pm - Categorie: maatschappij In elk land kunnen burgers zelf beginnen om de werking van de economie te veranderen. Het huidige geldsysteem is in feite gebaseerd op afhankelijkheid, doordat de aardse bronnen in bezit zijn genomen door een beperkte groep binnen het systeem; dit kunnen we verschuiven naar een systeem dat aan elk mens maandelijks een basisvergoeding geeft omdat die persoon het eigen stukje recht op de aardse bronnen heeft afgestaan aan ‘het systeem’.
Dit is dus een systeem waarbij je elkaar in kracht laat (be)staan.

Men noemt een basisvergoeding ook wel een basisinkomen, maar feitelijk is het geen inkomen, maar een vergoeding voor het afstaan van jouw stukje aardse vruchtbaarheid en energiebronnen. In het nieuwe systeem worden mensen niet meer belast, maar betaalt iedereen bij het ontvangen van een geldbedrag een percentage aan de centrale basisvergoedingenrekening. Vanuit die rekening wordt maandelijks aan iedereen die mee doet een basisvergoeding overgemaakt, ter hoogte van het bedrag dat nodig is om in het betreffende land in leven te blijven. Kijk voor het berekenen van het benodigde percentage deze pagina op de website basisinkomens.nl.

Als veel mensen tegelijk aan dit systeem mee doen, dan heb je in één keer een nieuw systeem neergezet, dat vrij staat voor iedereen die het oude systeem ook wil verlaten. Dit gebeurt in transparantie.

Er is bijna niets voor nodig:
 • een centrale rekening openen
 • een centraal overzicht van de mensen die mee doen
 • iemand die de hoogte van de basisvergoeding uitrekent
 • iemand die het vergoedingenpercentage uitrekent
Dit is alles.

Mensen die mee doen aan dit systeem, laten dat in transparantie zien. Zodat iedereen kan zien wie er niet meer mee doen aan het huidige belastingensysteem, en daar ook geen rechten meer aan zullen onttrekken. We kunnen hier in Nederland mee beginnen, en de kinderziektes er uit halen, en daarna kan in elk land dit systeem van start gaan door burgers die ervoor kiezen om elkaar in kracht te laten (be)staan.
Lezers van Nissaba die dit systeem aanspreekt, kunnen helpen het te verspreiden. Op de hoogte zijn van deze eenvoud doet al heel veel.

Het effect van een basisvergoedingensysteem is dat:
 • De mens weer onafhankelijk is; dit is de natuurlijke staat van het leven op aarde.
 • Een enorme bureaucratie vervalt.
 • Veel van de huidige enorme administraties door bedrijven vervallen.
 • Werkgevers en werknemers op gelijke voet van onderhandeling komen te staan.
 • Stabiliteit blijvend is (anders dan in het huidige systeem, dat mogeactueel duidelijk zijn).Kortom: de levenskracht van de mens kan overal op aarde lekker blijven stromen.

  Hoe kan het dat dit alles zo eenvoudig is?

  Dit komt, doordat dit systeem gebaseerd is op het in stand houden van de kracht van het leven zelf. En de kracht van het leven is zo geweldig dat ze weinig nodig heeft om te stromen. Feitelijk heeft ze daar niets voor nodig.

  De complexiteit van het huidige systeem is nodig omdat men wil sturen en (be)heersen. Dat vraagt overduidelijk heel veel, omdat het tegen de natuurlijke stroming van onze levenskracht ingaat. We zien op dit moment ook dat dat helemaal niet meer werkt. Een belastingen- en (be)heer(s)systeem is niet meer van deze tijd.

  Na alle emancipatieprocessen van de afgelopen veertig, vijftig jaar zien we allang dat de mens heel graag wil bijdragen aan de zaken die hij of zij waardevol vindt. De mens hoeft niet belast te worden. De mens draagt gewoon graag bij aan al het moois op aarde, vanuit de eigen unieke krachten. Kijk maar naar sites als Nissaba: die worden vaak gerealiseerd door mensen die het gevoel hebben, dat er ‘meer’ te maken is van het samen zijn op aarde, als mensen in de kracht van vrijheid kunnen leven.

  Belasten en beheersen is uit.

  Elkaar in kracht laten (be)staan is in.

  Lees meer over Astrid van Triet op www.vantrietcoaching.nl

  | | Auteur: astrid-van-triet

  Dit artikel is keer gelezen.

  drie reacties

  Ik wou erop reageren, maar kom er vandaag niet meer toe. Ik kwam net wel deze tekst tegen, 'Het Humanitair Manifest', dat eigenlijk wel een goede inleiding is voor bovenstaand voorstel. Ik plak het er maar even helemaal in.

  http://hulppost.blogspot.com/2006/10/als..

  Alles wat alle mensen altijd nodig hebben om in leven te blijven, mag niet geprivatiseerd worden.

  Daarom mag de lucht die wij ademen nooit geprivatiseerd worden.

  Analoog daaraan denkend mag dus ook water nooit geprivatiseerd worden.

  Op dezelfde wijze redeneren mag land nooit geprivatiseerd worden.

  Het land op aarde behoort toe aan alle mensen op aarde.

  Er zal een revolutie nodig zijn om het privatiserende denken een halt toe te roepen. Aangezien alle gewapende revoluties ontaard zijn in dictatuur en terreur, mag deprivatisering nooit met wapens afgedwongen worden.

  De revolutie die nodig is om de groei van privatiseringen te stoppen, is een zaak van revolutionair denken; het gaat om een mentale revolutie.

  Over de hele wereld moet bekend worden dat wat alle mensen altijd nodig hebben om in leven te blijven nooit geprivatiseerd mag worden. Het is een vorm van geestelijke gestoordheid, van psychopathie om algemeen noodzakelijke middelen van bestaan in privé-bezit te willen hebben en te exploiteren voor eigen geldelijk gewin.

  Er is geen gewapende revolutie nodig. Het is voldoende dat dit denken verspreid wordt over de gehele aarde. Laten mensen van goede wil zich op democratische wijze meester maken van overheidsfuncties en op democratische wijze de wereld ontdoen van de ziekte van hebzucht en egoïsme die tot uitdrukking komt in de zucht naar privatisering.

  Goede mensen uit alle naties op aarde, verspreid dit Humanitair Manifest. Werk mee aan het vertalen van de gedachten uit het Humanitair Manifest in operationele doelstellingen.

  *****

  Op de betreffende website word je uitgenodigd mee te werken aan de verdere uitwerking van deze tekst. Els - 04-10-’08 01:16
  Oh wauw wat geweldig!

  -Ik zit net te schrijven wat er op het gebied van eerste levensbehoeften gebeurt, binnen het basisvergoedingen systeem.
  -Ik gaf vanochtend een reply op iemand die het over revolutie had, waarvan ik zei: nee, het wordt een evolutie.
  -Gisteren mailde een vrouw mij dat we vooral bedrijven die in onze eerste levensbehoeften voorzien, aan het begin mee moeten zien te krijgen, zodat de basisvergoeding zelf zo veel mogelijk binnen het basisvergoedingen systeem gespendeerd wordt, en dus niet wegvloeit naar het oude systeem.
  -en nu lees ik dit stuk van jou, Els.

  Mijn slogan: 'Alles is hier al, we hoeven het alleen nog anders te verbinden' is alive ;)
  Alles verbinden in basisvergoedingen, en de rest gaat vanzelf.

  Jeeee, alle puzzelstukjes zijn aan het samen komen, thx Els, voor deze reactie!

  ik zal de stukjes waarover ik het had, hier even bij voegen:

  @Als we zelf beginnen, nemen we dus eigenlijk de macht over?
  We nemen de macht niet over, maar we laten de macht los.
  Met het basisvergoedingen systeem zeg je:
  'We laten andermans macht los. En die van jezelf ook overigens. '
  Dit komt, doordat je de basisvergoeding leidend hebt gemaakt.

  Even een paar getallen als voorbeeld. Ik neem altijd getallen die nergens op slaan, zodat je aan de getallen zelf geen betekenis hoeft te geven.

  Stel de situatie is nu zo:
  - 1 miljoen aan basisvergoedingen nodig
  - 4 miljoen is in omloop
  - 5 miljoen staat vast op banken.

  Stel dat binnen het basisvergoedingen systeem de macht een spelletje aan het spelen is, zoals nu, en al het geld naar zich toe haalt, en dat lekker 'oppot'. Dan komt er uiteindelijk 9 miljoen op hun rekening te staan, maar dat ene, laatste miljoen niet.

  Want, wat gebeurt daarmee?:
  Die geven mensen allemaal aan 1e levensbehoeften uit, zoals eten etc.
  Maar, omdat het vergoedingspercentage nu 100% is geworden, moet iedereen het geld dat je ontvangt, aan het einde van de maand weer naar de centrale basisvergoedingenrekening overmaken, om het vervolgens weer terug te krijgen.
  En wat doe je daar dan mee? Je brengt het wederom naar de 1e levensbehoeften. En zo gaat het maar door. Maar dat is helemaal niet erg, want je blijft gewoon in leven, en dit systeem blijft dan een mooie manier om iedereen even veel toegang te blijven geven. Je hebt dan een 100% weerslag van de aardse 'primaire' overvloed, in geld uitgedrukt.
  Het leven lijkt dan vanaf hier gezien heel basaal te worden, maar..... alle technologie en gebouwen, en bewustzijn, en internet etc. dat is er allemaal al. Dus we hebben dan een gouden kans, om gewoon verder te gaan, en buiten de 1e levensbehoeften om, alles verder te doen met ruilhandel verkeer, of met het Overvloedsprincipe. http://overvloed.hetvrouwelijkeprincipe...

  Het basisvergoedingensysteem neemt dus niet de macht over, maar ont-macht.
  Overigens, zullen de bedragen voor levensonderhoude natuurlijk veranderen, als je op weg bent naar die 1 miljoen, maar daar gaat het nu verder niet om. Het gaat om het principe, dat 'de macht' in het nieuwe systeem niet verder kan gaan dan 'de basisvergoeding zelf'.

  (zie onder aan dit stuk: http://www.basisinkomens.nl/index.php?pa.. )


  @ De macht is er op gericht dit onderuit te halen, en de mensen zullen dit gewoon laten gebeuren.

  En toch: er is DUS juist nu een kans om dit te doorbreken.

  "er is geen win win situatie, dat bestaat namelijk niet, niet in de hoofden van de macht"

  De win-win situatie moet daarom ook van 'onderop' aangevlogen worden.
  ALS je ervoor kiest, voor dit basisvergoedingensysteem, dan kunnen burgers juist die bedrijven aanschrijven waar ze hun 1e levensbehoeften bij inkopen. Iedereen schrijft bijvoorbeeld de supermarkt aan waar je altijd komt: 'Ik verzoek jullie vanaf volgende maand mee te doen met het basisvergoedingen systeem. Mochten jullie niet mee doen, dan breng ik mijn basisvergoeding naar een supermarkt die wel mee doet. Omdat zo de basisvergoeding namelijk binnen het systeem blijft, en het de grootste kans van slagen blijft houden.'
  (ik kreeg gisteren van iemand gemaild dat we qua organisaties vooral die voor de eerste levensbehoefen aan het begin mee moet zien te krijgen. Geweldig inzicht).

  @'Die revolutie zul je zeker nodig hebben'.
  Het wordt een fluwelen revolutie. Feitelijk een evolutie. De mens die gewoon een totaal andere keuze maakt, van binnenuit en niet van buiten af. Dat is een evolutie.
  De strijd hoeven we niet te voeren. Dat doet het 'oude' systeem zelf wel. Hoeven we niet zelf te doen.
  De rollen zijn omgedraaid.

  @' Vrijheidstrijders zijn de dictators in de dop.'
  Zeker, maar we gaan juist naar een systeem waar mensen weer allemaal over het eigen leven beslissen. Dus er kan helemaal geen dictator ontstaan. Een dictator heeft belastingen nodig bijvoorbeeld, en die zijn er dan niet meer. Dingen die we belangrijk vinden, daar dragen we aan bij, maar dat is iets anders dan belasting vergaren.

  En er is ook geen leider in het huidige proces. Mensen die kiezen voor het basisvergoedingen systeem, zullen zelf iedereen aan moeten/kunnen schrijven/aanspreken etc. http://www.basisinkomens.nl/index.php?pa..
  En zo gauw er een paar ondernemers starten, voorgaan, dan is het aan een ieder zelf om te beslissen om wel of niet aan te sluiten.

  @' Oktober is het nu, volgende maand zal alles anders zijn, geld is niets meer waard'
  Voor zover we nog wel geld hebben, is het dan aan ons, om dan het 'elkaar in kracht laten (be)staan' systeem in gang te zetten. (Zie vorige reactie). Kan je van de ene op de andere dag gerealiseerd hebben.
  En de rest zal dan via ruilhandel gaan, of het Overvloedsprincipe.

  Het leven lijkt dan vanaf hier gezien heel basaal te worden, maar..... alle technologie en gebouwen, en bewustzijn, en internet etc. dat is er allemaal al. Dus we hebben dan een gouden kans, om gewoon verder te gaan, en buiten de 1e levensbehoeften om, alles verder te doen met ruilhandel verkeer, of met het Overvloedsprincipe.
  Ik weet dat veel mensen nu denken: 'de macht geeft je nooit toegang tot die gebouwen etc.'. Maar laten we reëel zijn: 90% van alle mensen die bijvoorbeeld een supermarkt bezitten, of gewilde technologische kennis heeft, zijn
  a) zelf mens met levensbehoeften, waar hij/zij anderen voor nodig heeft
  b) zelf mens met een enorm netwerk aan geliefden, vrienden, collega's etc. waartegen je echt niet zegt: jullie krijgen niets, want ik ben alleen maar geïnteresseerd in macht.
  c) in bezit van een sleutel voor die winkel, of het kantoorpand, of...... etc.....
  @'De macht zorgt binnen een maand dat de pleuris uitbreekt (vrij vertaald):'

  Mocht de macht inderdaad het spelletje zo ver door gaan voeren, bedenk dan, dat alles wat we voor 'derdewereld' landen gemaakt hebben, nu dus zelf ook kunnen gebruiken.

  De TU-Delft is rietjes aan het ontwikkelen (of misschien zijn ze al klaar?), waarmee je het meest smerige water kunt drinken, door een miniscuul zuiveringssysteempje dat in het rietje zit. Kan je dus overal mee naar toe nemen.
  Er zijn kookapparaatjes die op zonlicht gaan.
  Kleine pc-tjes die op 'aanzwengel energie' gaan.
  Etc. etc. etc. etc.

  Voedsel verbouwen we in onze tuintjes, of op de grasvelden hier bij het water in mijn stad.

  Overal liggen nog wel voorraden van grondstoffen etc., dus we kunnen nog even vooruit, terwijl we een herstart maken.

  We gaan zo snel mogelijk deze snel groeiende boom planten:
  http://www.miracletrees.org/moringaboom...

  Als de rioleringen niet meer werken, dan ga je in jouw eigen wijk even alle deuren langs om een afspraak te maken waar iedereen naar het toilet gaat, een plek waar alles makkelijk te begraven is.

  En mocht het te koud worden, dan kappen we een paar bomen.

  En ondertussen gaan we met lets-systemen of het Overvloedsprincipe gewoon verder leven.

  Er zijn mensen die heel veel kennis hebben van de geneeskracht van de natuur. Hun dienst ga ik dan misschien wel inkopen.

  En vanaf dan zijn we opnieuw begonnen.

  Mochten de machthebbers nu echt bronnen gaan afsluiten etc: dat houden ze maar 3 dagen vol. En dan beginnen ze zelf, en de mensen om hen heen, die hen 'steunen', zelf ook het leven te verliezen. De steuners verlaten de macht, rebelleren, en zetten alles weer in gang.

  3 dagen duurt het. Hooguit.

  Sommigen zeggen dat de macht ergens 'ondergronds' een nieuw leven heeft opgebouwd, en dan dus WEL kan overleven.

  Nou, da's mooi. Als ze dan weg zijn, dan stellen wij gewoon die bronnen weer open, samen met alle mensen die daar al jaren werken, en gaan we weer aan de slag.

  Lekker de spirit van het leven door je lendenen heen voelen stromen.

  Ik krijg er helemaal zin in ;)!

  uit: http://zaplog.nl/zaplog/article/geloof_h.. Astrid (E-mail ) (URL) - 04-10-’08 09:53
  Hoi Els,

  Hoe is tie?
  Omdat ik al mijn sites ga verwijderen, wil ik jou verzoeken of dit artikel van mij, hier ook verwijderd kan worden.

  Al het 'weten' wat ik samen met anderen afgelopen jaren vergaard heb, komt binnenkort op een nieuwe site, waar geen namen meer aan verbonden zijn.

  Alvast bedankt, en bedankt dat het vergaren ook via Nissaba kon!

  Astrid astrid - 24-04-’10 17:32


  (optioneel veld)
  (optioneel veld)

  Persoonlijke info onthouden?
  Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.


 • Alle godinnen

  Ga naar alle godinnen op de oude site.

  Laatste reacties

  Ben Veldstra: Hallo Els, Ik zou graag van jou of lezers willen horen of ze me iets kunnen vertellen, over de betek…
  Fried van Bijnen: Uit de vraag: "bestaan er geniale vrouwen dan ???" door Knox op 16-04-’08 om 21:01 uur, leid ik af da…
  E. Verel: Mijn achternaam is een levend monument voor de godin,met haar vele verbasteringen, als Vrel, Verhel, …
  Prof. MUSTER: Inmiddels is het Delftse Sprookjesmuaseum opgeheven, 4 Andere Musea in Delft boden geen extra-Museumr…
  Prof. MUSTER: Ik ben natuurlijk geen expert in Sankrit Pakrit Kanada of Urdu maar deze tekens lijken bijna dezelfde…
  andries oost: Kritiek en reflectie Er was wel een goed stuk van Els Geuzebroek, waar ik op zou willen reageren. Wat…
  Fried: Prachtig artikel heb je gevonden, Els. Philipke heeft er jammer genoeg nog steeds geen antwoord op ge…
  Marleen: Ben examen iconografie aan het studeren, bedankt vo0r de uitbreidng van het thema

  Reorganisatie

  Op dit moment worden alle godinnen overgezet naar een nieuwe database. Omdat dat veel werk is, zal het een tijd duren voor alles is overgezet. Veel crosslinks gaan nog terug naar de oude pagina's omdat eerst alle entries moeten worden toegevoegd.
  Voor suggesties en commentaar kun je terecht op het forum.

  Video's

  Woensdag 09 September 2009 at 11:33 pm


  Forum | Pivotx Homepage | Pivot Forums | Extensies | Pivotx Boek