Godinnen uit de hele wereld

godinnen uit de hele wereld
index alle godinnen | attributen | weblog | forum | contact | boeken | zoek | links: oude pagina | links: nieuw |

Bona Dea(Boldog Asszony) vorige || volgende (Brid)


Bona Dea. 'Goede godin'. In Rome heette ze Fauna. Ze is dezelfde als Diana. Verder werd ze vereenzelvigd met Maia, Ops en Fatua. Ze bezat helende kracht, en ze schonk vruchtbaarheid. Ze werd afgebeeld als een oudere vrouw met puntige oren, en met een slang. De attributen van de godin waren de hoorn des overvloeds en de slang, die geneeskracht symboliseerde.
Twee belangrijke feestdagen werden gevierd op de eerste dag van de maand, de calendae, met nieuwe maan. Deze dagen waren 1 mei en 1 december. Op de eerste dag van de maand werd een gedekte tafel klaar gezet, als bezwerend middel, opdat het jaar overvloed en geluk zou verschaffen. Dergelijke gebruiken werden tot ver in de Middeleeuwen beschreven, vooral door christelijke monniken die het veroordeelden. De gasten die werden verwacht, werden algemeen aangeduid met de naam 'goede vrouwen', of 'goede godin'. In heel Europa bestaan hierover verhalen, ondermeer over Perchta en Holda, en vrouwen die bekend stonden als feeŽn of Parcen. In ItaliŽ deed men dit voor Diana, of voor haar verschillende manifestaties. In de Middeleeuwen kreeg de Bona Dea namen als Habundia of Herodias.
Op 1 mei werd ze geŽerd in haar tempel op de Aventijnse heuvel. Deze tempel werd uitsluitend onderhouden door vrouwen. In de tuin van de tempel werden zieken verzorgd met de geneeskrachtige kruiden die hier werden verbouwd. Haar orakels werden uitsluitend aan vrouwen onthuld. Vanwege haar betekenis voor vrouwen werd ze ook wel Feminae Dea genoemd. Als profetes was ze ook verbonden aan de archaÔsche tempel van de faten in Albunea, ooit de zetel van de Tibertijnse Sibylle, een der Sibyllen, tot het door mannelijke priesters werd overgenomen onder leiding van Faunus, nadat hij zijn vrouw Fenta Fauna, zijn voorgangster als orakel, had doodgeslagen, volgens de legende omdat zij wijn had gedronken, wat voor vrouwen onder de Romeinse wet verboden was. Wijn drinken hoorde bij de rituelen en fungeerde als middel om contact te krijgen met de goden. Toen de macht van vrouwen werd afgenomen, werd hun ook het recht ontzegd contact te zoeken met hun godin.
Op 1 mei werd Bona Dea verder geŽerd opdat zij aardbevingen zou voorkomen. De verjaardag van de inwijding van haar tempel werd gevierd. Tijdens het feest werd een zeug geofferd die damium werd genoemd. De godin heette volgens de beschrijving van Festus Damia, haar priesteressen heetten damiatrix. Het is waarschijnlijk dat de Griekse Damia aan de Romeinse Bona Dea ten grondslag lag. Deze is verwant aan de graangodin Demeter. Misschien kwam de identificatie met Maia voort uit het feit dat deze godin ook op de eerste mei werd vereerd.
Begin december werd voor haar een feest gegeven in het huis van een der hoogste Roomse magistraten, waarbij geen mannen of mannelijke dieren aanwezig mochten zijn. Tijdens dit feest waren wijn en mirte taboe; de naam hiervan mocht zelfs niet worden uitgesproken. De wijn die als plengoffer werd geschonken, werd 'melk' genoemd.
Propertius beschrijft hoe de mannen uit de verte het lachen hoorden van meisjes. Zij bevonden zich in een heilig bos, de geheime plaats van de Vrouwengodin, met heilige fonteinen. De deuren waren verborgen achter een sluier van purperen kransen, en uit een hut kwam het schijnsel van een geurig vuur. Het altaar stond in de schaduw van een populier, dat de takken erover spreidde, en zingende vogels zaten tussen het gebladerte.
Het was mannen verboden om bij het feest van Bona Dea aanwezig te zijn. Berucht was het Bona Dea-schandaal in het jaar 62 v.o.j. De mooie Publius Clodius Pulcher was, verkleed als vrouw, het huis van de Pontifex Maximus binnengedrongen, waar de Vestaalse maagden geheime rituelen uitvoerden voor Bona Dea. Clodius hoopte daar Pompeia te ontmoeten, de vrouw van Julius Caesar, in die tijd de Pontifex Maximus. Volgens de geruchten was hij Pompeia's minnaar. Het schandaal werd ontdekt door Aurelia, de moeder van Julius Caesar, die opmerkte dat een van de vrouwen nogal groot en zwaar was en een geaffecteerde stem had. Bovendien kende ze haar niet. Ze stuurde een slavin op hem af om uit te vissen wie het was, maar hij ontsnapte voor iemand zijn identiteit wist te achterhalen. Het gerucht dat het om Publius Clodius Pulcher was zo sterk dat Caesar uiteindelijk van zijn vrouw scheidde. Clodius werd na een proces echter vrijgesproken van het misdrijf.

© nissaba.nl

Deze pagina is 6138 keer bekeken
Kenmerken

Etymologie: Goede godin
Andere namen: Fauna, Maia, Ops, Fatua, Habundia, Damia
Verwant: Diana, Perchta, Sibyllen, faten, Damia


Functies: aardbevingen, genezing, orakel, goede vrouwen, vrouwen
Lexicon: damiatrix
Attributen: hoorn des overvloeds, mirte, slang, tafel, varken, wijn
Lokatie
Stad / steden:
Aventijn
Landen/volken: Romeinen
Streek/gebied:

Oude pagina's


Zoek:
Kijk hier voor uitgebreide zoekmogelijkheden.
lexicon
kalenderdagen
mythische plaatsen
hemellichamen
attributen
functies
goden
archeologische lokaties, tempels etc.
landen
steden