Godinnen uit de hele wereld

godinnen uit de hele wereld
index alle godinnen | attributen | weblog | forum | contact | boeken | zoek | links: oude pagina | links: nieuw |

Steden met omschrijving


Akkad. Land: MesopotamiŽ.

 

Zie: Aja | Allatu | Anunit | Aroeroe | Ashera | Asratum | Belet Ili | Beletseri | Damkina | Ereshkigal

Amman. (Rabat Amon, Philadelphia) Streek: . Land: JordaniŽ. (MO)

 
De oudste bewoning van Amman gaat al terug tot het neolithicum, ca. 8500 v.o.j. De Ammonieten noemden de stad Rabat Amon. In een latere tijd werd de stad veroverd door de AssyriŽrs, de Perzen en de Grieken. De Hellenistische Egyptisch farao Ptolemy II Philadelphus noemde de stad Philadelphia. De stad stond onder Nabatese controle tot het jaar 196, toen de stad onder de Romeinen deel ging uitmaken van de Decapolis, tien steden, waaronder verder de stad Damascus, de hoofdstad van het tegenwoordige SyriŽ.

Onder de Ghassaniden, een groep van gehelleniseerde, Zuid-Arabische christenen, kreeg de stad weer de naam Amman terug. De Ghassaniden zouden in de derde eeuw vanuit Saba (Yemen) naar het noorden zijn getrokken, nadat de beroemde dam bij Marib door hevige regenval met een overstroming te kampen had gehad. De naam Amman werd sindsdien behouden, en de stad werd sinds 1901 de hoofdstad van een nieuwe staat, het Emiraat van Trans-JordaniŽ.
Zie: Allat

Aricia. ( ge)

 

Zie: Diana | Egeria

Arinna. ( ge)

 

Zie: Hebat

Ashkelon. ( ge)

 

Zie: Arifa | Derketo

Athene. (Athena) Streek: Attica. Land: Griekenland. (ZE)

 
Athene is genoemd naar de stadsgodin Athene.
Zie: Alkmene | Athene | Bendis | Demeter

Aventijn. ( ge)

 

Zie: Bona Dea | Ceres | Diana | Flora

Babylon. (Babel) Land: MesopotamiŽ. (MO)

 

Zie: Aja | Aroeroe | Damkina | Ereshkigal | Gula

Beni Hasan. ( ge)

 

Zie: Pakhet

BeroŽ. ( ge)

 

Zie: BeroŽ

Boebastis. ( ge)

 

Zie: Bast

Borsippa.

 

Brauron. Land: . ( ge)

 

Zie: Artemis

Carthago. Streek: . Land: TunesiŽ. (NAF)

 
Punische nederzetting in TunesiŽ, die uitgroeide tot de belangrijkste economische kolonie van het moederland FeniciŽ. De stad zou zijn gesticht door de koningin Dido of Elissa. De stad was een van de vele Fenicische kolonies langs de kusten van de Middellandse Zee op de handelsroute van de FeniciŽrs, door de Romeinen PuniŽrs genaamd. De FeniciŽrs of PuniŽrs dankten hun naam aan de kleur van de kostbare verfstof van de purperslakken, hun beroemdste handelswaar. De verf werd ondermeer gebruikt voor de kleuring van koningsmantels. 'Carthago' betekent 'Nieuwe Stad'.
De belangrijkste goden in Carthago waren Tanit en Baal Hammon. Na een aantal oorlogen met de Romeinen werd Carthago op bevel van Cato in het jaar 146 v.o.j. verwoest. Julius Caesar vestigde stad opnieuw in het jaar 44 v.o.j. als Romeinse stad, maar behield het oude stratenpatroon. De stad werd de hoofdstad van de Romeinse provincie met de naam Africa. Er verschenen thermen, een odeon, een aquaduct van 138 kilometer lang, een amfitheater en een circus. In het jaar 425 werd de stad echter ingenomen door de Vandalen. Sinds de inname door de Arabieren in he tjaar 698 viel de stad definite.
Zie: Africa | Dido | Elissa

«atal HŁyŁk. Streek: . Land: Turkije. (KA)

 

Zie: Cybele

Cuma. Land: ItaliŽ. (ZE)

 
Cuma is een stad in ItaliŽ. Hier was een beroemd orakel van de [[sibyllen]]Sibyllen[/a] gevestigd.
Zie: Harpijen

Damascus. Land: SyriŽ. (MO)

 

Deir el Medina.

 

Delphi. ( ge)

 

Zie: Daphne | Manto | Manto

Dendera. ( ge)

 

Zie: Hathor

Dodona.

 

Zie: Dione

Ecbatana. ( ge)

 

Zie: Anahita

Elephantine. ( ge)

 

Zie: Anat | Anuket

Eleusis. Streek: Attica. Land: Griekenland. (ZE)

 

Zie: Demeter

Ephese. (Efese) Streek: . Land: Turkije. (KA)

 
De lokatie van Ephese werd al bewoond tijdens het neolithicum. Uit deze tijd dateert een tempel voor Cybele. Deze werd later omgebouwd tot het grote heiligdom voor Artemis. Nadat deze in de tijd van Alexander de Grote door brand was verwoest en weer werd opgebouwd was de Artemistempel een van de zeven wereldwonderen.
Rond 1000 v.o.j. vestigden Ionische Grieken zich in dit gebied. Zij stichtten een handelsstad, die ze waarschijnlijk de naam Koressos gaven.
In de derde eeuw v.o.j. werd de stad wegens voortdurend dichtslibben van de haven stroomafwaarts verplaatst. Deze nieuwe stad kreeg een zware verdedigingswal.
In het jaar 30 v.o.j., ten tijde van de keizer Augustus, die rond deze tijd de alleenheerschappij had verkregen, werd de stad de hoofdstad van de Romeinse provincie Asia Minor (Klein AziŽ). Belangrijke bouwwerken uit deze periode zijn de tempel voor Hadrianus, de thermen en gymnasia en de Celsusbibliotheek.
Zie: Amazones | Artemis

Epidaurus.

 

Zie: Auxesia | Damia

Eridu. ( ge)

 

Zie: Damkina

Esna.

 

Hacilar.

 

Honolulu. ( ge)

 

Zie: Pele

Ise. ( ge)

 

Zie: Amaterasu

Isin. ( ge)

 

Zie: Bau | Gula

Janiculum. ( ge)

 

Zie: Camise

Joppe. ( ge)

 

Zie: Andromeda | Cassiopeia | Ceto

Kildare. ( ge)

 

Zie: Brigid

Korynthe. Land: Griekenland. (ZE)

 
Korinthe werd al sinds 5000 v.o.j. bewoond. De stad ligt tussen de EgeÔsche en de Ionische zee, in de buurt van het Peloponnesische schiereiland.
In de Myceense tijd (1580-1120 v.o.j.) werd het een grote handelsstad met twee havens. Er bevonden zich tempels voor o.a. de Dorische Apollo en Asklepios, met een kuuroord.

Korinthe werd in 146 v.o.j. door de Romeinen verwoest. De tempel voor Asklepios werd door Julius Caesar in het jaar 44 v.o.j. herbouwd. De basilica Julia en het odeon dateren van een eeuw later.

Zie: Ganymede

Kutha. ( ge)

 

Zie: Ereshkigal

Kydonia. ( ge)

 

Zie: Britomartis

Kyrene. (Cyrene) Streek: . Land: Cyrenaica. (NAF)

 
Kustplaats in LibiŽ in Noord-Afrika, gesticht in het jaar -631 door kolnisten uit Thera (Santorini), het vulkaaneiland in de EgeÔsche Zee, dat rond 1600 v.o.j., ten tijde van de zogenaamde MinoÔsche cultuur, na een catastrofale uitbarsting bijna volledig werd verwoest.
Cyrene was de hoofdstad van Cyrenaica.
Zie: Amazones

Lagash. ( ge)

 

Zie: Baba

Malaya Zemlya. Land: Rusland. (AZ)

 

Mariana.

 

Massada.

 

Megara. Streek: . Land: .

 

Zie: Demeter

Memphis. Land: Egypte. (NAF)

 

Mendes. ( ge)

 

Zie: Hatmehit

Miryne. Streek: . Land: .

 

Zie: Amazones

Mycene. Streek: . Land: Grieken. (MED)

 
Historische plaats in de Peloponnesos. De oudste resten dateren van ca. 3000 v.o.j. Sinds de val van de MinoÔsche cultuur werd Mycene het belangrijke centrum in het EgeÔsche gebied. Sinds de 14e eeuw was de stad omgeving door zware muren die aan de Cyclopen werden toegeschreven. De beroemde toegang is bekend als de Leeuwenpoort. In de stad zijn rijke gouden objecten gevonden. Een gouden masker draagt de naam 'masker van Agammemnon', omdat in deze stad Agammemnon volgens de Griekse mythologie zou hebben gewoond, de broer van Melenaos, de echtgenoot van Helena. Een rijk graf kreeg de naam 'schatkamer van Atreus'. Mycene kwam ten val toen rond de 12e eeuw v.o.j. de DoriŽrs binnenvielen.
Zie: Alkmene

Mykale. ( ge)

 

Zie: Demeter

Myra.

 

Ninivť. (Niniveh) Land: AssyriŽ. (MO)

 

Nippoer. ( ge)

 

Zie: Beltis | Gula

Nisa. ( ge)

 

Palmyra. (Tadmor) Streek: . Land: SyriŽ. (MO)

 
Palmyra ontleende zijn naam aan de palmbomen. Rond 1100 v.o.j. bestond de plaats al als Aramese oase met de naam Tadmor.
Palmyra lag op het kruispunt van belangrijke karavaanroutes, waaronder de Zijderoute. Sinds Alexander de Grote (356-323) kwam de stad tot bloei. In het jaar 17, tijdens de keizer Tiberius, werd de stad deel van het Romeinse Rijk.
Belangrijke bouwwerken waren de tempels voor Baal, Nabo en Baalshamin, en de thermen van Diocletianus. Verder waren er een theater en een circus. Byzantijnse kerken dateren uit de tijd van Justitianus.
Later werd het de hoofdstad van een staat die zich uitstrekte van MesopotamiŽ tot Egypte. Onder de koningin Zenobia (az-Zabba of Zainab) in de derde eeuw kwam het tot een oorlog tegen de Romeinen, tot de keizer Aurelianus in 272 de stad weer onderwierp.
De keizers Diocletianus en Justinianus (525-565) versterkten de stad. De stadsmuren waren 12 kilometer lang en drie meter dik.
Sinds de inname door de Arabieren in 634 raakte de stad in verval.
Zie: Allat

Paphos. Land: Cyprus. (MED)

 
In Paphos op het eiland Cyprus werd de vroegste Aphroditetempel gevonden, die dateert uit de achtste eeuw v.o.j. Hier werd ook een tweetalig tablet gevonden waaruit blijkt dat Aphrodite de Griekse naam was van de Fenicische Astarte.

Pergamon. Land: Turkije. (KA)

 
Hellenistische vestingstad van rond het jaar 300 v.o.j., aan de westkust van het huidige Turkije. De stad was een hoofdplaats onder de vorsten Attalos I en Eumenes II in de 3e en 2e v.o.j. De grote tempel voor de stadsgodin [[Athene]]Athene[/a] werd al in het begin gebouwd. Een heilige weg (Via Sacra) van een kilometer lang liep naar het religieuze centrum. In het midden van dit centrum ontsprong een bron.
Attalos liet een tempel voor [[Demeter]]Demeter[/a] bouwen. Een andere beroemde tempel in de stad was die voor Dionysos. Er was ookeen enorme bibliotheek met een collectie van circa 200.000 documenten. Ook waren er Griekse gymnasia, met onder andere een collezaal waarin duizend mensen aanwezig konden zijn. Het altaar voor Zeus met het fries waarop de strijd tussen de goden en giganten werd uitgebeeld was een van de zeven wereldwonderen.

Het perkament werd uitgevonden door schrijvers in deze stad.

In 133 v.o.j. werd de stad deel van het Romeinse Rijk. Er kwamen theaters, een circus, een basiliek en een tempel voor Trajanus. De keizer Marcus Aurelius werd hier geboren.
De tempel voor Aesculapus dateert uit de tweede eeuw.

Petra. (Rekem, Al-Batra, Wadi Moesa, Sela) Streek: . Land: JordaniŽ. (MO)

 
Petra was een in rode rotsen uitgehouwen stad, die alleen via een kloof bereikbaar was. De stad lag op een kruispunt van twee handelsroutes waarlangs ondermeer wierook en kruiden verhandeld werden. Sinds 800 v.o.j. stond de stad onder heerschappij van de NabateeŽrs, een volk dat vanuit het Arabisch schiereiland naar het noorden was geŽmigreerd. De belangrijkste goden die hier werden vereerd waren Al-Uzza en Dushara, een vorm van Dionysos. De tempel voor Al Uzza wordt ook de tempel van de gevleugdelde leeuwen genoemd.

Sinds de tweede eeuw v.o.j. was Petra de hoofdstad van Nabatea. In 106 namen de Romeinen de stad over. Zij bouwden een amfitheater en een tempel. Sinds de vijfde eeuw was er een Byzantijnse bisschopszetel.
Nadat de Arabieren de stad veroverde raakte hij in verval. Sindsdien heet de plaats Wadi Moesa.
Volgens Eusebius en HiŽronymus was Rekem de inheemse naam voor Petra. Zij zouden zich baseren op Josephus Flavius. Plinius de Oudere en anderen noemen Petra de hoofdstad van het Nabatese rijk. De voertaal was Aramees. Deze taal was ingevoerd sinds de veroveringen door de Perzen. Het Nabatese alfabet was ontwikkeld uit het Aramese schrift. Hieruit ontwikkelde zich sinds de vijfde eeuw het Arabische schrift. De ArameeŽrs schreven echter sinds de derde eeuw geen Aramees meer, maar begonnen het Grieks te gebruiken. Vanaf de vierde eeuw waren ze bekeerd tot het christendom.
De stad Sela,genoemd in de bijbel, was de hoofdstad van de Edomieten.

http://www.nabataea.net/petra.html
Zie: Allat

Pharos.

 

Porta Capena. ( ge)

 

Zie: Camenae

Porta Carmentalis. ( ge)

 

Zie: Carmenta

Qumm. ( ge)

 

Zie: Fatima Masuma

Rome. (Roma, Rumm) Land: ItaliŽ. (ZE)

 

Zie: Carmenta | Diana | Egeria | Flora | Juturna | Pax | Rumina

Sais. Land: Egypte. (NAF)

 

Sakkara.

 

Samaria.

 

Satricam. ( ge)

 

Zie: Mater Matuta

Sidon. ( ge)

 

Zie: Astarte

Sippar. ( ge)

 

Zie: Anunit | Aya | Ereshkigal

Smyrna. (KA) Streek: . Land: Grieken.

 

Zie: Amazones

Sparta. ( ge)

 

Zie: Helena

Syracuse. ( ge)

 

Zie: Arethusa

Tell Barak.

 

Tell el Amarna.

 

Thebe (Egypte). (Waset) Land: Egypte. (NAF)

 

Zie: Hathor

Thebe (Grieks). Land: Griekenland. (ZE)

 

Zie: Harmonia | Manto

Themiskyra. ( ge)

 

Zie: Amazones

Timgad.

 

Troezen. ( ge)

 

Zie: Damia

Tyros. ( ge)

 

Zie: Europa

Ugarit.

 

Zie: Anat | Ashera | Astarte | Attart

Uruk. (Warka) Land: SoemeriŽ. (MO)

 

Zie: Baba

Oude pagina's


Zoek:
Kijk hier voor uitgebreide zoekmogelijkheden.
lexicon
kalenderdagen
mythische plaatsen
hemellichamen
attributen
functies
goden
archeologische lokaties, tempels etc.
landen
steden