Godinnen uit de hele wereld

godinnen uit de hele wereld
index alle godinnen | attributen | weblog | forum | contact | boeken | zoek | links: oude pagina | links: nieuw |

Goden


Abel.

 

Deze god is verwant met: Eva

Abillus.

 

Deze god is verwant met: Damona

Acerbas.

 

Deze god is verwant met: Elissa

Acis.

 

Deze god is verwant met: Galatea

Adad.

 

Deze god is verwant met: Hebat

Adam.

 

Deze god is verwant met: Eva

Adamma.

 

Deze god is verwant met: Hebat

Adon.

 

Adonis.

 
Adonis. Geliefde van Aphrodite, vereerd op Cyprus. Hij was een jaarlijks stervende en herrijzende god. De vereerders van Adonis aten geen varkensvlees, daar Adonis door een varken werd gedood. Adonis komt van het Fenische Adon, wat net als Bašl 'heer' betekent: dit is eigenlijk de aanspreektitel van de Babylonische Tammoetz. Hij werd vooral in het Fenicische (Kanašnitische) Byblos vereerd. Door Fenicische kolonisten werd zijn cultus overgebracht naar Cyprus, waar zijn jaarlijkse dood en wedergeboorte werd opgenomen in de cultus rond Aphrodite.Volgens de Griekse mythologie kwam Adonis voort uit de incestueuze relatie tussen een koning en diens dochter [[Myrrha]]Myrrha[/a] (Smyrna). Zij werd door de godin [[Aphrodite]]Aphrodite[/a] gestraft met een onbedwingbare lust, omdat ze geen respect voor haar vader toonde. Ze bracht 12 nachten met hem door voor hij het bedrog ontdekte, en ontsnapte aan zijn woede doordat de goden haar veranderden in de boom die de gomhars myrre voortbrengt. Deze boom schonk na 10 maanden [maanmaanden?] het leven aan Adonis. Aphrodite bracht het kind naar [[Persephone]]Persephone[/a] in de onderwereld, maar deze werd zelf verliefd op hem. Volgens een andere versie groeide Adonis op; hij ging regelmatig op jacht door de bossen, tot hij tenslotte werd gedood door een everzwijn, dat zijn geslachtsdeel afbeet. In deze versie gaat Aphrodite hem achterna, de onderwereld in, waar zij voor grote problemen komt te staan.Er ontstond een strijd tussen Aphrodite en Persephone over wie dit kind mocht behouden: Zeus besliste dat hij het ene halve jaar in de onderwereld bij Persephone, en het andere halve jaar boven de aarde bij Afrodite mocht doorbrengen. Volgens een andere variant schonk de [[muzen]]muze[/a] Calliope Adonis een derde deel van het jaar aan Persephone, een derde aan Aphrodite; het laatste derde deel van het jaar mocht hij voor zichzelf behouden. Zijn eigen deel offerde Adonis echter op om bij Aphrodite te kunnen blijven. Ook werd wel gezegd dat hij in dit gedeelte van het jaar Apollo als vrouw diende. Dit komt overeen met de zichzelf castrerende priesters, de Galloi, in dienst van Cybele, wier geliefde Attis op dezelfde manier als Adonis om het leven kwam.Adonis werd elke herfst door een everzwijn gedood. Afrodite rouwde om hem tot de lente, en de aarde was onvruchtbaar in deze tijd. Zijn terugkeer werd in Byblos aangekondigd door het rivierwater, dat rood kleurde door een bepaalde klei, en op Cyprus door de komst van de rode anemoon. De tegenwoordige naam van de rivier is Nahr Ibrahim.

Ook bij Jaffa bevindt zich een bloedrode rivier; deze is gekleurd door het bloed van Cetos, het door Perseus gedode zeemonster.Adonis was van oorsprong de 'goede herder' Tammoetz, beschermer van de kudden en minnaar van de godin. In een nog verder verleden gaan zij beiden terug op de Soemerische herder Dumuzi; in het Soemerische ritueel werd jaarlijks een jongen die de god representeerde geofferd, zodat zijn bloed de velden kon bevruchten. Later bij de BabyloniŽrs werd de jonge Tammoetz de geliefde van Isjtar. Hij werd symbolisch geofferd in de vorm van een lam. Het beeld van deze jonge geliefdes werd in Griekenland overgenomen als 'kourosbeelden', de mooie, vrouwelijk aandoende jongensbeeldjes. De vrouwelijke variant hiervan zijn de kore-beeldjes. De joodse vrouwen weenden jaarlijks om Tammoetz op de Grote verzoendag.Een belangrijk centrum in de verering van Adonis was Betlehem. De heilige HiŽronymus vermeldde dat in deze plaats Tammuz (Adonis), de geliefde van Venus (Aphrodite of Astarte) werd vereerd bij een heilig bos bij een grot, waar jaarlijks werd gerouwd om zijn dood. Zijn betekenis is in het Christendom overgegaan op Jezus. Adonis' moeder was de tempelmaagd Myrrh. In de rituelen voor Adonis werd geurende mirre gebrand als afrodisiacum; de doornige takken dienden misschien als zijn kroon van twijgen. Andere namen voor Myrrh waren Myrrhe of Myrrha, Miriam, Mariamna, Maria of Smyrna. Vele motieven in het verhaal van Jezus zijn direct te relateren aan de cultus van Adonis, zoals zijn aanspreektitel als 'Heer', zijn geboorte in een varkensstal, zijn geboorte uit een heilige tempelmaagd, het geschenk van onder andere mirre bij zijn geboorte etc. Een kribbe werd overigens wel opgevat als baarmoedersymbool. Het feest van de wederopstanding van Adonis viel op de datum waarop nu door christenen de wederopstanding van Christus wordt gevierd, tijdens de equinox.Ook in de bijbelse geschiedenis van Mozes zijn motieven en namen te herkennen uit de mythe van Adonis, zoals drie vrouwen die een rol speelden bij zijn geboorte, waaronder Mirjam/Myrrhe/Maria, een rivier die in bloed verandert en een symbolische castratie.

Mirre was een attribuut van Jezus' moeder, en het speelde een rol in de ideeŽn over dood en wedergeboorte. Aan mirre werd tevens de kracht toegeschreven de menstruatie te kunnen opwekken. Vroege Christenen noemden Maria Myrrha van de Zee. Priesteressen van de dood werden wel myrrhophores genoemd, 'dragers van mirre'; deze titel werd ook wel gegeven aan de drie Maria's bij het kruis.
Deze god is verwant met: Aphrodite | BeroŽ

Aeneas.

 

Deze god is verwant met: Aphrodite

Aeolus.

 

Deze god is verwant met: Cassiopeia

Aesir.

 

Deze god is verwant met: Gefion

Agammemnon.

 

Deze god is verwant met: Europa

Agenor.

 

Deze god is verwant met: Elissa | Europa

Agni.

 

Deze god is verwant met: Aditi | Gabija

Ahura Mazda.

 

Deze god is verwant met: Ahurani

Alexander.

 

Deze god is verwant met: Helena

Alpheios.

 

Deze god is verwant met: Arethusa | Diktynna

Amon.

 
'Verborgene'. Zon, zonneschijf, ram (in zijn hoedanigheid als vruchtbaarheidsgod); gans, slang. Amon heeft een blauwe huidskleur, als teken van de oneindige kosmos. Amon was aanvankelijk een abstracte oergod. In het Nieuwe Rijk krijgt hij het aspect van de zonnegod Ra. Heiligdom: Karnak (met maankind Chons en Moet). Zijn naam is waarschijnlijk de oorsprong van het Hebreeuwse amen.
Deze god is verwant met: Cassiopeia

Amurru.

 

Deze god is verwant met: Asratum | Beletseri

Anchises.

 

Antaios.

 

Deze god is verwant met: Gaia

Anu.

 

Deze god is verwant met: Anatu | Antum | Ashera | Baba | Bau

Apollo.

 

Deze god is verwant met: Artemis | Damona | Diana | Helena

Aramazd.

 

Deze god is verwant met: Anahid

Ares.

 

Deze god is verwant met: Aphrodite | Enyo | Eris | Harmonia | Hebe

Argos.

 

Deze god is verwant met: Echidna

Arkas.

 

Deze god is verwant met: Erato

Assur.

 

Deze god is verwant met: Beltis

Asterios.

 

Deze god is verwant met: Europa

Atlas.

 

Deze god is verwant met: Asia | Electra

Attis.

 
Geliefde van moedergodin Cybele (FrygiŽ). 'Hij werd geboren uit de vrucht van een amandelboom die was gegroeid uit de afgesneden penis van een androgyn wezen, Agdistis geheten. Agdistis is ook een andere naam voor Cybele. Attis werd gevonden bij de rivier de Gallus, en opgevoed door herders. Hij werd gedood door een varken, of volgens latere verhalen door zelfcastratie, of doordat zijn geslachtsdeel door een varken werd afgebeten. Hij stond op wonderbaarlijke wijze op de derde dag op uit de dood. Deze verrijzenisgedachte hangt samen met de schijngestalten van de maan. De cultus was Orgiastisch: men zweepte zich op tot razernij, en de priesters konden dan overgaan tot zelfcastratie.í (J.K.Abbes).Attis en Cybele waren oorspronkelijk Phrygische of Klein-Aziatische godheden. Door de Romeinse keizer Claudius werd de cultus in Rome gepopulariseerd. Jaarlijks rond 22 maart, tijdens de lente-equinox, werden de feestdagen voor Attis gehouden. De eerste dag werd een pijnboom die zijn dode lichaam symboliseerde door de stad gedragen, naar de tempel van Cybele op de heuvel van het Vaticaan, vlakbij waar nu de St.Pieter stond. De boom was gekleed in linnen. De boom werd gedragen door leden van het Gilde van de Drie Dragers (dendrophori). Op de tweede dag, de Dag van het Bloed, verwondden de priesters zich in een orgiastisch ritueel met messen. Het was een dag van rouw. De dag werd ook wel Zwarte Vrijdag genoemd. 's Nachts hield men de wacht bij een graf. Dit werd de volgende dag, tijdens de Hilaria, geopend door een priester. Het bleek dan leeg te zijn: uiteindelijk was Attis niet dood. Men geloofde dat iedereen net als Attis verlossing kon vinden.

Veel van de elementen uit de verering van Cybele en Attis gingen later over op Maria en Jezus. Tijdens het begin van het crhistendom was het niet ongewoon Jezus met Attis te identificeren.
Deze god is verwant met: Cybele

Baal.

 

Deze god is verwant met: Anat | Astarte | Beltis

Balder.

 

Deze god is verwant met: Frigga

Bel.

 

Deze god is verwant met: Beltis | Elissa

Borvo.

 

Deze god is verwant met: Damona

Brahma.

 

Deze god is verwant met: Dewi Danu | Ganga

Cacus.

 

Deze god is verwant met: Caca

Cain.

 

Carutius.

 
Carutius of Faustulus worden genoemd als echtgenoot van Acca Larentia.
Deze god is verwant met: Acca Larentia

Cepheus.

 

Deze god is verwant met: Cassiopeia

Chrysaor.

 
Gewapende krijger die tegelijk met het gevleugelde paard Pegasos ontsprongen uit de hals van de gorgoon Medusa toen Perseus haar hoofd afsneed.
Deze god is verwant met: Athene | Callirhoe | Gorgonen

Corybas.

 

Deze god is verwant met: Cybele

Corythus.

 

Deze god is verwant met: Electra

Dagon.

 

Deze god is verwant met: Ceto

Dardanus.

 

Deze god is verwant met: Electra

David.

 

Deze god is verwant met: Hebat

Deioneus.

 

Deze god is verwant met: Dia

Dionysos.

 

Deze god is verwant met: Agave | Baubo | Demeter | Mater Matuta

Dioscuren.

 

Deze god is verwant met: Helena

Dumuzi.

 

Deze god is verwant met: Bau | Duttur | Gesjtinanna

Ea.

 

Deze god is verwant met: Damkina | Hebat

El.

 

Deze god is verwant met: Ashera

Ellil.

 

Enki.

 

Deze god is verwant met: Aroeroe | Belet Ili | Damkina

Enlil.

 

Deze god is verwant met: Aroeroe

Epimetheus.

 

Deze god is verwant met: Asia

Erichthonius.

 

Deze god is verwant met: Athene | Atthis | Gaia

Eubouleus.

 

Deze god is verwant met: Baubo

Fatuus.

 

Deze god is verwant met: Fatua

Faunus.

 

Deze god is verwant met: Canens | Fatua | Fauna

Faustulus.

 

Deze god is verwant met: Acca Larentia

Fontus.

 

Deze god is verwant met: Juturna

Freij.

 

Deze god is verwant met: Freija | Gerd | Gerd

Geryon.

 
De driehoofdige reus Geryon was een veehoeder op het eiland Erytheia bij het Iberische schiereiland. Toen Heracles zijn vee roofde werden hij en zijn tweekoppige hond Orthos gedood. Geryon was getrouwd met de Oceanide Callirhoe. Zijn vader was Chrysaor, de zoon van de gorgoon Medusa, die tegelijk met het gevleugelde paard Pegasos werd geboren toen Perseus het hoofd van zijn moeder afsloeg.
Deze god is verwant met: Callirhoe

Golgos.

 

Deze god is verwant met: BeroŽ

Gwion.

 

Deze god is verwant met: Cerridwen

Hadad.

 

Deze god is verwant met: Derketo

Hades.

 

Deze god is verwant met: Demeter

Helios.

 

Deze god is verwant met: Circe

Hephaistos.

 

Deze god is verwant met: Aphrodite | Athene | Athene | Hebe

Heracles.

 

Deze god is verwant met: Abia | Acca Larentia | Alkmene | Deianira | Echidna | Hebe

Hermaphroditus.

 

Deze god is verwant met: Aphrodite

Hermod.

 

Deze god is verwant met: Frigga

Hippolytos.

 

Deze god is verwant met: Artemis | Damia | Egeria

Hodir.

 

Deze god is verwant met: Frigga

Horus.

 

Deze god is verwant met: Hathor

Hubal.

 

Deze god is verwant met: Fatima bint al-Assad

Huitzilopochtli.

 

Deze god is verwant met: Coatlicue | Coyolxauhqui

Iakchos.

 

Deze god is verwant met: Baubo

Iao.

 

Deze god is verwant met: Aja

Iapetos.

 

Deze god is verwant met: Asia

Iasion.

 

Deze god is verwant met: Cybele | Demeter

Iason.

 

Deze god is verwant met: Electra

Ihy.

 

Deze god is verwant met: Hathor

Indra.

 

Deze god is verwant met: Aditi

Inti.

 

Deze god is verwant met: Accla

Ion.

 

Ixion.

 

Deze god is verwant met: Dia | Hebe

Janus.

 

Deze god is verwant met: Camise | Cardea | Juturna

Jupiter.

 

Deze god is verwant met: Ops

Kadmos.

 

Deze god is verwant met: Europa | Harmonia

Kain.

 

Deze god is verwant met: Eva

Kamos.

 

Kane.

 

Deze god is verwant met: Hina

Kane-hoa-lani.

 

Deze god is verwant met: Pele

Kronos.

 

Deze god is verwant met: Cybele | Demeter | Eris | Gaia

Ladon.

 

Deze god is verwant met: Ceto

Lares.

 

Deze god is verwant met: Acca Larentia

Llew Llaw Gyffes.

 

Deze god is verwant met: Blodeuwedd

Loki.

 

Deze god is verwant met: Freija

Lugh.

 

Deze god is verwant met: Blodeuwedd

Mahisha.

 

Deze god is verwant met: Doerga

Mardoek.

 

Deze god is verwant met: Aroeroe | Beltis | Damkina

Mars.

 

Deze god is verwant met: Bellona

Martu.

 

Deze god is verwant met: Asratum | Beletseri | Gesjtinanna

Mattan.

 

Deze god is verwant met: Elissa

Maui.

 

Deze god is verwant met: Hina

Melanion.

 

Deze god is verwant met: Atalanta

Meleager.

 

Deze god is verwant met: Atalanta

Melqart.

 

Deze god is verwant met: Elissa

Menelaos.

 

Deze god is verwant met: Europa

Mercurius.

 

Deze god is verwant met: Furina

Minos.

 

Deze god is verwant met: Europa

Mithras.

 

Deze god is verwant met: Anahita

Mitra.

 

Deze god is verwant met: Aditi

Mixcoatl.

 

Deze god is verwant met: Coatlicue

Mot.

 

Deze god is verwant met: Anat

Mozes.

 

Deze god is verwant met: Asia (islam)

Naoise.

 

Deze god is verwant met: Derdriu

Neptunus.

 

Deze god is verwant met: Amphitrite

Nereus.

 

Deze god is verwant met: Dorus

Nergal.

 

Deze god is verwant met: Ereshkigal

Nessus.

 

Deze god is verwant met: Deianira

Nikostratos.

 

Deze god is verwant met: Helena

Nimrod.

 

Deze god is verwant met: Eneth

Ninazu.

 

Deze god is verwant met: Ereshkigal

Ningirsu.

 

Deze god is verwant met: Baba | Bau

Ningiszida.

 

Deze god is verwant met: Gesjtinanna

Ninurta.

 

Deze god is verwant met: Bau | Belet Ili | Gula

Njord.

 

Deze god is verwant met: Freija

Numa Pompilius.

 

Deze god is verwant met: Egeria

Oceanos.

 

Deze god is verwant met: BeroŽ | Eurynome

Od.

 

Deze god is verwant met: Freija

Odin.

 

Deze god is verwant met: Freija | Frigga

Odysseus.

 

Deze god is verwant met: Circe

Oedipus.

 

Deze god is verwant met: Electra

Orestes.

 

Deze god is verwant met: Electra | Erinyen

Orion.

 
Orion is bekend als het sterrebeeld, maar ook als een mythologische figuur.
Deze god is verwant met: Eos | Sopdet

Orion, Actaeon,.

 

Deze god is verwant met: Artemis

Ottar.

 

Deze god is verwant met: Freija

Pabilsag.

 

Deze god is verwant met: Bau

Pan.

 

Deze god is verwant met: Erato | Fauna

Papaios.

 

Deze god is verwant met: Api

Paris.

 

Deze god is verwant met: Helena

Pataikos.

 

Deze god is verwant met: Elissa

Pelops.

 

Deze god is verwant met: Demeter

Peneios.

 

Peneus.

 

Deze god is verwant met: Daphne

Pentheus.

 

Deze god is verwant met: Agave

Perseus.

 

Deze god is verwant met: Athene | Cassiopeia | Gorgonen | Graeae

Phaeton.

 

Deze god is verwant met: Eos

Phineus.

 

Deze god is verwant met: Harpijen

Phoenix.

 

Deze god is verwant met: Diktynna

Phorkys.

 

Deze god is verwant met: Ceto | Echidna | Graeae

Picus.

 

Deze god is verwant met: Canens

Ploutos.

 

Deze god is verwant met: Demeter

Polydoros.

 

Deze god is verwant met: Harmonia

Polyphemus.

 

Deze god is verwant met: Galatea

Poseidon.

 

Deze god is verwant met: Amphitrite | Athene | Athene | BeroŽ | Demeter | Gorgonen

Priapos.

 

Deze god is verwant met: Aphrodite

Prometheus.

 

Deze god is verwant met: Asia | Athene | Athene

Pygmalion.

 

Deze god is verwant met: Elissa

Pygmaus.

 

Deze god is verwant met: Elissa

Pylades.

 

Deze god is verwant met: Electra

Quetzalcoatl.

 

Deze god is verwant met: Coatlicue

Quirinus.

 

Deze god is verwant met: Acca Larentia

Ra.

 

Ra (Re).

 

Rangi.

 

Deze god is verwant met: Papa

Remus.

 

Deze god is verwant met: Feronia | Rumina

Reshef.

 

Deze god is verwant met: Ereshkigal

Romulus.

 

Deze god is verwant met: Feronia | Rumina

Sabazios.

 

Deze god is verwant met: Cybele

Sah.

 

Deze god is verwant met: Sopdet

Saturnus.

 

Deze god is verwant met: Cura | Ops

Seth.

 
Egyptische woestijngod. Seth is vooral bekend als de moordenaar van zijn broer Osiris.

Seth werd afgebeeld met rode ogen en rood haar. Aan hem werden rode runderen geofferd, en in vroeger tijden mensen met een rode huidskleur. Hij droeg een rode scepter

Shamash.

 

Deze god is verwant met: Aja | Anunit

Sichaeus.

 

Deze god is verwant met: Elissa

Sin.

 

Sjarumma.

 

Deze god is verwant met: Hebat

Sobek.

 

Soranus.

 

Deze god is verwant met: Feronia

Suriya.

 

Deze god is verwant met: Aroena

Tammoetz.

 

Tane.

 

Deze god is verwant met: Hina | Hine-nui-te-po | Papa

Tantalos.

 

Deze god is verwant met: Demeter | Dione

Tarquinius.

 

Deze god is verwant met: Hebat

Tartarus.

 

Deze god is verwant met: Echidna

Tarun.

 

Deze god is verwant met: Arinna | Hebat

Tasmisu.

 

Deze god is verwant met: Hebat

Telipinu.

 

Deze god is verwant met: Hannahanna

Tesjoep.

 
Teshup. Stormgod van de Hoerrieten. Zijn naam probeert men etymologisch af te leiden van tasjbi (slag). Hij is gehuwd met de aardgodin/zonnegodin (Hebat); in Ugarith met haar equivalent Alalakh. In Comana komt de triade Tesjoep - Hebat - Sjarumma (vader -
Deze god is verwant met: Arinna | Hebat

Tezcatlipoca.

 

Deze god is verwant met: Coatlicue

Thaumas.

 

Deze god is verwant met: Electra | Harpijen

Theseus.

 

Deze god is verwant met: Helena

Tike.

 

Deze god is verwant met: Hina

Tinia (Zeus).

 

Tiresias.

 

Deze god is verwant met: Manto

Tlaloc.

 

Deze god is verwant met: Chalchiuhtlicue

Triptolemus.

 

Deze god is verwant met: Demeter

Tubal-Cain.

 

Tuna.

 

Deze god is verwant met: Hina

Typhoeus.

 

Deze god is verwant met: Echidna

Typhon.

 

Deze god is verwant met: Echidna | Gaia

Uranos.

 

Deze god is verwant met: Aphrodite | Cybele | Echidna | Erinyen | Gaia

Uria.

 

Deze god is verwant met: Hebat

Varuna.

 

Deze god is verwant met: Ahurani | Ganga

Virbius.

 

Deze god is verwant met: Diana | Egeria

Vishnu.

 

Deze god is verwant met: Dewi Danu

Vulcanos.

 

Deze god is verwant met: Caca | Camenae

Wakea.

 

Deze god is verwant met: Haumea | Papa

Yahweh.

 

Deze god is verwant met: Ashera

Yam.

 

Deze god is verwant met: Anat

Yama.

 

Deze god is verwant met: Camunda

Yazid.

 

Deze god is verwant met: Anahita

Zephyrus.

 

Deze god is verwant met: Flora

Zeus.

 

Deze god is verwant met: Adamanthea | Demeter | Diktynna | Europa | Eurynome

Oude pagina's


Zoek:
Kijk hier voor uitgebreide zoekmogelijkheden.
lexicon
kalenderdagen
mythische plaatsen
hemellichamen
attributen
functies
goden
archeologische lokaties, tempels etc.
landen
steden