Godinnen uit de hele wereld

godinnen uit de hele wereld
index alle godinnen | attributen | weblog | forum | contact | boeken | zoek | links: oude pagina | links: nieuw |

Bellona(Belisama) vorige || volgende (Beltis)


Bellona. Ook Ma of Ma Bellona. Romeinse oorlogsgodin. Ze draagt een helm op het hoofd, en in de handen een zwaard of een fakkel. Ook blaast ze soms op een trompet. Haar naam wordt in verband gebracht met bellum, 'oorlog'. Haar verering kwam al voor bij de oud-Italische volken, in Toscane en bij de Etrusken. Ze kan worden geÔdentificeerd met Ma, Enyo, Nerio en andere oorlogsgodinnen.
Bellona werd geassocieerd met de oorlogsgod Mars, wiens wagenmenner ze was. Een telg van het Sabijnse geslacht Claudius bouwde in het jaar 296 v.o.j. voor haar een tempel op het Marsveld, buiten Rome, vlak bij een altaar voor Mars. Voor de tempel stond een zuil, de columna bellica; over deze zuil wierp de Fetialis een speer in een afgebakende ruimte bij wijze van oorlogsverklaring. In 64 v.o.j. brandde de tempel af.
Als echtgenote van Mars werd Bellona ook gelijkgesteld aan Nerio, die uit een oude, Sabijnse cultus met Mars (de Romeinse evenknie van de Griekse Ares) stamt. Maar Mars werd ook haar broer of vader genoemd.
Bellona's priesters werden gerecruteerd uit gladiators.
De Romeinen identificeerden Bellona met de Klein-Aziatische Ma, die behalve associatie met de oorlog ook betekenis had als landbouw- of vruchtbaarheidgodin. Dezelfde combinatie is ook te vinden bij Mars, die zelf voortkomt uit een oude landbouwgod. Deze godin werd in Rome geÔntroduceerd tijdens oorlogen met de koning Mithridatus van Pontus, uit CappadociŽ. Zij werd ook vereerd door de Skythen en ThrakiŽrs. De priesters van deze godin heetten Bellonarii. Ook priesteressen namen deel aan de orgiastische dienst voor deze godin. Hun diensten werden gekenmerkt door het toebrengen van bloedige wonden aan zichzelf; het bloed werd geofferd aan de godin. De orgies werden begeleid door opzwepende muziek met trommels en trompetten. Deze tradities kenmerkten ook de dienst voor Cybele, een andere klein-Aziatische godin die omstreeks deze tijd vanwege oorlogsperikelen naar Rome werd gevoerd. De Romeinse keizer Septimius Severis, afkomstig uit Afrika en getrouwd met de Syrische Julia Domna, de dochter van een Baalpriester uit Emesa, wijdde een tempel aan Bellona Pulvinensis, een variant van Cybele. Deze godin heette eerder Duellona.
Ook in de bijbel wordt een feest genoemd dat wordt gekenmerkt door zelfverwonding. Tot in deze tijd wordt een dergelijk bloedfeest gevierd in Iran en Libanon, waar het als Ashura voortleeft om de gesneuvelde zoon van Fatima, Hoessein, ter herdenken. Volgens de islamitische overlevering kenden ook de joden een Ashura-feest, dat de uittocht der joden uit Egypte herdacht, wat op dezelfde dag werd gevierd als het islamitische Ashura. Het is niet duidelijk of dit verder niet bekende joodse Ashura-feest iets te maken heeft met het in Koningen 18 genoemde bloedfeest.
Ook werd Bellona geÔdentificeerd met de Griekse Enyo, de oorlogsgodin die een rol speelde tijdens het strijdgeweld in de Ilias. Pausanias noemde een beeld van Enyo dat stond in de tempel in Athene voor Ares, de Griekse naam voor Mars. Enyo heeft meer gemeen met Ares en Eris dan met Athene, vanwege de verschrikkingen van het oorlogsgeweld die zij verspreidden.
Bellona werd afgebeeld met woest zwaaiend haar, een zweep in haar ene hand en verder gewapend met een speer en een schild. Ook werd ze soms afgebeeld met slangenhaar, net als Enyo's zuster Medusa. Ze is verantwoordelijk voor het vernietigen van steden. Toen Troje was verwoest, trok zij in een feestelijke extase door de stad, in een roes gerakend door het dronkenmakende bloed. Precies dezelfde beeldspraak wordt gebruikt over de West-Semitische Anat en de Egyptische Hathor of Sekhmet. In de mythologie over Anat wordt door de militaire beeldspraak een duidelijke parallel zichtbaar tussen de agrarische cycli en militair geweld.
Enyo werd genoemd als een van de Graiai, zusters en bewaaksters van de gorgonen, waar Medusa er een van is. De Graiai werden vergeleken met zwanen, vogels die worden geassocieerd met de dood of het oordeel na de dood. De Graiai en de gorgonen waren dochters van het zeemonster Ceto.

© nissaba.nl

Deze pagina is 12204 keer bekeken
Kenmerken

Etymologie: Oorlog
Andere namen: Ma Bellona, Enyo
Verwant: Athene, Minerva, Nerio, Eris, Enyo, Ishtar, Inanna, Anahita, Medusa, Anat


Functies: oorlog
Lexicon: fetialis, gladiator, bloedrituelen, Ashura
Attributen: fakkel, helm, slangenhaar, trompet, zwaard
goden: Mars
Archeologie: Marsveld

Landen/volken: Etrusken, ItaliŽ, Romeinen
Streek/gebied: , ,

Oude pagina's


Zoek:
Kijk hier voor uitgebreide zoekmogelijkheden.
lexicon
kalenderdagen
mythische plaatsen
hemellichamen
attributen
functies
goden
archeologische lokaties, tempels etc.
landen
steden