Godinnen uit de hele wereld

godinnen uit de hele wereld
index alle godinnen | attributen | weblog | forum | contact | boeken | zoek | links: oude pagina | links: nieuw |

Aditi(Adamanthea) vorige || volgende (Adrastea)


Aditi. 'Ongebondenheid'. India. Vedische moeder- en aardgodin, die betekenis had als verwekkende, vrouwelijke kracht. Aditi was de handhaafster van de wet en de kosmische orde. Ze werd wel voorgesteld als de kosmische koe, wier melk neerstroomt als het dagelijks voedsel van de mens. In Griekenland bestond een verwant beeld over de moedermelk van Hera, die de Melkweg produceerde. Aditi was ook verbonden met het licht. Ze was de moeder van de goden en de moeder van alle lichten van de hemel. Ook baarde ze de twaalf geesten of zonnegoden van de dierenriem, de Addityas ('Kinderen van Aditi'). Een van hen was Aryaman, de vooroudergod van de AriŽrs. Andere zijn Surya (de zon), Mitra, Varuna en Indra.
Aditi was gekleed met het zonlicht, een beeld dat ook bestaat van de zoroastrische Anahita. In de bijbelse Openbaring 12:1-4 wordt gesproken over een vrouw met de zon bekleed, de maan onder de voeten, op het hoofd een krans van twaalf sterren. Zij was zwanger en slaakte in haar barensweeŽn smartelijke kreten. Haar kind zou de hoeder worden van alle volkeren. De vrouw werd achtervolgd door een draak of slang, en kon dankzij de vleugels die ze kreeg naar de woestijn vluchten. De mythe vindt een parallel in de geschiedenis van Leto, de moeder van Artemis of Diana en Apollo. Ook de Akkadische Ishtar is getooid met de dierenriem.

Dit soort beelden wordt soms opgevat als Aditi. De handen dragen lotussen, en het hoofd is vervangen door een lotusbloem, de vagina is duidelijk zichtbaar. Het beeld uit Karnataka dateert uit ca. 650.
Dit soort beelden wordt soms opgevat als Aditi. De handen dragen lotussen, en het hoofd is vervangen door een lotusbloem, de vagina is duidelijk zichtbaar. Het beeld uit Karnataka dateert uit ca. 650.

Aditi wordt beschouwd als de bron van goddelijke kracht in mensen. Ze vertegenwoordigt de eenheid; in tegenstelling hiermee is haar zuster Diti of Danu een scheidende kracht. In de Vedische hymnen komt de godin Aarde voor als Aditi; ze is de draagster van alle planten en dieren, en de moeder van alle leven. In de Sanskriet Ramayana verzwelgt ze Sita, die wordt opgenomen in haar diepten. Sita's echtgenoot Rama rijst op naar de hemel. In het boeddhisme wordt de boeddha soms een additya genoemd.
Aditi wordt soms gezien als voorloper van godinnen als Kali en Durga
Aditi was ook een hemelgodin. Ze was de baarmoeder die de kosmos in zich had opgenomen. In de Rig Veda wordt ze de stammoeder van de kosmische schepping genoemd. Naar haar wordt verwezen als Auttanapad. Een andere naam waarmee ze werd vereerd was Kanyakumari. Ze was de belichaming van de vrijheid en de onbegrensde wereld. De vuurgod Agni woonde in haar schoot.
Aditi werd voorgesteld als een goede, vriendelijke godin. Ze is beschermster van de mensen, en vervult hun wensen. Ze beschermt tegen armoede, ziekte en zonde, en ze schenkt kinderen geluk.
In de beeldende kunst is Aditi een van de namen die wordt gegeven aan een naakt type vrouwenbeeld dat vanwege de houding en het exibionistische karakter sterk lijkt op de Keltische Sheila na gig. Een bekende naam voor deze beeltenis is tegenwoordig Lajja Gauri; andere namen zijn ondermeer Renuka, Adya Shakti, Matangi, Nagna Kabambdha etc. De vagina is door de gebogen en geopende benen duidelijk zichtbaar. In de handen, die zijn gebogen in een symbolisch gebaar, draagt ze lotusbloemen, en ook het hoofd heeft de vorm van een lotusbloem. In de geschreven bronnen komt geen beschrijving van deze voorstelling voor. Ze kwamen voor van de zesde tot de twaalfde eeuw, en werden ondermeer vereerd in tempels. Ze verdwenen rond de dertiende eeuw. Vermoedelijk rond de zelfde tijd verdwenen in Europa de Sheila's. De afbeelding hiernaast komt uit een tempel uit Bijapur in Karnataka, en dateert ongeveer uit het jaar 650.
De houding waarin de vrouw is afgebeeld is in India in bepaalde streken ook een traditionele baarhouding. De Rig Veda verwijst naar Aditi met de beschrijving Uttanapad, haar houding met gespreide benen, van waaruit ze de aarde en de hemellichamen baart. Hiermee verwant is de Azteekse Tlazolteotl.

© nissaba.nl

Deze pagina is 9131 keer bekeken
Kenmerken

Etymologie: Ongebondenheid, oneindigheid
Andere namen: Auttanapad, Kanyakumari, Lajja Gauri, Renuka
Verwant: Sheila na gig, Shakti, Noet, Tlazolteotl, Hera


Functies: baren, wet, hemel
hemellichamen: zodiac, zon
Attributen: bloem, koe, kosmos, lotus, vagina
goden: Agni, Indra, Mitra
Archeologie: Bijapur-tempel

Landen/volken: India

Oude pagina's


Zoek:
Kijk hier voor uitgebreide zoekmogelijkheden.
lexicon
kalenderdagen
mythische plaatsen
hemellichamen
attributen
functies
goden
archeologische lokaties, tempels etc.
landen
steden