-->
godinnen en beeldvorming op nissaba

Godinnen en beeldvorming
home | info | artikelen alfabetisch | godinnen index | forum | contact |

Nissaba weblog

Op het weblog van Nissaba worden religieuze en mythologische beeldvorming, rolpatronen, vooroordelen en stereotiepen tegen het licht gehouden. Laat je niet langer in een hokje duwen en wees jezelf.

Godinnen

Religie, mythologie en beeldvorming. Godinnen uit de hele wereld op Nissaba.

Alle artikelen

Lees de Alfabetische lijst.

 


 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

Ahhotep - twee Egypti… | Home | Elkaar in kracht late… |

Godinnenspektakel: Vaderschap & Zorg

Donderdag 02 Oktober 2008, 10:02 pm - Categorie: maatschappij Persbericht, Amsterdam, 3 oktober 2008 - Het Godinnenspektakel, de nieuwe emancipatiebeweging voor vrouw en man heeft deze maand als thema ‘Vaderschap & Zorg’.

Zorgparticipatie van de man

Omdat mannen niet evenredig veel zorgen als vrouwen of evenredig veel tijd aan de opvoeding en verzorging van hun kinderen besteden, wordt er te vaak gedacht dat dit voortkomt uit een gebrek aan motivatie aan de kant van de man. Mannen willen vast niet meer zorgen zegt men, anders zouden ze het wel doen.
In de combinatie-economie waar minister Plasterk over schrijft in het ‘Plan voor de man’ en de Emancipatienota ‘Meer kansen voor vrouwen’ is een strikte scheiding van arbeid en zorg niet meer mogelijk. Veel mannen die levenslang full-time buitenshuis hebben gewerkt geven achteraf aan dat zij hun kinderen erg hebben gemist. Als zij het over hadden kunnen doen hadden zij graag andere keuzen gemaakt. De mannen die om welke reden dan ook hun zorgparticipatie hebben vergroot, ontdekken vaak tot hun verassing hoeveel bevrediging zij uit zorgarbeid putten. Mensen die arbeid en zorg met elkaar in balans weten te brengen, blijken het meest tevreden te zijn. Deze tevredenheid vertaald zich weer terug naar de werkvloer in hogere productiviteit en loyaliteit naar de werkgever als deze een gedegen zorgfaciliterend beleid voert. Want wie loopt er niet een stapje harder voor de baas die rekening met zijn/haar personeel houdt?

Dubbel moraal

Willen we dat mannen beter zorgarbeid en betaalde arbeid kunnen combineren, dan zal de status en de economische waardering van zorg verhoogd dienen te worden. Er speelt hier een beetje een dubbele moraal. Als maatschappij hebben we vrouwen jarenlang verteld dat deze bezigheden geen waarde hadden en feitelijk een verspilling van haar tijd en intelligentie waren. Dit negatieve imago moet nu ongedaan gemaakt worden, als we willen dat mannen in de rij gaan staan om hun zorgaandeel te vergroten. Zorgarbeid heeft een intrinsieke waarde waar betaalde arbeid niet aan kan tippen. Natuurlijk kent het monotone, zich steeds herhalende werkzaamheden, datzelfde kan echter ook gezegd worden van de meeste betaalde banen.

Verder als we mannen willen stimuleren meer van hun beschikbare tijd in zorgarbeid te investeren, dan zullen we op moeten houden met het marginaliseren van de zorgarbeiders. Veel mannen kunnen zich in het huidige systeem niet veroorloven om hun zorgparticipatie te verhogen of zelfs als zij moeten, langdurig te combineren met betaald arbeid. Simpelweg omdat zorgarbeid nu voornamelijk voor rekening komt van de zorgverlener. Dit zie je omgedraaid in het feit dat veel vrouwen part-time werken om de combinatie werkbaar te maken, met als gevolg dat door de marginalisatie van zorgarbeiders, vrouwen onvoldoende economisch onafhankelijk kunnen zijn. Kortom, zorgarbeid kost de zorgverlenende tijd en geld. Tijd die niet in betaalde arbeid geïnvesteerd kan worden, en geld dat verloren gaat door de gemiste uren op de arbeidsmarkt en de ontbrekende compensatie voor de geleverde zorgarbeid.

Een persoonlijke keuze?

Om de discussie nog troebeler te maken wordt dan vaak geroepen dat zorgarbeid een persoonlijke keuze is. Je kunt het immers ook uitbesteden. Maar kun je affectieve zorg uitbesteden? De huidige situatie in de zorgsector is zodanig dat de professionele zorgverleners het zo druk hebben dat zelfs verzorgingstaken in gedrang komen, laat staan dat zij de tijd hebben om hun cliënten de affectieve zorg te geven die zij zouden willen. Daarnaast is het bijvoorbeeld in stervensbegeleiding de vraag of een mens een dergelijke kans wil laten liggen, om de geliefde te begeleiden en te verzorgen in de laatste dagen van zijn of haar leven. De veiligheid en geborgenheid die de stervende geboden kan worden, door de begeleiding van een geliefde in een voor veel mensen zo’n angstige situatie als de transitie naar de dood. Maar ook de verrijking voor de stervensbegeleider, om de laatste dagen van het leven van een geliefde te kunnen en mogen delen.

Samen dragen

Er zijn in alle sectoren goede uniforme zorgarbeidafspraken noodzakelijk zodat zorgarbeidverleners niet meer afhankelijk zijn van individuele onderhandelingskracht om zorgverlof te verkrijgen. Tevens dienen er duidelijke richtlijnen te komen over de duur van het verlof en het doorbetaald krijgen van verlof. Veel zorgverlenenden dreigen door de hoge druk zelf uit te vallen door ziekte of het nemen van ontslag, wat een voorkombaar verlies betekent voor mens en maatschappij.

Het vraagt van werkgevers een mentaliteitsverandering, omdat zorgarbeid nu onlosmakelijk verbonden is met elke medewerker. De voormalige kostwinner werd nog door zijn zorgende partner van zijn zorgverplichtingen ontheven en dus had de werkgever geen ‘last’ van de zorgverplichtingen van werknemers. In een combinatie-economie heeft elke werknemer potentiële zorgverplichtingen en dienen bedrijven hier rekening mee te houden. Zelfs mensen zonder kinderen ontkomen eveneens niet aan zorgen, bijvoorbeeld voor een zieke partner, ouder of andere dierbare.

Een man met een doodzieke vrouw onder chemobehandeling, met twee angstige kinderen omdat mama te ziek is om nog voor hun te kunnen zorgen, zo’n man moet zich niet ook nog eens druk moeten maken over of zijn baan op het spel staat en of als hij zorgverlof opneemt, er onvoldoende inkomsten zijn. Als maatschappij is het onze taak gezinnen als deze te ondersteunen, het kan namelijk een ieder van ons overkomen. Het is een collectief risico dat we als samenleving moeten dragen.

Hetzelfde geldt voor de discussie over vaderschapsverlof. Vaders zijn net zo belangrijk in een opvoeding als moeders. Een goede hechting tussen vader en kind is van groot maatschappelijk belang omdat het van invloed is op de mate van zorg die de vader aan zijn kind zal leveren. Daarnaast is een goed gehecht kind minder risicovol voor het belasten van de samenleving in medische of justitiële zin. Kosten die wij als maatschappij anders ook zouden moeten dragen.

Meeste omliggende EU-landen hebben al goede wetgeving die zorgarbeid faciliteert. Nederland loopt op dit gebied enorm achter. De FNV heeft een aantal innovatieve voorstellen over hoe we zorgarbeid meer verantwoord met betaald arbeid kunnen combineren.
Hun voorstel is te lezen op het Godinnenspektakel burgerinitiatief

Op het Mannen Forum van het Godinnenspektakel kunnen mannen met elkaar discussiëren omtrent de emancipatiethema’s van de man.

[Einde persbericht]

| | Auteur: godinnennetwerk

Dit artikel is keer gelezen.

Geen reacties(optioneel veld)
(optioneel veld)

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.


Alle godinnen

Ga naar alle godinnen op de oude site.

Laatste reacties

Cologne escort ag…: Thanks for sharing this content! https://cocoon-es cort.com/escort-cologne..
Ben Veldstra: Hallo Els, Ik zou graag van jou of lezers willen horen of ze me iets kunnen vertellen, over de betek…
Fried van Bijnen: Uit de vraag: "bestaan er geniale vrouwen dan ???" door Knox op 16-04-’08 om 21:01 uur, leid ik af da…
E. Verel: Mijn achternaam is een levend monument voor de godin,met haar vele verbasteringen, als Vrel, Verhel, …
Prof. MUSTER: Inmiddels is het Delftse Sprookjesmuaseum opgeheven, 4 Andere Musea in Delft boden geen extra-Museumr…
Prof. MUSTER: Ik ben natuurlijk geen expert in Sankrit Pakrit Kanada of Urdu maar deze tekens lijken bijna dezelfde…
andries oost: Kritiek en reflectie Er was wel een goed stuk van Els Geuzebroek, waar ik op zou willen reageren. Wat…
Fried: Prachtig artikel heb je gevonden, Els. Philipke heeft er jammer genoeg nog steeds geen antwoord op ge…

Reorganisatie

Op dit moment worden alle godinnen overgezet naar een nieuwe database. Omdat dat veel werk is, zal het een tijd duren voor alles is overgezet. Veel crosslinks gaan nog terug naar de oude pagina's omdat eerst alle entries moeten worden toegevoegd.
Voor suggesties en commentaar kun je terecht op het forum.

Video's

Woensdag 09 September 2009 at 11:33 pm


Forum | Pivotx Homepage | Pivot Forums | Extensies | Pivotx Boek