Godinnen uit de hele wereld

godinnen uit de hele wereld
index alle godinnen | attributen | weblog | forum | contact | boeken | zoek | links: oude pagina | links: nieuw |

Britomartis(Brigid) vorige || volgende (Burung Une)


Britomartis. Britomartis was een jachtgodin die werd vereerd op Oost-Kreta. Door verschillende Griekse schrijvers werd ze later vereenzelvigd met Artemis of Hekate. Op West-Kreta werd de maan vereerd als Diktynna, de netgodin. Diktyon betekent net, en Diktynna's naam lijkt samen te hangen met de jacht of visvangst met het net. Graves meldt dat voor de komst van het patriarchaat de koning gewapend met een net moest trachten te ontkomen aan zijn opvolger.
Pausanias vermeldde dat zij dezelfde was als de Coryntische Aphaea, die een heiligdom had bij Aegina. Britomartis was de dochter van Carme, een achterkleinkind van Demeter, en Zeus. Zij hield van rennen en van de jacht. Op een dag sprong ze van een rots om te ontkomen aan koning Minos, waarbij ze in de netten van vissers verward raakt. Artemis redde haar, en maakte haar tot godin. De heuvel waarvan Britomartis sprong, werd volgens Kallimachus door de mensen van Kydonia sindsdien de 'Netheuvel' (Diktaion) genoemd. Hier werden offeraltaren opgericht. Strabo wees erop dat dit niet kon, omdat Kydonia hier niet in de buurt lag; bij Kydonia bestond wel een tempel met de naam Diktynnaian, op de berg Tityros. Ook de Pollyrheniėrs hadden een tempel voor Diktynna op Kreta.
Ook Cassiopeia en Phoenix werden wel genoemd als ouders van Britomartis' moeder Carme.
In Sparta, aldus Pausanias, bevond zich een heiligdom voor Artemis Issoria, die de bijnaam Limnaia droeg, Vrouwe van het Meer; degene die hier werkelijk werd vereerd was niet Artemis, maar Britomartis van Kreta. Op Aegina werd Diktynna ook Laphria genoemd. Dit was ook een naam van Athene, de geitgodin, die Pallas vilde en zijn of haar huid bewerkte tot haar schild of aigis.
In de Keltische mythologie kwam als equivalent van Britomartis Goda (goed) voor. Zij reed naakt op een geit, alleen gehuld in een net, met een appel in haar hand. Ze werd begeleid door een haas en een raaf, en was op weg naar haar jaarlijkse liefdesfeest, aan de vooravond van mei. Onderdeel van het ritueel was een geit, of een man gehuld in geitenkleren. De appel is symbool voor de dood van de koning, de haas voor de jacht, de raaf orakelt vanaf het graf van de koning.

© nissaba.nl

Deze pagina is 4580 keer bekeken
Kenmerken

Andere namen: Diktynna, Aphaea, Artemis Issoria, Limnaia, Laphria
Verwant: Artemis, Hekate. Cassiopeia, Athene, Goda, Demeter

Functies: jacht
Attributen: net, rots
Lokatie
Stad / steden:
Kydonia
Landen/volken: Grieken
Streek/gebied: ,

Oude pagina's


Zoek:
Kijk hier voor uitgebreide zoekmogelijkheden.
lexicon
kalenderdagen
mythische plaatsen
hemellichamen
attributen
functies
goden
archeologische lokaties, tempels etc.
landen
steden