Godinnen uit de hele wereld

godinnen uit de hele wereld
index alle godinnen | attributen | weblog | forum | contact | boeken | zoek | links: oude pagina | links: nieuw |

Damia(Cynthia) vorige || volgende (Damkina)


Damia. Vruchtbaarheidsgodin. Griekenland: Epidauros. Attribuut: spelden. Damia werd gezamenlijk met Auxesia in Epidaurus vereerd. Auxesia is een naam voor Demeter. Toen in Epidaurus de oogst mislukte en er hongersnood heerste, werden op last van het orakel van Delphi houten beelden opgericht voor de twee godinnen: hiervoor mocht het hout van de heilige olijfbomen van de Atheners worden gebruikt, in ruil voor jaarlijkse offers. De olijf was door de godin Athene aan de stad geschonken.
De beelden werden door Aigineten geroofd en naar Oia vervoerd, waar ze door vrouwen werden aanbeden met zoenoffers en scheldpartijen. De Atheners kwamen nu de beelden van hun hout terughalen, maar kregen ze niet van hun sokkel: door het trekken namen de beelden een hurkende houding aan (barenshouding), waarin ze sinds die tijd bleven staan. Aan de godinnen werden spelden geofferd.

De godinnen werden ook vereerd in Troezen, het heilige domein van Hippolytus, de beminde van Artemis en zoon van een van de Amazones, Hippolyte. Hier werd een feest gehouden waarbij met stenen werd gegooid; dergelijke gebruiken hebben het binnenhalen van een goede oogst als doel. Hippolytos werd door Artemis naar Aricia in ItaliŽ gebracht, waar hij trouwde met Egeria.
In ItaliŽ heeft de betekenis van Damia of Demeter verder invloed uitgeoefend op de cultus rond Bona Dea.

© nissaba.nl

Deze pagina is 4204 keer bekeken
Kenmerken

Verwant: Auxesia, Demeter, Bona Dea, Fatua

Functies: landbouw, oorlog
Attributen: boom, olijf, speld, steen
goden: Hippolytos
Archeologie: Delphi
Lokatie
Stad / steden:
Epidaurus, Troezen
Landen/volken: Grieken
Streek/gebied:

Oude pagina's


Zoek:
Kijk hier voor uitgebreide zoekmogelijkheden.
lexicon
kalenderdagen
mythische plaatsen
hemellichamen
attributen
functies
goden
archeologische lokaties, tempels etc.
landen
steden