Godinnen uit de hele wereld

godinnen uit de hele wereld
index alle godinnen | attributen | weblog | forum | contact | boeken | zoek | links: oude pagina | links: nieuw |

Acca Larentia [Andere spelling: Laurentina, Larentina, Lara](Abundantia) vorige || volgende (Accla)


Lupa, de wolf, voedt Romulus en Remus
De Etruskische wolf voedt Romulus en Remus, de stichters van Rome.

Romeinse godin of mythische persoon, verwant met de Lares en de Vestaalse maagden. Ze werd ook Laurentina, Larentina of Lara genoemd. Ze was de moeder van de Lares en de Fratres Arvales, en werd ook wel als de moeder of geliefde van Hercules genoemd. Verder was ze de stiefmoeder en voedster van Romulus en Remus.
Acca Larentia werd jaarlijks geŽerd tijdens het voorouderfeest de Larentalia, ook Parentalia genoemd, gehouden op 23 december. Deze dag werd officieel gehouden zes dagen na de Saturnalia. De priesters offerden aan haar in het Velabrum, ter nagedachtenis aan de zielen van de slaven.

Acca Larentia werd geassocieerd met de stichting van Rome. Ze verzorgde de kinderen van de vestaalse Rhea-Silvia, Romulus en Remus. In deze functie van voedstergodin is ze ook te identificeren met de wolvin Lupa en met Feronia. De Fratres Arvales was een college van 12 priesters, dat zou zijn opgericht ter nagedachtenis aan haar 12 kinderen, die de eerste fratres Arvales zouden zijn geweest. Een van deze priesters was Romulus, de adoptiefzoon van Larentia, omdat een van haar eigen zonen was overleden. De belangrijkste priester was de flamen Quirinalis, die de rol van Romulus had. Quirinalis heeft betrekking op Quirinus, de vergoddelijkte Romulus. Een van de zeven heuvels van Rome is naar hem genoemd.

De twaalf fratres offerden jaarlijks aan de lares en de goden van de oogst. Hun naam was afgeleid van arvum, de voor die de ploeg door de velden trok. Tegen de eindtijd van de Republiek had dit van oorsprong agrarische feest nauwelijks nog betekenis, maar Augustus, die het keizerrijk invoerde, blies het college nieuw leven in, waarbij de keizer en de families van de senatoren de leidende rol hadden. Dankzij inscripties is veel bekend over hun rituelen, eden en offers. Rome was volgens de stichtingsmythologie oorspronkeljk een koninkrijk, maar nadat de laatste koning was verjaagd, werd de democratische republiek in ere gehouden. Augustus greep terug op de oude ontstaansmythe om zijn eigen rol als alleenheerser meer autoriteit te geven, daar het beŽindigen van de Republiek op veel weerstand stuitte. De keizer was altijd een van de twaalf priesters van het college. De meest gedetailleerde inscripties over het college dateren uit de keizertijd; de laatste zijn van rond het jaar 325, tijdens de regering van keizer Constantijn.

Het belangrijkste feest waarbij het broedercollege een rol speelde, was de driedaagse Ambarvalia, dat plaatsvond in mei voor Dea Dia. Deze wordt wel geÔdentificeerd met Acca Larentia zelf, maar ook met Ceres. De ceremonies speelden zich ondermeer af in Rome en in een aan de godin gewijd bos buiten de muren van de stad. 'Ambarvalia' betekent 'rondgang door het geploegde velden'. Tijdens de rituelen werden een stier, een zeug en een schaap geofferd, die hiervoor driemaal in een processie rond het veld werden geleid.

Door de Romeinse geschiedschrijver Gaius Licinius Macer, die overleed in het jaar 66 v.o.j., werd de echtgenoot van Acca Larentia Faustulus genoemd. Veel van wat bekend is over de begintijd van Rome en Acca Larentia komt uit zijn werk.
Ook werd wel Carutius als echtgenoot genoemd. In deze legende werd Hercules uitgenodigd om in zijn tempel te komen dobbelen. Bij dit spel zou hij Acca Larentia kunnen winnen, een mooie vrouw met een voor Romeinse begrippen losse moraal. Hercules won, en zij bleven een tijd samen. Acca Larentia trouwde later met de Etruskische Carutius, of volgens Plutarchus Tarrutius. Van hem erfde Larentia uitgestrekte landgoederen rond Rome, die ze later naliet aan het Romeinse volk. Als dank hiervoor werd de Larentalia ingesteld.

Acca Larentia werd ook wel lupa genoemd, wat zowel 'wolvin' betekent als 'lichte vrouw'. De wolvin, die van Etruskische oorsprong was, werd in ere gehouden als voedster van de verweesde Romulus en Remus. In de meeste mythologie rond Acca Larentia is de Etruskische oorsprong te herkennen.

Acca Larentia wordt geassocieerd met de haard- en familiegodin Vesta en de Vestaalse maagden. Ze was ook de moeder van de lares, de Romeinse vooroudergeesten van familie en staat en beschermers van de landbouw. Als moeder van de lares kan ze ook verbonden worden met het graan en de landbouw. Op 23 december werden vele andere landbouwgodinnen vereerd, waaronder Demeter en Isis.
De oorsprong van Vesta is ook op de lares terug te voeren.
De lares compitales waren fallische hermen, wegwijzerpaaltjes bij kruisingen, waar offers werden geschonken aan de geesten van de kruisingen. Dit komt overeen met de verering van Hermes of Mercurius en Hekate. Feestdagen die voor hen werden georganiseerd heetten de Compitalia. Later werden de fallische paaltjes overal vervangen door kruisen.

Als graangodin en voedster kan Acca Larentia worden vergeleken met de Egyptische Renenutet. Deze werd onder de naam Thermutis volgens de Josephus Flavius de voedster van Mozes, nadat hij in een rieten mandje in de rivier werd gevonden. In het hindoeÔsme komt zij overeen met Radha, de voedster van Karna, die de zoon was van de maagd Kunti en de zon.

© nissaba.nl

Deze pagina is 7302 keer bekeken
Kenmerken

Andere namen: Dea Dia, Laurentina, Larentina, Lara, Fauna
Verwant: Rumina, Lupa, Lares, Vesta

Functies: voorouders, graan, stichtingsmythe, voedster
Lexicon: flamen, lares, lares compitales, zeven heuvels, Fratres Arvales
Feesten en rituelen: Ambarvalia (29 mei), Compitalia (van 17 december tot 5 januari), Larentalia (23 december), Lupercalia (van 13 februari tot 15 februari), Parentalia (van 13 februari tot 21 februari)
Attributen: hermen, wolf
goden: Carutius, Faustulus, Heracles, Lares, Quirinus

Landen/volken: Romeinen
Streek/gebied:

Oude pagina's


Zoek:
Kijk hier voor uitgebreide zoekmogelijkheden.
lexicon
kalenderdagen
mythische plaatsen
hemellichamen
attributen
functies
goden
archeologische lokaties, tempels etc.
landen
steden