-->
godinnen en beeldvorming op nissaba

Godinnen en beeldvorming
home | info | artikelen alfabetisch | godinnen index | forum | contact |

Nissaba weblog

Op het weblog van Nissaba worden religieuze en mythologische beeldvorming, rolpatronen, vooroordelen en stereotiepen tegen het licht gehouden. Laat je niet langer in een hokje duwen en wees jezelf.

Godinnen

Religie, mythologie en beeldvorming. Godinnen uit de hele wereld op Nissaba.

Alle artikelen

Lees de Alfabetische lijst.

 


 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

Eerste geschreven bewijs voor geloof van gescheiden ziel uit ijzertijd

Vrijdag 11 2008, 12:00 am - Categorie: nieuws De tekst op een grafmonument uit de ijzertijd gevonden in Zuidoost-Turkije toont dat mensen hier geloofden dat de ziel was gescheiden van het lichaam. Zij geloofden dat de ziel voortleefde in de grafsteen.
De steen werd gevonden bij de plaats Zincirli, waar zich in de oudheid de plaats Sam'al bevond. Hij was van een hooggeplaatste persoon met de naam Kuttamuwa, die werkte aan het hof van de koning Panamuwa in de achtste eeuw v.o.j.

De tekst luidt: "Ik, Kuttamuwa, dienaar van Panamuwas, hield toezicht op het maken van deze voor mijzelf bedoelde steen toen ik nog leefde. Ik plaatste hem in een eeuwige kamer (?) en organiseerde een feest in deze kamer: een stier voor [de stormgod] Hadad,... een ram voor [de zonnegod] Shamash, ... en een ram voor mijn ziel die zich in deze stele bevindt. ..."

De tekst was geschreven in een schrift dat was afgeleid van het Fenicische alfabet en een plaatselijk, West-Semitisch dialect dat verwant was aan het Aramees en Hebreeuws. De afbeelding toonde de hooggeplaatste dienaar zittend op een stoel met een glas wijn in de hand, achter een goed gedekte tafel, waarmee het goede leven in het hiernamaals werd gesymboliseerd. Zijn nakomelingen werden geacht zijn voedseloffers te onderhouden.

De vondst laat zien dat Sam'al, dat lag op het grensgebied tussen Syrië en Antaolië, zowel Indo-Europese als Semitische culturele kenmerken bezat. De namen van de dienaar en zijn koning waren een herinnering aan het eerder Hittitische rijk, dat eeuwen eerder was gesticht door Indo-Europese migranten. Maar tegen de achtste eeuw spraken zij hier een west-Semitische taal. De semitische traditie ging ervan uit dat de ziel zich in het gebeente bevond, maar omdat de overledene waarschijnlijk was gecremeerd, verplaatste de ziel zich naar de speciale grafsteen.

Lees verder

Els Geuzebroek Vrijdag 11 2008 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties
Gebruikte Tags: , ,

Graf met oudste bewijs van leven in gezinsverband gevonden

Dinsdag 11 2008, 12:00 am - Categorie: nieuws In een grafveld bij Eulau in Saxen (Midden-Duitsland) werd een graf van 4600 jaar oud gevonden, waarin de overblijfselen van een man, een vrouw en twee kinderen waren begraven. Uit DNA-onderzoek bleek dat het om een gezin van vader, moeder en kinderen ging. Dit is het eerste bewijs dat aantoont dat in de steentijd het leven in gezinsverband al voorkwam.
In het grafveld waren nog menselijke resten van negen andere mensen gevonden. Ze waren allemaal door geweld om het leven gekomen. Ook vertoonden ze sporen van al genezen wonden, die op eerder geweld duidden.
In de andere graven kwamen geen familierelaties voor die duidden op een gezinsstructuur. Wanneer het gezin begon te ontstaan is nog altijd niet zeker. Uit indirecte bewijzen is wel afgeleid dat het rond deze tijd in Midden-Europa al voorkwam, maar dit is het eerste directe bewijs.

Lees verder

Els Geuzebroek Dinsdag 11 2008 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties

Resten 6500 jaar oud dorp in Griekenland gevonden

Dinsdag 11 2008, 12:00 am - Categorie: nieuws Archeologen hebben in Griekenland de ruïnes van een neolithische boerengemeenschap gevonden. Het dorp in Thessalië, met huizen van hout en ongebakken kleistenen, werd 6500 jaar geleden bewoond. De muren waren gemaakt van takken en bedekt met klei. Het dorp was verwoest door een brand, waardoor de klei werd gebakken en de indrukken van het hout en plantaardig materiaal bewaard werden gebleven.
Er werden potten, stenen bijlen, benen werktuigen en beeldjes van klei gevonden.
De restanten werden ontdekt toen er een gasleiding werd aangelegd.

Lees verder

Els Geuzebroek Dinsdag 11 2008 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties

Zuuraanvallen op Afghaanse schoolmeisjes

Zaterdag 11 2008, 12:00 am - Categorie: nieuws In Afghanistan hebben fundamentalistische islamitische strijders meisjes zuur in het gezicht gespoten omdat ze naar school gingen. Als gevolg van deze aanvallen houden steeds meer ouders de meisjes weg van school. Ook de docenten blijven weg van de scholen.
In Afghanistan zijn aparte scholen voor meisjes, omdat mannen en vrouwen volgens de fundamentalistische islam niet met elkaar om mogen gaan. Nog fundamentalistischere moslims willen dat meisjes helemaal niet naar school gaan en proberen het te beletten door het zaaien van angst. Op de morgen van 12 november werden schoolgaande meisjes belaagd door mannen op motoren, die de meisjes zuur in het gezicht spoten. De schoolmeisjes zijn te herkennen omdat ze speciale uniformen en sluiers moeten dragen.
Hoewel niemand de aanslagen heeft opgeëist, worden door de overheid de talibanstrijders aangewezen. Ouders willen dat de overheid meer doet om de veiligheid van schoolmeisjes te waarborgen.

Lees verder

Els Geuzebroek Zaterdag 11 2008 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties

Grote piramide misschien van binnenuit gebouwd

Donderdag 11 2008, 12:00 am - Categorie: nieuws Een verzegelde ruimte in de Grote Piramide in Egypte kan misschien een bijdrage leveren aan de oplossing voor de vraag hoe de piramide is gebouwd.


Er zijn verschillende theorieën, maar die zijn tot nu toe niet ondersteund door bewijzen. Een Franse architect, Jean-Pierre Houdin, denkt dat de kleine ruimte de theorie kan ondersteunen dat de piramide van binnenuit was gebouwd, via een inwendige spiraalvormige hellende weg waarover de steenblokken omhoog zijn getransporteerd. De basis van de helling zou later weer afgebroken zijn om te dienen als materiaal voor het bouwen van de top.

Om het mogelijk te maken met de blokken de hoek over de helling te kunnen nemen, zouden de hoekruimtes open moeten blijven.

Er zijn nooit ontdekkingen over het inwendige van de piramide gedaan die deze theorie ondersteunen, maar misschien is er toch de mogelijkheid dat een bepaald diagram, dat is gemaakt door een team uit de jaren tachtig dat onderzoek deed naar verborgen kamers in de piramide, de spiraalvormige helling weergeeft. Zij brachten de dichtheid van de piramide in kaart met behulp van een techniek die microgravimetrie wordt genoemd, waarbij de sterkte van zwaartekrachtvelden wordt gemeten. Een diagram waarop een spiraalvormige structuur naar voren lijkt te komen, dat door dit team aanvankelijk niet werd begrepen, wordt nu in verband gebracht met de theorie van Houdin.
Echt bewezen is de theorie hiermee niet. De Egyptische autoriteiten zouden toestemming moeten geven om een reeks opnames te maken met een infraroodcamera, om zo verschillen in materialen en temperaturen te kunnen registreren. Dat zou volgens Houdin voldoende bewijs leveren.

Lees verder

els-geuzebroek Donderdag 11 2008 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties
Gebruikte Tags: ,

Miriam Makeba overleden

Donderdag 11 2008, 12:00 am - Categorie: nieuws Op maandag 10 november overleed de Afrikaanse zangeres Miriam Makeba op 76-jarige leeftijd aan een hartaanval na een optreden in Italië.

De Zuid-Afrikaanse zangeres, die in 1932 in Johannesburg was geboren, was mede populair vanwege haar strijd tegen de apartheid. Nadat het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime haar in de jaren zestig een terugreisvisum weigerde en ze in Amerika in ballingschap leefde, groeide haar populariteit en werd ze een ster van wereldfaam. Niet alleen dankzij haar zang, maar ook als activiste vestigde ze de aandacht op zich. Ze streed tegen de apartheid, maar zette zich ook in voor straatkinderen en anti-drugsprojecten.

Lees verder

Els Geuzebroek Donderdag 11 2008 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties

Grave Creek steen uit West Virginia is bewezen vervalsing

Donderdag 11 2008, 12:00 am - Categorie: nieuws Een steen die in 1835 in West-Virginia was opgegraven en die zou kunnen aantonen dat er al oude contacten tussen de oude en nieuwe wereld bestonden is een vervalsing. Inscripties op de steen werden geïdentificeerd als verschillende alfabetische tekens uit Eruopa, zoals Keltisch-Iberisch of Fenicisch. Hoewel de herkomst niet onomstotelijk kon worden aangetoond, werd hij soms opgevat als bewijs dat er in Amerika al eerder contacten met de oude wereld hadden bestaan. In het verleden was al vaker geopperd dat het om een hoax ging, maar er zijn ook wetenschappers geweest die hebben getracht de herkomst van de tekens te bepalen.

Tijdens de jaarlijkse vergadering van de West Virginia Archeological Society betoogde de antropoloog David Oestreicher dat hij het bewijs had gevonden dat de steen een vervalsing is. De bron voor de verwarrende mix van tekens vond hij in een boek uit de 18e eeuw over de 'onbekende letters op de oudste munten en Spaanse monumenten'. Alles wat op de steen voorkwam, inclusief fouten in de opeenvolgende lettertekens, was ook in dit boek te vinden. Oestreicher vermoedt dat de fraudeur de financier van het opgravingsproject was, de arts James W. Clemens, omdat hij teleurgesteld was dat er niets van historische waarde werd gevonden.

Lees verder

Els Geuzebroek Donderdag 11 2008 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties

Emancipatiebrieven bevestigen clichés - Opinie - de Volkskrant

Donderdag 11 2008, 12:00 am - Categorie: nieuws In de Volkskrant loopt al een poosje een briefwisseling tussen de conservatief-reactionaire filosoof Andreas Kinneging en de onafhankelijke, progressieve moslim Naema Tahir, waarin zij de verschillen tussen man en vrouw bespreken. Het resultaat blijkt geen interessant debat tussen progressieve en conservatieve opvattingen over man en vrouw te zijn geworden, maar lijkt meer op het onderstrepen van achterhaalde, generaliserende beeldvorming. Beide schrijvers trachten cultureel bepaalde beeldvorming te verklaren vanuit biologisch bepaalde verschillen.
Twee docenten genderstudies aan de Universiteit van Amsterdam, Saskia Poldervaart en Maruja Bobo Remijn, ondergraven een aantal aannames van het duo door een samenvatting te geven van de geschiedenis van de beeldvorming en het feminisme en de tijdsgebonden ideeën over sekseverschillen en seksuele driften.

Lees verder

Els Geuzebroek Donderdag 11 2008 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties
Gebruikte Tags:

Al Aqsamoskee in Jeruzalem mogelijk gebouwd op een Byzantijnse kerk

Donderdag 11 2008, 12:00 am - Categorie: nieuws In een oud fotoarchief uit de jaren dertig van de archeoloog R.W. Hamilton, die op de Tempelberg in Jeruzalem onderzoek heeft gedaan naar de Al Aqsamoskee, werd een foto ontdekt van een mozaïekvloer uit deze moskee die waarschijnlijk van een Byzantijnse kerk of klooster is. De mozaïeken vloer bevond zich onder het Umayyadische niveau van het gebouw.
De opgravingen werden uitgevoerd nadat de moskee schade had opgelopen door een paar aardbevingen in deze periode. Hamilton documenteerde het werk dat hij had gedaan voor een structureel onderzoek naar de geschiedenis van de moskee.
Een soortgelijke vloer bevindt zich in de Geboortekerk in Jeruzalem.

De foto's werden gevonden door de Israëlische archeoloog Zachi Zweig. Het bestaan van een dergelijke openbaar gebouw op de Tempelberg wordt volgens hem in historische teksten niet genoemd, waardoor de vondst een verrassing was. Volgens Byzantijnse pelgrims zou het gebied in die tijd verlaten zijn. De vloer kan ook geen deel zijn geweest van de vroegste Al Aqsamoskee, want die zou van hout zijn geweest.
Volgens de mozaïekexpert Dr. Rina Talgam dateert de vloer uit de vijfde tot zevende eeuw.

Lees verder

Els Geuzebroek Donderdag 11 2008 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties
Gebruikte Tags: , , , ,

sekseverschillen vooral bepaald door vooroordelen bij opvoeding

Dinsdag 12 2008, 12:00 am - Categorie: nieuws Baby's van drie tot vijf maanden vertonen al een sekseverschil in ruimtelijk inzicht. De oorzaak hiervan is niet zoals vaak wordt beweerd evolutionair bepaald, maar komt omdat jongens en meisjes al op deze prille leeftijd anders worden behandeld. Ook de hormonen spelen een rol. Dat stellen de wetenschappers David Moore en Scott Johnson, en Paul Quinn en Lynn Liben - die voor het eerst bij zulke jonge kinderen bewijs vinden voor dit bekende verschil tussen mannen en vrouwen.
Volgens de wetenschappers is het een mythe dat jongens een betere aanleg voor ruimtelijk inzicht zouden hebben doordat mannen in het prehistorische verleden op mammoeten hebben gejaagd. Tegenwoordig gelooft men niet meer dat mannen joegen op groot wild. Waarschijnlijker waren onze voorouders verzamelaars en aaseter, en jaagden ze op klein wild.

De stereotiepe ideeën over mannen en vrouwen een rol spelen komen tegenover baby's al tot uiting zodra iemand weet of het gaat om een meisjebaby of een jongetjesbaby. Ze worden dan anders benaderd, en er wordt anders gereageerd op hun emoties. Dat leidt tot een andere houding tegenover de omgeving. De verschillende behandeling komt volgens de wetenschappers niet door verschillend gedrag van jongens en meisjes, maar door vooroordelen die ouders hebben over het geslacht van de baby, die bepalen hoe de baby wordt gestimuleerd. Het is bekend dat vrouwen hun tekortschietende ruimtelijke inzicht op peil hebben zodra ze daarin oefenen.

Lees verder

Els Geuzebroek Dinsdag 12 2008 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties
Gebruikte Tags:

Alle godinnen

Ga naar alle godinnen op de oude site.

Laatste reacties

Ben Veldstra: Hallo Els, Ik zou graag van jou of lezers willen horen of ze me iets kunnen vertellen, over de betek…
Fried van Bijnen: Uit de vraag: "bestaan er geniale vrouwen dan ???" door Knox op 16-04-’08 om 21:01 uur, leid ik af da…
E. Verel: Mijn achternaam is een levend monument voor de godin,met haar vele verbasteringen, als Vrel, Verhel, …
Prof. MUSTER: Inmiddels is het Delftse Sprookjesmuaseum opgeheven, 4 Andere Musea in Delft boden geen extra-Museumr…
Prof. MUSTER: Ik ben natuurlijk geen expert in Sankrit Pakrit Kanada of Urdu maar deze tekens lijken bijna dezelfde…
andries oost: Kritiek en reflectie Er was wel een goed stuk van Els Geuzebroek, waar ik op zou willen reageren. Wat…
Fried: Prachtig artikel heb je gevonden, Els. Philipke heeft er jammer genoeg nog steeds geen antwoord op ge…
Marleen: Ben examen iconografie aan het studeren, bedankt vo0r de uitbreidng van het thema

Reorganisatie

Op dit moment worden alle godinnen overgezet naar een nieuwe database. Omdat dat veel werk is, zal het een tijd duren voor alles is overgezet. Veel crosslinks gaan nog terug naar de oude pagina's omdat eerst alle entries moeten worden toegevoegd.
Voor suggesties en commentaar kun je terecht op het forum.

Video's

Woensdag 09 September 2009 at 11:33 pm


Forum | Pivotx Homepage | Pivot Forums | Extensies | Pivotx Boek
Forum | Pivotx Homepage | Pivot Forums | Extensies | Pivotx Boek