Godinnen uit de hele wereld

godinnen uit de hele wereld
index alle godinnen | attributen | weblog | forum | contact | boeken | zoek | links: oude pagina | links: nieuw |

Amalthea [Andere spelling: Amaltheia](Ama-no-uzume) vorige || volgende (Amaoenet)


Een nimf voedt Zeus uit de hoorn des overvloeds, aan de voet van een eikeboom. Tekening naar een Romeins reliŽf uit het jaar 130, Museum van het Vaticaan.
Een nimf voedt Zeus uit de hoorn des overvloeds, aan de voet van een eikeboom. Tekening naar een Romeins reliŽf uit het jaar 130, Museum van het Vaticaan.


Ook gespeld Amalthea. De Griekse geit op Kreta van wie de hoorn des overvloeds afkomstig was. 'Hoorn des overvloeds' is de vertaling van het Latijnse cornucopeia, van cornu (hoorn) en copia (overvloed, voorraad). Volgens andere tradities was ze een nimf. 'Amalthea' wordt vertaald als 'voedster' of 'teder'. Adamanthea wordt soms beschouwd als een andere naam voor Amaltheia. Volgens Appolodorus is heet haar vader Haemonius.
Amalthea was samen met de zusters Io en Adrastea ('onontkoombare') de voedster en verzorgster van de pasgeboren Zeus, toen zijn moeder Rhea hem voor zijn vader Kronos verborg in de grot van Dikte (netgrot), in de berg Aegaion (geitenberg). De koureten dansten met veel lawaai en gekletter van hun wapens voor de grot, om het gehuil van het kind te overstemmen. Zeus werd hier gevoed met honing en Amalthea's melk; uit dankbaarheid plaatste hij haar later aan de hemel als het sterrenbeeld steenbok. Haar hoorn werd de cornucopia, de hoorn des overvloeds. Deze was altijd gevuld met de rijkdommen die Moeder Aarde schonk, voedsel en drank. Zeus schonk de hoorn aan Adrastea en Io.

Op de tekening naar een Romeins reliŽf uit het jaar 130, dat zich in het museum van het Vaticaan bevindt, is te zien hoe een nimf onder de eikeboom Zeus te eten geeft uit de hoorn des overvloeds, terwijl de geit aan zijn voeten graast. Een slang kronkelt om de stam, duiven bouwen hun nest in de takken. In de grot blaast Pan een melodie op zijn herdersfluit. De slang kronkelt om de stam van een eik, waarin een nest jonge vogels tussen de takken is verborgen, met twee oudervogels, misschien duiven. Verder zijn een ram en een adelaar te zien. Volgens een andere uitleg van het reliŽf kan het gaan om het kind Dionysos, dat op de berg Nysa door nimfen werd grootgebracht.

In deze mythe worden diverse zinnebeelden van vruchtbaarheidsrituelen en wedergeboorte weergegeven. Melk en honing waren niet alleen van belang voor de groei; het waren ook offergaven voor de doden. Een 'land van melk en honing' was een voorstelling van de onderwereld, of de wereld waar de doden leefden. Maar na de dood komt de nieuwe geboorte; dit blijkt ook uit de grot, een symbolische baarmoeder, waarin het nieuwe leven groeit tot het wordt geboren.

Volgens sommigen zou de geitehuid waarvan Athenes aegis werd gemaakt de huid van Amalthea zijn.

Rhyton. Hoorn van een zwijn, dat werd gebruikt als drinkhoorn. Afkomstig uit Ugarit
Rhyton. Hoorn van een zwijn, dat werd gebruikt als drinkhoorn. Afkomstig uit Ugarit

Een andere legende vertelt dat de hoorn afkomstig was van de riviergod Achelous. Zijn hoorn werd tijdens een worstelpartij afgebroken door Hercules. Appolodorus versmelt de beide mythen, en vertelt dat Amaltheia de hoorn aan Achelous gaf, die hem later in de plaats van zijn eigen hoorn aan Hercules gaf.

Het symbool van de altijd gevulde wonderhoorn is mogelijk ontstaan door de rhyton (drinkbekers in de vorm van een hoorn); het gebruik van hoorns van ossen of geiten als drinkhoorn zou aanleiding hebben gegeven tot deze mythe.

Dergelijke drinkhoorns waren al sinds het tweede millennium in verschillende volken en culturen in het oosten in gebruik.

© nissaba.nl

Deze pagina is 8310 keer bekeken
Kenmerken

Andere namen: Adamanthea
Verwant: Adrastea, Athene

Functies: voedster
Lexicon: koureten
hemellichamen: Steenbok
Attributen: aegis, geit, hoorn des overvloeds, melk

Landen/volken: Grieken
Streek/gebied: ,

Oude pagina's


Zoek:
Kijk hier voor uitgebreide zoekmogelijkheden.
lexicon
kalenderdagen
mythische plaatsen
hemellichamen
attributen
functies
goden
archeologische lokaties, tempels etc.
landen
steden