-->
godinnen en beeldvorming op nissaba

Godinnen en beeldvorming
home | info | artikelen alfabetisch | godinnen index | forum | contact |

Nissaba weblog

Op het weblog van Nissaba worden religieuze en mythologische beeldvorming, rolpatronen, vooroordelen en stereotiepen tegen het licht gehouden. Laat je niet langer in een hokje duwen en wees jezelf.

Godinnen

Religie, mythologie en beeldvorming. Godinnen uit de hele wereld op Nissaba.

Alle artikelen

Lees de Alfabetische lijst.

 


 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

Kikkers uitgehuwelijkt in Bangladesh

Zondag 29 Maart 2009, 12:00 am - Categorie: nieuws Twee kikkers zijn in Bangladesh met elkaar getrouwd. Het huwelijk moet ervoor zorgen dat er eindelijk regen valt in het droge noorden van het land. Volgens dorpsbewoners begon het enkele uren later te regenen.


Bron; http://www.parool.nl/parool/nl/287/Bizar/article/detail/233507/2009/03/27/Kikkers-trouwen-in-Bangladesh.dhtml

Els Geuzebroek Zondag 29 Maart 2009 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties
Gebruikte Tags: , , ,

Thousand Hand Guan Yin

Woensdag 25 Maart 2009, 12:00 am - Categorie: nieuws

Een dansgroep beeldt de Chinese godin Guan Yin (Kwan Yin) uit. De dansgroep bestaat uit dove danseressen. De groep laat zien wat de kracht is van teamwork en perfecte coördinatie.
Guan Yin is de boeddhistische bodhisattva van het mededogen.

Els Geuzebroek Woensdag 25 Maart 2009 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties
Gebruikte Tags: ,

Geen integratie dankzij hoofddoekenbrigade

Zondag 15 Maart 2009, 12:00 am - Categorie: nieuws Amsterdam en FNV moeten de Poldermoslima Hoofddoekbrigade niet steunen, zegt de arabist Simon Admiraal. De hoofddoek belemmert vrouwen in haar vrijheid en ontwikkeling en is een manier om haar zo onzichtbaar mogelijk te maken.

Els Geuzebroek Zondag 15 Maart 2009 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties

Interview met Egyptoloog Huub Pragt

Dinsdag 31 Februari 2009, 12:00 am - Categorie: nieuws Lees op geschiedenis.nl een interview met de Egyptoloog Huub Pragt over het belang van de Egyptische geschiedenis.

Els Geuzebroek Dinsdag 31 Februari 2009 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties

Gazas museum van oudheden ernstig beschadigd

Vrijdag 20 Februari 2009, 12:00 am - Categorie: nieuws Het enige Museum van Oudheden in Gaza is ernstig beschadigd tijdens de aanvallen. Het museum was opgericht door de privéverzamelaar Jawdat Khoudary. Veel Romeinse, Byzantijnse en islamitische voorwerpen zijn verwoest.
Ook het voortbestaan andere lokaties met cultureel erfgoed wordt bedreigd. De Gazastrook is een belangrijk archeologisch gebied. Er bevinden zich steden uit de bronstijd en nederzettingen die zijn gesticht door de Egyptenaren. De bekende geschiedenis van het gebied bestrijkt ca. 6000 jaar. De oudste invasies van de Gazastrook dateren van 3500 jaar geleden, uit de tijd van de imperialistische Egyptische oorlogsfarao Toetmozes III.
Onder de landen en volken die hun sporen hebben nagelaten zijn de Egyptenaren, Assyriërs, Babyloniërs, Perzen, Macedoniërs, Romeinen, Byzantijnen, moslims, kruisvaders, Mamelukken, Ottomanen, Britten en de huidige landen.
Historici wijzen op het belang van het gebied en sporen alle betrokkenen aan de handen ineen te slaan om het geweld te doorbreken en het gebied te redden van verwoesting'.

Lees verder

Els Geuzebroek Vrijdag 20 Februari 2009 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties
Gebruikte Tags: ,

Voer de sharia in Engeland in, zegt aartsbisschop Rowan Williams

Vrijdag 20 Februari 2009, 12:00 am - Categorie: nieuws Volgens de aartsbisschop van Canterbury is het onvermijdelijk dat elementen van de islamitische wet in de Engelse wet zullen worden opgenomen, zoals het islamitische echtscheidingsrecht. De katholieke kerk verbood in het verleden echtscheiding totaal. In de islam mogen alleen mannen scheiden, of beter gezegd hun vrouw verstoten.
Veel mensen binnen de katholieke kerk zijn nog steeds sterk gekant tegen de moderne maatschappij, waarin vrouwen gelijke rechten en seksuele vrijheid hebben.
Mensen als Rowan Williams gebruiken de islam om de mensenrechten van vrouwen weer terug te dringen. Volgens mij zijn zijn voortdurende pogingen om de sharia tegen vrouwen te introduceren zijn wraak voor de verloren strijd van de kerk om de controle over de maatschappij te kunnen behouden. Zijn voorstellen zijn niets anders dan ouderwetse katholieke vrouwenhaat, gehuld in het tolerante jasje van respect voor een andere religie.

Lees verder

Els Geuzebroek Vrijdag 20 Februari 2009 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties
Gebruikte Tags: ,

Petitie - Noch man, noch vrouw: het binarisme maakt ons ziek

Vrijdag 06 Februari 2009, 12:00 am - Categorie: nieuws GenrePluriels heeft een petitie opgesteld waarin het tweegeslachtenstelsel wordt afgewezen. Ze wijzen binarisme en psychiatrische hulp af, evenals gedwongen sterilisatie en medelijden. Ze willen het recht te zijn wie ze zijn.
Hier volgt de tekst van de petitie:
Het binaire systeem, dat ons verplicht geboren te worden als man of als vrouw, ontkent de veelheid van geslachten, genders en seksualiteiten. Het bestempelt alle personen die buiten de binaire norm vallen als geesteszieken en valt tegelijkertijd onze lichamen en onze identiteiten aan.

NEEN aan de binaire normalisering ! JA aan de diversiteit van lichamen ! Onze lichamen behoren ons toe ! Transidentiteiten zijn geen ziektebeelden. Interseksuelen hebben recht op respect voor hun lichamelijke en mentale integriteit. Er zijn evenveel geslachten als individuen. Dus waarom twee hokjes?

Wij eisen:

het verwijderen van “seksuele stoornissen en genderidentiteitsstoornissen” uit de internationale diagnostische handboeken (DSM IV en CIM 10)
het wijzigen van de Belgische wet inzake transseksualiteit
de afschaffing van de gedwongen sterilisatie in het kader van een genderverandering (verkeerdelijk “geslachtsverandering” genoemd), geregeld door de Belgische wet inzake transseksualiteit
de intrekking van de vermelding van het geslacht op officiële documenten (identiteitskaart, SIS-kaart,…)
de mogelijkheid om van voornaam te veranderen op eenvoudige aanvraag
de afschaffing van behandelingen van binaire normalisatie opgelegd aan transgender en interseksuele personen (“protocollen” genoemd)
vrije toegang tot hormonale en chirurgische behandelingen zonder psychiatrisch toezicht
statistieke gegevens over alle transgender personen in België, dus niet enkel zij die het volledige transitieproces doorlopen (hebben)
statistieke gegevens over personen die interseksueel zijn bij de geboorte
de afschaffing van het begrip (enig) gezinshoofd (of referentiepersoon) aangezien dit een kenmerk is van het nog steeds seksistische, heteroseksistische en heteronormatieve karakter van onze maatschappij
het ondernemen van actie tegen transfobie door de bevoegde instanties.
Teken hier de petitie.

Els Geuzebroek Vrijdag 06 Februari 2009 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties
Gebruikte Tags: , ,

Brandoffers voor Zeus op berg Lykaion in Arcadië

Donderdag 29 Januari 2009, 12:00 am - Categorie: nieuws Op de top van de berg Lykaion zijn 3200 jaar ouder overblijfselen gevonden van brandoffers van Myceense Grieken. Onder de vondsten waren verbrande dierenbotten en een bronzen hand die een bliksem vasthield, het attribuut van de Griekse hoofdgod Zeus. Ook werd er glasachtig fulguriet gevonden, een soort steen die ook wel 'versteende bliksem' wordt genoemd. Het wordt gevormd als de bliksem inslaat in het zand.
Oude Griekse bronnen verwezen al naar Myceense dierenoffers en ook mensenofferd. De reisjournalist Pausanias, die schreef in de tweede eeuw, noemde de berg Lykaois ook al: "Op het hoogste punt van de berg bevindt zich een aarden heuvel, dat dient als altaar voor Zeus Lykaios. Hiervandaan kan de Peloponnesos bijna geheel worden overzien. Voor het altaar aan de oostelijke zijde staan twee pilaren... Op dit altaar wordt in het geheim aan de Lykische Zeus geofferd."

Lees verder

Els Geuzebroek Donderdag 29 Januari 2009 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties
Gebruikte Tags: ,

IJsland krijgt openlijk lesbische premier

Donderdag 29 Januari 2009, 12:00 am - Categorie: nieuws IJsland wordt het eerste land ter wereld met een openlijk homoseksueel regeringshoofd. De populaire minister van sociale zaken Johanna Sigurdardottir is door haar partij, de Sociaal-Democratische Alliantie, voorgedragen voor het premierschap.

Lees verder

Els Geuzebroek Donderdag 29 Januari 2009 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties
Gebruikte Tags: ,

Genitale verminking is een misdrijf en moet ook zo bestreden worden opinie - Trouw

Donderdag 29 Januari 2009, 12:00 am - Categorie: nieuws Genitale verminking bij meisjes, eufemistisch aangeduid als besnijdenis, moet veel harder aangepakt worden, zegt staatssecretaris Jet Bussemaker. In Frankrijk is de ervaring dat het ’reisdocument’ voor de risicogezinnen – een strikt juridisch contract is het natuurlijk niet – helpt om de druk van de gemeenschap in landen als Somalië, Ethiopië of Mali te weerstaan. Ook worden de meisjes uit deze risicogroepen na zo’n reis gecontroleerd. Daarmee geeft de samenleving meteen de boodschap af: verminking is onacceptabel.

Lees verder

Els Geuzebroek Donderdag 29 Januari 2009 at 12:00 am | | nieuws | Geen reacties

Alle godinnen

Ga naar alle godinnen op de oude site.

Laatste reacties

Ben Veldstra: Hallo Els, Ik zou graag van jou of lezers willen horen of ze me iets kunnen vertellen, over de betek…
Fried van Bijnen: Uit de vraag: "bestaan er geniale vrouwen dan ???" door Knox op 16-04-’08 om 21:01 uur, leid ik af da…
E. Verel: Mijn achternaam is een levend monument voor de godin,met haar vele verbasteringen, als Vrel, Verhel, …
Prof. MUSTER: Inmiddels is het Delftse Sprookjesmuaseum opgeheven, 4 Andere Musea in Delft boden geen extra-Museumr…
Prof. MUSTER: Ik ben natuurlijk geen expert in Sankrit Pakrit Kanada of Urdu maar deze tekens lijken bijna dezelfde…
andries oost: Kritiek en reflectie Er was wel een goed stuk van Els Geuzebroek, waar ik op zou willen reageren. Wat…
Fried: Prachtig artikel heb je gevonden, Els. Philipke heeft er jammer genoeg nog steeds geen antwoord op ge…
Marleen: Ben examen iconografie aan het studeren, bedankt vo0r de uitbreidng van het thema

Reorganisatie

Op dit moment worden alle godinnen overgezet naar een nieuwe database. Omdat dat veel werk is, zal het een tijd duren voor alles is overgezet. Veel crosslinks gaan nog terug naar de oude pagina's omdat eerst alle entries moeten worden toegevoegd.
Voor suggesties en commentaar kun je terecht op het forum.

Video's

Woensdag 09 September 2009 at 11:33 pm


Forum | Pivotx Homepage | Pivot Forums | Extensies | Pivotx Boek
Forum | Pivotx Homepage | Pivot Forums | Extensies | Pivotx Boek