-->
godinnen en beeldvorming op nissaba

Godinnen en beeldvorming
home | info | artikelen alfabetisch | godinnen index | forum | contact |

Nissaba weblog

Op het weblog van Nissaba worden religieuze en mythologische beeldvorming, rolpatronen, vooroordelen en stereotiepen tegen het licht gehouden. Laat je niet langer in een hokje duwen en wees jezelf.

Godinnen

Religie, mythologie en beeldvorming. Godinnen uit de hele wereld op Nissaba.

Alle artikelen

Lees de Alfabetische lijst.

 


 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

Rouvoet: seksmoraal jeugd losgeslagen

Zaterdag 11 Oktober 2008, 12:00 am - Categorie: nieuws Minister Rouvoet, vertegenwoordiger van een regeringspartij op wie niemand heeft gestemd, klaagt de seksuele moraal van de jeugd aan, naar aanleding van de documentaire documentaire Sex Sells. Daarin werd door jongeren op een oppervlakkige manier over seks gesproken. Traditioneel hebben christelijke leiders en beleidsmakers altijd een afkeer gehad van vrouwelijke autonomie, met name op het gebied van seksualiteit. Met onderdrukking van vrouwen en minachting voor het vrouwelijke geslacht hadden ze altijd minder problemen.

Het is dan ook opmerkelijk dat nu meisjes zonder te worden gedemoniseerd en verketterd seks kunnen hebben een christelijke minister zich opeens zorgelijk uitspreekt over de minderwaardige behandeling van vrouwen. Maar in plaats van de minachting voor vrouwen aan te pakken, spreekt de minister zich uit over foute seks. Hij promoot geen positiever beeld van vrouwen onder mannen, maar hij stelt onze seksuele moraal aan de orde en promoot de 'echte liefde'.

Met liefde is niets mis. Er is iets mis met het idee dat losse, oppervlakkige seks een probleem is van onze maatschappij. Het probleem is dat de door het christendom aangewakkerde afkeer van vrouwen en vrouwelijke seksualiteit nog altijd sporen nalaat in onze maatschappij. In plaats van jongeren die hun seksualiteit ontdekken te steunen, worden ze gedemoniseerd en als slecht neergezet, zo de onzekerheid vergrotend. In plaats van het voor hoer uitmaken van meisjes en de manier waarop vrouwen in veel media uitsluitend als seksobject worden neergezet aan te pakken, wordt de seksualiteit van de jongeren zelf tot negatief speerpunt gemaakt.

Als de overheid zich toch met het handelen van burgers wil bemoeien, doe dan iets aan de uitverkoop van vrouwen in de media, en zorg dat er meer vrouwen met gezaghebbende functies in de media en het onderwijs te zien zijn. Plus promoot het idee onder jongeren dat meisjes beschikken over hun eigen lichaam, en dat ze geen goedkope hoeren of foute vrouwen zijn als ze seks hebben. Vrouwen en meisjes zijn méér dan seks, maagden, echtgenoten en moeders of hoeren. Dat is het gereduceerde vrouwbeeld dat door christendom is verspreid, en wat nu weer door moslims wordt geherintroduceerd.

Rouvoet en de zijnen zijn niets meer dan een traditionele baarmoederbeschermers die het niet kunnen verkroppen dat mannen geen zekerheid hebben over het vaderschap. Die verhalen over deugdzaamheid en 'liefdeloze relaties' dienen alleen om zijn patriarchale angst te verhullen. Daarom wordt iedereen gedemoniseerd en verketterd die daar wat minder waarde aan hecht.

We hebben niet op deze vreselijke, seksistische partij gestemd. Waarom worden we er dan door geregeerd?

Bron: volkskrant.nl

Els Geuzebroek Zaterdag 11 Oktober 2008 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties
Gebruikte Tags: , ,

GroenLinks wil ruimer en betaald zorgverlof

Vrijdag 11 Juli 2008, 4:48 pm - Categorie: nieuws Dinsdag 4 november 2008 - Het zorgverlof moet voortaan betaald worden. Dat zeggen Ineke van Gent en Jolande Sap. Ook moet het recht op zorgverlof worden uitgebreid, zodat mensen ook kunnen zorgen voor een zieke vriend of vriendin. Door het zorgverlof voortaan uit te betalen, wordt de regeling toegankelijker voor mannen en voor mensen met een laag inkomen. Ook wil GroenLinks een einde maken aan de ongelijke positie van alleenstaanden. Als het gaat om zorg zijn die vaak aangewezen op hun vriendenkring. En de huidige regelgeving laat zorgverlof voor vrienden of vriendinnen niet toe. Ineke van gent en Jolande Sap hebben daarom een voorontwerp-initatiefwet opgesteld, die Sap tijdens de begrotinsbehandeling van Volksgezondheid gaat aanbieden aan staatssecretaris Bussemaker.

Els Geuzebroek Vrijdag 11 Juli 2008 at 4:48 pm | | nieuws | Geen reacties
Gebruikte Tags: ,

Rouvoet komt niet los van de moederschapscultuur

Vrijdag 11 Juli 2008, 12:00 am - Categorie: nieuws De gezinsnota van minister Rouvoet legt het hele probleem van kinderopvang weer bij de vrouw, vindt GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent.
Minister Rouvoet kwam afgelopen week met zijn gezinsnota en met plannen om gezinsvriendelijk werken mogelijk te maken. Maar de echte problemen lost hij niet op.
Er heerst in Nederland een moederschapscultuur. Familie, vrienden en buren vragen niet de vader maar de aanstaande moeder of ze blijft werken en hoeveel dagen de kleine dan naar de crèche moet. En niet de vader maar de moeder krijgt dan soms te horen ’Oei, 4 dagen, wat veel. Waarom neem je dan kinderen?’.

Bron: (http://www.trouw.nl)

Els Geuzebroek Vrijdag 11 Juli 2008 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties
Gebruikte Tags: , , ,

Twaalfduizend jaar oud skelet van vrouwelijke sjamaan gevonden in Israel

Vrijdag 11 Juli 2008, 12:00 am - Categorie: nieuws In een graf de grot Hilazon Tachtit in Israel is het 12000 jaar oude skelet gevonden van een vrouw die mogelijk een sjamaan was. Het lichaam van de vrouw bevond zich in een vreemde positie, en was omgeven door dierlijke overblijfselen, waaronder 50 schilden van schildpadden, en een menselijke voet. Verder lagen er restanten van een wild varken, een adelaar, een koe, een luipaard en marters.
Volgens de archeologe Leore Grosman van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem duidt dit erop dat zij een uitzonderlijke positie had en waarschijnlijk een sjamaan was. Sjamanen hadden de functie van bemiddelaar tussen de levenden en de doden. Ze zijn gewoonlijk op een onderscheidende manier begraven, om hun aparte status en bestemming in het hiernamaals te benadrukken. Het graf toont volgens Grosman een van de vroegste concrete bewijzen voor religieus en spiritueel geloof.
Het graf maakt deel uit van een complex van graven die behoren tot de prehistorische Natuf-cultuur. Deze cultuur bestond van 15000 tot 11500 jaar geleden, en markeert een overgang van de verzamelcultuur naar een boerencultuur. In de loop van de tijd verschenen er steeds meer graven, wat erop kan wijzen dat men een groter belang ging hechten aan hoe de doden werden behandeld.
Grosman wijst erop dat zowel in oude als moderne sjamanengraven dierenresten voorkomen. De sjamanen zouden volgens het historische geloof kunnen communiceren met de geesten van de dieren.

Lees ook: http://sciencenow.sciencemag.org/cgi/content/full/2008/1103/2

Bron: www.sciencenews.org

Els Geuzebroek Vrijdag 11 Juli 2008 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties
Gebruikte Tags: ,

Wet is niet eerlijk voor lesbo met kinderwens

Vrijdag 11 Juli 2008, 12:00 am - Categorie: nieuws Een lesbisch stel met een kinderwens heeft bij de Commissie Gelijke Behandeling een klacht ingediend tegen het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) omdat het niet in aanmerking komt voor reageerbuisbevruchting. Het stel heeft zelf een donor gevonden maar kan desondanks niet in het ziekenhuis terecht. Het LUMC beroept zich op strenge wetgeving.

(http://www.volkskrant.nl)

Meer info: http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1086515.ece/Wet_is_niet_eerlijk_voor_lesbo_met_kinderwens

Els Geuzebroek Vrijdag 11 Juli 2008 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties

Byzantijnse schatten onder Istanboel opgegraven

Vrijdag 11 Juli 2008, 12:00 am - Categorie: nieuws Onder de grond van Yenikapi, een buitenwijk in Istanboel, is bij opgravingen een havengebied blootgelegd uit een lange historische periode, ondermeer de tijd de Romeinse keizer Theodosius I, die regeerde in de vierde eeuw, en daarvoor. Tot nu toe zijn ondermeer 32 houten schepen, skeletten uit de steentijd, munten, amforen en een mand kersen aan de oppervlakte gekomen.
Verder is er een neolithisch graf gevonden dat dateert van 6,000-6,500 v.o.j., met de lichamen van twee volwassenen en twee kinderen. Dit kan in verband worden gebracht met de historische nederzetting Çatalhöyük, dat ook uit deze tijd dateert.
De vondsten zijn van grote betekenis voor onze kennis van de geschiedenis. Volgens dr. Ismail Karamut, de directeur van het Archaeologisch Museum van Istanboel, moet de geschiedenis van de stad worden herschreven.

Bron: Byzantijnse schatten onder Istanboel opgegraven

Els Geuzebroek Vrijdag 11 Juli 2008 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties

Vaticaan wil dat homoseksualiteit in de wereld strafbaar blijft

Zaterdag 12 April 2008, 12:00 am - Categorie: nieuws Homoseksualiteit is strafbaar in ca. 90 landen, met straffen die variëren van gevangenisstraffen van enige jaren tot levenslang. In negen landen staat er zelfs de doodstraf op. Daarom wil de Franse minister van Mensenrechten en Buitenlandse zaken Rama Yade namens Europa een beroep op de VN doen om homoseksualiteit wereldwijd uit het strafrecht te halen.

Het Vaticaan protesteert hiertegen, en stelt dat ‘sodomieten hierdoor een geprivilegieerde groep dreigen te worden’. Woordvoerder Federico Lombardi zegt dat als het voorstel wordt aangenomen maatschappelijke of godsdienstige groeperingen van inbreuk op de mensenrechten kunnen worden beschuldigd. De aartsbisschop Celestino Migliore is bang dat het er toe zal kunnen leiden dat landen worden gedwongen om het homohuwelijk te erkennen.
Tussen 15 en 20 december komt Frankrijk met een oproep om aan de criminalisering van homosekualiteit een einde te maken. De motie is door 50 lidstaten ondertekend. Het Vaticaan wijst erop niet alleen te staan in het afwijzen van de mensenrechten.

Lees verder

Els Geuzebroek Zaterdag 12 April 2008 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties

Vadercentra voor emancipatie allochtone mannen

Zaterdag 12 April 2008, 12:00 am - Categorie: nieuws Minister Plasterk (Emancipatie) en minister Van der Laan (WWI) steken samen 2,4 miljoen euro in het opzetten van vadercentra voor emancipatie van allochtone mannen.
Traditionele opvattingen van mannen uit traditionele milieus belemmeren de emancipatie, participatie en integratie van vrouwen. Daarom is het van belang dat mannen en vaders worden bereikt en meegaan in het emancipatieproces.

Els Geuzebroek Zaterdag 12 April 2008 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties
Gebruikte Tags: , ,

Vulkaanuitbarsting Thera gedateerd in 1613 v.o.j.

Woensdag 12 Maart 2008, 12:00 am - Categorie: nieuws Met behulp van twee olijftakken is de vulkaanuitbarsting van het vulkaaneiland Thera in de Middellandse Zee gedateerd op het jaar 1613 v.o.j., met een foutmarge van plus of min 10 jaar. De takken, die waren begraven onder materiaal afkomstig van de vulkaanuitbarsting, maakten koolstofdatering mogelijk. Andere proeven met koolstofdatering komen met deze uitslag overeen. Anderzijds zou er ook archeologisch bewijs zijn dat erop wijst dat de uitbarsting pas plaatsvond na de stichting van het Egyptische Nieuwe Rijk door de 18e faraodynastie, rond het jaar 1530 v.o.j. De datering van de Egyptische geschiedenis is niet exact, maar hangt ondermeer af van relatieve historische gebeurtenissen van andere culturen en sommige gebeurtenissen die met absolute zekerheid kunnen worden gedateerd. De onderzoekers wijzen erop dat deze datering serieus conflicteert met de resultaten van de wetenschappelijke methode van de koolstofdatering en het archeologisch bewijs afkomstig uit de archeologische geschiedkunde. Beide kanten hebben sterke bewijzen die hun conclusies ondersteunen.

Het eiland Thera, dat tegenwoordig bekend is als Santorini, maakte deel uit van de zogenaamde Minoïsche beschaving die vooral bekend is van het eiland Kreta. Thera werd gedeeltelijk verzwolgen, en ook Kreta raakte zwaar beschadigd door de vloedgolven en de verontreiniging die de uitbarsting met zich meebracht. De Minoïsche beschaving raakte door de prehistorische ramp in verval en maakte zo'n 200 jaar later plaats voor een nieuwe cultuur die Myceens wordt genoemd, naar de Griekse stad Mycene die het centrum was van deze cultuur.
Dr. Walter Friedrich van de Deense universiteit van Aarhus en Dr. Walter Kutschera van de Oostenrijkse universiteit van Wenen maakten hun bevindingen bekend tijdens een event met de naam Enigma of Dating the Minoan Eruption - Data from Santorini and Egypt.

Lees verder

els-geuzebroek Woensdag 12 Maart 2008 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties
Gebruikte Tags: , ,

Verborgen stad in regenwoud van Peru gevonden

Woensdag 12 Maart 2008, 12:00 am - Categorie: nieuws In een uithoek van het regenwoud van de Amazone is een verborgen citadel gevonden waar ooit de legendarische Wolkenmensen of Wolkenkrijgers (Chachapoyas) zouden hebben gewoond. Dit volk van mensen met een blanke huid en blond haar is omstreeks de zestiende eeuw uitgestorven als gevolg van ziektes en oorlogen. Voor de komst van de Inca's hadden de Chachapoyas een koninkrijk dat zich uitstrekte door de Andes tot aan het noorden van het Amazonewoud. Toen de Spaanse kolonisten op het toneel verschenen vochten zij met de Spanjaarden tegen de Inca's, maar ze stierven zelf uit door de ziektes die door de kolonisten werden meegebracht.

Lees verder

Els Geuzebroek Woensdag 12 Maart 2008 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties

Alle godinnen

Ga naar alle godinnen op de oude site.

Laatste reacties

Ben Veldstra: Hallo Els, Ik zou graag van jou of lezers willen horen of ze me iets kunnen vertellen, over de betek…
Fried van Bijnen: Uit de vraag: "bestaan er geniale vrouwen dan ???" door Knox op 16-04-’08 om 21:01 uur, leid ik af da…
E. Verel: Mijn achternaam is een levend monument voor de godin,met haar vele verbasteringen, als Vrel, Verhel, …
Prof. MUSTER: Inmiddels is het Delftse Sprookjesmuaseum opgeheven, 4 Andere Musea in Delft boden geen extra-Museumr…
Prof. MUSTER: Ik ben natuurlijk geen expert in Sankrit Pakrit Kanada of Urdu maar deze tekens lijken bijna dezelfde…
andries oost: Kritiek en reflectie Er was wel een goed stuk van Els Geuzebroek, waar ik op zou willen reageren. Wat…
Fried: Prachtig artikel heb je gevonden, Els. Philipke heeft er jammer genoeg nog steeds geen antwoord op ge…
Marleen: Ben examen iconografie aan het studeren, bedankt vo0r de uitbreidng van het thema

Reorganisatie

Op dit moment worden alle godinnen overgezet naar een nieuwe database. Omdat dat veel werk is, zal het een tijd duren voor alles is overgezet. Veel crosslinks gaan nog terug naar de oude pagina's omdat eerst alle entries moeten worden toegevoegd.
Voor suggesties en commentaar kun je terecht op het forum.

Video's

Woensdag 09 September 2009 at 11:33 pm


Forum | Pivotx Homepage | Pivot Forums | Extensies | Pivotx Boek
Forum | Pivotx Homepage | Pivot Forums | Extensies | Pivotx Boek