BESCHRIJVINGEN

Nieuwe database onder constructie: kijk hier. Deze pagina's worden ingevoerd in een nieuwe database. Zolang dat niet af is, blijven ze hier nog staan, maar ze worden niet meer bijgewerkt.

Uac Rapito.


Uli.


Uma. Uma is een naam voor Kali als Vernietigster. Zij wordt ook Prisni genoemd, en is de moeder van het donkere seizoen, en van Maruts en Rudras. In de Skanda Purana is ze een demoon met een vagina dentata, een vagina met 'tanden zo hard als bliksems en scherpe punten in haar vagina'. Als vrouw van Sjiva was ze de schutspatroon van het ascetisme. Meestal was ze de 'Moeder van de doden'.
Ze werd 'Dochter van de bergen' en 'Dochter van de hemel genoemd', dus de dochter van de Himalaya, wat zowel berg als hemel betekent. Ref. Barbara Walker. Uma betekent 'vlas'. Vlas is een gewas met blauwe bloemen.


Umina. Inca-godin van de smaragd. Ze werd vooral vereerd in de stad Manta in Peru. Haar beeld hier was een enorm smaragdkristal.
De edelsteen smaragd is beryl die groengekleurd is doordat het chroom bevat. Haar 'dochters' waren kleine smaragden, die door de gelovigen aan de tempel werden geschonken, waar ze werden beheerd door de priesters. De hele schat werd door de Spaanse conquistadores in beslag genomen.
In Europa was de smaragad een heilige steen voor Venus of Aphrodite, die de steen droeg op haar heilige dag, vrijdag.


Uni.Ook Unial, Unei. Etruskische godin van de geboorte, zeegodin, schenker van het leven. Ze was de beschermgodin van Perugia. De naam Uni Mae verwijst naar de betekenis als hemelse godheid. Ze komt overeen met de Romeinse Juno en de Griekse Hera. Andere namen: Eileithyia (geboortegodin), Leucothea (zeegodin). Haar naam is dezelfde als Ino, die een variatie is van Hera. Haar zoon was Herkle (de Herakles van de Grieken, en tevens Melikertes, de zoon van Ino), haar echtgenoot was Tinia, de Griekse Zeus of Romeinse Jupiter.
Haar attributen zijn honden, leeuwen, griffioenen (Thera, Kreta); honing. Ze staat tussen twee gevleugelde sfynxen. Een tweetalig tablet uit Fenicië identificeert haar als de semitische Astarte (Strt). Met 24 andere goden komt Uni voor op een bronzen model van een schapenlever: de lever van een schaap werd verdeeld in 24 regionen, aan de hand waarvan voorspellingen werden gedaan.
Vele Etruskische goden stammen af van oudere Europese goden. Eileithya, aan wie honing werd geofferd, werd al genoemd in het lineair B op Kreta, 1400.
Etruskische spiegel uit Volterra. Uni zoogt Hercle.Uni was de moeder van Hercle, de Etruskische naam van Hercules. Zij komt overeen met de Griekse Ino, de moeder van Learchos en Melikertes, een vergrieksing van de Fenicische naam van Herakles, Melqart ('koning van de stad'), de 'heer van Tyrus'. Herakles' naam is te vertalen als 'roem van Hera'; hij is een heros die uiteindelijk sterft en als god verrijst. Herakles is in de Griekse mythologie niet de zoon van Hera, maar van Alkmene. In de vroeg-Romeinse of Etruskische tijd bestond echter een afbeelding van het heilig huwelijk tussen Juno en Herkele, in het bijzijn van Jupiter. In de Romeinse tijd droeg de bruid een gordel met hierin een knoop die was gewijd aan Juno: deze heette de 'knoop van Heracles', en het was de taak van de bruidegom hem los te maken. Deze traditie was overgeleverd uit de Etruskische tijd.
De oorsprong van de godin en Herkle of Heracles is te vinden bij de FeniciŽrs. Heracles is dezelfde als de beschermgod van de stad Tyrus, Melqart ('Heer van de stad'). De Grieken gaven deze titel weer als Melikertes. In Perugia (Perusia?) werd Uni vereerd als Aphrodite, door de Etrusken Turan genoemd. Zij werd hier vereerd samen met de vulkaangod Sethlans (bij de Grieken Hephaistos, bij de Romeinen Vulcanus geheten).
Waarschijnlijk speelde hier het heilig huwelijk met Astarte een rol. Misschien blijkt een relatie tussen Juno en Astarte uit offers aan unialastres 'aan Uni-Astre, of uit de verbinding uni-al astre-s, 'van Uni, van Ishtar-Astarte'. De vertaling hiervan is echter onzeker.
Uni werd weergegeven met het teken van het vrouwelijke geslachtsdeel; haar naam is net als die van Juno verbonden met het tantrische woord voor vagina, yoni, aldus Barbara Walker. Als moedergodin of geboortegodin baarde zij het universum; Barbara Walker brengt haar naam met dit woord in verband.
Haar naam wordt soms in verband gebracht met het Etruskische un, wat 'verlenen' of 'schenken' betekent.
In Rome werd deze drie-eenheid vereerd als de maagd Juventas, Juno en Minerva. In de keizertijd werd de maagd vervangen door Jupiter. Uni's naam veranderde in Iune of Juno.


Unuket.


Unut. Egypte. Haas.
Oenoet is de gouwgodin van de 15e gouw. Ze wordt afgebeeld in menselijke gedaante, en draagt een standaard met hierop een haas. Deze dieren worden vereerd om hun snelheid en waakzaamheid.


Urania. Van Ouranos, 'Hemel' of 'Berg'. Muze van de sterrenkunde. Attributen: hemelbol, schrijfstift. Urania wordt naast Terpsiochore soms genoemd als de moeder van Linos, die bekend is vanwege de klaagzangen die worden gezongen naar aanleiding van zijn dood.
Herodotus noemt Urania of Aphrodite Urania, de Hemelse Aphrodite, als de door de Arabieren vereerde godin, die kan worden geÔdentificeerd met Allat of Mylitta. Ze komt ook overeen met de Fenicische of Carthaagse Astarte, die als bijnaam Astroarche of Coelesta heeft. Bij de Skythen heette deze godin Artimpara.
Urania werd volgens een traditie beschouwd als de planeet Venus; zij kon dan ook als identiek worden beschouwd aan Aphrodite. Aphrodite werd zelf door Hesiodus dochter van Uranos (de hemel) genoemd. Ook Mnemosyne, volgens Hesiodus de moeder van de negen muzen, was een dochter van Uranos en de aarde Gaia.
De kennis die de godin of haar priesters en priesteressen hebben van de stand van de hemellichamen wordt ondermeer gebruikt voor het doen van voorspellingen. Ook de landbouwprocessen worden vastgesteld aan de hand van de stand van de zon en de sterren. Dankzij hun grote kennis van de hemellichamen konden ook eclipsen worden voorspeld.


Uras. 'Aarde'. Soemerische godin, onder andere genoemd als moeder van de koren- en schriftgodin Nissaba en de genezende godin Ninisina.
Volgens sommige tradities was An (de hemel) de echtgenoot van Uras. De SoemeriŽrs kenden ook een mannelijke god met de naam Uras. Deze werd wel gelijkgesteld aan de hemel An, en verder aan Ninurta ('Heer Aarde', een voorloper van de Griekse Hercules).
Een bekendere naam voor de aarde als echtgenote van de hemel An is Ki.


Usha. Indiase godin van de dageraad. Zie Oesja.


Utu Sal. (Vrouw Zon.) Elamitische zonnegodin.


Uto. Ook Oeto. Egyptische slangegodin van Buto. Zij was geroemd vanwege haar toverkracht. Oeto werd ook wel Wadjet genoemd.


Uttu. Godin van de ChaldeeŽrs en de SoemeriŽrs. Haar naam betekent 'spin'. Uttu was de Soemerische godin van de weefkunst, en ze hield toezicht op de textielnijverheid. Ze weefde het patroon van het leven. Ze was een dochter van Ninimma of Ninhursag en Enki, de god van het zoete water. Enki is te vergelijken met de Babylonische Ea.
Uttu was de laatste van de kinderen die werden geboren uit een incestueuze reeks relaties van Enki met zijn dochters. Ninhursag waarschuwde Uttu voor Enki, maar hij wist haar toch te verleiden. Ninhursag veegde het zaad weg van haar schoot, en dit viel op de grond. Hieruit kwamen zeven planten voort. Enki vond ze en at ze op, maar hij werd ziek. De ziekte symboliseerde hoe hij zwanger werd van zijn eigen zaad, maar hij was niet in staat om te baren. Ninhoersag plaatste hem op haar vulva en baarde voor elk van zijn zieke lichaamsdelen zeven godinnen.
De mythe vindt een weerklank in de geboorte van Erichthonius, opgenomen en verzorgd door de Griekse beschermgodin van de weefkunst Athene, nadat ze het voor haar bedoelde zaad van Hephaistos in de aarde had begraven. De Griekse mythe over Arachne herinnert nog aan de vroegere relatie van Athene met een spin.home: www.nissaba.nl/godinnen